Glavna Stranica
 Središte


Prevodi:

English
Català
Español
Français
Italiano
한국어 / Hangugeo
Português
Română

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

SEDAM PREDRASUDA

u porodičnoj literaturi

Autor: Fil Bartl, Dr.

Preveo Goran Petkovic

Prevodilac: Adriana Dulić

Materijal Za Obuku

U literaturi o porodici možemo identifikovati sedam predrasuda.
Dobro je imati na umu činjenicu da je sociologija ono što jeste a ne ono što bi trebao biti

  • Starosna predrasuda znači da se porodična literatura odnosi najvećim delom na odrasle, i često prikazuje starije osobe i bebe kao pasivne a ne aktivne učesnike u društvenoj dinamici.

  • Konzervativna predrasuda je ona koja u literaturi podržava društveno konzervativnu politiku, kao što je predstavlja religiozna desnica.  Tu nema mnogo mesta za varijacije koje nisu deo normi koje podržavaju konzervativci.

  • Heteroseksualna predrasuda je ona koja smatra da se familija bazira na brak između jednog čoveka i jedne žene, i da svi drugi aranžmani su neprihvatljivi (homoseksualni, lezbejski, biseksualni, prijateljski itd.)

  • Mikrostrukturna predrasuda je fokus na unutrašnjo familijske društvene interakcije bez razmatranja širi društvenih sila koje također imaju efekta na porodičnu strukturu i dinamiku.

  • Monolitna predrasuda vidi ideju standarda, ortodoksna ili tradicionalna porodica kao protiv sredstvo za sve varijacije koje su prihvaćene kao privremene devijacije.  Da tradicionalna porodica može biti nuklearna bračna porodica ili proširena porodica.


  • Rasna predrasuda vidi normalnu porodicu samo nakvu kakva je u dominantnom etničkom delu društva, obično među belačkim stanovništvom, Anglo Saksonskim, a varijacije porodica etničkih manjina se smatraju kao odstup od pravih normi.


  • Predrasude koje su osnovane na polnim razlikama imaju dva različita aspekta, ženska uloga se uglavnom odnosi na kućanske radove, dok muška uloga se odnosi na donošenje važnih odluka u porodici.

Zapamite da reč "porodica" nema isto značenje u različitim delovima sveta, i da rodbinski principi se mogu aranžirati na mnogo različitih načina u različiim društvima i kulturama.  Reč "familija" je latinskog porekla i znači domaći robovi i sluge. Akan društvo naprimer, nema reči da znači porodica i rodbina se bazira na majčinskuliniju.  Ima jednu reč za članove kućanstva i majčinskelinije koju mi nemamo.

––»«––
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.03.19

 Glavna Stranica