Glavna Stranica
 Središte


Prevodi:

Bahasa Indonesia
Català
Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
Português
Română
Pycкий
ไทย / Thai
中文 / Zhōngwén

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

ŠESNAEST ELEMENATA SNAGE

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

Materijal Za Obuku

Šta čini zajednicu, organizaciju ili porodicu snažnom?

Kada su organizacije, porodice i zajednice bolje organizovane, one su jače. Što više podsećaju na racionalne, formalne organizacije, to imaju više kapaciteta da ostvare ono što njihovi članovi žele da one ostvare.

Ako hoćemo da ojačamo društva, porodice ili zajednice, kako ćemo da znamo kada smo ostvarili taj cilj, ili do koje mere smo to ostvarili?  Kao naučnici uključeni u sociološka istraživanja, kako možemo da izmerimo jačanje zajednica, porodice ili organizacija, da li kada se njihov kapacitet poveća, ili kada postanu više punomoćna? Nažalost, mi nemamo nekakav elektronski metar, pomoću kojeg mi možemo reći da se snaga povećala od 62 do 79, ili za 17 poena.

Mi možemo da analiziramo koncept "snage," "vlasti" ili "kapaciteta," koji su primenjeni na organizacije, porodice ili zajednice, pogledati njihove različite komponente, i identifikovati niz zapažanja koji će nam ukazati da je došlo do nekog osnaživanja ili povećanja kapaciteta.

Šesnaest elemanata su: nesebičnost; zajedničke vrednosti; komunalne usluge; konfidencija; poverenje; komunikacije; sadržaj; informacije; intervencija; rukovodstvo; povezivanje; organizacija; politička moć; veštine; poverenje; jedinstvo; i bogatstvo.  Ovih šesnaest elemenata su više nego Weberovih pet elemenata birokratske snage, ali njihovo identifikovanje se zasniva na istim sociološkim principima koje je Weber koristio.

Opis Šesnaest Elemenata:

Osnaživanje ide mnogo dalje od političke ili legalne dozvole da se učestvuje u nacionalnom političkom sistemu. Osnaživanje uključuje sposobnost da se uradi ono što članovi zajednice žele da postignu. Osnaživanje zajednice obuhvata razvoj i jačanje u različitim dimenzijama.  Ovo su šesnaest elemenata zajednice koji se menjaju kako zajednice, organizacije ili porodice postaju jače.

Nesebičnost

Nesebičnost je deo, i stepen, po kojem su pojedinci spremni da žrtvuju svoje beneficije u korist dobrobiti cele zajednice, i koja se ogleda u stepenima velikodušnosti, individualne poniznosti, komunalnom ponosu, međusobnom pomaganju, lojalnosti, brizi, drugarstvu, sestrinstvu/bratstvu. Ovi koncepti su posuđeni iz Biologije, a ne iz Filozofije.  Što zajednica razvija više nesebičnosti, ona razvija više kapaciteta  Pohlepa i sebičnost pojedinaca, porodica ili frakcija na račun zajednice ili organizacije, slabi njenu snagu.

Zajedničke Vrednosti:

Zajedničke vrednosti kao faktor organizacijske ili zajedničke snage je stepen do kojeg članovi zajednice dele vrednosti, posebno ideji da pripadaju zajedničkoj celini koja zamenjuje individualni interes članova.  Ovo se odnosi na vrednosnu dimenziju kulture  Što više članovi zajednice dele, ili barem razumeju i tolerišu, međusobne vrednosti i stavove, to će zajednica biti jača.   Rasizam, predrasude protiv starijih osoba, seksizam, predrasude i netrpeljivosti slabe zajednicu ili organizaciju.

Komunalne Usluge:

Za ljudska naselja, to su objekti i usluge (kao što su putevi, tržišta, pitka voda, pristup obrazovanju, zdravstvene usluge), njihovo održavanje (pouzdano održavanje i poravka), održivost, i stepen do kojeg svi članovi zajednice imaju pristup do njih.  Ovo se odnosi na tehnološku dimenziju kulture  Što više članovi imaju pristup potrebnim komunalnim objektima, to je njohovo osnaživanje veće. Merenje kapaciteta organizacije, ukjucuje kancelarijsku opremu, alat, materijal, pristup toaletu i drugih objekata lične usluge, radnih objekata, i fizičkih postrojenja.

