Pàgina d'inici
 Capacitat
Traduccions

Bahasa Indonesia
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Romãnã

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils

Continguts:

Continguts:


MESURAR L'ENFORTIMENT DE LES ORGANITZACIONS

En quin grau són més fortes?

pel Doctor Phil Bartle

traduït per Esperanza Escalona


Notes per al facilitador

Com saber en quina mesura una organització ha desenvolupat la seva capacitat

Comunitats i organitzacions:

Quan aquesta metodologia es va desenvolupar, el seu objectiu era identificar els elements de l'enfortiment de la comunitat, i definir un mètode per mesurar els canvis en la potenciació comunitària. Es va fer evident que "capacitat comunitària" volia dir "quina és la qualitat de l'organització comunitària".

Els setze elements (amb dos o tres modificacions menors en la seva definició) i el mètode participatiu per mesurar nivells i canvis, són bàsicament els mateixos per mesurar la capacitat organitzativa que per mesurar la capacitat comunitària. L'anàlisi i els procediments poden, per tant, utilitzar-se per observar l'increment (o, de vegades, la minva) en la capacitat de les organitzacions basades en la comunitat (OBC), de les organitzacions no governamentals (ONG), de negocis i empreses, de departaments i ministeris governametals i d'autoritats de districte i locals.

Els elements que s'han de reformular són essencialment els mateixos, però es veuen de manera diferent si van dirigits a les comunitats que si van dirigits a organitzacions. Això no vol dir que una comunitat és exactament el mateix que una organització. Ni molt menys. Però l'enfortiment d'una comunitat depèn bàsicament de la manera i la qualitat de la seva organització. S'han de modificar dos elements: (1) serveis comunals i (2) intervenció.

Els serveis comunals d'una comunitat inclouen les seves carreteres, clíniques, escoles, abastiment d'aigua, sistema de clavegueram, mercats. L'equivalent en una organització és la seva planta física (llogada o en propietat), quins accessos tenen els treballadors i els clients als lavabos, a l'aigua, a l'espai d'oficines, a l'espai de treball, a l'equipament, a les eines, als subministraments i altres requisits físics. Poden ser requisits per poder treballar de manera efectiva (o, simplement, per poder treballar) o per a la seva comoditat.

La intervenció mitjançant l'animació com a tal és quelcom específic de les comunitats. Aquesta intervenció la pot dur a terme el dinamitzador, l'animador social, l'encarregat de desenvolupament comunitari, l'agent de canvi social o qualsevol persona o grup responsable d'encoratjar el canvi dintre d'una comunitat. Pel contrari, en les organitzacions, aquesta feina la desenvolupen assessors de gestió externs, experts, o especialistes, la feina dels quals és treballar conjuntament amb els treballadors d'una organització per examinar les pràctiques actuals i ajudar-los en la presa de decisions que portaran a una millora en els mètodes organitzatius.

Comparant l'enfortiment d'organitzacions amb l'enfortiment de comunitats:

Altruisme
Bàsicament el mateix
Valors comuns
Bàsicament el mateix
Serveis comunals
Planta física, eines
equipament, instal·lacions
Comunicacions
Bàsicament el mateix
Auto-confiança
Bàsicament el mateix
Context
Bàsicament el mateix
Informació
Bàsicament el mateix
Intervenció
Formació per a la gestió
Lideratge
Bàsicament el mateix
Contactes
Bàsicament el mateix
Organització
Bàsicament el mateix
Poder
Bàsicament el mateix
Aptituds
Bàsicament el mateix
Confiança mútua
Bàsicament el mateix
Unitat
Bàsicament el mateix
Riquesa
Bàsicament el mateix

A banda dels "serveis comunals" (eines), tots els setze elements són els mateixos tant en les comunitats com en les organitzacions.

Els elements de l'enfortiment organitzatiu:

Quins són aquests components, o elements, de capacitat, que canvien a mesura que una organització esdevé més forta? Vegeu: Els setze elements de la capacitat.

Mètodes de mesura:

Com es pot mesurar l'enfortiment o els diferents nivells d'enfortiment? Vegeu: Mètodes participatius per mesurar l'enfortiment.

Folletons de tallers per utilitzar en la mesura de l'enfortiment:

Per acompanyar els dos documents bàsics mencionats abans, és a dir, (1) els setze elements d'enfortiment i (2) mètode participatiu per mesurar l'enfortiment, s'han preparat també diversos folletons per a tallers com a part d'aquest mòdul.

Els setze elements d'enfortiment, folletó; Notes per als participants per a mesurar l'increment de la capacitat,, folletó; Formulari per mesurar el canvi en l'enfortiment, folletó.

––»«––

Un taller:


Un taller

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web per Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 25.10.2010

 Pàgina d'inici

 Alfabetització