Pàgina d'inici
 Node


Traduccions:

English
Español
Français
Italiano
Polszczyzna
Português
Română

                                        

Altres pàgines:
Paraules clau
Mòduls

Sociologia:
Pàgina d'inici
Notes sobre lectures (apunts)
Debats
l'índex d'aquest mòdul

Utilitats:
Mapa del lloc
Contacte
Documents útils
Enllaços útils

ESTUDI DEL CAS DELS AKAN

per Phil Bartle, PhD

traduït per Esperanza Escalona

Fulletó per a la formació

Un exemple dins l'àmplia varietat d'organització del parentiu

Ancià de l'ètnia kwawu

Canadà, com molts altres països occidentals, té immigrants originaris de centenars de societats diferents.   Aquest és un dels diversos factors que contribueixen a una gran varietat de formes i maneres de funcionar de les famílies a Canadà.

Per demostrar les variacions familiars, donem un cop d'ull a les societats Akan d'Àfrica Occidental.  Vegeu Immigració a Canadà (Ghana).

Si bé és cert que aquestes notes fan referència a Canadà com a país amfitrió, processos similars s'estan donant a altres àrees d'immigració com ara tota Amèrica del Nord i l'Europa Occidental.

La paraula "família" prové del llatí.   Antigament significava esclaus domèstics.  En la llengua dels akan, no hi ha cap paraula equivalent.  La família no és una institució universal.  Fa un temps, els sociòlegs donaven per fet que el nucli familiar formava part de l'element central o fonaments de tots els sistemes de parentiu.  Això no és vàlid per a les societats matrilineals.  En la societat akan, el nucli familiar no és el fonament: no existeix la paraula, ni es practica.  La societat akan té dues paraules relacionades.  La paraula "abusua" defineix a un grup corporatiu de descendència, mentre que la paraula "fifo” (literalment, gent de casa) vol dir grup que resideix en un lloc.  Els akan que viuen a Canadà, quan parlen anglès poden parlar de la seva "family" al seu país.  Amb el sentit d' "abusua."

Què és un grup corporatiu de descendència?  És com una corporació.  El seus membres ho són per raó de naixement, i no té membres afins (persones relacionades mitjançant el matrimoni).  En una societat matrilineal, això vol dir que tots els membres del grup hi pertanyen perquè les seves mares també hi pertanyen.  El teu cònjuge o el teu pare no poden pertànyer al mateix abusua que tu.

El grup pot constar d'entre 100 a 200 membres (els límits no són fàcils de determinar).  No és una organització comunal, doncs existeix la divisió del treball i les desigualtats en el seu sí.  El grup de descendència pot ser propietari de terres, oficines, cases i déus.

Per ajudar a entendre l'estructura, mira'm-la des del punt de vista personal.   El teu pare o el teu cònjuge no poden pertànyer al mateix grup que tu, però el germà de la teva mare hi pertany.  El fill de la filla de la filla de la filla de la germana de la mare de la mare de la mare de la teva mare sí pertany al grup.  També hi pertanyen els fills de la teva germana.

Parentiu en la societat akan:

Un estudiant va preguntar si la matrilinealitat akan era similar a la de les societats autòctones de la costa del Pacífic de Nord-Amèrica.  Les societats autòctones de la costa del Pacífic de Nord-Amèrica són força variades, amb els Tlingit i els Tsmishian al nord, els Haida a l'oest, els Wakashan al sud dels Haida i els Salish a la costa sud.  Hi ha tot un ventall de barreges des del nord fins al sud, que van des de la matrilinealitat fins a la patrilinealitat.  Tècnicament, els akan tenen termes referents al parentiu classificats com "iroquois" (com a Ontario del sud, des de Montreal fins a Windsor).  Vegeu Govt of BC (BC First Nations).

Matrilinealitat no és sinònim de matriarcat.  El sufix "lineal" fa referència a la descendència, mentre el sufix "arcat" vol dir poder.  El sistema de parentiu dels akan és lineal, no pas un que doni el poder, de forma automàtica, a les dones. Per tant, utilitzem la paraula "ginocràcia" per expressar que   les dones gaudeixen de cert poder, riquesa i independència.  Vegeu el meu article: " Ginocràcia encoberta.”  Les dones, en aquest cas, gaudeixen d'un estatus molt millor del que tenen en les societats occidentals i les que viuen en societats basades en el patriarcat patrilineal.  A l'Àfrica oriental, per exemple, les dones són submisses i estan oprimides si les comparem amb les de les societats akan.   El matriarcat implica que les dones són, automàticament, les líders reconegudes; això no es dóna en cap societat akan coneguda i estudiada.

