Glavna Stranica
 Središte


Prevodi:

Català
Ελληνικά
English
Español
Italiano
Português

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

DISKUSIJE O DIMENZIJAMA I KULTURI

Moderator: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

Materijal Za Obuku

Novi doprinosi će biti dodavani na vrhu ove kolekcije kako su primljene

Ova stranica je posvećena vašim komentarima o kulturnim dimenzijama

Datum: Ponedeljak, 07 Februar
Od: "Tim G"
Dr. Fil

Šest Dimenzija Prema Studentima
Tim - Šenon - Tanja - Sintia
Geografija
 Geografski mi se nalazimo u Lendsdauni studentskom gradu pri Kamosan fakultetu u Viktoriji BC, Kanadi.  Još preciznije od toga, mi se nalazimo u sobi 238 pri Fišer zgradi.  Naša soba je pravougaona i bela bez prozora i sa velikom zelenom tablom ispred učionice.  Studenti se nalaze u desnom zadnjem kutku učionice sa Dr. Filovog gledišta.
Demografija
 Demografski mi smo otprilike istog godišta (Mlade Odrasle Osobe).  Kada se radi o promeni u veličini razreda, ona varira od razreda do razreda u zavisnosti koliko ljudi se pojavi i nastavi da pohadja časove.  Naša grupa se smanjila od 7 na 4.
Tehnologija
 Pri ovom času svaki student vodi beleške u njihovim sveskama i sluša Dr. Fila da bi shvatili i zapamtili informaciju.  Svi studenti se oblače slično za njihov pol i pričaju i čitaju Engleski. Gusenice takodje koriste stolove, tablu i projektor.
Ekonomija
 Pored činjenice da je svaki student odgovoran za odredjeni deo studentskih troškova, svaka grupa doprinosi njihovoj sopstvenoj ekonomiji u smislu da oni svi doprinose odredjenu uslugu grupi.  Jedan primer usluge grupi  je posao pisca.  Pisac nudi uslugu prenošenja poruka od Dr. Fila i zapisivanja informacije koja je podeljena u grupi.  Studentski pisac je Tim Gautier.
Politika
 U ovoj organizaciji, našem razredu u početnoj sociologiji, osoba koja ima najveći autoritet u razredu je Dr. Fil u smislu da njegovo mišljenje i njegova predavanja imaju najveći uticaj.  Kada se radi o djacima, mi svi imamo istu količinu političkog autoriteta ili uticaja u smislu da mi svi jednako doprinosimo diskusijama i svačiji doprinos je uzet u obzir pri donošenju odluka.
Ustanovska Dimenzija
 Ustanovska dimenzija u ovom razredu je da većina ljudi sedi na istom mestu i pored istih ljudi.  Pored toga naše radne grupe su odredjene tako da je garantovano da ćemo se kao grupa sastati barem jednom u svakom času.  Pri našoj radnoj grupi iste stvari su evidentne u smislu da mi sedimo pored istih ljudi u našoj grupi pri svakom času.  U toku odmora mi se opet obično nadjemo sa istim ljudima/osobama svakog odmora.
Vrednosti
 Pri ovom času mi smo testirani na način koji zahteva primenu našeg znanja o tome šta je ispravno i šta nije.  Naše radne grupe su dobra prilika za nas da odgonetnemo šta mi verujemo je ispravno ili ne o našim sociološkim perspektivama.  Takodje u našim grupama mi slušamo kada neko ponudi predlog grupi jer verujemo da nije fer ignorisati nečije mišljenje ili predloge...to je jedan od primera kako naše vrednosti utiču na naše časove i šta mi radimo pri njima.
Pogled Na Svet
 Kada se radi o sociološkom pogledu na svet, mi nalazimo da mi verujemo u iste pojmove kao što su da sunce izlazi i zalazi i da ukoliko mi ispustimo olovku, gravitacija će je povući na zemlju, ali na duhovnom nivou mi se razlikujemo u smislu da mi neverujemo svi u boga ali mi smo naučili da suradjuemo na osnovu pojmova koje delimo iako se razlikujemo duhovno.  Mi smi verujemo da će nam naše obrazovanje pomoći da postignemo naše ciljeve jer inače nebi pohadjali časove.Datum: Utorak,  1 Februar
Od: Valerija H
Ose - I onda ih je bilo tri...
 Ovde ćemo proučiti šest kulturnih dimenzija plus demografiju i geografiju.
Geografija
 Geografija obuhvata Kamosan fakultet, Lendsdaun studentski grad, Viktorija, BC, Kanada kao naša fizička lokacija. Mi se nalazimo na južno zapadnoj obali Kanade gde su temperature i klima u proseku razmerno blage. Naša učionica se sastoji od raznoraznih ljudi, različitog godišta i u obrazovnim okolnostima. Studenti izgledaju opušteno i da obraćaju pažnju u sveukupno ležernoj sredini.
Demografija
 Naša demografija obuhvata naš razred koji se smanjio od 35
do 21. Naša radna grupa, je izgubila 4 člana od prvobitnih 7 sa kojima smo počeli (jeli smo nešto pogrešno rekli?).
Tehnologija
 Tehnologija u našoj učionici obuhvata naš pribor za
pisanje, školske zalihe, tabla, stolovi i stolice,
projektor, i struja. Neke učionice imaju prilaz internetu, kompjutere itd. Zgrada u kojoj se naša učionica nalazi se takodje smatra tehnologijom. Naša upotreba Engleskog jezika plus naš materijal i beleške za lekcije su pribori za predavanje i učenje takodje predstavlja tehnologiju.
Ekonomija
 Primeri ekonomije u okviru učionice obuhvataju naše udžbenike, materijal i naša razmena naše naplate školarine za obrazovanje uključujući školarina plaćena predavačima.
Politika
 Glavni izvor političkog uticaja u okviru učionice je naravno naš predavač kao osoba sa autoritetom. U okviru naše radne grupe, proglašenje izaslanika, pisca i pravnika takodje sa sobom nosi odredjenu vrstu političke strukture.
Ustanovska Dimenzija
 Veze se sastoje ponajviše od veza izmedju studenata i predavača i
veza izmedju studenata u okviru učionice. Mi imamo plemensku strukturu koja nadmeće odredjenu interakciju izmedju studenata kao i odredjeno ponašanje kao što su uzimanje beleški, učenje i
komunikacija.
Vrednosti
 Ideološke vrednosti obuhvataju obrazovanje/učenje i predanost uspehu, slobodi govora, poštovanju drugih i samih sebe kao i razmeni informacije izmedju naših prijatelja.
Pogled Na Svet
 Naš pogled na svet je pojedinačno drugačiji i obuhvata naša sopstvena religiozna verovanja, i našu ulogu studenata u obrazovnim okolnostima gde mi učimo i studiramo. Mi znamo i verujemo da uspeh u učionici zahteva studiranje, trud i predanost.


