Pàgina d'inici
 Crédit
Traduccions:

Bahasa Indonesia
Български език
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils


COM CREAR GRUPS FIDUCIARIS

de Phil Bartle, PhD

traducció de Núria Meléndez


Notes per als participants - Fullet per al taller

El propòsit d'aquesta reunió és formar grups de persones (entre cinc i set) anomenats ' grups fiduciaris'. Cada grup funcionarà amb persones que coneguin y confiïn en la resta de membres del grup i on cada membre pugui cuidar dels diners sense desconfança. Un 'grup de confiança' només està format per membres dels grups fiduciaris.

Introducció:

Benvinguts a la reunió. El propòsit d'avui és formar diferents 'grups fiduciaris'. Cada grup fiduciari constarà d'individus que es tenen plena confiança per moure diners. Cada grup fiduciari triarà un tresorer rotatiu que guardi els dipòsits dels seus membres, i que divideixi el préstec d'entrada per a un ús individual de cada membre en un negoci de micro-empreses. Només es convertirà en un membre d'un grup fiduciari si els altres components del grup el veuen com una persona amb qui poden confiar.

Tots els grups fiduciaris que es formin avui aquí seran, de retruc, membres d'un 'grup de convergència'. El grup de convergència obté una quantitat de diners d'un préstec que ha concedit un banc i el divideix entre els membres dels grups fiduciaris. Cada grup fiduciari, a la vegada, dividirà la part del préstec que li correspon entre els seus membres i aquests utilitzaran aquesta part del crédit per invertir en una activitat productiva.

Si en aquest moment encara no està preparat per iniciar una activitat empresarial, li demanem respectuosament que abandoni la reunió (a no ser que ajudi a alguna persona analfabeta per tal que estigui preparada per començar el seu negoci).

Analfabets:

Aquest programa està dirigit als membres més pobres de la comunitat. Molts d'ells no saben llegir ni escriure. La formació dels grups fiduciaris, actualment, necessita treball escrit. Si sap llegir i ha vingut amb algú que no en sap, si us plau, prenguis el seu temps per llegir la informació de més amunt. També necessitarem la seva col·laboració per ajudar en l'exercici posterior, on vostè (i la persona que ajuda) hauran d'escriure els noms dels assistents en els que tenen més confiança. (Veure: Alfabetització)

Si vostè és un estudiant, o té estudis que li permeten llegir i escriure, i és aquí per acompanyar els pares o els avis en aquest exercici si us plau llegeixi a la persona que està ajudant. També serà necessari quan es faci la tria dels assistents en els que es pot confiar. En una reunió anterior, vam demanar als participants que vinguessin amb el seu fill/a, net/a, nebot/a o parent de confiança per ajudar-los en la formació dels grups fiduciaris.

Com triar la gent amb la que es pot confiar

El moderador escriu, en una pissarra o paret, una llista amb tots els participants de l'exercici. A cadascú se li atorga un número que li servirà per identificar-se. No cal un ordre particular entre els noms de la llista.

Després el moderador li preguntarà quins noms escull. A l'annex retallable del final hi ha espai per a nou noms, tot i que el moderador pot suggerir un nombre menor. En aquesta taula cal escriure un nom (amb el seu número) per espai.

Els noms a escriure han de ser de les persones que han vingut a la reunió i amb les que més confia. La votació servirà per determinar qui tindrà accés als diners. Si té confiança en diverses persones, ha d'escollir només aquelles amb les que confia més.

Ordeni els noms segons el grau de confiança. La persona amb la que confiï més anirà a la primera graella. Si el nombre de persones que confia és inferior al límit que ha especificat el moderador, només escrigui les persones amb les que confiï. No intenti omplir la resta de graelles amb individus que no està segur.

La seva llista és confidencial. Només l'ha d'ensenyar a la persona que l'ajuda (si no sap llegir o escriure) i al moderador.

La formació dels grups fiduciaris

Retalli la llista del full quan ja l'hagi omplert, si vol pot quedar-se amb l'altra part del full. Agafi la llista plena amb la mà per tal de donar-li directament al moderador (o assistent assignat).

El moderador, potser amb els seus ajudants, repassarà totes les graelles omplertes de la llista i els grups que s'han format. Per tal que un individu sigui assignat en un grup, cal que aquest sigui triat pels altres membres a partir del grau de confiança que desperti.

Si un dels participants no ha sigut esmentat en cap llista com a persona de confiança, aquest no estarà qualificat per formar part d'un grup fiduciari.