Encoberta vol dir amagada.  A la societat akan el major poder, la riquesa i la independència de les dones no és tan evident.   El reconeixement formal (prestigi) d'un càrrec no és gaire comú, tret d'unes poques dones caps de la seva societat, algunes dones grans i les sacerdotesses: per les dones és útil mantenir aquest poder ocult.

En la cort d'un cap, on potser nou dels deu ancians són homes, es pot arribar a un punt difícil en un cas, en la resolució d'un conflicte o en una deliberació.   Llavors es farà una pausa i cadascú tornarà a la seva casa matrilineal (on es guarden els tamborets ancestrals) per "conferenciar amb els seus avantpassats".   Resulta que, de fet, estan conferenciant amb les dónes grans del seu llinatge matern.

Els akan matrilineals es van propagar i expandir i van arribar a àrees on anteriorment habitaven els patrilineals guan.  El sistema matrilineal, basat en confederacions jerarquitzades de llinatges materns, és la base per a una organització més efectiva per a la guerra que el sistema patrilineal, on els grups corporatius de descendència patrilineal no tenien cap mecanisme de confederació.  Les confederacions estaven estructurades com un exèrcit, amb un llinatge designat per cadascuna de les quatre posicions de desplegament: vanguarda, esquerra, dreta i reraguarda, a més dels assumptes interns i el comandament general.  Com si es tractés d'un equip de futbol o d' hoquei, cadascú té una missió diferent però complementària que fan que el grup en conjunt sigui més fort.

Un índex alt de divorcis és funcional a totes les societats matrilineals.  Quan els seus membres no dirigeixen tota la seva atenció i esforç a les seves esposes, això recolza la fortitud dels abusua.  Marits i mullers viuen junts de manera temporal, com quan vivien a pobles satèl·lits, dedicant-se a l'agricultura o a les ciutats per qüestions de feina o per comerciar.  Les dones tenen poder, riquesa i són independents (sobretot dels seus pares i marits), així que no les cal romandre en un nucli familiar per tenir una seguretat econòmica.   Solen tornar a la seva ciutat d'origen sovint, sobretot per funerals i Pàsqua.  El patró comú és que marit i muller, en visitar les seves ciutats d'origen es quedin en les seves respectives llars matrilineals ancestrals, fins i tot si viuen junts en la seva residència habitual.  Aquí és on s'observa i queda reflectida en la literatura una pràctica comú: la dels nens anant de casa de la mama a la casa del papa cada vespre portant el sopar damunt del cap.

Quan un home té dues o més dones, cadascuna viu a la casa del seu propi llinatge (un home no es pot casar amb dues dones del mateix llinatge, amb l'excepció de les dones bessones, que es converteixen en les mullers del cap). El marit informarà a les mullers quina d'elles té el torn per passar la nit amb ell.  Encara que permesa, la poligínia és força infrequent, perquè la majoria d'homes no es poden permetre mantenir més d'una muller.   Si una de les mullers mor, és responsabilitat del seu llinatge matern facilitar una substituta.  La relació de matrimoni era el símbol de la confederació de l'estructura matrilineal dels oman. Tots els llinatges materns era considerats llinatges d'una esposa del cap.  Quan moria un cap i el llinatge n'elegia un altre, aquest heretava tots els seus béns i responsabilitats, incloent-hi totes les seves dones.  Per molts d'ells això no implicava deures conjugals, sinó que era una manera de tenir una seguretat a la vellesa.  A la ciutat d'Obo, on vaig fer la meva tesi doctoral, el cap tenia més de trenta mullers "estructurals", però a la pràctica, convivia només amb una, que era la dona amb qui s'havia casat abans de ser seleccionat com a  cap.

Els missionerssuïssos van arribar a la zona del Golf de Guinea coneguda com "Costa d'Or" a mitjans del segle XIX.  Hi van portar amb ells moltes coses més que no pas la teologia i els rituals de la cristiandat.  Tenien la intenció de transformar per complet la societat akan en un sistema a imatge del dels seus origens suïssos.