Datum: Utorak,  1 Februar
Od: Susan W
Dr. Fil,
Evo informacije od Ejndželfiš grupe.
Porodica, organizacija, ili zajednica:  Čas Sociologije - Januar 28, 2005
Geografija:
 Ova zajednica se nalazi u Viktoriji, BC pri Kamosan fakultetu u sobi Fišer 200. Soba je jednostavna i bez prozora.
Demografija:
 Ukupan broj studentske zajednice je 30 do kraja
časa. (28 studenata, 1 prevodioc, 1 profesor.) U toku časa
broj studenata se povećao, sa tima koji su kasnili i povećali broj do 30. Broj studenata na početku časa je bio 27. U okviru Ejndželfiš
grupe, bilo je četiri studenata i jedan prevodioc. U našoj grupi, jedan
član nas je napustio od početka predavanja, i dvoje su bili odsutni
danas. Razred nije imao visoku zbijenost. Grupe su bile prilično rasprostirene.
Tehnologija:
 Mnogi pribori su korišteni dok su drugi na raspolaganju ali se nekoriste. Neki od tih su iz ličnog kapitala: olovke, papir i sveske. Drugi pribori
obuhvataju: stolove, stolice, zidove i plafone, zvučni/vizuelni pribor, tabla, i sat. Dok drugačiji, ljudi u okviru zajednice svi nose zapadno obalsku odeću, prilagodnu za našu sadašnju klimu (bez jakni, kao što bi bio slučaj ukoliko bi mi živeli u Princ Džordžu). Jezik je korišten takodje kao pribor (pisan i govoren), Američki znakovni jezik za gluve, uredjaj za Japansko/Engleski prevod, i kroz govor tela.
Ekonomija:
 Sa monetarnog gledišta, mi smatramo školarinu koju smo svi platili deo Ekonomske dimenzije. Mi smo takodje investirali pare u naše
predmete ličnog kapitala prethodno navedene. MI primamo uslugu u obliku lekcija i seminara koja mi pohadjamo. Kao primer bogatstva kojeg svi delimo, mi smo se setili svežeg vazdua. Kao što smo prethodno naveli u geografskom delu, učionica nema prozore i stoga nikakvog povetarca. Lako može postati zagušljivo u takvoj sobi, što dovodi do pospanosti koja je pomognuta lošim osvetljenjem. Stoga čineći svež vazduh korisnim i retkim.
Politika:
 Mi uglavnom smatramo našu zajednicu egalitarskom,
sa malim izuzetkom da profesor poseduje malo više moći na kraju krajeva. Dok se svačije mišljenje uzima u obzir, profesor je uvek još taj koji na kraju odluči dnevne aktivnosti i ocenjuje naš rad. Takodje, mi smatramo mene (Susan) kao osobu sa malo više uticaja u grupi jer sam ja imala papir i stoga vodila diskusiju (Slično Ikung vodji u lovu.)
Ustanovska Dimenzija:
 Mi smo prepoznali mnoge različite ustanove i naveli par koje smo smatrali da obuhvataju čitavu zajednicu. Mi smi posedujemo odredjeni nivo poštovanja za našeg profesora. Kada on govori, mi slušamo. Mi imamo strukturu u okviru našeg razreda u obliku odredjenih uloga u našoj grupi: pisac, pravnik i izaslanik. Mi smo svi stigli u ovaj razred sa odredjenim očekivanjima u smislu kako bi lekcije i seminari trebali biti vodjeni. U odredjenim slučajevima, naše ustanove su se promenile zbog drugačije strukture koju ovaj čas ima u poredjenu sa matematikom na primer.
Vrednosti:
 Estetski, mi smatramo odeću sporednim sastavnim delom ovde kao i u Ustanovskoj dimenziji. Ukoliko neko nenosi nikakvu odeću, ili nosi neku čudnu
kombinaciju, mi bi imali odredjenu predrasudu prema njima. Većina nas vrednuje
važnost lekcija i pokuša da pohadja svaku lekciju. Mi bi svi
smatrali varanje pogrešnim. Mi svi vrednujemo težak rad.
Pogled na Svet:
 Mi svi imamo različita religiozna verovanja. Ali kao celina, mi svi imamo slična verovanja. Mi svi verujemo u gravitaciju, na primer. Mi znamo da ukoliko mi
uzmemo svesku i pustimo je, ona će pasti na pod. Kao grupa, mi svi smatramo da ćemo svi dobiti najvišu ocenu u ovom predmetu. :)
Susan W
Pisac - Ejndželfiš
*** Grupa je dobila kopiju ovog izveštaja ***


