Anasayfa
 Küçük Girişim
Çeviriler:

Bahasa Indonesia
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
Türkçe
اردو / Urdu

                                        

Diğer Sayfalar:

Modüller

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

İletişim

Faydalı Dokümanlar

Yararlı Linkler

İçerikler:

İçerikler:

İçerikler:

İçerikler:

İçerikler:

İçerikler:

İçerikler:


BİR KÜÇÜK GİRİŞİM SEÇMEK

Girişimcinin Karar Vermesine Yardımcı Olmak

hazırlayan Phil Bartle, PhD

çeviren F Jeral


Yardımcının Notları

Girişim başarısındaki bir ana faktör faaliyetin seçimidir

Giriş:

Yardımcılar ve eğitimciler olan bu doküman katılanlar için "Bir Küçük Girişim Seçmek" e eşlik eder. Ya toplantıyı siz yürütün, ya da iştirak metotları üzerine eğittiğiniz ve gerekli bilgiyi verdiğiniz iş yönetiminde bir uzman kiralamış olun, burada asıl yaklaşım soruların farkında olmada her bir katılanın doğruluğunu sorgulamak ve uygulanabilir olacak (k€“âr getirebilen) bir iş seçmede her bir katılımcı girişimciye yol göstermesi gereken kararları almaktır.

Bu eğitimde, bu konudaki genel metot; katılımcıların, plandaki katılanların, sizin kurduğunuz kredi organizasyonunun üyelerinin doğruluğunu sorgulamak, seçimler yapmak ve onların seçimlerinin gerekçesini gösterebilmektir.

Bu doküman size "Bunu duvara asın" ı tavsiye ettiği yerde, en iyi metot listeyi bir geniş kağıda (örneğin bir çevirilebilir olandan) hazırlamak ve bantla onu duvara yapıştırmaktır.

Bu doküman Yönetim Eğitimi ndeki gibi genel yönetim kararları vermek hakkında değil, fakat bilgi elde etmek ve bir girişimin uygulanabilir (k€“ârlı), onun için devam etmeye değer olup olmayacağını belirlemek için hesaplama yapmak hakkındadır.

Onların yapabilecekleri en uygulanabilir küçük işi seçmekte katılanlarınızın doğruluğunu sorgulamak için, bu ve eşlik eden Yardımcıların Notlarında ileri sürülen meseleleri kullanın.

Bütün katılanlar işletmek istedikleri işi anlamalıdırlar. Onlar anlayabilmelidir ki, her girişilen iş k€“âr yapan teşebbüsle sonuçlanmayabilir.

Düşük gelirli toplumlardaki veya kırsal kesimlerdeki insanlar zaten gelir üreten faaliyetlerle uğraşmaktadırlar. Bu yüzden bir girişimin bir başkasına karşı seçilme unsuru; her zaman sosyal veya mali kazanca göre kurulmuş k€“âr olmuştur.

Bu listeyi duvara asın:

 • Çiftçilik: ekinleri yetiştirmek ve hayvanlara bakmak;
 • Balıkçılık, avcılık, tuzak kurmak;
 • Tarımsal işleme: öğütmek, balık tütsülemek;
 • Çiftlik ekipmanları tamir etmek, imal etmek;
 • Dokumak, dikiş dikmek, terzilik;
 • Tuğla yapmak, kömürü yapmak;
 • Berberlik, güzellik salonu;
 • Gıda hazırlamak, et barları, lokantalar;
 • Marangozluk, demircilik, duvar örmek; veya
 • Küçük ticaret, pazarlama.

Burada listelenen ilk iki kategoride, gelişen ülkelerde nüfusun çoğunluğu satış için olmaktan çok aile tarafından tüketim için parasal olmayan refah üretirler. Tarımsal refahın büyük çoğunluğu geçim üretimidir. Para veya takas için üretilmezler ve bütün olarak milletin ekonomisi tarafından kullanılmak için müsait olmazlar. Arz ve talep yasaları tarafından, bu durumda tarımsal ürünlerin (onlar kısıtlı miktardadır ve fiyatları çok yüksektir) ilk işlenmesinden meydana gelen bir ürünlerin kıtlığı mevcuttur.

