Ana sayfa
 Kapasite
Çeviriler:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe

                                        

Diğer Sayfalar:

Kısımlar

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

Ulaşım

Faydalı Dokümanlar

Yararlı Linkler

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:


ÖRGÜTSEL KAPASİTENİN ON ALTI UNSURU

Güçlendikçe Değişen Öğeler

yazan Phil Bartle, PhD

çeviri Gurkan Kalkan


Atelye Bildirisi

Kapasite artışı çeşitli yönlerde güçlendirme ve yükseltme içermektedir.
Bir Kuruluşun güçlendikçe değişen on altı unsuru buradadır.

Başkalarını düşünme:

Fedakarlığa hazır bireylerin sayısı ve fedakarlık derecesi, bütün olarak kuruluşun yararı için kendilerine fayda sağlar (cömertlik derecesini yansıtmak, bireysel tevazu, ortak gurur, karşılıklı destek, sadakât, ilgi , yoldaşlık , kardeşlik)

Bir kuruluş başkalarını düşünmeyi ne kadar geliştirirse, kapasiteside o kadar gelişir.(Birey, aile veya gruplar kuruluş pahasına açgözlü ve bencil olmasına olanak sağlanması, kuruluşun zayıflığını gösterir).

Ortak değerler:

Kuruluşun üyelerinin değerleri paylaştığı derecelerdir,özellikle ortak bir varlığa ait olma düşüncesi üyelerin ilgisini çeker.

Kuruluşun üyeleri ne kadar çok paylaşırsa ya da en azından her bir diğer değer ve tutuma karşıanlayışlı ve toleranslı davranırsa, o kuruluş daha da güçlü olacaktır. (Irkçılık, önyargı ve darkafalılık bir toplumu ya da bir organizasyonu zayıflatan tutumlardır).

Ortak Hizmetler:

Bir kuruluşun tesisleri ve hizmetleri (örnek olarak ofis alanı, malzemeler,lavabo, ikmal malzemeleri, tuvaletlere ulaşım ve diğer personellerin çalışma ortamları, içilebilir su), onların bakım masrafları (güvenilir bakım ve onarım), sürdürebilirlik, ve tüm kuruluş üyelerinin onlara ulaşabilme derecesi

İhtiyaç duyulan ortak tesislere üyeler tarafından ulaşma imkanı ne kadar çok ise, onların ve kuruluşun kapasitesi o kadar artar.

Haberleşme:

Kuruluş içerisinde, kuruluşun kendisi ve dışarısı arasında, haberleşme konuşmayı, elektronik yöntemleri (örnek telefon, radyo, TV, internet), yazılı basın (gazeteler, dergiler, kitaplar), iletişim ağlarını, karşılıklı anlaşılabilir dilleri, okuryazarlığı, iletişim isteğini ve yeterliliği(ki bu yol, yöntem ve diplomasiyi , istek ise konuştuğun kadar dinlemeyi vurgular) içerir.

Bir kuruluş daha iyi bir haberleşmeye sahip olursa, ( Haberleşme ekipmanları, çalışanlar için uygun metotlar ve pratikler)daha da çok güçlenir. Zayıf bir haberleşme zayıf bir kuruluş demektir.

İnanç:

İnanç bireyler için tanımlanmasına rağmen, bir bütün olarak kuruluş içinde ne kadar paylaşılır? Kuruluşun her neyi yapmayı isterse onu başarabileceği anlayışı örnek verilebilir.

Olumlu düşünceler, istek, kişisel gayret, heves , iyimserlik, bağımlılık düşünceleri yerine özgüven, doğrular için savaşma isteği, kadercilik ve duyarsızlıktan kaçınma, herşeyin mümkün olduğu görüşü.Artan güç, artan inancı içerir.

Durum (Siyasi ve İdari):

Güçlendirilecek kuruluş, daha fazla ne kadar güçlenebilir ve gücünü daha fazla sürdürebilirse, güçleneceği ve destekleneceği bir çevre de o kadar var olabilir. Bu çevre (1) siyasi ( ulusal liderlerin, kanun ve yasaların değer ve tutumlarıda dahil olan) ve (2) idari ( devlet düzenleme ve prosedürlerinin yanısıra, teknisyen ve memurların tutumları) unsurları içerir. Yasal ortam.