Datum: Utorak, 01 Februar
Od: Erin T.
Hej Dr. Fil,
 Opet sam malkice spora u dostavljanju ovoga...i još jednom se izvinjavam zbog toga.
 Ovo je od Koi grupe:
Geografija-
 Ovaj razred se sastaje u Fišer 200 pri Kamosan fakultetu, u Viktoriji, BC. On obuhvata stvari kao što su: tepih, stolice, flurescentna svetla, cementni stub itd.
Demografija-
 Razred se sastoji od 28 studenata sa promenama u broju zbog ljudi koji su napustili naš razred momentalno ili zauvek. Naša podgrupa (Koi) ima pet članova.
Tehnologija-
 Pribor korišten u našoj sredini obuhvata televiziju, projektor, tablu, kompjuter, jezik, svetla, satove, olovke, knjige i kredu.
Ekonomija-
 Osnovna jedinica naše ekonomije je verovatno znanje. Naš profesor je posednik ovog retkog i korisnog proizvoda. Distribucija ovog znanja se snosi kroz predavanja, diskusije, lekcije i projekte.
Politika-
 Naša politička struktura je odredjenoj meri diktatorska, sa Dr. Filom kao vodjom. Medju članovima našeg razreda, i u našoj podgrupi Koi, je utilitarističko, sa težnjom ka opštoj saglasnosti u donošenju odluka.
Ustanovska Dimenzija-
 Neke ustanove koje utvrdjuju kako mi dejstvujemo obuhvataju "učionicu," "profesora," "studenta," i "prevodioca."
Vrednosti-
 Ideologija koja je najprihvaćenija u Kanadi je liberalno-demokratska; koja se neizbežno nadje i u našoj učionici. Pored toga neke od vrednosti koje svi delimo obuhvataju poštovanje autoriteta (našeg političkog vodje Dr. Fila) i uzajamno poštovanje svačijih vrednosti.
Pogled na Svet-
 Naša učionica sadrži svakojaka religiozna verovanja. Dok se mi možda neslažemo u religioznim perspektivama, mi svi verujemo u legitimitet svake od tih verovanja, i poštujemo tu raznolikost.
Hvala, Dr. Fil. Vidimo se na sledećem času,
Erin
"Kada je sloboda zabranjena, samo će odmetnici biti slobodni" - Tom


