Glavna Stranica
 Voda
Prevodi

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke


VODA; ZDRAVLJE I NADLEŽNOST

PZZ principi za jačanje

od Fila BartlaDr.

preveo Boris Baščarević


Posvećeno Endrjuu Livingstounu

Izdanje za trening

Ako zajednica želi sistem snabdevanja vodom

Opravdavanje sticanja novog sistema snabdevanja vodom

Predpostavimo da ste mobilizator zajednice u dijalogu sa zajednicom i pitanje snabdevanja pijaćom vodom iskrsne. Članovi zajednice kažu da oni žele vodovod.

(Pitajte ih šta je njihovo opravdanje za dobijanje novog (ili unapređivanje postojećeg sistema snabdevanja vodom). Prostije kazano "Ako je vodovod rešenje, šta je onda problem?" Članovi zajednice možda o tome nisu razmislili. Vaš je posao da ih ohrabrite da sagledaju sve razloge i posledice i vodite ih kroz njihove sopstvene analize.

Ako članovi zajednice predlažu da oni budu moderni ili da susedna zajednice ima sistem snabdevanja vodom i da oni žele jedan takođe onda im morate reći da su izabrali skup način da zadovolje ponos. (Možete im objasniti kako ovakve vrste razloga očitavaju ponos i ljubomoru, ne najbolji razlog za skup projekat) Možda postoje jeftiniji načini

Postoje dva problema koje pouzdani sistem snabdevanja vodom može da reši. Jedan od njih je da će smanjiti vreme i energiju odgovornih da je sakupljaju. Kao investicija razlog se razmatra više uVoda kao investicija zajednice." Možda je najvažnije opravdanje je da je čišćenje pijaće vode važan (ali ne samo ovo) faktor u održavanju zdravlja ljudi u zajednici - prevencija bolesti

Pregled Primarne zdravstvene zastite (PZZ)

The PZZ (Primarna zdravstvena zaštita ) strategija SZO (Svetska Zdravstvena Organizacija) ima nekoliko elemenata prema njoj. Među njima je nekoliko) koji su od izuzetne važnosti za mobilizatore zajednice.

Oni su sledeće:
 • Ako društvo ( u ovom slučaju zajednica) ima ograničena i konačna sredstva mnogo je dragocenije da ih iskoristi na lečenje zajedničkih bolesti koje uzrokuju većinu nego na lečenje retkih bolesti koje zahvataju samo nekoliko osoba
 • Prevencija je mnogo efektivnija (i korisnija) i manje košta nego lečenje
 • Jeftine i rasprostranjene tehnike zdravstvene zaštite, upražnjavane od mnogih sa ograničenim obrazovanjem (takozvani "bosonogi doktori") su mnogo efektivniji održavanju populacije zdravom nego složene tehnike koje mogu primenjivati samo nekoliko visoko obučenih osoba na malom broju pacijenata

Vi bi ste ne samo kao mobilizator trebali da znate o ovim strategijama, vi bi ste morali da osmislite načine da ih unesete u svoje metode nadležnosti zajednice

Vi be ste ne samo kao mobilizator trebali da znate o ovim strategijama, vi bi ste morali da osmislite načine da ih unesete u svoje metode nadležnosti zajednice

Ključ do vaše metodologije je osmišljavanje puteva obezbeđivanjem ovih pristupa članovima zajednice kao deo unapređivanja njihovog sopstvenog odlučivanja bez diktiranja, bez zagovaranja i bez ispitivanja članova zajednice. Ohrabrivanje njih da odrede svoje prioritete , zasnovanih na vašem zajedničkom posmatranju problema ( Procena zasnovana na učestvovanju) sada izazivajući ih da brane svoje odluke je ukupan pristup

Na vame je, zasnovano na vešem detaljnom i temeljnom poznavanju zajednice da osmislite načine da se to desi. Pogldaj Učešće u proceniKada ohrabrite i savetujete zajednicu da bira obnavljanje starog sistema za snabdevanje vodom ili konstruiše novi, vaš posao je najbolje obavljen u kontekstu ovih PZZ principa

Bolest i nadležnost

, U načelnim dokumentima Pet uzroka siromaštva bolest je identifikovana među velikom petorkom koja doprinosi trajanju društvenog problema siromaštva

Kada se članovi zajednice razbole, prestaju da budu produktivni članovi zajednice i troše vreme i energiju drugih koji brinu o njima. Oni su takođe pod velikim rizikom smrti, što pomera njihovu produktivnost od zajednice

Možda svi mi, uključujući nas same i članove zajednice često predpostavljamo o zdravstvenoj zaštiti. Vidimo da se neko razboleo, onda tražimo lek i druge tretmane da ga ponovo ozdravimo. To bi se moglo nazvati "bolest" model zdravstvene zaštite

