Pàgina d'inici
 Node


Traduccions:

Bahasa Indonesia
English
Español
Italiano
Português
Pyccкий
Srpski

                                        

Altres pàgines:
Paraules clau
Mòduls

Sociologia:
Pàgina d'inici
Notes sobre lectures (apunts)
Debats
l'índex d'aquest mòdul

Utilitats:
Mapa del lloc
Contacte
Documents útils
Enllaços útils

SOCIOLOGIA 160

Família i Comunitat

per Phil Bartle, PhD

traduït per Esperanza Escalona

Resum del curs

Els alumnes estudien la varietat i la dinàmica de la família i de la comunitat a la societat contemporània mitjançant l'anàlisi crític de temes significatius. Es debat com les famílies i les comunitats s'adapten als canvis socials. Es para una atenció especial a les tendències canviants, variacions en les famílies, relacions de gènere, violència domèstica, intervencions orientades a la comunitat, i polítiques socials.

Objectius del curs

La superació satisfactòria del curs permetrà a l'alumne:

1. Aplicar les perspectives i teories sociològiques més importants a l'estudi de la família i de la comunitat.
2. Identificar el paper que juguen la cultura i la socialització en el modelatge de la família i de la comunitat.
3. Explicar les característiques distintives de la comunitat en front de la societat, i les transformacions de la família i de les comunitats al llarg de la història.
4. Descriure l'impacte que els canvis tecnològics tenen en la dinàmica de la família i de la comunitat.
5. Identificar la influència de l'estat, l'economia i altres estructures socials sobre la família i la comunitat.


Textos exigits

Baker, Maureen, editor
 2005 Families: Changing Trends in Canada, Fifth Edition.
   Toronto: McGraw-Hill Ryerson.

Bartle, Phil
 2005 The Sociology of Communities
   Victoria, Canada: Camosun Imaging

Nota:  S'exigiran lectures on line addicionals.

Metodologia

Aquest és un curs on line. Els alumnes hauran de llegir el material assignat i contestaran les preguntes formulades sobre cada tema.

Avaluació

A l'hora d'avaluar la feina assignada, es posarà l'èmfasi en la comprensió i l'anàlisi, més que no pas en la recitació d'uns fets.   S'ha d'evitar memoritzar oracions, sobretot quan no tenim clar què signifiquen.  Pel que fa a l'anàlisi, l'estratègia d'aprenentatge ha de ser entendre les relacions existents entre diferents fets, no només els fets.   Una altra part important són els exemples.  Després de la discussió i l'anàlisi s'han de donar exemples, ja sigui en la societat actual com en passades.   Això mostrarà que s'entenen els conceptes i teories i que l'alumne és capaç d'aplicar-los a la societat com a eines per a l'anàlisi.  En concret, cada feina assignada haurà de:

1. Mostrar una total comprensió de la tesi i dels principals arguments del tema.
2. Mencionar tots els components més importants del tema.
3. Estar organitzat i tenir cohesió.
4. Estar escrit de manera clara i comunicar les idees de manera efectiva.
5. Centrar-se en el tema i evitar material d'altres temes o procedències que no hi estigui relacionat.
6. Evitar "palla" per omplir, repticions, i generalitats vagues que es poden utilitzar en totes les ocasions.
7. Il·lustrar la teoria donant exemples apropiats, "aplicant" així la teoria a la societat.


 

Continguts del curs i guia d'estudi

Les classes se centraran en explicar i contestar els temes i preguntes següents.  Aquests temes i preguntes, al seu torn, constituiran la font de la que es triaran les preguntes dels exàmens, de manera aleatòria, en el moment de fer-los. El símbol de la carta de la baralla que acompanya cada pregunta la identifica i, si és aquesta la carta que es treu del barret, serà aquesta la pregunta que es plantejarà a l'examen.


 

I. Introducció a la família i a la comunitat: perspectiva sociològica.

♥A. Explica la diferència entre sociologia, psicologia i treball social.   Com pot la sociologia contribuir a l'enteniment de les famílies i les comunitats? Fins a quin punt la sociologia és "Una manera d'observar les coses que ja coneixem"?  Bartle, Capítol 1

♥2. Examina les variacions culturals i les tendències demogràfiques en la institució de la família. Baker, capítol 1

II. Cultura i socialització

♥3. Comenta el significat de la cultura i el paper dels símbols, la relació entre cultura i individu, el conflicte cultural, les subcultures, l'hegemonia cultural, i la transcendència cultural.     Bartle, capítol 2

♥4. Examina com la societat i la cultura es reprodueixen mitjançant el procés de socialització, la hipòtesi de Sapir-Whorf sobre llenguatge i significat, els agents de la socialització, la socialització secundària, i la perspectiva sociològica sobre el procés de socialització (control social).     Bartle, capítol 4 i lectures on line