Datum: Ponedeljak, 31 Januar
Od: Sian M
Sijamski Ribe ovde! Ovo je naša Etnografija našeg razreda u Sociologiji.
Geografija:
 Mi smo odlučili da naš čas sociologije nama vrlo dostupan jer se
nalazi u gradu i mnogi studenti mogu do njega lako stići kroz upotrebu autobusa.
  Studentski grad, gde se čas predaje, je takodje lako dostupan
uz upotrebu automobila i studenti koji žele da voze imaju na raspolaganju parking u obilju.
Čas se nalazi u vrlo bezbednoj sredini.  Mi verujemo da je
bezbedno jer škola primenjuje nekoliko vrsta mera bezbednosti za
studente.  Na primer, naša škola ima program za bezbednu šetnju, svetla u
parkingu i telefone na raspolaganju u slučaju potrebe za hitnu pomoć.
 Čas se nalazi u školi koja primenjuje programe koji su bezbedni za
sredinu kao što su bašte za reciklažu.  Mi
verujemo da svi studenti imaju jednaku šansu da se angažuju
u ekologiji pri našem studentskom gradu.
Demografiju:
 Mi smo našli da se veličina našeg razreda smanjila u poredjenju
sa početkom polugodišta.  Do danas, 31 studenata su pohadjala predavanja
u poredjenju sa 45 ljudi koji su bili prisutni na početku polugodišta.
 Kako je polugodište prolazilo, mi smo primetili da se broj studenata
koji pohadja predavanja promenio.  Delovalo je da se manji broj ljudi pojavljuje
na predavanjima.  Mi neznamo zašto se ljudi nepojavljuju
na predavanjima; mi mislimo da su neki možda bolesni ili
imaju hitnije lične probleme.
 Zbijenost pri našem času izgleda da zavisi od
učionice u kojoj imamo čas.  Kada smo u većoj
učionici, ljudi se obično razbacaju po učionici.
 Izgleda da kada studenti imaju izbora gde da sednu,
oni izaberu da se razmaknu.  Kada je čas održan u
manjoj učionici gde studenti imaju manje izbora gde mogu da sednu i
stoga sednu bliže jedno drugom.
Tehnologija:
 Naš razred koristi mnogo pribora u komuniciranju, i
održavanju beleški.  Različite vrste pribora se koriste za
uzimanje beleški.  Većina ljudi koristi olovku i
papir dok drugi koriste tehnološki unaprednija sredstva kao što su kompjuteri.  Većina
studenata koristi udžbenike i/ili Dr. Filov sajt kao
pribor za učenje.  Čas zahteva da svi studenti imaju prilaz
elektronskoj pošti i to je isto pribor, kao što su telefoni, koji
omogućavaju studentima da ostanu u kontaktu sa Dr. Filom.
 Kapital su udžbenici i beleške iz lekcija.  Obe
od tih stvari imaju vrednost i relativno su retke.
Fizičko mesto je fakultet gde se čas održava. 
Fakultet je mesto gde mi možemo udobno sesti i uzimati beleške i slušati
doktora bez smetnja.
 U ovoj školi svaki student ima dovoljno sredstava da sebi kupi odeću.  To je,
ustvari, zahtevano da se odeća nosi u javnosti i
stoga neophodno da su svi studenti odeveni kada pohadjaju
čas.
 Pri našem času mi govorimo Engleski i znaci se koriste za komunikaciju
sa osobama koje su gluve.  Svi studenti imaju jednaku
šansu da komuniciraju sa razredom i svi su saslušani kada
imaju nešto da kažu.
Ekonomija:
 Škola ima mnogo programa koji su kreirani za ljude kojima je potrebna pomoć.
Ti programi obuhvataju vrtiće i centar za žene. 
Škola takodje ima sredstva na raspolaganju za studente kao što su biblioteka
i knjižara.  Pri biblioteci studenti mogu da pozajme knjige ili razgledaju
knjige koje su u rezervi ukoliko ih nemogu kupiti
u knjižari.  Finansijska pomoć je takodje na raspolaganju studentima
kojima je potrebna finansijska pomoć da bi pohadjali školu.  Stipendije postoje
za studente koji se kvalifikuju za njih.
 Pri času svi studenti imaju šansu da se susretnu sa i da diskutuju o
problemima sa Dr. Filom.  Na primer, ukoliko student ima problem sa
zadatkom, student može da se sastane sa Dr. Filom u njegovoj kancelariji.
Politika:
 Moć i autoritet su tipično aspekti profesora
kursa.  Medjutim, u ovom razredu studenti imaju mogućnost da poseduju
autoritet takodje.  Na primer, Dr. Fil je delegovao autoritet svakom
od nas u našoj grupi kao i pri našim grupnim lekcijama.
 Svaki student je nasumice dodeljen odredjenoj grupi i u okviru te grupe mi
mislimo da studenti utiču jedno na druge.  Profesor takodje
utiče na studente.
 Profesor donese krajnju odluku u ime čitavog razreda ali on
takodje da pojedincima šansu da donesu odluke u okviru njihovih
granica.
Ustanovska Dimenzija:
 Dve vrste interakcija postoje u okviru
razreda.  Tipično se razred angažuje u diskusijama u okviru male grupe kao i u
velikim lekcijama.
Studenti obično sednu na isto mesto u svakom razredu i retko se kada premeste.
 Učitelj se obično nalazi ispred razreda i
studenti sedu u redovima.  Medjutime, ponekad kada mi imamo
lekciju u manjoj učionici Dr. Fil sedi sa nama i mi
organizujemo stolove u krug.
 Većina studenata su uspostavili vezu sa profesorom.  Neki
studenti su uspostavili nove veze sa drugim studentima dok su
drugi imali postojeća prijateljstva.
Vrednosti:
 Svi članovi razreda deluju da poštuju jedno drugo
iako i dalje zadržavaju svoje pojedinačne vrednosti i predrasude.
 To je očigledno u našoj grupi kojoj pripadamo jer iako se mi možda
neslažemo mi i dalje radimo jedno sa drugim ka zajedničkom cilju bez obzira na naše
medjusobne sumnje.  Članovi grupe se obično neiskažu
ukoliko imaju utisak da bi njihovo mišljenje moglo nekoga
povrediti ili omalovažavati.
Pogled na Svet:
 U našem razredu mi prihvatamo sve religije.  Mi imamo mnogo
različitih religija u našem razredu i to doprinosi raznovrsnim i
interesantnim diskusijama.  Studenti u našem razredu obično veruju
da studenti oko njih imaju pravo da veruju u bilo koju religiju koja
im se svidja.  Takodje, većina studenata su iskreno zainteresovani u
religiju koja nije njihova.
 Studenti započnu ovo predavanje sa predodredjenom grupom verovanja i
doprinesu ta verovanja diskusiji u razredu. To ne samo da čini
diskusiju interesantnom nego i predstavi novu perspektivu ljudima
kojima ona nebi pala na pamet.  Svi studenti takodje započnu čas sa
predodredjenim mišljenjem da će nas učitelj učiti i mi
ćemo čas napustiti pametniji.  Medjutim, na ovom času mnogi drugi
aspekti, ne samo profesor, utičicu na nas i rezultat toga je
da mi postanemo pametniji.
 Hvala,
Rene P, Sebastijan T, Endži C, SiJan M, i Nik G


