Pàgina d'inici
 Aigua
Traduccions:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils


RECUPERACIÓ DE COSTOS

Obtenir recursos per a gestionar un subministrament d'aigua

per Phil Bartle, PhD

traduït per Esperanza Escalona


Dedicat a Andrew Livingstone

Folletó per a la formació

La comunitat ha de tenir en compte costos i beneficis a l'hora de gestionar una instal·lació de subministrament d'aigua

No hi ha res gratis:

No hi ha res (béns o serveis) de valor que sigui realment gratis o sense cost. Jutjant pel número de persones que compren bitllets de loteria, molta gent viu en un món irreal pensant-se que alguna cosa pot ser gratis.

L'aigua no és gratis.

De vegades, coses que semblen gratis poden tenir costos amagats. El cost social ocult de no educar als nens perque siguin honestos, resulta en adults deshonestos, per exemple, lladres o funcionaris corruptes. Quan un comerciant et ven un aparell i et diu que inclou un producte per netejar-lo gratis, pots estar segur que has pagat el producte "gratuït" al preu total. El cost de no assegurar-se de que l'aigua potable no estigui contaminada és tenir més malaties entre la població.

Durant una sessió de formació per a la gestió, tu, com a dinamitzador, pots organitzar un exercici en el que els participants facin un llistat amb coses que, a primera vista, semblin gratis, però que quan es consideren amb més detall, es veu que no ho són. Aquest és un bon sistema per examinar la gestió d'una instal·lació comunitària de subministrament d'aigua.

Gestió d'una instal·lació de subministrament d'aigua:

Com a part de la seva gestió del subministrament d'aigua, una comunitat ha de tenir en compte les diferents alternatives per a la recuperació de costos, o quins mètodes utilitzarà per pagar primer la construcció i després el manteniment i reparacions periòdiques del seu sistema de subministrament d'aigua.

Primer, la comunitat ha de fer un llistat i considerar les diferents fonts d'abastiment d'aigua disponibles, després fer un altre llistat i considerar diferents tecnologies de subministrament d'aigua. Després ha de calcular els costos de la construcció i manteniment de cadascuna d'elles. A continuació, ha de considerar com obtindrà els recursos per cobrir aquests costos. Vegeu el mòdul sobre Recursos per a projectes comunitaris. En aquest mòdul trobaràs, breument explicats, les diferents fonts cap a les que pots guiar la comunitat per obtenir recursos per als seus projectes.

Però la gestió no consisteix només en l'adquisició de recursos. També inclou un procés de presa de decisions per trobar l'ús més efectiu per als recursos obtinguts, en vista de les necessitats i objectius prioritaris de la comunitat.

Recuperació de costos de construcció i recuperació de costos de funcionament:

Construir o rehabilitar una instal·lació de subministrament d'aigua ja existent és una cosa, i té les seves pròpies consideracions respecte a la recuperació de costos. Els costos de funcionament, incloent-hi els d'activitat, manteniment, protecció i reparacions, té altres consideracions.

Construir una instal·lació de subministrament d'aigua es pot considerar un cost de capital, una inversió. Normalment es calcula com un cost únic i elevat. Per altra banda, els costos de funcionament són una sèrie de costos, incloent-hi els operatius com ara el combustible i els lubricants, costos de manteniment per mantenir l'equipament funcionant, costos de protecció contra el vandalisme, bestiar i usuaris poc curosos, i costos de reparacions de qualsevol cosa que s'hagi espatllat en l'ús quotidià de l'equipament. Molts municipis, per cobrir els costos de capital han d'obtenir un préstec i anar-lo retornant durant molts anys.

Al contrari, els costos de funcionament (per cobrir tant les reparacions com el manteniment i també el combustible) poden implicar el cobrament d'una tarifa als usuaris i/o alguna mena de taxa als residents de la comunitat. Moltes agències donants internacionals poden facilitar costos de capital per construir una nova instal·lació, però no per als costos de funcionament.

Com a mobilitzador, quan guiïs a una comunitat en el seu procés de presa de decisions de la gestió, t'has d'assegurar que comprenen la diferència entre costos de capital i de funcionament, i que han pensat en la manera de fer front a cadascun d'ells.

Recursos:

A un altre document, Obtenció de recursos, s'indiquen les fonts potencials de recursos a les que pot recórrer cada comunitat.

