Glavna Stranica
 Voda
Prevodi

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke


POKRIVANJE TROŠKOVA

Nabavljanje sredstava pri snabdevanju vodom

od Fila BartlaDr.

preveo: Boris Baščarević


Posvećeno: Enrdjuu Livingstounu

Izdanje za trening

Zajednica mora da poveže troškove i dobitke pri stvaranju objekta za snabdevanje vodom

Ništa je ni za šta

Ne postoji stvar (dobra ili službe) koja vredi koja je istinski besplatna i bez troškova. Sudeći po broju ljudi koji kupuju loto listiće mnogo ljudi živi u svetu snova verujući da nešto može da bude besplatno

Voda nije besplatna

Ponekada stvari koje izgledaju besplatno imaju skrivenu cenu. Skrivena društvena cena neodgajanje dece da budu poštena, je društvena cena imanja nepoštenih odraslih . Kada vam trgovac proda uređaj i kaže nešto lepo, to je dodato besplatno, možete biti sigurni da sete platili punu cenu. Cena ne osiguravanja da je pijaća voda nezagađena je cena imanja više bolesti u stanovništvu.

Tokom peroda treniranja uprave, vi kao mobilizator možete organizovati sastanak u okviru koga će učesnici nabrojati mnoge stvari koje na prvi pogled izgledaju besplatvo ali će tokom ispitivanja otkriti da nisu besplatne. Ovo je dobar način da bi se ispitala uprava objkta zejednice snabdevanja vodom.

Vođenje objekata za snabdevanje vodom

Kao deo svoje uprave snabdevanja vodom opština mora razmotriti alternative za pokrivanje troškova i metode koje će koristiti za plaćanje konstrukcije i potom redovnog održavanja i popravljanja svojih sistema za snabdevanje vodom

Opština prvo mora na nabroji i razmotri različite dostupne Izvori vodea onda nabroji i razmotri različito snabdevanje vodom TehnologijeOnda bi trebalo da izračuna troškove konstrukcije i pogonske troškove. Potom bi trebalo da razmotri pribavljanja sredstava i pokrivanje ovih troškova. Imajući u vidu modul Sredstva projekta zajedniceUkazuje vam na različite izvore prema kojima možete voditi svoju opštinu prilikom nabavljanja sredstava za svoje projekte

Kakogod uprava ne služi samo sticanju sredstava. To je odlučivanje koje nalazi najveću primenu za sticanje sredstva u pregledu prioriteta potreba i ciljeva opštine.

Konstrukcija protiv vraćanja pogonskih troškova

Konstruktovanje ili obnavljanje postojećeg objekta za snabdevanje vodom je jedna stvar i ona ima svoja sopstvena razmatranja troškova. Operacije uključujući troškove pokretanja, održavanja, čuvanja i popravljanja ima druge razmatranja troškova

Izgradnja ili konstruisanje objekta za snabdevanje vodom može biti razmotren kao glavni trošak, investicija. Obični je uračunat kao pojedinačan, veliki trošak. Za razliku od pokretanja, troškovi su serije troškova uključujući pogonske troškove kao što su gorivo i maziva, torškovi posedovanja održavajući objekat da radi, zaštitni troškovi protiv vandala zalutalih mačaka i nemarnih korisnika i troškovi popravke, popravljanje bilo čega što je pokvareno tokom procesa. Za mnoge opštine, pokrivanje glavnih troškova može umešati zajmljenje i njegovu isplatu tokom mnogo godina.

U međuvremenu troškovi pokretanja ili pogonski troškovi ( za pokrivanje kako popravke i održavanja kako i goriva) mogu umešati naplatu korisničkih dohodka i/ili nekih poreza od strane stanovnika zajednice. Mnogo međunarodnih donorskih agencija mogu da obezbede glavne troškove za konstruisanje novog objekta ili neće finansitrati pogonske troškove.

Kada vodite opštinu kroz upravu odlučivanja, vi kao mobilizator morate osigurati da oni znaju razliku između ukupnih i pratećih troškova i da su razmotrili kako će mokriti svaki.

Sredstva

Drugi dokument Posedovanje sredstavanabrojao je moguće izvore sredstava projekta koji mogu da budu angažovani od strane zajednice.

