Home Page


Mga Pagsasalin-wika:

'العربية / al-ʿarabīyah
Català
Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Português
Română
Srpski
中文 / Zhōngwén

                                        

Socyolohiya:
Socyolohiya
Nasusulat na lektyur
Discusiyones
Panimulang Modulo (Sentro)

Mga Keyword

Ibang Mga Pahina:
Mga Modyul
Mapa ng Site
Ipagbigay-alam
Ginagamit na mga Dokumento
Mga Magagamit na Link

Talakayan tungkol sa Superorganic

pinamagitan ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Kennith Poliran

Ang mga natatangap kung bagong ambag ay ilalagay sa bandang itaas sa mga koleksyon ko

Tignan: Bidney, Kroeber, Murphy.Petsa: Huwebes, 13 Enero
Galing Kay: "Jamie G"
Hi, medyo nalilito ako kung ito ba ang paraan sa pagdagdag ng kumento dito sa blog na ito na binuksan ni Adam tungkol sa Super Organic. Kung hindi man, ipagbigay alam po sa akin.
Sa aking palagay ang pinaka madaling pagkilala sa IN-ORGANIC ay ibasi ito sa isang panlupa o materyal na bagay.
Hindi ito buhay ngunit maari mo itong mahawakan at makikita.
Ito ay nagsasakop ng lugar. Habang ang SUPER ORGANIC ay hindi panlupa o materyal na bagay. Wala itong sukat at hindi mo ito pweding hawakan o sukatin man lang. Ito ay kagaya sa pag-susukat sa isang kaisipan o kaya katha...napakahirap unawain. Ganito ko nakikita ang "SUPER ORGANIC". Maari itong malayong kahulugan at kung ito man ay malayo, pwedeng ipagbigay alam na lang sa akin.
Salamat,
Jamie G
Quality and Sales Coordinator
Uniserve Communications Corp


Petsa: Huwebes, 13 Enero
Galing Kay: "adam l"
Hey! nagtataka lang ako kung meron man sa inyo pwedeng magpaliwag tunkols sa SUPER ORGANIC na katha? Medyo kinulang ako sa panuntunan kung paano makilala ang IN-ORGANIC sa SUPER ORGANIC.
Salamat,
Adam
––»«––
Kapag hinango ang lahat or parte nang nilalaman ng pahina na ito
Pakiusap na tangapin ang mga may akda at iugnay sa cec.vcn.bc.ca
Ang lugar na ito ay mula sa Samahan ng Komunidad ng Vancouver (VCN)

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling binago: 2012.06.29

 Pangunahing Pahina