Sürdürülebilen gelişmede en çok umudu verdiği, küçük girişimciler için potansiyel olarak en uygulanabilir olanı olduğu ve ekonomideki en gerekli uygun yeri doldurduğu için düşük gelirli ülkelerde en çok desteklene sektör tarımsal ürünleri ilk işlemedir.

Çoğu girişimciler yalnızca daha fazla para ve krediler ile başarabileceklerine inanırlar, fakat sıklıkla problem halihazırda mevcut olan kaynakların (insan, madde ve mali) daha iyi yönetimi yoluyla çözülebilir.

Aşağıdakileri iyice düşünmek yararlananların küçük girişimin istenebilir, uygulanabilir ve çevre dostu olup olmadığını değerlendirmelerine imkan tanır.

Girişimin seviyesi ve boyutu ne olursa olsun, katılımcılar her zaman aşağıdakileri analiz etmelidirler:
 • Mal ve hizmetlerin pazarlana bilirliği;
 • Ham maddeler, aletler ve ekipmanların bulunabilirliği;
 • Girişimin bölgesi;
 • Üretim işlemleri;
 • Üretim giderleri ve yaraları;
 • Mali kaynaklar; ve
 • Yönetim.
Ve yardımcı olarak, iyice düşünmelerinde katılımcılarınızın doğruluğunu sorgulamak için, onların her biri hakkında sormak sizin işinizdir.

Ürün veya Hizmet:

Biz ilk önce ürün veya hizmeti iyice düşünürüz. Bu yeni bir ürün veya zaten üretilmiş ve satılmış olan bir ürün olabilir.

Onların ürün veya hizmetinin aşağıdaki koşullarda olup olmadığını dikkate alın:
 • Daha ucuz mu?
 • Daha yüksek kalite mi?
 • Tamamen yeni bir ürün mü?
 • Daha devamlı satılır mı?
 • Değişik miktarlarda satılır mı? ve/veya
 • Daha çok müşterilerin olacağı bir yerde satılır mı?

Pazarlama:

Katılanlar muhtemel müşterileri (ne kadar isterler ve hangi fiyatta) bulmak için aşağıdaki sorulara cevap bulmalıdırlar:
 • Onların ürünü için satış fiyatı ne olacaktır?
 • Kim alacak veya müşteriler kimlerdir, nerede yaşarlar?
 • Ne kadar sıklıkta ve ne kadar süre için alacaklardır; her pazar gününde, sürekli 3 aydan sonra almaya hazırlar mıdır?
 • Rakipler var mıdır? ve
 • Ham maddeler nereden ve hangi fiyatta geleceklerdir?

Yukarıdaki sorulara cevap aramak, sizin ürün veya hizmetinizin satıp satmayacağını belirlemek için yürütülmesi gereken "piyasa araştırması" veya "piyasa analizi" olarak bilinir. Herhangi bir potansiyel rekabetçi var mıdır ve onların güçlü noktaları ve zayıflıkları nelerdir. Piyasa araştırması müşterilerin ne almak ve ödemek istiyor olduklarını bulmak için iyi bir yoldur ve şöyle yürütülebilir: (1) bir piyasada müşterileri ziyaret ederek ve gözlemleyerek ve (2) ürünle ilgileniyor olan insanlarla konuşarak.

Sizin verdiğiniz eğitimin bir bölümü, demek ki gruplar için pek çok böyle "piyasa araştırması" ziyareti düzenlemek olmalıdır.

Beceriler Eğitimi:

Bu sizin katılımcılarınızın ürünü veya hizmetleri üretmek için gereken becerilere sahip olup olmadıklarını veya becerilerin öğrenilebilir olup olmadığını anlama zamanıdır. Grubun içindeki üyeler ürünü nasıl üretmeyi veya servisi nasıl vermeyi öğrenebilirler mi? Aşağıdaki soruların her birinde onların doğruluğunu sorgulamanız gereklidir:

Sizin ve onların şunları bilmeniz lazımdır:
 • Ne tür beceriler gereklidir?
 • Katılanlar gereken işleri yapmak için fiziksel ustalığa sahip midirler?
 • Kişiler ve grup gereken becerileri öğrenmekle ilgileniyorlar mıdır?
 • Grubun veya yerel toplumun içinde birisi zaten gerekli becerilere ve diğerlerine onu öğretme yeterliliğine sahip midir?
 • Eğitim ne kadar sürecektir? ve
 • Maliyeti ne olacaktır?

