Naslovna strana
 Kapacitet
Prevodi:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke

Sadržaji:

Sadržaji:

Sadržaji:


ŠESNAEST ELEMENATA ORGANIZACIONOG KAPACITETA

Komponente koje donose promenu kako kapacitet jača

autor Phil Bartle, PhD

preveo Dragan Mićić


Letak za seminar

Rast kapaciteta uključuje osnaživanje i jačanje u različitim pravcima. Ovde je šesnaest elemenata organizacije koja se menja kako postaje jača

Altruizam:

Proporcija i stepen do koga su pojedinci spremni da se žrtvuju radi dobra organizacije kao celine. (reflektuje se u stepenu darežljivosti, individualne poniznosti, ponosa zbog pripadnosti zajednici, uzajamne podrške, lojalnosti, brige, drugarstva, sestrinstva/bratstva)

Kako organizacija razvija altruizam ona razvija svoj kapacitet. (Tamo gde je pojedincima, familijama ili grupama dozvoljeno da budu pohlepni na račun organizacije dolazi do slabljenja organizacije)

Zajedničke vrednosti:

Stepen do kog pripadnici organizacije dele zajedničke vrednosti, posebno ideju da pripadaju zajedničkom entitetu koji potiskuje pojedinačne interese članova entiteta.

Što više članovi organizacije dele ili bar razumeju i tolerišu vrednosti drugih njihova organizacija će biti jača. (Rasizam, predrasude i netrpeljivost slabe zajednicu ili organizaciju)

Komunalne usluge:

Objekti i usluge organizacije (kao što je kancelarijski prostor, oprema, toaleti, alat, zalihe, pristup toaletima i drugim objektima zaposlenih, radni objekti, plantaže, pijaća voda), njihovo održavanje (osnovno održavanje i popravke), održivost i stepen do kog svi članovi zajednice imaju pristup navedenim objektima i uslugama

Što više članovi zajednice imaju pristup neophodnim zajedničkim objektima, jači će biti njihov i kapacitet organizacije

Komunikacije:

U okviru organizacije i između nje i spoljnog sveta, komunikacija uključuje razgovor, elektronske metode (npr. telefon, radio, TV, internet, đtampane medije (novine, magazine, knjige), mreže, uzajamno razumljive jezike, pismenost i spremnost i sposobnost za komuniciranje što podrazumeva takt, diplomatske veštine, spremnost da se sasluša i razgovara)

Kako organizacija dobija bolju komunikaciju ona postaje jača (komunikaciona oprema, metodi i praktična iskustva na raspolaganju zaposlenima). Loša komunikacija podrazumeva slabu organizaciju

Pouzdanje:

Dok se ispoljava kod pojedinaca do koje mere pouzdanje postoji u organizaciji kao celini? Npr. razumevanje da organizacija može da dostigne sve što želi da uradi

Pozitivan pristup, spremnost, motivacija, entuzijazam, optimizam, samouveren radije nego zavisan nastup, spremnost za borbu za svoja prava, izbegavanje apatije i fatalizma, vizija onoga što je moguće. Povećana snaga uključuje povećano pouzdanje

Kontekst (politički i administrativni):

Organizacija će biti jača, spremnija da ojača i održi više svoju snagu, što više postoje uslovi koji podržavaju jačanje. Ovi uslovi uključuju: 1. političke (uključujući vrednosti i spremnost lidera, zakone i zakonodavstvo) i 2. administrativne (pristup zaposlenih u javnom sektoru i tehničara, kao vladine regulative i procedure) elemente

Kada političari, lideri, tehnokrate i državni službenici, kao i njihovi zakoni i regulativeimaju snishodljiv pristup, organizacija je slaba. Ako je njihov pristup organizacionom delovanju proaktivan, organizacija će biti jača

Informacija:

Više nego što je samo prijem "sirove" informacije, snaga organizacije zavisi od sposobnosti da razmotri i analizira primljenu informaciju, nivo svesti, znanja i mudrosti koji se mogu naći kod ključnih pojedinaca i u grupi kao celini

Kada je informacija efektivnija i korisnija, ne samo u svom kvantitetu, organizacija će imati više snage (ovo je povezano ali se razlikuje od komunikacionih elemenata navedenih ranije u tekstu).

Intervencija:

Koji je domet i efikasnost animacije (menadžerski trening, podizanje svesti, stimulacija) usmerenih na jačanje organizacije? Da li spoljne ili unutrašnje snage povećavaju nivo zavisnosti i slabe organizaciju ili izazivaju članove organizacije da deluju i da je osnaže?

