Αρχική σελίδα
 Μικροεπιχείρηση

Μεταφράσεις:

Bahasa Indonesia
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
اردو / Urdu

                                        

Άλλες σελίδες:

Ενότητες

Χάρτης Σελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Βοηθητικά Έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:


ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διευκολύνοντας τον Επιχειρηματία να Λαμβάνει Αποφάσεις

από τον Δρ. Φιλ Μπαρτλ

Μετάφραση Ελένη Παπαγεωργίου


Σημειώσεις Διοργανωτή

Μείζον παράγοντας για την επιτυχία μιας επιχείρησης είναι η επιλογή της δραστηριότητάς της

Εισαγωγή:

Το παρόν έγγραφο για τους διοργανωτές και τους εκπαιδευτές συνοδεύεται από το, "Επιλέγοντας μια Μικροεπιχείρηση," για τους συμμετέχοντες. Είτε διευθύνετε αυτή τη συνεδρία μόνος σας είτε έχετε προσλάβει κάποιον ειδικό στη διαχείριση επιχειρήσεων, τον οποίο έχετε εκπαιδεύσει και ενημερώσει σχετικά με τις συμμετοχικές μεθόδους, η βασική προσέγγιση εδώ είναι να εξάψετε το ενδιαφέρον καθενός από τους συμμετέχοντες ώστε να έχουν επίγνωση των ερωτήσεων και να λάβουν αποφάσεις που να οδηγούν κάθε πελάτη επιχειρηματία στην επιλογή μιας επιχείρησης που θα είναι βιώσιμη (επικερδής).

Σε αυτή την εκπαίδευση, η γενική μέθοδος αυτής της ενότητας είναι να εξάψετε το ενδιαφέρον των πελατών σας, των συμμετεχόντων στο σχέδιο, των μελών του πιστωτικού οργανισμού από τον οποίο έχετε χρηματοδοτηθεί, να κάνουν επιλογές και να είναι σε θέση να δικαιολογούν τις επιλογές αυτές.

Όποτε το παρόν έγγραφο σας συμβουλεύει "Τοποθετήστε το στον τοίχο", η καλύτερη μέθοδος είναι να προετοιμάσετε ένα μεγάλο δημοσιογραφικό χαρτί (δηλαδή από ένα τεύχος δεμένο με σπιράλ) με μια λίστα, και να το κολλήσετε στον τοίχο με κολλητική ταινία.

Το παρόν έγγραφο δεν στοχεύει στη λήψη γενικών αποφάσεων διαχείρισης (management), όπως γίνεται στο Εκπαίδευση Management , αλλά στη συλλογή πληροφοριών και στην εκτέλεση υπολογισμών, που καθορίζουν αν μια επιχείρηση θα είναι βιώσιμη (επικερδής) και συνεπώς αν αξίζει να προχωρήσει.

Χρησιμοποιείστε τα θέματα που αναπτύσσονται εδώ όπως και στις συνοδευόμενες σημειώσεις των διοργανωτών, για να προκαλέσετε τους συμμετέχοντές σας στο να επιλέξουν την πιο βιώσιμη μορφή μικροεπιχείρησης που μπορούν.

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να αντιληφθούν τη φύση της επιχείρησης που θέλουν να διαχειριστούν. Θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι το να αναλάβει κανείς μια επιχείρηση ενδεχομένως η λήψη του ρίσκου να μην αποφέρει απαραίτητα κέρδος.

Τα άτομα των κοινωνιών χαμηλού-εισοδήματος ή αγροτικών περιοχών απασχολούνται ήδη με δραστηριότητες παραγωγής εισοδήματος, κι έτσι η επιλογή μιας επιχείρησης έναντι κάποιας άλλης ήταν πάντοτε επικερδής, βασισμένη σε όρους κοινωνικού ή οικονομικού κέρδους.

Τοποθετήστε αυτή τη λίστα στον τοίχο:

 • Αγροκαλλιέργεια: παραγωγή καλλιεργιών και εκτροφή ζώων
 • Ψάρεμα, κυνήγι, παγίδες
 • Αγροτικές διεργασίες : άλεσμα, κάπνισμα ψαριών
 • Αγροτικός εξοπλησμός επισκευών, κατασκευές
 • Ύφανση, ράψιμο, ραπτική
 • Κατασκευή τούβλων και κάρβουνου
 • Κομμωτική, κουρείο, σαλόνι ομορφιάς
 • Παρασκευή φαγητού, εστιατόρια
 • Ξυλουργία, σιδηρουργία, τοιχοποιία ή
 • Μικρής κλίμακας εμπόριο, μάρκετινγκ.

