Glavna Stranica
 Središte


Prevodi:

Bahasa Indonesia
Català
English
Español
Filipino / Tagalog
Italiano
Português
Русский
Română
中文 / Zhōngwén

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

DISKUSIJE o INTERVENCIJI ZAJEDNICE

"Kako možemo da koristimo zajednicu kao sredstvo za intervenciju u porodičnim problemima?"

Moderator: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

Web Diskusije

Doprinosi će biti dodati na vrh ove kolekcije, po redu po kom su primani

Datum: Četvrtak, 25 Mart
From: "Michelle R"

To: "Community Empowerment"
Siromaštvo dece u Kanadi je visoko (u donsou na druge države) i povećava se. Sa kojim problemima se lokalne i državne vlasti suočavaju pri pokušaju da se stanje promeni?
Kada vlada pokušava da stvori porodične propise za siromaštvo dece, postoje suprotna mišljenja kako da se to postigne. Postoje dva mišljenja o porodičnoj strukturi i ovi pogledi se ne slažu koji propisi treba da budu primenjeni.
Prvi pogled - očuvanje uže porodice
Drugi pogled – priznanje da se struktura porodice stalno menja
Vlada je pokušala da napravi jedinstveni propis koji uvažava suprotna mišljenja. Do sada, oni se još uvek nisu dogovorili.


From: "faron h"
Datum: Petak, 26 Mart

Opišite jedan primer (silovanje u braku) gde porodični problem može biti rešen kroz metode koji su orijentisani prema zajednici. Koji problemi mogu da se pojave i koje su prednosti ovog pristupa?
Crkva je organizacija koja je formirana i razvijena u društvu, gde je donošenje odluke od strane cele zajednice. Ova (crkva) bi bila primer metoda orijentisanih prema zajednici koja bi mogla pomoći da se reše bračni problemi unutar porodice. Pored rešavanja ovog problema, drugi problemi mogu da nastanu. Na primer, ako se silovanje u braku dešava između muža i žene, onda verovatno muž želi da to ostane tajna. Dakle ako žena prizna ove probleme crkvi, onda se njen muž može osvetiti i stvari mogu postati gore za nju, kao na primer fizičko ili verbalno zlostavljanje pored silovanja. Takođe, muž može da ima dobar ugled u zajednici i crkva možda neće verovati njegovoj ženi ako njena reputacija nije validna. Ako muž napusti svoju ženu, oma može da izgubi finansijsku nezavisnost i da odgaja decu sama.
Pored ovih problema, mnoge prednosti se mogu pojaviti. Na primer, dobijanje pomoći za muža bi zaustavilo negativan uticak koje be njegove akcije imale na decu. Sin (ili sinovi) bi bili manje verovatni da počine iste zločine kao njihovi očevi i kćerka (ili kćerke) bi bile manje verovatne da postanu žrtve bračnog silovanja. Dobijanje pomoći za ženu i muža može takođe spasiti brak. Govoreći o silovanju u braku može doneti svest u zajednici i da više žena izloži slične probleme.
Na kraju žena je ta koja mora da odluči da li da traži pomoč za silovanje u braku. Međutim, traženje pomoći će verovatno uvek biti najbolji izbor jer će pomoći porodici u celini i na duge staze i najverovatnije dati ženi snagu i samopouzdanje.

The Monkeys:
Faron
Telia
Cory
BevanDatum: Četvrtak, 25 Ma
From:  "Clara S"