Da li je intervencija održiva ili zavisi od odluka spoljnih donatora koji imaju različite ciljeve i agende od same organizacije? Kada organizacija ima mogućnost da razvije više izvora podrške ima više snage

Liderstvo:

Lideri imaju moć, uticaj i mogućnost da pokrenu organizaciju. Što je rukovodstvo efikasnije organizacija je jača. Najefikasnije i održivo liderstvo (za jačanje organizacije ne samo jačanje lidera) je ono koje radi na način što prati odluke i želje organizacije kao celine da preuzme moderatorsku i ulogu koja će omogućiti razvijanje organizacije.

Lideri moraju posedovati veštine, volju i nešto harizme. Što je rukovodstvo efikasnije organizacija ima više kapaciteta (nedostatak dobrog rukovodstva je slabi).

Umrežavanje:

Nije važno samo šta znaš već i koga znaš i to može, takođe, biti izvor snage (kao što se ponekad kaže- posao dobija ne samo znanje već i kontakti). Koja je mera do koje članovi organizacije, posebno lideri, znaju osobe (i njihove agencije ili organizacije) koji mogu omogućiti korisne resurse koji će ojačati organizaciju kao celinu?

Korisne veze, potencijalne i realizovane, koje postoje u okviru organizacije i sa osobama van organizacije. Što je efikasnija mreža, zajednica je jača (izolacija proizvodi slabost).

Organizacija:

Stepen do kog različiti članovi organizacije vide sebe kao osobe koje podržavaju celinu (nasuprot mogućnosti da egzistiraju samo kao grupa razdvojenih individualaca), uključujući (u sociološkom smislu) organizacioni integritet, strukturu, procedure, proces donošenja odluka, efikasnost, podelu posla i komplementarnost uloga i funkcija.

Što je više organizovana, odnosno što je efikasnije organizovana organizacija, ona poseduje veći kapacitet ili snagu.

Politička snaga:

Stepen do kog organizacija može da učestvuje u procesu donošenja odluka na nacionalnom i lokalnom nivou. Kao što i pojedinci imaju različitu snagu u okviru organizacije tako i organizacija ima različitu snagu i uticaj na lokalnom i nacionalnom nivou.

Što više političke snage i uticaja organizacija može da ispolji veći je i nivo kapaciteta koji ona ima.

Veštine:

Sposobnost, koja se manifestuje u pojedincima, koje doprinose organizaciji i njihova sposobnost da obave poslove, tehničke veštine, menadžerske veštine, organizacione veštine i veštine mobilizacije.

Što je više veština (grupnih ili individualnih) koje organizacija može da obezbedi i koristi to je ona jača.

Poverenje:

Stepen do kog članovi organizacije veruju jedni drugima, pogotovo svom rukovodstvu, što odražava nivo integriteta (poštenja, pouzdanosti, otvorenosti, transparentnosti, uzajamnog poverenja) u okviru organizacije.

Više poverenja i pouzdanosti u okviru organizacije reflektuje njen uvećan kapacitet (nepoštenje, korupcija, pronevera i sabotaža organizacionih resursa vode slabosti organizacije).

Jedinstvo:

Jedinstvo podrazumeva zajednički osećaj pripadanja poznatom entitetu (npr. grupi koja čini organizaciju). Iako svaka organizacija ima podele i raskole (religiozne, klasne, statusne, prihodne, starosne, polne, etničke i klanovske) stepen do kog su članovi spremni da tolerišu razlike i varijacije među sobom i spremni da sarađuju i rade zajedno uz osećaj zajedničkog cilja, vizije i vrednosti.

Kada je organizacija jedinstvenija ona je jača (jedinstvo ne znači da su svi isti već da svi tolerišu, pa čak i pozdravljaju međusobne razlike i rade zarad zajedničkog dobra.

Bogatstvo:

Stepen do kog organizacija kao celina (nasuprot pojedincima koji je sačinjavaju) ima kontrolu nad postojećim i potencijalnim resursima i proizvodnjom i distribucijom oskudnim i korisnim dobrima i uslugama, monetarnim i nemonetarnim (uključujući rad, zemlju, opremu, zalihe, znanje i veštine).

Što je organizacija bogatija ona je jača (kada pohlepni pojedinci, familije ili frakcije prikupe bogatstvo na račun organizacije kao celine to slabi organizaciju).

Zaključak:

Što više bilo koja organizacija ima od ovih elemenata ona je jača i ima više kapaciteta.

Organizacija ne postaje jača samo time što dodaje nekoliko objekata više. Jačanje odnosno izgradnja kapaciteta uključuje socijalnu promenu-razvoj- i to uključuje svih senaest ranije navedenih elemenata snage.

Merenje ovih elemenata:

Participativni metodi za merenje promena u ovim elementima tako da su promene u jačini posmatrane zajednice u trening modulu. Merenje jačine.

––»«––

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 06.10.2011.

 Početna strana

 Pismenost