Maddeler, Aletler ve Ekipman:

Bundan sonra, her bir üyenin işte kullanılacak ham maddeleri, aletleri ve gereci sağlayıp sağlayamayacağını sormanız gerekir. Gereken maddelerin gerektiği sıklıkla yerel olarak elde edilmesi özellikle önemlidir.

Eğer ekipman gibi bir şey ithal edilecekse, o zaman tanınmış olmalıdır ve satın alma, bakımı için ayarlamalar yapılır. Yedek parçaları diğer bir ülkeden almak uzun zaman alabilir ve çok pahalı olabilir. Biz yerel olarak bulunabilir ve işin gereksinimine uygun araçlar ve gereci kullanmaya çalışmalıyız.

Bir İş Yeri Belirlemek:

Bir küçük girişimi yürütürken çalışmak için iyi bir yere sahip olmak önemlidir. Girişimciler çalışmak için uygun yerleri bulmalıdırlar.

Bu listeyi duvara asın ve grupla her bir maddeyi tartışın:

 • Kolayca ulaşılabilir işyeri veya yer;
 • Çalışmak için alan;
 • Ham maddeleri saklamak için alan;
 • Son ürünleri saklamak için alan;
 • Uygun güvenlik, kilitli kapılar ve pencereler;
 • Tesislerin kullanılabilirliği (örneğin su, elektrik, telefon); ve
 • Çoğu müşterinin geleceği bir satış yeri.

Gereken şartlar planlanan işin türüne bağlıdır. Elle çalıştırılan bir pirinç kabuk makinası elektriğe gerek duymaz, sebze yetiştirme işinin bir yapıya ihtiyacı olmayabilir.

Siz ve grubunuz onların girişimlerinin yerleştirebileceği farklı muhtemel yerleri hep beraber ziyaret edin ve yukarıdaki listelenen hangi koşulların uygun olduğunu kontrol edin.

Satış Yeri:

Katılımcılarınıza onların ürünlerini satmak için şunlar gibi bir yere sahip olup olmadıklarını sorun: (1)sadece bir yerel alanda, (2) başka yerde (ihracat gibi), (3) veya hem yerel hem de daha geniş bir alanda. Çoğu işler için en iyisi yerel bir alanda satmaya başlamaktır. Daha sonra iş iyi gittiği zaman toplum dışına yayılmayı düşünün.

Bu listeyi duvara asın:

 • Haftalık yerel bir pazarda;
 • Günlük bir kasaba pazarında;
 • Birçok insanın geçtiği bir yol kenarında;
 • Bir toptancıya;
 • Bir pazarlama kuruluna;
 • Bir müesseseye (okul, hastane, ofis); ve
 • Kiralanmış ticari bir yerde.

Üretim:

Asıl mesele katılımcılarınız için başından sonuna küçük girişim nasıl çalıştırılır konusunu anlamaktır, örneğin her bir ürün nasıl üretilir veya alınır ve satılır.

Bu listeyi duvara asın:

 • Üretim devri nedir (günlük, haftalık, iki haftada bir, aylık)?
 • Ne miktarda üretilir (üretim seviyesi)?
 • Üretimde ne kullanırız (ham maddeler) ve onlar kolayca bulunabilir mi?
 • Kim yardım edecek? ve
 • Hangi özel becerilere ihtiyacınız var ve onları nasıl kazanırsınız?

Bu, tarzları ve yolları olduğu kadar yüksek verim elde etmek için gerekecek ham maddeleri de belirlemeye yardım eder.

Üretim Giderleri (Harcamalar):

Herhangi bir küçük girişimle ilgili bütün giderler dikkatle incelenmeli ve düşünülmelidir. Yıllık aşınmadan dolayı değer kaybetmesi gibi ekipmanlarla ilgili uzun vadeli harcamalar bile, işe girişmeden önce girişimciler tarafından bütün giderler bilinsin diye hesaplanmalıdır.