El seu recolzament de l'ideal d'una família nuclear implicava que les dones havien d'obeir els marits, quedar-se a casa per fer les feines de la llar i pujar els fills mentre els seus marits marxaven a treballar fora de casa. També tenien la intenció d'abolir el sistema de caps, els llinatges materns, els avantpassats, els déus i altres institucions en les què es recolzaven aquestes nocions antigues.

L'estructura social cristiana va contribuir, allà on es va adoptar, al declivi de l'estatus de les dones (encara que no tant com en els llocs on va fer el mateix l'estructura social musulmana).

El fet de que marit i muller visquin junts en el seu nou lloc de residència, no és un element central (fonament) de l'estructura social dels akan.  Es dóna, i es relaciona amb el fet de que la parella estigui al seu lloc d'origen o no.  El sistema es va desenvolupar fa molt de temps, quan viure fora volia dir en els pobles satèl·lit per treballar el camp.  Quan la parella tornava al seu lloc d'origen, cadascú dels seus membres anava a viure en les seves repectives cases de llinatge.  Amb la urbanització, i l'emigració dels akan a les ciutats o a altres països a buscar feina, han adaptat el mateix patró.  Marits i mullers tendeixen a viure junts quan estan fora dels seus llocs de procedència, però és probable que visquin duolocalment quan hi tornen, de manera temporal per assistir a funerals, festivitats i Pasqua, i de manera permanent per jubilació, especialment si un d'ells accedeix a un càrrec de tamboret.

Aquest patró de residència duolocal en el lloc d'origen i neolocal (o residència conjunta) mentre viuen fora, produeix un patró de llar que s'ha interpretat com un canvi social que és més aparent que real, com si les llars urbanes representessin el patró occidentalitzat.

El verb "casar-se" s'utilitza de manera diferent en la llengua dels akan i en la nostra. La relació pot ser temporalment discontínua si hi ha problemes a la parella i el verb reflecteix aquest fet.

Les dones grans tenen molt de poder a l'hora de dirigir els assumptes relatius a l' abusua (llinatge).  Una gran part de la seva feina no és pública.  És encoberta.  Els ancians (9 ó 10 homes grans) de la cort d'un cap poden fer un recés durant un cas per "consultar amb els avantpassats".  Llavors cadascú d'ells marxa a la casa del seu llinatge respectiu, potser per dinar. Consulten amb les dones grans de la casa de l' abusua (llinatge matern).  Aquestes dones grans coneixen els fets, doncs saben més de les línees de descendència, i influencien la decisió de la cort del cap aconsellant als ancians durant aquest recés.

Hi ha una freqüència alta de separacions i divorcis, sobretot després dels embarassos i de pujar els fills.  Aquest fet es considera un element necessari per mantenir l' abusua (llinatge).  Un percentatge alt de divorci és comú a la majoria de societats matrilineals de tot el món.

Els immigrants al Canadà estan entre dues cultures.  Aquest fet té una importància particular pels immigrants akan del Canadà.  Com passa amb la majoria d'immigrants, els akan al Canadà mantenen els seus vincles amb el seu país d'origen, especialment amb el seu abusua.  Donat que la residència neolocal forma part de la seva estructura social matrilineal en la seva cultura d'origen, sembla que han assimilat i adoptat el model canadenc predominant de residència neolocal.

A mesura que un nombre creixent d'immigrants arriben a Canadà provinents de societats amb estructures i funcions diferents del que és habitual en aquest país, la seva societat està esdevenint més i més heterogènia.  Pels estudiants que estan considerant carreres professionals per a les que estan estudiant criminologia, treball social, educació infantil i qualsevol altra que poden requerir intervencions o comunicacions amb persones de moltes cultures, és útil estudiar el sistema dels akan per fer-se una idea de com de diferent pot ser un patró de família, encara que de vegades pot semblar més similar del que realment és.

Vegeu els meus asaigs més tècnics Ginocràcia encoberta, i Tres ànimes.

––»«––
Si copies text d'aquest lloc web, si us plau, cita l'autor (s)
i fes un enllaç amb www.cec.vcn.bc.ca
Aquest lloc web està hostatjat per la Vancouver Community Network (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web per Lourdes Sada
──»«──
Última actualització: 2012.03.25

 Pàgina d'inici