Aquestes fonts es poden dividir en dos tipus diferents. Recursos donats, per exemple, són regals dels que no s'espera que siguin retornats. Pel contrari, les tarifes d'usuaris són pagaments a canvi de serveis. Un desglossament típic, per exemple, per a una comunitat amb baixos ingressos, seria el següent:

  1. Els costos de capital per construir una instal·lació de subministrament d'aigua provenen d'un conjunt de fonts, potser una subvenció governamental, una donació feta per un donant internacional, i/o alguns fons provinents d'activitats destinades a obtenir diners entre els residents i gent amb bones intencions, i potser fins i tot un préstec.

  2. Al contrari, els costos de funcionament, es poden cobrir amb una combinació de tarifes dels usuaris (per la venda d'aigua a un preu baix, simbòlic), i/o alguna mena de taxa pagada pels residents.

Cal que facis aquesta distinció perque tota la comunitat entengui la diferència. L'executiva, amb la teva ajuda, dissenya un pla per captar recursos que distingeix entre els diferents tipus de fonts, i després ha d'obtenir l'aprovació de tota la comunitat. Sense aquesta aprovació de la comunitat (obtinguda a través d'una votació, un referèndum o una reunió pública, el que sigui més apropiat), el pla no tindria legitimitat, i les tarifes i taxes podrien ser difícils de recaptar.

Anàlisi de costos-beneficis:

Un exercici important quan es calculen diferents opcions de tecnologies per a una instal·lació comunitària de subministrament d'aigua és examinar i comparar els costos i beneficis de cadascuna d'elles.

S'ha de preparar un llistat de costos reals per a cada tipus de tecnologia de subministrament d'aigua. Aquest llistat ha d'incloure tant els costos de capital com els de funcionament. També s'ha de calcular el número de persones que es beneficiaran directament de la instal·lació. Les persones que pertanyen a la comunitat però que viuen massa lluny de la instal·lació per fer-ne ús no s'han d'incloure en aquest càlcul.

Amb aquestes dades a la mà, basant-nos en els costos totals tant de capital com de funcionament, dividits pel número de persones beneficiàries, es pot fer un càlcul del cost per càpita (per persona). Aquesta xifra pot ser un fet important a tenir en compte quan busquem diferents tecnologies i diferents fons per instal·lar un punt de subministrament d'aigua. Tot aquest procés l'ha de fer la pròpia comunitat, ni tu ni ningú de fora ho ha de fer per ella.

El cost de funcionament per càpita s'ha de comparar amb qualsevol taxa o preu de l'aigua que es pugui proposar. En benefici de la transparència, aquests càlculs s'han de posar a l'abast de tots els membres de la comunitat i també de tots els donants potencials o actuals.

Calcular els beneficis financers d'un subministrament d'aigua serà molt més difícil.

Està clar que l'aigua reduirà les malalties i, per tant, incrementarà la productivitat, però només si va acompanyada d'una xarxa de clavegueram, d'un canvi d'actitud per mantenir l'aigua potable lluny de focus de contaminació i de major informació sobre aquests principis. Vegeu Aigua i Salut. Fer una estimació financera de tot això seria molt difícil.

Si els càlculs fossin factibles, un anàlisi de costos-beneficis compararia els costos per càpita amb els beneficis per càpita, per produir una ràtio que ens diria si la inversió ha valgut la pena.

El paper del dinamitzador:

Potser estàs treballant en un projecte finançat per un donant internacional, o potser el finançament prové d'una agència (com ara un ministeri del teu govern) assignat a mobilitzar la comunitat com a part d'un projecte sobre l'aigua. Els directors d'aquests projectes esperen que valoris aquest project. Necessiten saber que la valoració, el disseny del projecte comunitari, les justificacions per a la inversió i altres fets que contribueixen a les decisions, els fa la comunitat, i no tu ni el projecte.

Tot sovint, la "participació comunitària" es queda en paraules. Aquí és on has de deixar clar i explicar que la comunitat és la que ha de fer la valoració i ha de prendre les decisions.

La comunitat no ha de participar de manera passiva, sinó que s'ha d'implicar a fons en les valoracions i la presa de decisions. La teva feina, com a dinamitzador, és vetllar perque això passi. Sense aquesta implicació comunitària, ja et pots anar oblidant de la sostenibilitat del projecte i de la responsabilitat, la potenciació i el desenvolupament comunitaris.

––»«––

Recollida de donacions per cobrir costos:


Recollida de donacions per cobrir alguns costos

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Pàgina web dissenyada per Lourdes Sada
––»«––
Darrera actualització: 14.02.2011

 Pàgina d'inici

 Aigua