♥5. Explica el significat de "dimensió cultural" i examina les sis dimensions de la cultura i la comunitat, és a dir, la de conceptes o creences, l'estètica i de valors, la institucional i interaccional, la política, l'econòmica i la tecnològica.     Bartle, capítol 5

III.  Perspectives principals de la sociologia

♥6. Examina les perspectives funcionalista, interaccionista simbòlica i de conflicte de l'estudi de la societat, i comenta la idea de que "Una societat no és un grup de persones".    Bartle, capítol 3

IV. Communitat i societat

♥7. Distingeix les característiques de comunitat de les de societat, i explica la naturalesa de l'"esperit comunitari", la idealització de la comunitat, els esperits malignes de la comunitat, comunitats naturals i construïdes, identitat i catalogació de les comunitats, i les relacions entre societat, família i comunitat.  Bartle, capítol 6

V. Burocràcia, força organitzativa i desigualtat

♥8. Examina la perspectiva de Weber sobre la racionalització i la seva relació amb el desencís, i comenta els seus punts de vista sobre els tipus d'autoritat (tradicional, legal-racional, carismàtica)i sobre la burocràcia i les seves característiques.     Bartle, capítol 7 i lectures on line

♥9. Examina les teories crítiques de l'estructura de classes i comenta si la societat canadenca constitueix un "mosaic vertical".     Bartle, capítol 8 i lectures on line

♥10. Utilitzant el model ideal de burocràcia de Weber, explica com les comunitats (o famílies, o ambdues) són més fortes i tenen més capacitat per aconseguir els seus objectius quan estan més i millors organitzades, i revisa els setze elements de la comunitat (o família) que canvien a mesura que la comunitat s'enforteix.     Bartle, capítol 7

♥J. Examina els factors que perpetuen la pobresa -com el sistema econòmic, la ignorància, les malaties, l'apatia, i la manca d'honestitat dels que estan en posicions de poder, la dependència- i explica com podem perseguir l'eradicació de la pobresa mitjançant l'enfortiment de les persones i la comunitat, especialment mitjançant la participació.     Bartle, capítol 14 i lectures on line

VI. Conceptualització de les famílies

♥Q. Distingeix entre incest i abusos sexuals a menors. Per què les teories biològiques no són adequades per explicar la intensitat de l'horror que experimentem davant l'incest? Quines altres dues característiques de la cultura humana apareixen relacionades amb el tabú en l'origen de la cultura humana i per què?  Bartle capítol 9

♥K. Examina les teories sociològiques contemporànies i com s'apliquen a la família, concretament, l'estructural-funcionalisme, l'interaccionisme simbòlic, la teoria dels sistemes, la teoria de l'intercanvi, les teories marxistes i les teories feministes.   Baker, capítol 2

♣A. Explica com l'ideal de família nuclear va aparèixer amb la revolució industrial, i identifica els set prejudicis en la literatura familiar i descriu les raons per les que són problemàtics.   Baker, capítol 3

VIII. La dinàmica de la vida familiar

♣4. Utilitzant la presentació de Bartle sobre el parentiu dels àkan, debat la idea de que certs elements del parentiu poden ser principis culturals universals, concretament el parentiu polític i la descendència, però la família tal i com la coneixem, no és un principi cultural universal. Quines són les dificultats resultants d'aquest fet per als immingrants àkan al Canadà i per als professionals (per exemple, treballadors socials, policies, infermeres, mestres) que tracten amb persones d'ètnia àkan?

♣5. La reproducció cultural és responsabilitat de tota la societat.   Quines són les implicacions que té aquesta afirmació per a les famílies i per a l'estat?  Com han canviat els papers de la família, en relació amb la socialització dels nens, en els últims cinquanta anys?   Baker, capítol 8

♣6. En moltes famílies tradicionals, immigrants i dels pobles autòctons, les persones grans gaudeixen de més respecte que en la majoria de famílies canadenques. Desenvolupa aquest tema i explica el perquè.     Baker, capítol 9

IX. Famílies, lleis i polítiques

♣7. Identifica un problema familiar i distingeix si es tracta d'un problema psicològic o social. Descriu un exemple d'un problema familiar que es pugui resoldre mitjançant mètodes orientats a la comunitat.   Quins problemes podrien sorgir i quins serien els avantatges d'aquesta metodologia?     Baker, capítol 10

♣8. Descriu les definicions "reduïda" i "extensa" de violència familiar, les implicacions del llenguatge i de l'assignació d'etiquetes, la violència psicològica contrastada amb la violència física, i explica (incloent-hi exemples) les teories de la violència conjugal tant contra l'home com contra la dona i de la violència contra els nens. Baker, capítol 11

──»«──
Si copies text d'aquest lloc web, si us plau, cita l'autor (s)
i fes un enllaç amb www.cec.vcn.bc.ca
Aquest lloc web està hostatjat per la Vancouver Community Network (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web per Lourdes Sada
──»«──
Última actualització: 2012.06.26

 Pàgina d'inici