Komunikacije:

U okviru organizacije, i između organizacije i spoljašnosti, komunikacija ukjlučuje puteve, elektronske metode (telefon, radio, TV, Internet), štampane medije (novine, magazini, knjige), mreže, međusobno razumljive jezike, pismenost, želje i sposobnost da se komunicira u celini (što podrazumeva takt, diplomatiju, spremost da saslušaš i da razgovaraš).  Kada zajednica ima bolju komunikaciju, ona postaje jača  Za organizaciju, ovo je komunikaciona oprema, metode i vežbe koji su na raspologanju osoblju  Loša komunikacija znači slaba organizacija ili zajednica

Konfidencija:

Iako izražena u pojedincima, koliko poverenja je podržavano među zajednicom ili organizacijom kao celinom?  Ovaj faktor uključuje razumevanje da organizacija ili zajednica može da postigne šta god želi  Uključeni su pozitivan stav, volja, samo motivacija, entuzijazam, optimizam, sampouzdanje a ne zavisnost, volja da se bori za svoja prava, izbegavanje apatije i fatalizma, vizija onoga što je moguće.  Veća snagu uključuje veće poverenje.

Sadržaj (Politički i Administrativni):

Organizacija ili zajednica će biti jača, biti u mogućnosti da bude jača i da ostane jaka, ukoliko što više postoji u okolini koja podržava to jačanje.  Ova okolina uključuje (1) političke (uključujući vrednosti i stavove nacionalnih lidera, zakone i propise) i (2) administrativne (stavove službenika i tehničara, kao i vladinih propisa i procedura) elemente. To uključuje pravnu okolinu.  Kada političari, lideri, tehnokrate i službenici, kao i njihovi zakoi i propisi, odrede pristup, zajednica je slaba, a ako se omogući pristup zajednici koji deluje na samopomoć, zajednica će biti jača.  Zajednice, porodice ili organizacije mogu biti jače ako postoje u sadržaju koji omogućava pristup .

Informacija:

Više nego prijem neobrađene informacije, snaga organizacije ili zajednice zavisi od sposobnosti da obradi i analizira te informacije, nivo svesti, znanje i mudrost među ključnim pojedincima i u okviru grupe kao celini.  Kada je informacija efikasna i korisna, ne samo u pogledu obima, zajednica će imati više snage.  (Imajte na umu da je ovo vezano za, ali se razlikuje od, komunikacijskih elemenata navedenih gore).

Intervencija:

Šta je obim i efikasnost animacije (mobilizacija, obuka menadžmenta, podizanje nivoa svesti, stimulacija) čiji je cilj jačanje organizacije ili zajednice?  Da li vanjski ili unutrašnji izvori milosrđa povećavaju stepen zavisnosti i slabe zajednicu, ili oni dovode zajednicu da ?deluje i tako postane jača  Da li je intervencija neophodna ili da li zavisi na odlukama vanjskih donatora koji imaju različite ciljeve i planove nego sama zajednica?  Kada zajednica ili organizacija ima više izvora stimulizacije za razvoj, ima i više snage.

Rukovodstvo:

Lideri imaju moć, uticaj, kao i sposbnost da pokrenu, motovišu zajednicu.  Što je rukovodstvo efikasnije, to je i zajednica jača.  Mada ovo nije mesto da se ideološki raspravlja između demokratskog ili participativnog rukovodstva, u odnosu na totalitaran, autoritaran i diktatorski stil, najefikasnije i održivo vođstvo (za jačanje zajednice, a ne samo jačanje lidera) je ono koje deluje tako što prati odluke i želje zajednice kao celine, da uzme omogućenu i olakšavanu odluku  Lideri moraju da poseduju sposobnosti, spremnost, kao i neki karizam  Što je rukovodstvo efikasnije, to je veći kapacitet zajednice ili organizacije. Nedostatak dobrog rukovodstva slabi jačinu organizacije ili zajednice.

