Pàgina d'inici
 Node


Traduccions:

Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
Português
Română

                                        

Altres pàgines:
Paraules clau
Mòduls

Sociologia:
Pàgina d'inici
Notes sobre lectures (apunts)
Debats
l'índex d'aquest mòdul

Utilitats:
Mapa del lloc
Contacte
Documents útils
Enllaços útils

DIMENSIONS

N'hi ha sis

per Phil Bartle, PhD

traduït per Esperanza Escalona

Fulletó per a la formació

Cada dimensió cultural o social és com una dimensió matemàtica en l'espai (alçada, amplada, profunditat) en el sentit de que són qualitats analítiques, no empíriques; l' eliminació de qualsevol de les dimensions, per definició, elimina totes les dimensions.

N'hi ha sis.

Totes s'aprenen, estan compostes per un sistema de símbols, són socials (creences i comportament, no individus humans) i no es transmeten o s'emmagatzemen mitjançant els gens.   Vegeu: les sis dimensions.

Tecnologia:  Necessitem utilitzar la paraula "eines" per explicar (1) la invenció, (2) l'ús i (3) ensenyar a altres a inventar-les i utilitzar-les. És la dimensió cultural, no les eines físiques en sí mateixes.

En economia, d'això se'n diu "capital", riquesa produïda no per al seu consum immediat sinó per incrementar la producció.

La dimensió tecnològica de la societat

Economia:  Cal que fem referència a la producció i distribució de la riquesa, que no va necessitar de diners en societats antigues i no en necessita en alguns elements de la nostra societat en l'actualitat, per exemple, a casa i amb els amics.

La riquesa és quelcom que té valor i quelcom és valuós sempre i quan és útil i escàs.

Pot incloure béns i serveis, però béns només en termes dels serveis que proporcionen.

Els diners no són riquesa, però són una mesura i un mitjà d'emmagatzemar i intercanviar riquesa.

La dimensió econòmica de la cultura no són només negocis, comprar i vendre.  Aquestes coses són específiques a aquesta cultura al Canadà, però no són universals a totes les cultures i societats.

La dimensió econòmica de la societat

Política: La dimensió política de la cultura està relacionada amb el poder i la influència.

Inclou l'autoritat i els tipus d'autoritat (tradicional, burocràtica o carismàtica).

La política no és el mateix que la ideologia (que pertany a la dimensió dels valors) i no es limita als partits polítics (que són institucions que no són universals).

La dimensió política de la societat

La dimensió social, interactiva o institucional es refereix als patrons d'interacció, d'organització social, significats que relacionem l'un amb l'altre, la nostra manera de presentar-nos, els rols.

Exemples d'aquesta dimensió són la família o la classe.

La dimensió institucional de la societat

Valors, Ideologia, Estètica: Els valors compartits que apliquem a judicis com ara bo o dolent, bonic o lleig, correcte o incorrecte.

La dimensió dels valors de la societat

Creences o Visió del món: les idees que tenim sobre com funciona l'univers. Creences religioses i més.

La dimensió de la visió del món


Nota: El número dos, per exemple, és un concepte analític, no empíric. Si veus dues pomes, per exemple, el número dos el tens al cap, no és una característica intrínsica de les pomes. Vegeu Epistemologia.

––»«––
Si copies text d'aquest lloc, si us plau cita l'autor (s)
i fes un enllaç amb www.cec.vcn.bc.ca
Aquest lloc està hostatjat per la Vancouver Community Network (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web per Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 2012.03.22

 Pàgina inicial