Glavna Stranica
 Povratak na glavni modul


Prevodi:

Bahasa Indonesia
Català
Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
Português
Română
Русский
中文 / Zhōngwén

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

PRELIMINARNI PODACI

za istraživače i pokretače

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

Materijal Za Obuku

Prvo treba da saznate informacije pre ulaza.1

Pre nego što uđete u zajednicu u javnoj situaciji (kao istraživač ili pokretač), morate da znate nekoliko stvari o zajednici.

Ova strana predlaže razne načine da se dobiju informacije

Malo je paradoksalno da ponekad postavljanje pitanja može da dovede do narušavanja lokalnih zabrana, ali vi morate imati odgovore na ta pitanja da bi ste izbegli narušavanje lokalnih zabrana.

Pažljivo se krećući, i podsećajući se da imate duplo više ušiju nego usta, možete da rastumačite šta predstavlja prihvatljivo ponašanje, i da preuzmete odgavarajuće mere.

Sledi niz pristupa koje možete prisvojiti.

Pokušajte da upoznate ljude koji su upoznati sa zajednicom, prvo ono koji žive van zajednice, a posle one koji možda žive u zajednici.

Ovo uključuje učitelje, crkvene, hramske ili džamijske lidere, regionalne ili okružne državne službenike, produžne službenike (zdravstvo, poljoprivreda) koji posećuju zajednicu.

Napravite beleške.

Bilo koji od navedenih mogu da vas upute na osobu koja može da ima više intimnog znanja o zajednici i koja može da vas posavetuje u vezi prihvatljivog protokola pomoću kojeg možete saznati više o zajednici.

Pre nego što ljudi saznaju da ćete posetiti zajednicu, napravite brzu neformalnu anketu da odredite kritične informacije koje će uticati na vaš plan ulaska u zajednicu.

Napravite beleške.

Ukjlučujte se u svakodnevne razgovore da bi ste otkrili kritične faktore koji utiču na kooperaciju i organizacije zajednice.

Pokušajte da saznate, u svakodnevnom razgovoru i sa pouzdanim doušnikom, ko su "politički otmičari", oni koji pokušavaju da kontrolišu stvari za sopstvenu korist.

Napravite beleške.

Kad upoznate ljude za koje mislite da bi bili dobri doušnici, zamolite ih da vas upute na one ljude koji su njihovi isto mišljenici.

Pitajte o lokalnim protokolima, o aktivnostima koa što su pozdravi, pokloni, jela i pohvale.

Napravite beleške.

Ove vrste aktivnosti prikupljanja činjenica, mogu da dopune prethodna, staromodna i nenametljiva istraživanja, kao što su podaci sa popisa, novinski izveštaji, istraživanja u biblioteci i državne publikacije.

Kasnije, ako ste mobilisani, vi ćete voditi članove zajednice kroz participativne procene trenutnih uslova, i što imate više znanja o zajednici pre nego što ste mobilisani, bićete u boljoj mogućnosti da to uradite.

Fusnota:

1. Ove smernice se ne odnose, naravno, na one koji rade istraživanja na sopstvenim porodicama ili zajednicama. Jedna smernica koja se uvek primenjuje je: "Napravite beleške."

──»«──

Vidi: Šta je zajednica?

──»«──
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.06.27

 Glavna Stranica