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, στις δύο πρώτες κατηγορίες της παραπάνω λίστας, η πλειοψηφεία του πληθυσμού παράγει μη χρηματικό πλούτο προς κατανάλωση από την οικογένεια, παρά προς πώληση. Η συντριπτική πλειοψηφεία του αγροτικού πλούτου είναι παραγωγή διαβίωσης. Δεν γίνεται παραγωγή για χρήματα ή για ανταλλαγή, και αυτή η παραγωγή δεν είναι διαθέσιμη να χρησιμοποιηθεί από την οικονομία του κράτους στο σύνολό της. Σύμφωνα με τους νόμους παραγωγής και ζήτησης, τότε, υπάρχει ένα έλλειμμα προϊόντων το οποίο προέρχεται από την αρχική επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων (η παραγωγή τους έιναι μικρή και οι τιμές τους πολύ υψηλές).

Ο τομέας ο οποίος ενισχύεται περισσότερο στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, διότι είναι πολλά υπισχόμενος στην παραγωγή διαβίωσης, είναι ενδεχομένως πιο βιώσιμος για τους μικρο-επιχειρρηματίες και καταλαμβάνει την πιο αναγκαία θέση στην οικονομία, είναι ο τομέας της αρχικής επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων.

Πολλοί επιχειρηματίες πιστεύουν πως ο μόνος τρόπος να πετύχουν είναι με περισσότερα χρήματα ή δάνεια, συχνά όμως το πρόβλημα μπορεί να λυθεί μέσω καλύτερων τεχνικών διαχείρισης των πόρων (ανθρώπινοι, υλικοί και οικονομικοί πόροι) που ήδη υπάρχουν.

Εξετάζοντας προσεκτικά τα παρακάτω, καθίσταται δυνατό στους δικαιούχους να εκτιμήσουν αν η επιχείρηση είναι επιθυμητή, βιώσιμη και περιβαντολλογικά φιλική.

Όποιο κι αν είναι το επίπεδο ή το μέγεθος της επιχείρησης, οι πελάτες σας πρέπει πάντα να αναλύουν τα παρακάτω:
 • Εμπορευσιμότητα των αγαθών και των υπηρεσιών
 • Διαθεσιμότητα πρώτων υλών, εργαλείων και εξοπλισμού
 • Τοποθεσία της επιχείρησης
 • Παραγωγική Διαδικασία
 • Κόστη και οφέλη παραγωγής
 • Πηγές χρηματοδότησης και
 • Διαχείριση (management).
Και σαν διοργανωτής, είναι δική σας δουλεία το να ρωτάτε και να προκαλείτε τους πελάτες σας να σκεφτούν σοβαρά καθένα από τα παραπάνω.

Προϊόν ή Υπηρεσία:

Κατ'αρχήν εξετάζουμε προσεκτικά το προϊόν ή την υπηρεσία. Πιθανώς να είναι ένα καινούριο προϊόν ή ένα προϊόν που ήδη έχει παραχθεί και πωληθεί.

Εξετάστε κατά πόσο το προϊόν ή η υπηρεσία θα είναι:
 • Φθηνότερο;
 • Υψηλότερης ποιότητας;
 • Ένα εντελώς καινούριο προϊόν;
 • Πιο τακτικά διαθέσιμο;
 • Διαθέσιμο σε διάφορες ποσότητες; και/ή
 • Πωλείται σε μέος όπου θα υπάρχουν περισσότεροι πελάτες;

Μάρκετινγκ (marketing):

Για να βρεθούν περισσότεροι πελάτες (πόση ποσότητα θέλουν και σε ποια τιμή), οι συμμετέχοντες πρέπει να βρουν απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:
 • Ποια τιμή θα προσφέρεται για το προϊόν τους;
 • Ποιος θα αγοράζει ή ποιοι είναι οι πελάτες και που μένουν;
 • Πόσο συχνά και για πόσο καιρό θα αγοράζουν· θα είναι προετοιμασμένοι να αγοράζουν κάθε φορά τη μέρα που λειτουργεί η αγορα, συνέχει μετά από 3 μήνες;
 • Υπάρχουν ανταγωνιστές; και
 • Από που θα έρχονται οι πρώτες ύλες και ποια θα είναι η τιμή τους;

Η αναζήτηση απαντήσεων στις παραπάνω ερωτήσεις είναι γνωστή ως "έρευνα αγοράς" ή "ανάλυση αγοράς", η οποία μπορεί να διεξαχθεί ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο το προϊόν που παράγετε ή η υπηρεσία που προσφέρετε θα πουλήσουν. Υπάρχουν ενδεχόμενοι ανταγωνιστές και ποια είναι τα αδύνατα και τα δυνατά σημεία τους. Η έρευνα αγοράς είναι ένας καλός τρόπος να ανακαλύψετε τι είναι προθυμοι οι πελάτες να αγοράσουν και να πληρώσουν, και μπορεί να διεξαχθεί : (1) με επίσκεψη και παρατήρηση των πελατών στην αγορά· και (2) μιλώντας σε άτομα που ενδιαφέρονται για το προϊόν.