Datum: Nedelja, 30 Januar
Od: Naomi D
Šest Dimenzija Plus Dve
Pirana Groupa
 U ovoj vežbi mi opisujemo šest dimenzija u okviru našeg časa sociologije. Počinjemo sa geografijom u kojoj ćemo opisati našu lokaciju koja je u Kanadi, Britanskoj Kolumbiji, Viktoriji pri Kamosan Fakultetu na 3100 Faul Bej Ulici. Naš sastanak ovog dana se održao u učionici 200 u Fišer zgradi. Naša sredina je fakultetska učionica koja se sastoji od sledećih ekoloških sastojaka: sintetičkih montažnim materijala, ljudi, kiseonika i mogućno drugih živih stvari.
 Sledeća dimenzija je Demografija koja se sastoji od stvari kao što su stanovništvo, promene, i zbijenost. Stanovništvo našeg razreda se sastoji od 31, to obuhvata jednom muškog učitelja i jednog ženskog prevodioca. Promene koje se mogu osmotriti se sastoje od studenata koji kasne, smanjenje tih koji pohadjaju časove i prilična razlika u broju muških i ženskih studenata koji su zainteresovani za ovaj predmet. Razred je obično pun pošto mnogo mesta nema i broj studenata je dosta veliki.
 Tehnologija, treća dimenzija pokriva Alate, Kapital, Fizičke Zgrade, Odeću i Jezik). Alati u razredu se sastoje od olovki, stolica, stolova, table, kompjutera, televizije, projektora, krede, podijuma itd. Obično sva pomagala koja se koriste u predavanjima. Mi smo proučili kapital u okviru učionice kao što su mibilni telefoni, prilaz kupatilu i liftu, pismenost. Svako je odeven u skladu sa sezonom i klimom. Mi imamo raznoliku grupu kada se radi o jeziku, jer svakojaki jezici se koriste od znakova do ne verbalne komunikacije.
 Ekonomija u okviru razreda se sastoji od monetarnog bogatstva, plate za učitelja, naknade za prevodioca, i pretpostavljam ogromnog studentskog duga. Raspodela zavisi od predavanja u kojem mi kao studenti delujemo.
 Politička moć se sastoji od Dr. Fila, kojeg studenti slušaju i slede. Struktura fakulteta je veća organizacija i naša mala zajednica je deo toga; oni imaju moćnu poziciju nad studentima i učiteljima. Svaki pojedinac u razredu deli uticaj sa drugima i učestvuje u donošenju odluka.
 Ustanovski aspekat obuhvata interakciju i veze izmedju učitelja i studenata, grupne veze i manje lične veze izmedju studenata. Mi smo svi deo veće ustanove. Mi sledimo očekivanu ulogu učitelja da nas nauči nečemu, podizanja ruku kada neko od studenata ima neko pitanje, ocena koje ćemo dobiti na kraju polugodišta itd.
  Raznorazne vrednosti postoje u našoj učionici kada se radi o religioznim i ne religioznim verovanjima. Razlike u ličnim verovanjima kada se radi o objektivnosti u ocenjivanju su raznolika u okviru razreda. Fakultetsko pravilo o varanju je takodje jedan od primera vrednosti koje postoji i koje studenti moraju slediti ukoliko žele da budu uspešni. Mi možemo da podrazumevamo da ti koji pohadjaju čas dele vrenost obrazovanja i interes u porodicama i zajednicama.
 Iako se mi svi krećemo u istom razredu, naš pogled na svet je pojedinačan i jedinstven, neki više od drugih. Mnogi studenti su drugačijeg porekla; veliki deo našeg pogleda na svet zavisi od našeg iskustva. Pošto smo na fakultetu, novi podaci koje mi procesujemo su konstantno odbačeni, prilagodjeni, menjani u zavisnosti od raznoraznih pogleda na svet.


