Glavna Stranica
 Merenje
Prevodi:

Bahasa Indonesia
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Ostale strane

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke


ŠESNAEST ELEMENATA
ZAJEDNIČNE SILE

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Materijal za Radionicu

Velikodušnost. Proporcija, ili stepen do kojeg, pojedinici su spremni da žrtvuju svoju korist za korist čitave zajednice (odraženo u stepenu darežljivosti, poniznosti, ličnom žrtvovanju, zadružnom ponosu, uzajamnom podržavanju, privrženosti, brige, prijateljstva, bratstva);

Zajedničke Vrednosti. Stepen do kojeg članovi zajednice dele vrednosti, naročito stepen do kojeg oni veruju da oni pripadaju zajedničkoj ustanovi koja prevazilazi interes njenih članova;

Zajednične Usluge. Objekti i usluge (kao što su putevi, tržišta, voda za piće, obrazovanje, zdravstvo), njihovo održavanje (pouzdano održavanje i popravka), njihova održivost, i stepen do kojeg svi članovi zajednice imaju njima prilaz;

Sredstva Javnog Informisanja. U okviru zajednica, i izmedju nje i spoljašnjosti, sredstva javnog informisanja obuhvataju puteve, elektronske metode (na primer telefon, radio, TV, Internet), štampu (novine, magazini, knjige), uzajamno razumljiv jezik, pismenost i opšta spremnost i sposobnost za komuniciranje (što podrazumeva takt, diplomatiju, spremnost na slušanje uz pričanje);

Pouzdanje. Iako izražena kao pouzdanje u pojedincima, koliko postoji pouzdanja u čitavu zajednicu? Na primer: verovanje da zajednica može postići šta god zaželi da uradi, pozitivni stavovi, voljnost, samomotivisanost, entuzijazam, optimizam, samopouzdanje umesto zavisnost, spremnost i voljnost za borbu za svoja prava, izbegavanje apatije i fatalizma, "vizija" onoga što je moguće;

Kontekst (politički i administrativan). Sredina koja podržava unapredjenje obuhvata političke (uključujući vrednosti i stavove nacionalnih rukovodioca, zakone i propisa) i administrativne (stavove službenika, kao i državnih postupaka) elemente, i pravnu okolinu;

Informacija. Sposobnost procesovanja i analiziranja informacije, stepen svesti, znanja i mudrosti medju ključnim pojedincima i u okviru čitave grupe. Stepen do koje je informacija efektna i korisna, ne samo obilna u količini;

Intervencija. Mera i efektivnost animacije (mobiliziranja, obuke u upravljanju, podsticanja) namenjene unapredjenju zajednice. Da li spoljna ili unutrašnja sredstva milostinje povećavaju stepen zavisnosti i slabe zajednicu, ili da li ona izazivaju zajednicu da se pokrene u akciju i stime postane snažnija? Je li je intervencija održljiva ili zavisi od odluka spoljnih donora koji imaju druge ciljeve od zajedničnih?

Rukovodstvo. Rukovodioci imaju moć, uticaj, i sposobnost da pokrenu zajednicu. Najefektivnije rukovodstvo je to koje prati odluke i želje čitave zajednice, zauzimajući podržavajuću i podsticajnu ulogu. Rukovodioci moraju biti vešti i posedovati volju, iskrenost i karizmu;

Povezanost. Ne samo "šta znate" nego "koga znate." Do kojeg stepena članovi zajednice, naročito rukovodioci, znaju ljude (i njihove agencije ili organizacije) koji mogu obezbediti korisna sredstva koja će unaprediti čitavu zajednicu? Korisne veze, potencijalne i realizovane, u okviru zajednice i sa drugima izvan nje;

Organizacija. Stepen do kojeg članovi zajednice vide sebe sa ulogom u podržavanju čitave zajednice (nasuprot proste zbirke pojedinaca), uključujući organizacijski integritet, strukturu, postupke, procese donošenja odluka, efektivnost, podela rada i dopunjenost uloga i funkcija;

Politička Moć. Stepen do kojeg zajednica učestvuje u državnom i opštinskom donošenju odluka. Kao što pojedinci imaju različitu moć i uticaj u okviru zajednice, tako i zajednice imaju različitu moć i uticaj u okviru njihove opštine i države;

Sposobnost. Sposobnost, manifestovana u pojedincima, koja će doprineti organizovanju zajednice i njena sposobnost da svrši stvari, tehničke sposobnosti, sposobnost upravljanja, organizovanja, mobilizovanja;

Poverenje. Stepen do kojeg članovi zajednice imaju poverenja jedno u drugog, naročito u njihove rukovodioce i službenike, što je zauzvrat odraz stepena integriteta (iskrenosti, pouzdanosti, otvorenosti, providnosti) u okviru zajednice;

Ujedinjenost. Podeljen osećaj pripadanja poznatoj ustanovi (grupi koja čini zajednicu), iako svaka zajednica ima nesloge ili frakcije (religiozne, klasne, statusne, starosne, polne, etničke), stepen do kojeg su članovi zajednice voljni da podnose razlike i varijacije medju sobom i suradjuju jedno sa drugim, osećaj zajedničkog cilja ili vizije, vrednosti;

Bogatstvo. Stepen do kojeg čitava zajednica (nasuprot pojedinaca u njenom okviru) kontroliše stvarna i potencijalna sredstva, i proizvodnju i distribuciju retke i korisne robe i usluga, monetarnih i nemonetarnih (uključujući doprinetu radnu snagu, zemlju, pribor, zalihe, znanje i sposobnosti).

Što više zajednica ima ovih navedenih elemenata, time je snažnija, sposobnija, i unapredjenija. Kakva je naša procena promene u svakom od ovih elemenata?

Dok je procena svih ovih elemenata subjektivna, treba da se potrudite da koristite isti unutrašnji štap za merenje sadašnjice, stanja pre godinu dana i pre pet godina.

––»«––

Radionica:


A Workshop

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 29.09.2011.

 Glavna Stranica

 Merenje Unapredjenja