Έτσι, ένα κομμάτι της εκπαίδευσης που παρέχετε, θα πρέπει να είναι η οργάνωση μερικών τέτοιων επισκέψεων "έρευνας αγοράς" για την ομάδα.

Κατάρτιση δεξιοτήτων:

Αυτή είναι η στιγμή για να ανακαλύψετε αν οι πελάτες σας έχουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να παράγουν το προϊόν ή τις υπηρεσίες ή αν είναι σε θέση να μάθουν αυτές τις δεξιότητες. Μπορούν τα μέλη της ομάδας να μάθουν πως να κατασκευάζουν το προϊόν ή να παρεχουν την υπηρεσία; Χρείαζεται να τους προβληματίσετε με καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις:

Εσείς και εκείνοι πρέπει να γνωρίζετε:
 • Τι είδους δεξιότητες απαιτούνται;
 • Έχουν οι συμμετέχοντες τη φυσική ικανότητα να ανταπεξέλθουν στα επιβαλλόμενα καθήκοντα;
 • Ενδιαφέρεται το κάθε άτομο ή η ομάδα να μάθει τις απαραίτητες δεξιότητες;
 • Υπάρχει κάποιος μέσα στην ομάδα ή στην τοπική κοινότητα ο οποίος ήδη να κατέχει τις απαραίτητες δεξιότητες και την ικανότητα να τις διδάξει στους υπόλοιπους;
 • Πόσο καιρό θα διαρκέσει η εκπαίδευση; και
 • Πόσο θα κοστίσει;

Υλικά, Εργαλεία και Εξοπλισμός:

Στη συνέχεια θα χρειαστεί να ρωτήσετε καθένα μέλος αν μπορεί να εξασφαλίσει τις πρώτες ύλες, τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθούν στην επιχείρηση. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό τα αναγκαία υλικά να εξασφαλίζονται τοπικά όσο συχνά χρειάζεται.

Αν κάτι, όπως εξοπλισμός, πρόκειται να εισαχθεί σητν επιχείρηση θα πρέπει αυτό να είναι γνωστό και να γίνονται διακανονισμοί για την αγορά και τη συντήρηση. Το να πάρετε ανταλλακτικά από άλλη χώρα μπορεί να αποβεί χρονοβόρο και πολύ ακριβό. Επιβάλλεται να προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εργαλεία και εξοπλισμό που μπορεί να διατίθεται τοπικά και που να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης.

Εντοπίζοντας ένα Χώρο Εργασίας:

Όταν θέτετε σε λειτουργία μια μικροεπιχείρηση είναι σημαντικό να έχετε έναν ικανοποιητικό χώρο να εργάζεστε. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να βρίσκουν τους κατάλληλους χώρους εργασίας.

Τοποθετήστε την παρακάτω λίστα στον τοίχο και συζητήστε κάθε σημείο με την ομάδα:

 • Τόπος εργασίας ή τοποθεσία που είναι εύκολα προσβάσιμη
 • Χώρος για να εργάζεστε
 • Χώρος για να αποθηκεύετε τις πρώτες ύλες
 • Χώρος για να αποθηκεύετε τα τελικά προϊόντα
 • Επαρκής ασφάλεια, πόρτες και παράθυρα που κλειδώνουν
 • Διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων (π.χ. νερό, ηλεκτρισμός, τηλέφωνο) και
 • Ένας τόπος πώλησης όπου θα έρχονται πολλοί πελάτες.

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις εξαρτώνται από τον τύπο της επιχείρησης που σχεδιάζεται. Μια χειροκίνητη μηχανή ξεφλουδίσματος ρυζιού δεν χρειάζεται ηλεκτρισμό· μια επιχείρηση καλλιέργειας λαχανικών μπορεί να μη χρειάζεται καν κτηριακή εγκατάσταση.

Εσείς και η ομάδα σας θα πρέπει να επισκεφθείτε μαζί διάφορα πιθανά μέρη όπου θα μπορούσαν να εγκαταστήσουν τις επιχειρήσεις τους, και να ελέγχετε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παραπάνω λίστα.