Datum: Petak, 28 Januar
Od: "Hetr G"
Zdravo Dr. Fil,
Evo rada koji smo mi danas odradili.
Autori: Pafr Riba:Hetr D, Margaret S., Endru T i ja, Hetr G.
 Naša zajednica: Naš čas sociologije kao što je danas bio.
Geografija:
 Mi se nalazimo u učionici br. 200, Lendsdauni studentski grad, Kamosan Fakultet (ravni teren) danas. Ekologija obuhvata interakciju izmedju učitelja i studenata, i izmedju studenata,
Demografija:
 27 studenata, jedan učitelj i jedan prevodioc su bili prisutni.  Broj se trajno smanjio jer su neki studenti napustili čas, a i privremeno smanjio zbog bolesti i nekih drugih nepoznatih dogadjaja.
Tehnologija-
 Tehnologija u našem razredu obuhvata sve aspekte učionice kao što su četiri zida, stolovi, stolice, kompjuter, projektor, udžbenici, sat, svetla, kao i naše lične stvari koje smo mi doneli sa sobom u razred kao što su olovke, sveske itd.
Ekonomija-
 Bogatstvo u okviru našeg razreda može obuhvatiti pojedinačnu interakciju sa učiteljem, kao i predavanja.  Kada se radi o parama, mi smo došli do zaključka da su barem dva člana zaposlena, uključujući učitelja i prevodioca, kao i mnogi sa skraćenim radnim vremenom.  Mi smo takodje zaključili da fakultet dobije dobar deo tih para a naročito njegova knjižara!
Politika-
 Naš razred primenjuje hibridni model političke moći, i kombinuje fašistički model gde učitelj samo predaje studentima i više kooperativan model sa seminarima i radom u grupama.  Van naše učionice, studenti imaju etički kodeks koji detaljno navodi prava i odgovornosti i učitelj ima dekana odeljka, i obe stranke su nad dekanom čitavog fakulteta.  Šira perspektiva bi takodje obuhvatila i vladin uticaj na obrazovanje studenata i poslove i prihode učitelja i prevodica.
Ustanovska Dimenzija-
 Mi se sastajemo dva puta nedeljno za 2 bloka koja traju oko 80 minuta od kojih je pola seminar a druga polovina predavanje.  Društvena interakcija postoji izmedju nas u manje formalnim situacijama, kao što su rad u grupama.  Veze van naše učionice kroz elekronsku poštu i u kafiteriji takodje postoje.
Vrednosti-
 Iskazivanje sopstevnog mišljenja u razredu ili kroz elektronsku poštu je podsticano.  Komentari koji su ponižavajući ili nepoštovanje mišljenja drugih ljudi nije dozvoljeno.
Pogled na svet-
 Naš razred ima ljude od raznovrsnog etničkog porekla što doprinosi globalnoj perspektivi i poštovanju religija, verovanja, itd.


Datum: Četvrtak, 27 Januar
Od: Alison G
Ćao Dr. Fil,
 Ja sam razmišljala o šest dimenzija kulture. Kojoj dimenziji bi problem kao što je kriminal pripadao?  Dosada, moje razumevanje je da su dimenzije tečne i je svaka potrebna da bi se dobila kompletna slika o zajednici. Sa time u vidu, da li kriminal pripada samo jednoj dimenziji ili svaka dimenzija ima dozu kriminala?  Na primer da li bi se kriminal mogao istovremeno pripadati ustanovskoj i ekonomskoj dimenziji?
 Pokušavam da shvatim kako da primenim sve dimenzije na bilo koju zajednicu koju proučavam.
Hvala.
Alison G
==========
Draga Alison,
 Da, neki ljudi kažu da su kradje i silovanja loše stvari. Verovatno ne ti koji ih izvrše. U svakom slučaju, to je vrednosna presuda, na primer dobro naspram lošeg, tako da to pripada vrednosnoj dimenziji kulture.
Ukoliko je kriminal izvršen na naročito elegantan način, to je takodje presuda - lepo naspram gadnog - što takodje pripada istoj dimenziji.
 A opet, kriminalci, i njihove žrtve, svi imaju odredjena verovanja. Možda verovanja koja je teško utvrditi, ali bez obzira stvari koje pripadaju dimenziji o pogledu na svet.
 U radu sa zarobljenicima u zatvoru, otkrije se kultura zarobljenika ili kultura kriminalaca. Ona je karakterizovana vrednostima protiv autoriteta (naročito protiv nasilnika -- policajaca i stražara).
09:20 01/28
Alison Guevin je napisala:
 Dobro, sada  razmišljam o kriminalcu a ne o kriminalu; onda estetska - vrednosna dimenzija i  verovanja - pojmovna dimenzija su takodje primenljive.  Vrednosti koje kriminalac iskaže kroz svoju akciju, iako ih niko u zajednici nedeli sa njime,  su bez obzira takodje vrednosti.  One su njegove presude i teško ih je promenuti u okviru zajednice.
 Verovanja - pojmovna dimenzija iskazuje pogled na svet i uloge ljudi u tom svetu.  Kriminalac ima pogled na svet i, na osnovu njegovih akcija, taj pogled na svet zahteva kriminalno ponašanje i njegova uloga u njemu je ta da prekršava pravila.
 Je li ovo pristup koji bi trebali primeniti pri korišćenju šest dimenzija kulture pri analiziranju bilo koje zajednice?
==================
Od: Fil Bartl
Datum: Januar 27
 Naravno ukoliko, u toku kriminala, nešto od vrednosti je
raspodeljeno, na primer kada neko ukrade pare u toku kradje, ili
neko se zadovolji u toku silovanja, onda je to deo
ekonomske dimenzije.