Politikacılar, liderler, teknokratlar ve kamu hizmetlileri, kanun ve yönetmeliklerin yanı sıra, tepeden bakan bir yaklaşım içerisine girdiğinde, kuruluş zayıflar,onlar temelde kendi kendini yöneten kuruluşa fırsat sağlayıcı bir yaklaşım içinde olurlarsa , kuruluş güçlenecektir.

Bilgi:

İşlenmemiş bilgiyi alma ya da sadece bu bilgiye sahip olmaktan daha fazlasını elde etmek , kuruluşun gücünün bilgi işleme ve analiz yeteneğine, farkındalık düzeyine, bütün olarak grup içinde ve anahtar kişiler arasında bulunan bilgi ve bilgeliğe bağlıdır.

Bilgi ne kadar kullanuşlı ve etkili ise, sadece hacim olarak fazl manasında değil, kuruluş o kadar daha güçlenecektir.( Yukarıda listelenmiş iletişim unsurlarınyla alakalı fakat farklılık gösterdiğini not et).

Müdahale:

Kuruluşun güçlendirilmesinde amaçlanan canlandırmanın (harekete geçme, eğitim yönetimi, farkındalık yaratma, teşvik) kapsamı ve etkinliği nedir? İç ve dış güçler bağımlılık seviyesini ve kuruluşun zayıflığını artırır mı, ya da onlar kuruluşun üyelerinin harekete geçmesi için meydan okur ve bununla birlikte onları güçlendirir mi?

Müdahale sürdürülebilir midir, yoksa kuruluştan daha farklı gündemleri ve amaçları olan kuruluşun dışındaki bağışcılar tarafından alınan kararlara mı bağlıdır? Kuruluş gelişmek için daha fazla uyarım kaynağına sahip olduğunda, kuruluş daha fazla güce sahip olur.

Liderlik:

Liderler kuruluşu hareket ettirme yeteneğine, etkisine ve gücüne sahiptirler. Liderlik nekadar etkili ise, kuruluş o kadar güçlü olur. En etkili ve sürdürülebilir liderlik( kuruluşun güçlendirilmesi için sadece liderlerin güçlenmesi için değil) bir bütün olarak örgütün kararlarını ve isteklerini takip etmek, kolaylaştırıcı ve imkan sağlayıcı rol almak için çalışılandır.

Liderler beceriye, isteğe ve biraz karizmaya sahip olmalıdır. Liderlik ne kadar etkiliyse , kuruluşun kapasitesi okadar fazla olur. (İyi liderlik eksikliği kuruluşu zayıflatır).

İletişim kurma:

Sadece ne bildiğin değil aynı zamanda kimi tanıdığında gücün kaynağını oluşturabilir. ( Çoğu kez şaka olarak söylendiği gibi, işi halleden "nasıl bildiğin" değil, "kimi tanıdığın" dır). Kuruluşu bir bütün olarak güçlendirecek faydalı kaynakları sağlayan kişiler( ve onların ajansları ya da kuruluşları) kuruluşun üyeleri özellikle de liderler tarafından ne derecede tanınıyorlar?

Kuruluş içindekilerle ve dışında başkalarıyla gerçekleştirilmiş ve gerçekleşmesi potansiyel faydalı bağlantılar meydana gelir. İletişim ne kadar etkili ise, kuruluş o kadar güçlenir.(Soyutlanma zayıflığı meydana getirir).

Kuruluş:

Kuruluşun farklı üyelerinin dereceleri kendilerini, bütünü desteklemede her birinin sahip olduğu rol olarak görür, (tam tersi ise bireylerin ayrı ayrı faydasız bir tabaka olmasıdır), ki bütünü destekleme ( sosyolojik anlamda)örgütsel bütünlüğü, yapıyı, prosedürleri, karar alma süreçlerini, etkililiği, iş bölümünü ve rol ve işlevler arasında tamamlayıcılığı içerir.

