Pàgina d'inici
 Node


Traduccions:

English
Español
Français
Italiano
한국어 / Hangugeo
Português
Română

                                        

Altres pàgines:
Paraules clau
Mòduls

Sociologia:
Pàgina d'inici
Notes sobre lectures (apunts)
Debats
l'índex d'aquest mòdul

Utilitats:
Mapa del lloc
Contacte
Documents útils
Enllaços útils

SET PREJUDICIS

en la literatura familiar

per Phil Bartle, PhD

traduït per Esperanza Escalona

Fulletó per a la formació

En la literatura sobre "família" podem identificar set prejudicis. Resulta útil tenir present la idea de que la sociologia tracta sobre "el que és", i no pas sobre "el que hauria de ser".

  • El prejudici de l'edat consisteix en el fet de que la literatura se centra principalment en adults, i sovint contempla a la gent gran i als nens com éssers passius més que no pas participants actius en la dinàmica social de la família.

  • El prejudici conservador en la literatura recolza polítiques socials conservadores, com les que representa la dreta religiosa.  Hi ha poca tolerància envers les desviacions de les normes descrites i recolzades pels conservadors.

  • El prejudici heterosexual és el que implica que una família es basa en el matrimoni entre un home i una dona; i que qualsevol altra tipus d'organització familiar és una desviació (parelles gais, lesbianes, relacions en comunes o bisexuals).

  • El prejudici microestructural és aquell que se centra en la interacció social interna de la família deixant de banda les àmplies forces socials que també afecten l'estructura de la família i la seva dinàmica.

  • El prejudici monolític defensa el concepte d'una família estàndard, ortodoxa o tradicional com a mesura contra la que qualsevol variació es considera una desviació temporal.  Aquesta família ortodoxa pot ser la família nuclear conjugal o la família més àmplia.

  • El prejudici racista considera normals únicament les famílies formades pel grup ètnicament dominant de la societat, normalment els blancs anglosaxons i que les variacions de minories ètniques són aberracions o desviacions de la norma.

  • El prejudici sexista té dues vessants: una que considera els rols femenins concentrats en la feina de casa, i l'altra que considera els rols masculins prenent les decisions més importants per a la família.

Recorda que la paraula "família" en sí mateixa no és culturalment universal i que els principis de parentiu es poden organitzar de diferents maneres en diferents cultures.   La paraula "família" deriva del llatí, on tenia el singnificat de esclaus i serfs domèstics. La societat akan, per exemple, no té una paraula que signifiqui "família" i els sistema de parentiu es basa en la descendència per via materna.  Té paraules concretes per les persones que resideixen a la mateixa llar i pels membres del llinatge o clan per via materna, que nosaltres no tenim.

––»«––
Si copies text d'aquest lloc web, si us plau, cita l'autor (s)
i fes un enllaç amb www.cec.vcn.bc.ca
Aquest lloc web està hostatjat per la Vancouver Community Network (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web per Lourdes Sada
──»«──
Última actualització: 2012.03.24

 Pàgina d'inici