Anasayfa
 Değerlendirme
Çeviriler:

Bahasa Indonesia
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe

                                        

Diğer Sayfalar:

Modüller

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

İletişim

Faydalı Dökümanlar

Yararlı Linkler


TOPLUM GELİŞTİRMENİN
ON ALTI ÖĞESİ

hazırlayan Phil Bartle, PhD

çeviren Füsun Jeral


Seminer Bildirisi

Fedakarlık. Bireylerin kendi çıkarlarını, tamamen toplumun çıkarları için feda etmeye hazır olma oranı ve derecesidir (cömertlik, kişisel alçak gönüllülük, kişisel özveri, müşterek onur, ortak destekleyicilik, bağlılık, ilgi, dostluk, kardeşlik derecelerinde yansıtıldığı gibi);

Ortak Değerler. Toplum üyelerinin değerleri paylaşma derecesidir, özellikle de içindeki üyelerin menfaatinin yerine geçen müşterek mevcudiyete ait oldukları fikridir;

Toplum Hizmetleri. Tesisler ve hizmetler (yollar, çarşılar, içilebilir su, eğitim hakkı, sağlık hizmetleri gibi), onların bakımı (güvenilir bakım ve onarımı), dayanıklılık ve bütün toplum üyelerinin onlara ulaşma derecesidir;

İletişimler. Toplum içinde, kendisi ve dışı arasında, haberleşme genel olarak yolları, elektronik sistemleri (telefon, radyo, televizyon, internet gibi), basılı yayın (gazeteler, dergiler, kitaplar), yayın şebekeleri, ortak anlaşılabilen diller, okur yazarlık, ilişki kurma istek ve yeterliliğini icerir;

Özgüven. Bireylere güven olarak ifade edilmesine rağmen, toplumda genel olarak ne kadar güven paylaşılır? Toplumun ne yapmak isterse başarabileceğinin anlaşılması, pozitif davranışlar, isteklilik, kendini harekete geçirebilirlik, ilgi, optimizm, bağımlı olmaktansa kendine yeterlilik, kendi hakları için mücadele etme isteği, ilgisizlik ve kadercilikten kaçınmak, mümkün olanı görme gücü gibi;

Kontekst (politik ve idari). Politik (ulusal liderlerin değer ve davranışlarını, usül ve yasalarını içerir) ve idari (devlet kural ve prosedürleri kadar devlet memuru ve teknikerlerinin davranışları) unsurları içeren kuvvetlendirmeyi destekleyen bir ortamdır ve yasal çevredir;

Bilgi. Bilgiyi analiz etme ve işleme becerisi, bilinçlilik seviyesi, en önemli bireyler arasında ve bütün olarak grup içinde bulunan anlayış veya akıllılıktır. Bilgi etkili ve daha yaralı olduğu zaman, miktarı ve hacmi daha fazla demek değildir;

Müdahale. Toplumu güçlendirmeyi amaçlayan şevkin (harekete geçirmek, yönetim eğitimi, bilinçlilik geliştirmek, teşvik) etkililiği ve derecesidir. Derneklerin dış ve iç kaynakları bağımlılığı artırıp toplumu zayıflatıyor mu, yoksa toplumu harekete ve sonuç olarak güçlü olmaya mı çağırıyor? Müdahale dayanıklı mıdır, yoksa toplumun kendisinden başka değişik plan ve gündemleri olan dış bağış vericilerin kararlarına mı bağlıdır?

Liderlik. Liderler güç, nüfuz ve toplumu harekete geçirmek için beceriye sahiptirler. En etkili ve kalıcı liderlik tamamen toplumun istek ve karalarını izleyen, yapıcı ve kolaylaştırıcı bir rol almış olandır. Liderler beceri, istek, güvenilirlik ve biraz karizmaya sahip olmalıdırlar;

Şebekeleşmek. Sadece "ne bildiğinız" değil, ama "kimi bildiğiniz"dir. Toplum üyelerinin, özellikle liderlerinin bütün olarak toplumu güçlendirecek faydalı insan kaynaklarını sağlayabilen kişileri (ve ajans veya organizasyonları) bilme oranı nedir? Faydalı bağlantılar, potansiyel ve gerçekleşmiş, toplum içinde ve dışındaki diğerleri ile olanlardır;

Organizasyon. Toplumun değişik üyelerinin, kendilerini her biri bütünü destekleyen (sadece farklı bireylerin topluluğu olmanın karşıtı olarak) bir rola sahip olarak görme oranıdır. Bu öğe organizasyonla ilgili bütünlük, kuruluş biçimi, prosedürler, karar verme işlemleri, etkililik, iş bölümü, rol ve fonksiyonların tamamlayıcılığını içerir;

Politik Güç. Toplumun ulusal ve bölgesel karar vermeye katılabilme derecesidir. Bireylerin toplum içinde değişen güce sahip olmaları gibi, aynı şekilde toplumlar da bölge ve ulus içinde değişen güce ve etkiye sahiptirler;

Yetenekler. Toplumun organizasyonuna katkıda bulunan, bireylerde kendini gösteren ve isteneni istendiği zaman yaptırabilen becerilerdir. Teknik, yönetim, organizasyon, mobilizasyon becerileri gibi;

Güven. Toplum üyelerinin birbirlerine, özelliklede liderler ve toplum çalışanlarına güvenme oranıdır, toplum içindeki doğruluk (dürüstlük, sırtını dayayabilirlik, açıklık, şeffaflık, güvenirlilik) oranlarının bir yansımasıdır;

Birliktelik. Her toplum ayrılma ve bölünmelere (din, sınıf, statü, gelir, yaş, cinsiyet, etnik gruplaşma, klanlar) sahip olduğu halde, bilinen bir mevcudiyete (toplumu oluşturan gruplar gibi) ait olmanın paylaşılan anlayışıdır, toplum üyelerinin kendi aralarındaki farklılıklara ve çeşitliliklere tolerans etmeye, işbirliği yapmaya ve beraber çalışmaya istekli olma derecesidir, bır ortak amaç veya görüş, ortak değerler anlayışıdır;

Zenginlik. Toplumun bütün olarak (içindeki bireylerin karşıtı olarak) gerçek ve potansiyel insan kaynaklarının kontrolünde olmasının, az bulunur ve gerekli malların, maddi ve maddi olamayan hizmetlerin (bağışlanmış iş gücü, arazi, teçhizat, gereçler, bilgi, yetenekleri içerir) üretim ve dağıtımının derecesidir.

Herhangi bir toplum yukarıdaki öğelerden ne kadar çoğuna sahip olursa, o kadar daha güçlüdür, daha yüksek kapasiteye sahiptir ve daha da güçlendirilmiştir. Bizim herbir öğenin değişmesindeki tahminimiz nedir?

Bu öğelerin herbirinin tahmini kişisel iken, bugün nasıl, bir sene önce nasıldı ve beş sene önce nasıldı konusunda siz aynı dahili ölçü aracını kullandığınıza emin olmak için her çabayı göstermelisiniz.

––»«––

Bir Seminer:


Bir Seminer

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Tasarımı Lourdes Sada
––»«––
Son Güncellenme: 28.05.2012

 Anasayfa

 Güçlendirmeyi Değerlendirmek