.Bir kuruluşun ne kadar daha etkili ya da daha fazla organize ise, kapasitesi ve ya gücü de okadar fazla olur.

Siyasi Güç:

Kuruluşun derecesi bölgesel ve ulusal karar vermede pay sahibi olabilir.Tıpkı Bireylerin kuruluşlarıyla birlikte değişen güce sahip olması gibi, kuruluşlarda bölgesellikleri, bölgesi ve ulusu ile değişen güce sahiptirler.

Kuruluşun kullanabileeği nüfuz ve siyasi gücü ne kadar fazla ise, okadar çok kapasite seviyesine sahiptir.

Yetenek:

Her bir bireyde görülen kabiliyet ve iş bitiricilik kabiliyeti kuruluşa katkı sağlar ki bu kabiliyeti, teknik yeteneği, yönetim yeteneğini örgütsel yeteneğini ve harekete geçirme yeteneğini içerir.

Kuruluşun(grup ya da bireysel olarak) kullanabileceği ve elde edebileceği yetenek ne kadar fazla ise, kuruluşta o kadar güçlü demektir.

Güven:

Kuruluşun üyelerinin birbirlerine güvenme derecesi, özellikle liderlerine, kuruluş içindeki dürüstlüğün derecesinin (doğruluk, güvenilebilirlik, açık sözlülük , şeffaflık, güvenilirlik) yansımasıdır.

Kuruluş içindeki daha fazla inanma ve güvenilebilirlik, kuruluşun artan kapasitesini yansıtır.( Sahtekarlık, yozlaşma, kötüye kullanma kuruluşun kaynaklarını boşa harcama, kuruluşun zayıflamasına sebep olur).

Birlik olma:

Birlik olma, bilinen bir varlığa ait olmanın ortak duygusu (örnek: organizasyonu oluşturan grubun), Her kuruluşun bölünme ve ayrılmalara sahip olmasına rağmen (din, sınıf, konum, gelir, yaş, cinsiyet, etnik, grup), kuruluşun üyelerinin dereceleri bir birleri arasındaki farklılıkları ve değişiklikleri tolere etmeye ve ortak amaç, görüş ve ortak değerler için birlikte çalışmaya istekli olma manasına gelmektedir.

Kuruluş ne zaman daha çok iç içe, birleşmiş olursa, ozaman daha da güçlü demektir.( Birlik olma, herkesin aynı olması manasına gelmemekle birlikte, herkes toleranslı hatta birbirlerinin farkılılıklarını övücü ve ortak fayda için çalışma manasına gelir).

Varlık:

Bir bütün olarak kuruluşun derecesi (tam tersi olarak içindeki bireylerin derecesi), fiili ve potansiyel kaynaklar üzerinde parasal ve parasal olmayan(bağışlanan, malzeme, iş, destek, bilgi, yetenek, arazi dahill), faydalı ve az bulunan mal ve hizmetlerin dağıtımında ve üretiminde etkisi vardır.

Bir kuruluş ne kadar varlıklı ise, o kadar güçlüdür.( Aç gözlü kişiler aileler ya da gruplar , kuruluşun gideri olarak varlıkları tahakkuk ederse bu kuruluşu zayıflatır.

Sonuç:

Her hangi bir kuruluş yukarıdaki unsurların herbirine ne kadar çok sahip olursa; o kadar çok güçlenir, kapasitesi artar ve kalkınır.

Kuruluş sadece bir kaç daha fazla tesis kurarak güçlü hale gelmez. Güçlenme ve kapasite inşaası, sosyal değişimi - gelişimi ve sırasıyla yukarıdaki güç unsurlarının onaltısını içerir.

Bu Unsurların Ölçümü:

Bu unsurlardaki değişimleri dolayısıyla hedef topluluğun gücündeki değişimleri ölçmek için olan katılımcı metotları eğitim modülünün içindedir: Güç Ölçümü.

––»«––

© Telif Hakkı 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Tasarım Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 06.09.2012

 Ana sayfa

 Okuryazarlık