Ovi izvori mogu biti podeljeni na različite vrste. Donirana sredstva su na primer pokloni za koje se ne očekuje nikakvo vraćanje. Doprinosi korisnika su na primer plaćanja za uslugu. Tipičan slom ovih, na primer slab dohodak opštine je sledeće:

  1. Ukupni troškovi konstruisanja objekta za snabdevanej vodom dolaze od različitih izvora možda nagrada vlade, donacija od strane međunarodnog donora i/ili akcija za povećanje finansiranja što uključuje donacije stanovnika i dobronamernih ljudi i možda čak i pozajmljivanej.

  2. U poređenju, troškovi pokretanja mogu biti pokriveni kombinacijom honorara korisnika (

Morate napraviti ovu razliku kako bi čitava zajednica razumela razliku. Vođeni vama izvršioci skiciraju plan finansiranja koji pravi razliku između sredstava, koji potom mora dobiti pristanak čitave zajednice. Bez saglasnosti zajednice ( glasanjem, referendumom ili odgovarajućim javnim skupom) plan ne bi imao legitimitet i bi bilo teško sakupiti.

Analiza troškova i dobitaka

Važan primer računanja različitih mogućnosti tehnologije za objekat snabdevanja vodom zajednice je da se ispitaju i porede troškovi i dobitci svakog.

Za svaki razmotreni tip objekta snabdevanja vodom trebala bi biti napravljena lista trenutnih troškova. Oba glavna i troškova pokretanja. Onda bi trebalo proceniti broj ljudi koji će direktno imati koristi od obejkta. Ljudi u zajednici koji su isuviše daleko od mesta predviđenog za snabdevanje vodom kako bi ga koristili, ne bi trebalo da budu uključeni u ovu procenu.

Onda na osnovu ukupnog kapitala i pogonskih troškova podeljenog na broj pomoćnog osoblja, ova procena može biti napravljenja za ukupne troškove (po osobi). Ta stvka može biti važna činjenica za promatranje različitih tehnologija i različirih izvora prilikom odabira objekta za snabdevanje vodom. To bi trebalo da bude urađena od a ne za zajednicu.

Ukupni trošak pokretanja bi trebalo da budu poređeni sa bilo kojim doprinosom ili prodajnom cenom vode koja može biti određena. Ukupni trošaki pokretanja bi trebalo da budu poređeni sa bilo kojim doprinosom ili prodajnom cenom vode koja može biti propisana. Za javnostOvi proračuni bi trebalo biti dostupni svima u opštini kao i bilo kom mogućem ili sadašnjem donatoru.

Izračunavanje finansijskog dobitka snabdevanja vodom biće mnogo teže

Svakako, voda će smanjit bolesti i usled toga povećati produktivnost ali samo ako istovremeno sa zdravstvenim objektima, promenama u ponašanju da održe zagađenje odvojeno od pijaće vode i poveća informacije ovih principa. Vidi Voda i zdravlje Stavljanje finansijskog izveštaja ovde bi bilo usled toga veoma teško

Da su proračuni mogući, analiza troškova i dobitaka bi poredila ukupne troškove sa ukupnim dobitcima, kako bi se stvorila srazmera koja bi nam kazala da je investicija bila vredna toga.

Uloga Mobilizatora

Možda će te raditi na projektu finansiranom od inostrano donatora ili će te možda raditi za agenciju ( kao što je odsek vaše vlade) zadužena da mobiliše opštinu kao deo projekta o vodi. Rukovodioci ovakvih projekata će očekivati vaše pristupanje. Ona ili on mora znati da pristupanje, osmišljavanje opštinskog projekta, podešavanje za investicije, i ostale činjenice koje doprinose odlukama moraju biti načinjene od strane opštine, ne od strane vas i ne od strane projekta.

Veoma često samo je perliferna služba plaćena za "učestvovanje opštine." Ovde morate biti uporni i objasniti da opština mora da napravi procene i odluke.

Opština ne sme pasivno učestvovati, već mora smesta i svakako biti umešana u pristupanju i odlučivanju. Vaš posao kao mobilizatora je da vidite da se to dešava. Bez toga možete zaboraviti na održavanje projekta, opštinu, odgovornost, unapređivanje i razvoj.

––»«––

Sakupljanje donacija za pokrivanje nekih troškova


Sakupljanje donacija za pokrivanje nekih troškova

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 04.10.2011.

 Glavna stranica

 Voda