Τόπος Πώλησης:

Ρωτήστε τους πελάτες σας αν έχουν σκοπό να πωλούν το προϊόν τους (1) στην τοπική περιοχή μόνο, (2) οπουδήποτε (δηλαδή εξαγωγή)· ή (3) τόσο στη τοπική όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Οι περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούν ότι είναι καλύτερο να ξεκινούν την πώληση στην τοπική περιοχή και να αποφασίσουν αργότερα για την εξάπλωσή τους έξω από την κοινότητα, αν η επιχείρηση πηγαίνει καλά.

Τοποθετήστε την παρακάτω λίστα στον τοίχο:

 • Σε μια τοπική εβδομαδιαία αγορά (λαϊκή αγορά)
 • Σε μια πόλη με καθημερινή αγορά
 • Σε ένα πολυσύχναστο δρόμο
 • Σε ένα χονδρέμπορο
 • Σε μια επιτροπή εμπορίου
 • Σε έναν οργανισμό (σχολείο, νοσοκομείο, γραφείο) και
 • Σε ενοικιαζόμενες εμπορικές εγκαταστάσεις.

Παραγωγή:

Το κύριο μέλημα για τους πελάτες σας είναι να ανακαλύψουν πως δουλεύει μια μικρή επιχείρηση από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή πως το κάθε προϊόν παράγεται ή αγοράζεται και πωλείται.

Τοποθετήστε την παρακάτω λίστα στον τοίχο:

 • Τι είναι ο κύκλος παραγωγής (κάθε μέρα, κάθε βδομάδα, κάθε δύο βδομάδες, κάθε μήνα);
 • Ποιά είναι η ποσότητα παραγωγής ( επίπεδο παραγωγής);
 • Τι χρησιμοποιούμε στην παραγωγή (πρώτες ύλες) και είναι αυτά διαθέσιμα χωρίς δυσκολία;
 • Ποιός θα βοηθήσει; και
 • Ποιες είναι οι ιδιαίτερες δεξιότητες που χρειάζεστε και πως θα τις αποκτήσετε;

Το παραπάνω θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε για τους τρόπους και τα μέσα όπως επίσης και για τις πρώτες ύλες που θα χρειαστείτε για να επιτύχετε μια υψηλή απόδοση.

Το κόστος Παραγωγής (Έξοδα):

Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με μια μικρή επιχείρηση θα πρέπει να διερευνυθούν και να εξεταστούν προσεκτικά. Ακόμη και τα μακροχρόνια έξοδα που σχετίζονται με τον εξοπλισμό, όπως η ετήσια απόσβεση, θα πρέπει να επεξεργαστούν, έτσι ώστε οι επιχειρηματίας να έχουν γνώση για τα συνολικά κόστη πριν αναλάβουν το ρίσκο της επιχείρησης.

 • Προσδιορίστε όλα τα στοιχεία (εισροές) που χρειάζονται για να παράγετε ή να πουλήσετε
 • Υπολογίστε το κόστος της χρησιμοποίησης αυτών στην παραγωγή ορισμένης ποσότητας
 • Προσδιορίστε τις Εισροές Παραγωγής: ( Γράψτε το παρακάτω στον πίνκα ή τοποθετήστε ένα χαρτί στον τοίχο)
  1. Πρώτες ύλες: Αυτά είναι τα αντικείμενα που απαιτούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος
  2. Εξοπλισμός: Πρόκειται για τα εργαλεία, τα όργανα και το μηχανικό εξοπλισμό που απαιτούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος
  3. Εργασία: Πρόκειται για την ανθρώπινη προσπάθεια που εμπλέκεται άμεσα στην παραγωγική διαδικασία. Όλοι οι μισθοί και οι αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών επιδομάτων, συν οι υπόλοιπες δαπάνες των εργαζομένων, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το κόστος
  4. Μεταφορά: Πρόκειται για το κόστος μεταφοράς των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και των τελικών προϊόντων που μεταφέρονται στην αγορά ή στους αγοραστές
  5. Λοιπά έξοδα: Πρόκειται για όλα τα υπόλοιπα κόστη, που δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν στα παραπάνω και περιλαμβάνουν: υπηρεσίες όπως νερό, καύσιμα, επισκευές και τόκοι δανείων.
 • Υπολογίστε το συνολικό κόστος παραγωγής.
  • Το συνολικό κόστος παραγωγής ή πώλησης θα υπολογιστεί παίρνοντας το σύνολο των 1-5, δηλαδή
  • Συνολικό κόστος = 1+2+3+4+5
 • Κόστος ανά μονάδα = συνολικό κόστος προς τον αριθμό των παραχθέντων μονάδων.