Dr. Phil,
Ovo su odgovori na grupna pitanja sa bloga.
Naš zadatak je bio da nađemo načine na koje možemo da uključimo zajednicu u probleme raspada porodice zbog stvari kao što je naprimer ubistvo. Neki prijatelji moje porodice su upravo sada u toj situaciji, pa je naša grupa našla nekoliko stvari koje bi im mogle pomoći da je zajednica bila umešana.
Da počnemo sa tim da deca u porodici često moraju da se presele u novu kuću i da žive sa novim starateljima. Zajednica im može pomoći da se prilagode na dodatni stres seljenja u ionako već stresnom vremenu, sa donacijom dečijih igračaka koja nisu u stanju da ponesu sve svoje stvari sa njima, i lokalni pokretač može da obezbedi kombi i rad. Takođe, ako se ubistvo desilo unutar kuće, pomoć drugih ljudi oko čišćenja kuće može da bude velika iz očiglednih razloga.
Ako, deca koja su izgubila jednog roditelja od strane drugog, su srećna da imaju druge članove porodice da ih prime, ovi članovi porodice takođe moraju da prođu kroz period tugovanja. Oni takođe mogu imati svoju decu i druge obaveze kojima se bave. Ako članovi zajednice mogu da se organizuju i pomognu porodici sa čuvanjem dece, kuvanjem, ili čišćenjem kuće, članovi porodice mogu da nađu vremena da tuguju ili da posvete više vremena pomažući deci da prevaziđu traumu.
Najzad, naša grupa misli da izostavljanje priče sa naslovnih strana novina kojih deca mogu da vide u prodavnici, i sa dnevnih vesti koje deca mogu čuti, može da izbegne nepotrebne probleme. Deca prolaze kroz mnogo i bez znanja činjenica o zločinu ili oživljavanja, ako su bili svedoci.
Naše pitanje od utorka je bilo "Ako je nasilje u braku društveni problem, koja su društvena rešenja?"
Za prvi deo pitanja, mi smo rekli da je nasilje u braku društveni problem jer utiče na decu, koja mogu nastaviti ciklus u odraslom dobu ili završiti sa emocionalnim problemima. Žrtve mogu da izostanu sa posla, završe u bolnicama ili im je potrebna terapija; sve ove posledice utiču na društvo.
Socijalna rešenja mogi da uključe strože zakone. Na primer, napraviti pravilo da je ozbiljan prekršaj ako se ne prijavi ovaj zločin, može da dovede ne samo do više hapšenja, nego i do toga da ljudi shvate da je to zločin i da ga naše društvo neće tolerisati.
Od pomoći mogu i da budu programi u školama koji će obrazovati decu u ranom detinjstvu. Ako dete odrasta u okolini bračnog nasilja i shvati da je to pogrešno, on će možda verovatnije biti u prilici da traži pomoć ako se nađe u sličnoj situaciji kasnije u životu.
Takođe, više svesnosti u organizaciji protiv nasilja i programa za kontrolisanje besa mogu pomoći društvenim rešenjima ovog problema.

Clara, Marcelo, Amel, and Tamara (the Eagles)


From: "Morgan B"
Tema:  Grupne diskusije
Datum: Ponedeljak, 22 Mart
Ovaj fajl je za blog..ako smo trebali da ih objavimo?? To je sa poslednje grupne diskusije o, Kako možemo da koristimo zajednicu kao sredstvo intervencije u porodičnim problemima?"
Vi ste rekli da hoćete da objavite rad naše grupe, ali ja nisam videla ničiji rad ni vesti o tome, pa nemojte da ga objavite ako ne treba. Hvala

Morgan Brooks


"Kako možemo da koristimo zajednicu kao sredstvo intervencije u porodičnim problemima?"
Seksualno zlostavljanje
Mehanizmi
Organizujte sastanak zajednice u lokalnom centru ili školskom terenu.

 • Obrazujte zajednicu o tome šta predstavlja seksualno zlostavljanje.

 • Imajte predavanja u skladu sa uzrastom dece i odraslih.

Deca

 • .Obrazujte decu u identifikaciji loših ljudi

 • Koristite slike i animacije da objasnite šta je u redu i šta nije u redu.

 •  Pokažite im gde mogu da se obrate za pomoć, kao i značaj obraćanja nekome u koga imate poverenje.

Odrasli
 • Dajte primere znakova zlostavljanja nad decom

 • Pokažite najbolji način da se reaguje na situacije zlostavljanja.

 • Držite predavanja o važnosti da se uvek zna gde su vam deca.

 • Recite im gde mogu da se obrate za pomoć ili konsultaciju ako su oni ili neko koga oni znaju seksualno zlostavljani.

Uspostavite centre za pomoć žrtvama seksualnog zlostavljanja:

 • centri mogu da budu u kancelarijama, crkvi ili rekreacionom centru.

 • Trenirajte i zapošljavajte članove zajednice da rade u centru. Imajte stalno zaposlene i dobrovoljce.

 • Obezbedite tajnost žrtava koji se obraćaju za pomoć.

Centar Pomoći će ponuditi:

 • Savetovanje, za suočavanje sa situacijom.

 • Letke za one koji žele da sami sebi pomognu.

 • Grupe za podršku sa žrtvama i prijateljima/porodicama žrtava.

 • “Kako da” za organizovanje vašeg života nakon činjenica.

Ovi mehanizmi su dizajnirani tako da olakšaju pojedince da posegnu za pomoć. Umesto da čuvate tajnu, mi se nadamo da će ovi mehanizmi pomoći pojedincima da se izjasne. Nadamo se da će obrazovanje i podrška pomoći mnogim pojedincima i porodicama u nevolji.

Povezana strana: Socijalni rad vezan za zajednicu.
                    Vidi: Šta je zajednica ?
──»«──
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.06.27

 Glavna Stranica