Datum: Četvrtak, 27 Januar
Od :"Džejmi G"
 Ovde mi, grupa bogomoljki, opisujemo porodicu, organizaciju ili zajednicu kroz upotrebu šest dimenzija kulture plus demografiju i geografiju.
GEOGRAFIJA
 Ova učionica se nalazi  u Sanič, BC Kanadi, pri Lendsdaun studentskom gradu Kamosan Fakulteta pri Fišer zgradi na drugom spratu u učionici 238. Kanada se nalazi u Severnoj Americi na planeti koju mi zovemo
"Zemljom." Atmosfera u našoj učionici je lagodna.
DEMOGRAFIJA
 Naš razred je prvobitno imao 32 ljudi i sada se smanjio na 23 od
Januara 26, 2005. U našem razredu postoji 5 različitih podkultura, svaka sa svojim sopstvenim identitetom. Svaka grupa ima oko 4-5 ljudi. Van
ovih grupa, postoji učitelj i prevodioc.
TEHNOLOGIJA
 Tehnološki aspekt učionice se sastoji od stolova i sotlica koje nam dozvoljavaju
da radimo. Svetla i table nam omogućavaju da vidimo koji materijal
se koristi. Zidovi i plafon nas okružuju u jednu celovitu grupu. Naš kapital se sastoji od olovaka, knjiga, papira, i odeće koju smo mi kupili da bi bili deo ovog obrazovnog procesa.
EKONOMIJA
 Dr. Fil Bartl (Profesor) je naša glavna ekonomska struktura. Znanje i obrazovanje koje mi ovde steknemo ima svoju cenu, monetarnu kao i vremensku. Kao što stara poslovica kaže, "Vreme je novac." Mi takodje zavisimo jedno od drugog kao jedan od obrazovnog alata.
POLITIKA
 U našem razredu postoji jedna glavna figura autoriteta koja diktira tok
časa. Mi kao studenti slušamo instrukcije i sledimo
zadatke koji su nam dati od strane profesora (Dr. Fila). Pri našim podgrupama, mi
zajedno donesemo jednu odluku u ime čitave grupe. Kada nismo
u našim grupama, mi donosimo sami svoje sopstevene odluke.
USTANOVSKA DIMENZIJA
 Mi kao studenti koristimo jedno druge da bi stigli do saglasnosti. Mi uzmemo naše pojedinačne perspektive i otvoreno diskutujemo o njima dok nedodjemo do saglasnosti. Naš čitav razred je naša glavna struktura, sa grupama koje se granaju od tog razreda. Veze u okviru grupe su obično snažnije nego te van grupe.
VREDNOSTI
 Mi smo u ovom razredu jer mi imamo potrebu za višim obrazovanjem. Svaka osoba ima svoje sopstvene ideje i vrednosti koje su razlog zašto je ta osoba ovde. Najčešći razlog je stekne obrazovanje i da bi sebe unapredili kao osobe.
POGLED NA SVET
 Religija u okviru naše grupe varira, i nije problem na koji se iko koncentriše. Verovanja u okviru grupe su takodje različita ali većina su koncentrisana na unapredjenje nas da bi unapredili samo društvo.
 Hvala,
Džejmi G


Datum: Petak, 28 Januar
Od: "Adam l"
Hej Dr. Fil,
 Evo odgovora naše grupe na pitanja koje ste nam vi postavili u Sredu, 26 Januara:
 Lokacija: Fišer zgrada, na spratu, učionica #238 pri Kamosan Fakultetu, Lendsdaun studentskom gradu. Sredina je obrazovna i vrlo živahna, društvena, interaktivna, dobrovoljna i demokratska. Ekologija razreda se sastoji od ljudskih bića, mnoga različitog tipa i karakteriska.
 Demografija: Ona se menja iz dana u dan. Danas imamo 23 studenata, 1 učitelja i jednog prevodioca. Naša grupa je prvobitno imala 7 ljudi, i sada ima šest. Mi svi sa sobom nosimo različite perspektive, mišljenja, i variramo po godištu. Učionica je vrlo prostrana i opuštena.
 Tehnologija: naši pribori se sastoje od papira, olovki, knjiga, table, projektora, udžbenika, svetla. Mi mislimo da su kapital naš učitelj i udženici koje mi koristimo. Naša odeća varira, neki se oblače ležerno dok se drugi oblače konzervativno. Sveukupno mi se oblačimo u Severno Američkom stilu. Jezik razreda je Engleski, znakovski za gluve osobe i jezik tela (koji je izgovoren ili odglumljen).
 Ekonomija: Retka, ograničena novčana sredstva pošto smo mi studenti. Naše usluge su kola koja mi vozimo do časa, autobusi, taksi, bicikle, ili bilo koja druga prevozna sredstva. Distribucija znanja koje učitelj prenosi na nas studente, koje mi sa sobom nosimo, i dalje na druge prenesemo ili neprenesemo.
 Politička Moć: Učitelj koji nam govori šta treba da uradimo što se takodje može klasifikovati kao autoritet. Uticaj i odluke su donošene od strane svakog pojedinca u razredu. Oni odlučuju gde idu, uz učitelja i prevodioca. Na nas možda utiču ideje ostalih studenata oko nas, sposobnosti koje naučimo od učitelja ili stvari koje mi sami sebe naučimo kroz učestvovanje na času
kroz otprilike sat i dvadeset minuta. Veze se nonstop grade, neke u prijateljstva, a neke u neprijateljstva.
 Vrednosti: Vrednosti razreda su šta god svaka osoba pojedinačno dozvoli da joj ovaj razred znači. Ukoliko naša grupa želi da budemo uspešni u kursu, onda su naše vrednosti očigledne i mi ćemo svi nastojati da isti cilj postignemo. Mi ćemo biti otvoreni ka i slušati druge, naučiti nove perspektive i ukloniti stereotipe da bi bili uspešni u razredu.
 Pogled na Svet: Mi primamo nove podatke, naš mozak se menja, i formira se u novo razmišljanje, mi upijamo nove perspektive svakog časa i učimo da prihvatimo jedno druge. Mi nemamo problema da iskažemo sopstvena mišljenja i neodbijamo tudja i to je pozitivan korak u ovom procesu.

