Community Self Management, Empowerment and Development
Ang Pag-andam
CebuanoChineseDeutschEnglish version of this documentLa versión española de este documento.La version française de ce document.GreekItalianKiswahiliPolskiA versão portuguesa deste documento.RumanianRussian VersionSomaliTagalog (Philipinnes)
ArabicGujaratiHindiPashtoPunjabi
...
Pagkahibalo sa mga Sinugdanang Panghuna-huna
Mga Prinsipyo ug mga Rason nga Nagpaluyo sa mga Abilidad o Kinaadman
by Phil Bartle (Cebuano)
.
 .Manwal sa Pagtuon
Ang mga konsepto ug mga prinsipyo nga gikinahanglang masabtan sa usa ka tagpalihok.
...
Unsa ang kauswagan? Kauswagan sa Usa ka Komunidad? Partisipasyon sa Usa ka Komunidad? Kalisod? Komunidad? . Paghatag ug Gahom? Pagka-klaro? Pagpadayon? (Kini nga mga pulong gihisgot sa- "Mga Importanteng Pulong.")
...
Para mahimo kang malamposong tagpalihok, kinahanglan nimo ug daghan kaayong mga abilidad sa pakigsulti sa katawhan ug sa pagtukod ug mga grupo para sa kalihukan. . Kinahanglan nimong mahibalo-an nganong gikinahanglang gamiton kana nga mga abilidad o kinaadman. Kinahanglan pud nimong mahibaloan ang mga prinsipyo niini.
...
Kung ang imong gitumong mao ang usa ka komunidad, kinahanglan nimong mahibalo-an ang mga pangkatilingbanong panghuna-huna mahitungod sa kinaiyahan sa mga komunidad; hasta na ang kinaiyahan sa pangkatilingbanong pagbag-o (kauban na ang kauswagan) sa mga komunidad. Kinahanglan nga nakasabot ka mahitungod sa organisasyon sa katilingban, mao usab sa mga butang nga ginsakopan sa sosyolohiya, antropolohiya, ekonomiya, politika; kauban na ang mga puwersa ug mga proseso nga nakapasulod niini nga mga disiplina. (Pangitaa ang "Kultura.") . Sa pagka-karon, dili kinahanglan nga nakahuman ka ani nga mga kurso sa usa ka unibersidad, apan kinahanglan ginatudluan nimo ang imong kaugalingon sa mga prinsipyo ug mga kinaadman niini nga mga butang.
...
Kung gusto nimo palig-onon (tagaan ug gahom) ang usa ka naglisod nga komunidad, kinahanglan nimong masabtan ang kaaway, mao ang pamatasan nga mainagadon/masinaligon. (Pangitaa ang: "Pag-agad/Pagsalig").
...
Kung ang imong tumong mao ang pagwala sa kalisod, gikinahanglan nimong mahibaloan ang mga kinaadman nga labaw pa sa mga sintomas ug resulta sa kalisod. Kinahanglan pod nimong mahibaloan ang mga hinungdan sa kalisod para suportahan ug iuswag nimo ang mga maka-kontra niini nga mga hinungdan. . Huna-hunaa nga ang pagpagaan sa kalisod makadalit ra ug mas gamay nga kasakit sa dali ra nga panahon, apan dili kini makatabang sa pagwala o pagtangtang sa kalisod. Ang kalisod dili ra nagasalig sa kuwarta, ug ang kuwarta nga nag-inusara lang dili makapawala sa kalisod. (Pangitaa ang Mga Prinsipyo mahitungod sa Pagpa-ubos sa Kalisod").
...
Kung mabasa nimo ang "Mga Importanteng Pulong," makakita ka ug listahan sa mga sinugdanang panghuna-huna para sa usa ka taglihok/tagbuhat sa komunidad. . Sa kada usa ka konsepto, dili ka makakita ug pagtuki gikan sa diksiyonaryo; apan makakita ka ug mga pipila ka mubong sulat mahitungod sa tinguha niini nga manwal kung unsa ang angay nga buhaton para mahimong usa ka tagpalihok.
...
Ang mosunod nga modulo, Mga Prinsipyo sa Paghatag ug Gahom sa Usa ka Komunidad, magpasabot sa imo sa detalyadong pamaagi mahitungod sa mga prinsipyo nga nagpaluyo sa mga proseso ug mga kinaadman nga makita dinhi nga website.
...
Ayaw pag-memorya niadto nga mga sinulat. Huna-hunaa ang kada konsepto. Pagsulat mahitungod niini sa imong kuwaderno. Paghisgot niini sa imong mga kauban kung naay katigoman, pagtagbo o tun-anan. . Sa mga panahon nga libre o pagpahulay, pagkahuman sa trabaho, maayo nga makahisgot bisan usa o duha lang ani nga konsepto sa imong mga kauban.
...
Ang pagtuon nga "dinalian," Mura ra pud ug pagkaon nga "dinalian." . Ang pagtuon, sama sa pagpauswag sa usa ka komunidad, kinahanglan nga kanunay nga magpadayon. Kung mo-undang ka sa pagtuon niini, mura lang pud ka ug namatay.
––» «––......
....
This is the bottom of the page
.Key Words for Mobilisers    
Training Modules
.
Hub of this module
'.
Link your copy back to this site
.Sociology Glossary Writing Errors
Link to Sociology Home Page
The site map lists (and links to) all web pages (in English) on this web site
Link to Notices and Notes
.Correspond with us. Link to the Home Page of this web site
2007.05.25..
Following the path of least resistance makes all rivers and some men crooked