La formació dels grups fiduciaris

El moderador i els seus ajudants necessitaran un cert temps per distribuir els noms dels participants en els grups fiduciaris que es formin. Cada membre d'un grup fiduciari formarà part d'aquell grup, i no d'un altre, perquè els altres membres del grup l'han inclòs a les seves llistes i confien en ell.

Mentre formen els grups, aprofiti el temps i revisi el propòsit d'aquesta reunió i l'objectiu de crear aquests grups. Cada grup fiduciari reunirà petits dipòsits de forma regular i els combinarà amb els d'altres grups fiduciaris que inclou el grup de convergència, i farà dipòsits en un compte bancari.

Tots els petits negocis estan dirigits per un membre individual. El grup fiduciari és un canal per rebre els dipòsits i dividir els préstecs. El grup de convergència és un conjunt de grups fiduciaris que tracta amb el banc. La producció és una responsabilitat individual, mentre que el crèdit és una responsabilitat del grup (per tant, no és una cooperativa de producció, sinó de crèdit).

Un cop formats els grups fiduciaris

Transcorregut un cert temps, el moderador tornarà a la reunió i anunciarà els noms de les persones que integren cada grup. Escriurà els noms a la pissarra. Si el seu nom s'inclou en un grup, això voldrà dir que la resta de membres d'aquest grup l'han assenyalat com una persona amb la que poden confiar els diners.

Si el seu nom no figura en cap llista de la pissarra, voldrà dir que no ha tingut suficient recolzament per part dels membres de la reunió en decidir si és persona de confiança. Per continuar en aquest procés cal formar part d'un grup fiduciari. És per aquest motiu que haurà d'abandonar la reunió i, un cop fora, podrà reunir la gent necessaria i que confiï en vostè per formar un grup fiduciari conjunt i poder tornar a la reunió.

El moderador portarà un registre dels grups fiduciaris i els noms dels membres que integren cada grup.

El següent pas serà formar un grup de convergència. Aquest cal idear-se just després d'haver creat els grups fiduciaris, o caldrà formar-lo en la següent reunió dels participants.

Crear un grup de convergència

Desprès d'haver creat els grups fiduciaris, cal formar el grup de convergència que els englobi. Només els membres dels grups fiduciaris poden formar part del grup de convergència. El moderador ajudarà al grup per tal que es converteixi en una organització.

La manera més emprada per organitzar-se és triar una executiva, format per un president, vicepresident, tresorer, secretari i qualsevol altre càrrec que el grup consideri necessari. El grup pot optar per un altre esquema d'organització.

Els grups, formats només per membres de grups fiduciaris i no pas pel moderador o qualsevol individu que no sigui membre d'un grup; triaran l'executiva del grup de convergència. El paper del moderador és ajudar al grup a prendre decisions.

Un cop s'ha format l'executiva del grup de convergència i és reconeguda per tots els membres; el moderador li entregarà una copia amb la llista dels grups fiduciaris on hi figuraran els noms de tots els membres. L'executiva del grup de convergència serà la responsable (guiada pel moderador) de conduir els temes del dia que s'exposen a la reunió.

Entre aquestes caldria incloure la tria d'un nom pel grup de convergència, les futures reunions i la recollida i repartiment dels diners.

Hi haurà sessions de formació sobre com organitzar i començar un negoci. Aquesta formació la durà a terme el moderador i l'executiva.

Conclusió

L'objectiu és crear grups fiduciaris i un grup de convergència. Els grups fiduciaris tenen entre cinc i set membres, senyalats com a individus de confiança i responsables dels diners. El grup de convergència només pot estar integrat pels membres dels grups fiduciaris.

L'organització de grups fiduciaris i del grup de convergència no només serveix per repartir els diners, sinó que també per activitats productives. Cada membre individual serà responsable de la fundació i direcció de les activitats de la seva micro-empresa.

La formació d'aquests grups (de convergència i fiduciaris) pot fer-es en un sola reunió, o es pot necessitar dues o més reunions.

Model de formulari per als participants que volen crear grups fiduciaris

Persones de confiança


Ompli la següent llista amb els noms de les persones, un per graella, que assisteixen a la reunió i que considera com a individus amb qui pot confiar més

El meu nom: ________________________________

1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.

––»«––

Formació per la gestió de crèdits


Credit Management Training

© Drets d'autor 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web de Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 25.05.2010

 Pàgina d'inici

 Organització de crèdit