Povezanost:

Ne samo "šta znaš," nego takođe i "koga znaš" može da bude izvor snage.  (Kao što se često šalimo, ne samo "koliko znaš," nego i "koga znaš" dobija posao).  Koja je mera u kojoj članovi zajednice, posebno lideri, poznaju osobe (i njihove agencije ili organizacije) koji mogu dati korisne izvore koji će ojačati zajednicu kao celinu?  Korisne veze, potencijalne i realizovane, koje postoje unutar zajednice i sa drugima van nje.  Što su veze efikasnije, to je i zajednica, porodica ili organizacija jača.  Izloacija proizvodi slabost.

Organizacija:

Nivo organizacije u zajednici je stepen do kojeg različiti članovi zajednice vide sebe u ulozi podržavanja celine (za razliku od biti samo kolekcija odvojenih individualaca), uključujući (u sociološkom smislu) organizacioni integritet, strukturu, proceduru, procese donošenja odluka, efektivnost, podela rada, međuzavisnost i komplementarnost uloga i funkcija.  Ovo se odnosi na institucionalnu ili međudelujuću dimenziju kulture i društva.  Što je više zajednica ili organizacija organizovana, ili efikasnije organizovana, to je veći njen kapacitet ili snaga.

Politička Snaga:

The Snaga zajednice ili organizacije je stepen do kog može da učestvuje u nacionalnom ili okružnom donošenju odluka.  Ovo se odnosi na političku dimenziju kulture. Baš kao što pojedinci imaju različite moći u okviru zajednice, tako zajednice i organizacije imaju različite moći i uticaje unutar okruga i nacije.  Što više zajednica ili organizacija izražava njenu političku moć, to je njen nivo kapaciteta veći.

Veštine:

Sposobnost, manifestovana u pojedincima, koja će doprineti organizaciji zajednice i njenoj sposobnost da postigne stvari koje želi, tehničke veštine, rukovodeće veštine, organizacione veštine, pokretne veštine su uključene. Što više veština (zajedničkih ili individualnih) zajednica ili organizacija može da pronađe i iskoristi, to je njena snaga veća.  Ove veštine moraju biti relevantne za svrhu organizacije; na primer, veoma stručan žongler, možda i nije najbolji izbor za transportno preduzeće ili policiju..

Poverenje:

Poverenje je stepen do kojeg članovi organizacije ili zajednice veruju jedni drugima, posebno njihovim rukovodiocima, liderima i službenicima, što je odraz stepena njihovih integriteta (poštenje, pouzdanost, otvorenost, transparentnost, poverenje). Više poverenja i pouzdanosti se odražava na njen kapacitet.  Nepoštenje, korupcija, pronevere i zloupotrebe sredstava zajednice doprinose slabosti zajednice ili organizacije.

Jedinstvo:

Jedinstvo je zajednički osećaj pripadnosti celini (grupi, koja pripada zajednici), iako svaka organizacija i zajednica ima podele ili raskoli (religiozni, klasni, statusni, prihode, starosni, pol, etničke pripadnosti, klanovi) ili lična rivalstva.  To je stepen do kojeg su članovi organizacije ili zajednice spremni da tolerišu međusobne razlike i varijacije i da su spremni da sarađuju i rade zajedno, osećaj zajedničke svrhe ili vizije, zajedničkih vrednosti.  Što je više organizacija ujedinjena, to je i jača.  Jedinstvo ne znači da je svako isti, nego da svako toleriše različitost drugih, i da radi prema zajedničkom cilju.

Bogatstvo:

Bogatstvo je stepen do kojeg organizacija ili zajednica kao celina – za razliku od pojedinaca u njoj – ima kontrolu na stvarnim i potencijalnim izvorima, kao i proizvodnji i distribuciji oskudnih i korisnih roba i usluga, monetarnih i nemonetarnih, uključujući rad, zemljište, opremu, zalihe, znanja, veštine. Ovo se odnosi na eknomsku dimenziju kulture.  Što je zajednica ili organizacija bogatija, to je i jača.  Kada pohlepni pojedinci, porodice ili frakcije skupe bogatstvo na račun zajednice ili organizacije kao celine, zajednica ili organizacije je slabija.  Porodice koje imaju veliko bogatstvo će najverovatnije trajati duže nego nekoliko generacija. Vidi Ekonomska Dimenzija.

──»«──

Vidi: Šta je Zajednica?

──»«──
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.06.27

 Glavna Stranica