Αρχική Σελίδα
 Εισαγωγή στην ενότητα


Μεταφράσεις

Deutsch
English
Español
Filipino
Italiano
日本語 / Nihongo
Português
Română

                                        

Λοιπές Σελίδες

Αρχική Σελίδα
Σημειώσεις Διάλεξης
Συζητήσεις

Ενότητες

Χάρτης Ιστοσελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Χρήσιμα Έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΗ, ΓΕΝΟΣ

Βιολογικές Αναφορές για Κοινωνική Ανισότητα

από τον Φιλ Μπαρτλ, PhD

μετάφραση από την Ναυσικά Μπουρμά


Εκπαιδευτικό Βοήθημα

Τι έχουν κοινό η ηλικία, η φυλή και το γένος όταν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εμποδίων στην κοινωνική κινητικότητα και/ ή την θρησκοληψία?

Το κοινό μεταξύ αυτών των τριών πραγμάτων είναι ότι έχουν να κάνουν με την αλληλεπίδραση βιολογικών και πολιτιστικών (κοινωνικών) χαρακτηριστικών. Όλοι διαφέρουμε σε ηλικία, φύλο και φυσικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε τις συνθήκες της γέννησης μας, για παράδειγμα την επιλογή των γονέων μας, της ημερομηνίας και του τόπου γέννησης, ή τη ποικιλία Χ και Υ χρωμοσωμάτων συμπεριλήφθηκαν στην ένωση του ωάριου και του σπερματοζωάριου (η τύχη της κλήρωσης). Αυτές οι ποικιλίες δεν είναι αρκετά ξεκάθαρες έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ακριβείς κοινωνικές κατηγορίες (πιστεύοντας ότι είναι βιολογικές). Δείτε Φυλή και Βιολογία .

Και τα τρία εξαρτόνται από την διεπαφή; και τα τρία είναι προβληματικά ως βιολογικές κατηγορίες (ναι, ακόμα και το φύλο). Και τα τρία χρησιμοποιούνται για να δημιουργούν εμπόδια στην κοινωνική κινητικότητα. Όλα χρησιμοποιούνται στη δημιουργία θρησκοληψίας και προκατάληψης, με συνέπεια την άνιση αντιμετώπιση κάποιων ανθρώπων.   Και τα τρία χρησιμοποιούνται για να δημιουργούν εμπόδια στην κοινωνική κινητικότητα.   Και τα τρία χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός τρόπου σκέψης βασισμένο στη θρησκοληψία και σε προκαταλήψεις, και συνεπώς την άνιση μεταχείρηση των ανθρώπων. Να θυμάσαι ότι τα εμπόδια στην κινητικότητα (πράξεις) και η θρησκοληψία ή η προκατάληψη (σκέψεις) είναι διαφορετικά, όσο και παρόμοια, και θα πρέπει να τα ξεχωρίζεις.

Όταν δημιουργούνται σύνολα από ανθρώπους με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά (συνήθως λόγω εγγύτητας του τόπου γέννησης και κατοικίας, συνήθως αλληλεπιδρούν και μπορεί να αναπτύξουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Αυτό μπορεί να ενισχύσει την προκατάληψη για ανθρώπους, και φαίνεται να υποστηρίζουν (λανθασμένα) τη λάθος εντύπωση ότι τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου μπορεί να προκαθορίζουν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Έτσι δημιουργούνται στερεότυπα για κάποιους ανθρώπους με βάση την ηλικία, τη φυλή ή το γένος τους.   Η αντιμετώπιση των ανθρώπων σύμφωνα με αυτή την κατηγοριοποίηση μπορεί να συμπεριλαμβάνει την άρνηση σε αυτούς υπηρεσιών σε καταστήματα ή την ενοικίαση κατοικίας, λόγω της θρησκοληψίας (τρόπος σκέψης). Η άρνηση της προσφοράς δουλειάς ή αναβάθμισης βάση αυτού του τρόπου σκέψης είανι εμπόδιο στην ανοδική πορία κάποιου (σπάνια στην καθοδική).  Η άρνηση έκδοσης διπλώματος οδήγησης και η χορήγηση άδειας για την αγορά αλκοολούχων ποτών ή τσιγάρων, είναι θεσμοθετημένη (νόμιμη) διάκριση.

Η φράση γυάλινη οροφή αναφέρεται σε εμποδία που ανατρέπουν την ανοδική πορία των γυναικών, όχι κάποιας φυλής ή ηλικίας. Παρόλο που υπάρχουν διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά μεταξύ των βρεφών, παιδιών, ενηλίκων και ηλικιωμένων, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα βιολογικά εμπόδια. Η επιλογή μιας συγκεκριμένης ηλικίας για την έκδοση του διπλώματος οδήγησης ή την αρχή της συνταξιοδότησης είναι ουσιαστικά τυχαία. Η μη πρόσληψη (ή η εξαναγκαστική συνταξιοδότηση) λόγω της πολύ μικρής ή πολύ μεγάλης ηλικίας, ανεξάρτητα με τις δυνατότητες, είναι ένα σημαντικό εμπόδιο της κινητικότητας, όπως επίσης και η πράξεις που βασίζονται σε θρησκοληψία. Διαφορές στον τρόπο ένδυσης ή ομιλίας (ακόμα και οι διαφορές στον τόνο της φωνής- οι άντρες χρησιμοποιούν τρεις τόνους ενώ οι γυναίκες πέντε) όλα μαθαίνονται, και με διαφορετικό τρόπο από τους άντρες ή τις γυναίκες (και διαφοροποιημένα από τρανσέξουαλ ανθρώπους). Ότι θεωρείται αρσενικό σε μία κοινωνία μπορεί να θεωρείται θηλυκό σε κάποια άλλη. Η φυλή μπορεί να βασίζεται σε φυσιολογικές βιολογικές διαφορές αλλά δεν υπάρχουν ξεκάθαρες κατηγορίες, πολλές φυλές ανακατεύονται (από γάμους μεταξύ φυλών) και υπάρχουν και πολλές εξαιρέσεις από τα κοινά στερεότυπα.

––»«––
Αν χρησιμοποιήσετε κείμενο από αυτή τη σελίδα, σας παρακαλώ αναφερθείτε στον συγγραφέα
και γράψτε την ιστοσελίδα cec.vcn.bc.ca
Αυτή η σελίδα φιλοξενείται από το Vancouver Community Network (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας από Λούρδη Σάδα
––»«––
Τελευταία Ενημέρωση : 2011.08.28

 Αρχική Σελίδα