Παραγωγή Εισοδήματος (Πωλήσεις):

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τα χρήματα που λαμβάνουμε από τις πωλήσεις του προϊόντος ή της υπηρεσίας πρέπει να χρησιμοποιούνται για την πληρωμή τριών πραγμάτων:
 • Όλα τα κόστη παραγωγής·
 • Δαπάνες εργασίας· και
 • Έξοδα συντήρησης και αντικατάστασης εργαλείων, εξοπλισμού και μηχανημάτων.

Όταν προστεθούν μαζί, τα τρία παραπάνω αυτά στοιχεία, δίνουν τις περιοδικές δαπάνες. Κάθε χρόνο οι πωλήσεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες με τις περιοδικές δαπάνες, ειδάλλως η επιχείρηση θα χάνει χρήμα και τελικά θα καταρρεύσει.

Όταν ξεκινάτε μια μικροεπιχείρηση, υπάρχουν επίσης και το κόστος εκκίνησης. Αυτό είναι το κόστος που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Το κόστος εκκίνησης συνήθως περιλαμβάνει το κόστος των εργαλείων, του μηχανικού εξοπλισμού και της επίπλωσης καθώς και οποιδήποτε άλλων αγαθών. Συνήθως χρειάζονται έξι μήνες, από τη στιγμή που κάποιος ξεκινά μια επιχείρηση, μέχρι να είναι σε θέση να έχει κέρδος.

Για να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα που λαμβάνουμε από τις πωλήσεις θα είναι αρκετά για να καλύψουμε το κόστος τους επικερδώς, θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τα παρακάτω:

Τι είναι αυτό που πωλείται;
Ποια είναι η ποσότητα που πωλείται; και
Σε ποιά τιμή πωλείται;

Τοποθετήστε την παρακάτω εξίσωση στον πίνακα όταν εξετάζετε αυτά τα θέματα με τους συμμετέχοντες.

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ = ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΚΕΡΔΟΣ

Πρωτού ξεκινήσουν την τιμολόγησή τους οι πελάτες σας, θυμίστε τους ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις: (1) Συνολικό κόστος; (2) Πόσο είναι διατεθιμένοι οι αγοραστές να πληρώσουν; (3) Ποιοί είναι οι ανταγωνιστές και ποιές οι τιμές τους; (4) Ποιό είναι το επίπεδο ζήτησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας; και (5) Ποιά είναι η ποιότητα και η φύση του προϊόντος τους;

Ποιά είναι η διαφορά του "κέρδους" από το "μικτό κέρδος"; Πρόκειται για τη διαφορά ανάμεσα στα έσοδα από τις πωλήσεις και στο κόστος παραγωγής.

Τοποθετήστε επίσης και την παρακάτω εξίσωση στον πίνακα:

ΚΕΡΔΟΣ = ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Το μικτό κέρδος είναι συνήθως ένα ποσοστό του συνολικού κόστους που κυμαίνεται μεταξύ 10-100%.

Συμπέρασμα: Επιλέγοντας την Πιο Αποδοτική Επιχείρηση:

Αφού εξεταστούν όλα τα παραπάνω, τότε ο πελάτης σας μπορεί να αποφασίσει αν αξίζουν οι προσπάθειες για το στήσιμο της επιχείρησης.

Μεταξύ των διαθέσιμων εναλλακτικών, θα πρέπει να είστε σε θέση να επιλέξετε την καλύτερη επιχείρηση:
 • Να κοιτάξετε τη μικροεπιχείρηση που θα αποφέρει το μεγαλύτερο κέρδος.
 • Θεωρείτε πως είναι μια καλή επιχείρηση για να τολμήσετε να προχωρήσετε;
 • Αν όχι, κοιτάξτε τη δεύτερη μικροεπιχείρηση που αποφέρει το μεγαλύτερο κέρδος·
 • Κλείνοντας, κάντε μια επιλογή· τότε
 • Ελέγξτε, μαζί με τους άλλους, το ότι οι άλλες ομάδες και τα μεμονωμένα άτομα της κοινότητας, δεν έχουν σκοπό να ξεκινήσουν την ίδια μορφή μικροεπιχείρησης, για να αποφύγετε τον ανταγωνισμό.
––»«––

Παραγωγική Διαδικασία· Παρασκευή Σαπουνιού:

Παραγωγική Διαδικασία· Παρασκευή Σαπουνιού

© Πνευματικά δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας: Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 28.01.2012

 Αρχική σελίδα

 Μικροεπιχείρηση