Od: Fil Bartl
Datum: Nedelja, 16 Januar
Ironično, jedno biće koje nema mehanizam da zaustavi pojedince iste rase u borbi protiv drugog, je golub, naš simbol mira. Ukoliko se dva goluba počnu tući, i jedan oslabi, taj golub nema načina (kao pas ili vuk koji mogu da iskažu predaju kroz izlaganje vrata) da odazva neprijatelja. Golub koji pobedjuje će nastaviti da kvoca na gubitnika nakon što je gubitnik umro.


Datum: Nedelja, 16 Januar
Od: Alison M
Volela bi kada bi mogla da se setim ime biologa čiju knjigu sam nedavno pročitala, ali nemogu da ga se setim i knjigu nemam ispred sebe.  Naslov knjige je "O Agresiji," i ja bih preporučila bilo kome ko proučava "nuklearni" problem da je pročita.   Glavna poenta koja je istaknuta je da smo mi životinje sa ugradjenim instiktima koji nas sprečavaju da jedno druge poubijamo.  U prirodnoj sredini, jedan majmun nemože ubiti drugog, pre nego što taj nepobegne ili umiri drugog.  Medjutim, stavite pribor (kao što je stena) u njegovu ruku i odjednom je to moguće.  Prvo ljudsko biće koje je ubilo njenog/njegovog prijatelja sa stenom koju je ono koristilo da slomije kosti je verovatno bilo iznenadjeno.  "To se nije trebalo desiti."  Tehnologija nam dozvoljava da zaobidjemo mnoga ograničenja koja su postavljena na nas od prirode, ali možda neka od tih ograničenja nebi trebala biti zaobidjena.  Sva bića koja moraju biti agresivna takodje poseduju način koji ih sprečava da budu agresivni prema članovima svoje rase, velikim delom ti načini su vezani za bivanjem blizu drugih članova tako da ih majmum može prepoznati kao druge majmune.  Otklonite stenu, dajte majmunu pištolj; sada majmun ni nemože nanjuškati taj "nemoj ga ubiti" miris od drugog majmuna.  Sada, snajper - još više prostora - još manje anti-ubijačkog instikta.  Sada, dajte pilotu dugme da pritisne.  Odjednom imamo odgovor na to kako perfektno normalna osoba može da pritisne dugme i ubije masu ljudi i zatim ode kući i zagrli svoju decu - totalna i kompletna odvojenost.  I naši objekti za obuku doprinose toj odvojenosti.  Jedan nedavan predavač je rekao da "funkcionišemo sa softverom iz 21-vog veka sa praistorijskim hardverom."  Ja bih rekla da je vreme za obnovu pre nego što uništimo našu čitavu rasu i našu čitavu planetu.
Hvala za pažnju,
Alison


Datum: Četvrtak, 13 Januar
Od: "Džejmi G"
Problem koji ste vi naveli postavlja važno pitanje. Kada tehnologija postane kontra-produktivni korak u našoj (ljudskoj) evoluciji?
 Što tehnološki napredniji postanemo kao civilizacija, sa ozbiljnijim posledicama se suočavamo. Što je nama poznato o bićima koja su u prošlosti živela na našoj planeti je da je adaptacija ključna u opstanku.  Albert Aijnstajn je dešifrovao tajnu Atoma što je unapredilo tehnologiju u korist ljudskog opstanka. Ta tehnologija je zatim bila korištena za kreiranje nuklearnog oružja za zaštitu naše ljudske rase. To je ista tehnologija koja danas preti da uništi sve što mi znamo.
Hvala,
Džejmi G


Datum: Januar 13
Od: Danijel W
Kao ljudska bića, mi smo značajno napredovali u tehnologiji u zadnjih stotinu godina. Može se tvrditi da će nas povećanje u zagadjenju vazduha i štete u našoj sredini uništiti ili da mi možemo izbeći dalju štetu ekosistemu kroz korišćenje napredne tehnologije. Ovaj trend se već može videti u korišćenju električnih kola i reciklaži. S druge strane svet već nema mesta za toksično smeće kojeg mi još uvek moramo nekako da se rešimo jer ga još uvek proizvodimo kao rezultat svakodnevnih nužnosti, koje mi koristimo na rutinskoj bazi. Zakoni koji  postoje i koje kompanije moraju da prate da bi se rešili smeća često nisu praćeni. Bacanje smeća u okean košta manje, nego da se zakonski reši problem. Kompanije ponekad uzmu taj rizik jer su oni u biznisu za profit, i obično nema ozbiljnih posledica u smislu kazni za kompaniju. Javnost nema milosti prema kompaniji ukoliko sazna o tome šta je kompanija uradila ali to se obično nikada nedesi. Mi smo mnogo tehnološki napredniji u poredjenju sa pre stotinu godina, ali da li je to tehnologija koja će nas nakraju uništiti.
––»«––
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.04.04