 • Üretmek ve satmak için gereken bütün maddeleri (girdileri) teşhis edin;
 • Belli bir miktarın üretimi için onları almanın giderini hesaplayın:
 • Üretim Girdilerini belirleyin: (bunları tahtaya yazın veya kağıt üstünde duvara asın)
  1. Ham maddeler: Bunlar bir ürünü üretmek için gereken maddelerdir;
  2. Ekipman: Bunlar bir ürünü üretmek için gereken araçlar, aletler ve makinalardır;
  3. İş gücü: Bu direk olarak üretimde yer alan insan gücüdür. Bütün aile artı diğer çalışanlara olan harcamaları içeren maaşlar ve ücretler bu giderlere dahil olmalıdır;
  4. Taşıma: Bu üretim için ham maddelerin taşınma giderlerinden ve son ürünlerin pazara veya alıcıya taşınmasından oluşur;
  5. Diğer Harcamalar: Bunlar yukarıdakiler ile sınıflandırılamayan diğer bütün giderlerdir. Su, yakıt, tamirler gibi hizmetleri ve kredi borçlarının faizini içerirler.
 • Toplam üretim giderini hesaplayın.
  • Toplam üretme veya satma giderine mesela 1den 5e toplam alarak varılır.
  • Toplam Gider = 1+2+3+4+5
 • Birim başına gider = Toplam giderin üretilen birimlerin sayısına bölümüdür.

Ürün Geliri (Satışlar):

Ürünlerin satılmasından ve hizmetten aldığımız para üç şeyi ödemelidir:
 • Bütün üretim giderlerini;
 • İş gücü harcamalarını; ve
 • Aletler, ekipman ve makinalar için bakım ve yenisiyle değiştirme giderlerini.

Beraber toplandığı zaman bu üçüne yinelenen harcamalar denir. Her sene satışlar en azından yinelenen harcamalara eşit olmalıdır veya girişim para kaybedecek ve iş güçten düşecektir.

Bir küçük girişime başlarken, başlangıç giderleri de vardır. Bunlar herhangi bir ürün veya hizmet satılmadan önce karşılanmak zorunda olacak giderlerdir. Başlangıç giderleri genellikle her malın olduğu kadar araçların, makinaların ve mobilyaların da giderini içerir. Genel olarak birisinin bir işe başladığı zamandan bir k€“âr yapabilmesine kadar geçen süre altı aydır.€“

Satışlardan aldığımız paranın onların giderleri artı k€“ârı karşılaması için yeterli olacağından emin olmak için, aşağıdakileri göz önünde bulundurmalıyız.

Satacak neleri vardır?
Satışta olan miktar nedir? ve
Biz onu hangi fiyattan satıyoruz?

Katılanlarla bu konuları gözden geçiriyorken, bu eşitliği tahtaya yazın.

SATIŞ FIYATI = TOPLAM GİDER + K€“ÂR

Katılanlar onlara fiyat koymayı yapmadan önce, cevap verebilmeleri gereken şu soruları hatırlatın: (1) Toplam gider? (2) Alıcılar ne kadar ödemeye hazırdırlar? (3) Onların rekabetçileri kimlerdir ve onların fiyatları? (4) Ürün veya hizmet için talep seviyesi nedir? ve (5) Onların ürününün kalitesi ve özelliği nedir?

"K€“âr" veya "marj?" nedir? Bu satış geliri ve üretim giderleri arasındaki farktır.

Bu eşitliği de tahtaya yazın:

K€“ÂR = SATIŞ FİYATI - TOPLAM GİDERLER

K€“âr marjı genellikle toplam giderin bir yüzdesidir ve %10 ve %100 arasında değişebilir.

Sonuç: En Uygun Girişimi Seçmek:

Yukarıdakilerin hepsini inceledikten sonra, bu durumda katılımcılarınız girişimin harcadığı çabaya değip değmediğine karar verebilir.

Bütün mevcut seçenekler arasında, en iyi girişimi seçebilmelisiniz:
 • En yüksek k€“ârı yapacak küçük girişime bakın.
 • İşe girişmek için onun iyi bir girişim olduğunu düşünüyor musunuz?
 • Şayet değilse, en yüksek ikinci k€“ârı yapacak bir küçük girişime bakın;
 • Son olarak, bir seçim yapın; sonra
 • Rekabetten kaçınmak için diğerlerini kontrol et ki; toplum içindeki diğer gruplar ve kişiler aynı girişime başlamayı tasarlıyor olmasınlar.
––»«––

Üretken Faaliyet; Sabun Yapmak:

Sabun Yapmak

© Telif Hakkı 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Site Tasarımı Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 12.06.2012

 Anasayfa

 Küçük Girişim