Mnogo bolji pristup bio bi, uočiti da svi mi možemo da doprinesemo više našoj zajednici (ne samo plaćeno zaposlenje već svi naši doprinosi, domaći i drugi) ako smo zdravi i jaki. Imamo ograničena sredstva i ako ih kanališemo ka prevenciji protiv bolesti , nego da čekamo da se bolest desi i onda trošimo ova sredstva na lečenje, koristili bi smo naše sredstva efektivnije

Ako zajednica odluči da bi prioritet bila klinika, na primer, izaziva svoje članove pitajući ih kakav problem rešava. Ako kažu da ima mnogo bolesti, pitajte ih da li mnogo ili neka od tih bolesti mogu da budu sprečene. To bi izbeglo negativne efekte imanja nekoliko bolesnih članova i smanjilo glavne uzroke siromaštva. Preventivni pristup upotrebu sredstava čini mnogo efikasnijom nego sistem lečenja

Članovi zajednice ne moraju samo da znaju šta rade, moraju da znaju zašto to rade. Vaši napori na unapređivanju zajednice moraju da uključe obezbeđivanje infornacija i izazivanjem njih da misle o svojim odlukama

Ako u vašem sociološkom posmatranju zajednice primetite da mnogi članovi odbacuju teoriju klice o bolesti i više vole teoriju veštičarenja, recite im da dve teorije nisu međusobno isključive. Obe se u isto vreme mogu koristiti prilikom objašnjavanja. Teorija klice nam jednostavno kaže kako funkcioniše mehanisam prenošenja bolesti dok teorija veštičarenja objašnjava zašto se neki članovi a ne neki drugi ne razbole

Vaš posao nije da se borite protiv pretežno religioznih (pogled na svet) verovanja, već da pomognete zajednici da budu unapređene upotrebom svojih sredstava više efektivnije

Voda sama nije dovoljna

Ranije, ovaj dokument je spomenuo da je čist sistem snabdevanja vodom jedan od uzroka smanjivanja bolesti i unapređivanja zdravlja zajednice. Jedan od nekoliko. Ako zajednica odluči da je sistem snabdevanja vodom opravdano ciljevima smanjenja bolest, onda mora biti propraćeno drugim akcijama. Čista voda izlazeći iz pumpe ili cevi neće magično, sama od sebe, prouzrokovati bolest koju treba lečiti ili zdravlje koje treba unaprediti

Dok je malarija prouzrokovana hranjenjem moskuita ljudima, možda najvećim ubicom na svetu, drugi najvažniji ili najveći uzrok bolesti malaksalosti kao i smrti, naročito među decom jesu vodom prenosive bolesti koje uzrokuju dijareju. Ovi su paraziti kao e-koli (ešerihija koli) ameboidi, giardia lamblia i druge koje se prenose fekalijama u snabdevanje vodom

Ne morate da zapamtite komplikovana imena da bi ste bili dobar mobilizator, ali morate znati da su nevidljivi u vodi, prouzrokuju bolesti i članovi zajednice moraju učiti o njima. Pogledaj Diareja , e koli , ameba, ameboid, probani poremećaj, diareja, giardia.

Veliki problem je to što su paraziti veoma mali tako da se ne mogu videti bez mikroskopa. Čista voda izgleda isto kao i zagađena voda. Kako su mikro organizmi nevidljivi za golo oko, pričanje o njima zvuči umogome kako pričanje o magiji, i prirodni skepticiyam je odlika većine članova zajednice

Ako je voda čista, kada izlazi iz pumpe ili cevi, mora ostati čista tokom čitavog puta do usta. Prvi problme je taj, de ju je veoma lako zagaditi tokom njenog puta od slavine do usta. Ako je popijena zagađena onda bolest neće biti smanjena.

Voda je čista i sija. Izgleda nezagađeno. Smrtonosna je.

Ponovno prečišćavanja vode je skupo i troši vremena. Ono zahteva filtriranje, ključanje ili dodavanje hemikalija ili kombinacije njih

Većina pdzemnih voda (voda iz podzemlja) i kišnica je nezagađeno. Isparavanje i kondenzacija kiše najčešće ne omogućavaju parazitima da budu prenošeni i zemlja omogućava prirodno filtriranje podvodne vode. Radije nego skuplji postupak zagađene vode, efektivnije je pronaći načine da zadržite nezagađenu vodu i sačuvate je bezbednu od slavine sve dok ne bude konzumirana

To zahteva promenu ponašanja članova zajednice. Ovo je najčešće najmanje uvežban aspekt većine projekata snabdevanja vodom i jedan ukoliko nije urađen, čini sve druge napore besmislenim

Menjanje ponašanja

Ljudi neće promeniti svoje ponašanje osim ukoliko nisu dobro motivisani da to urade razumeju razloge za to i ukoliko su ponuđeni lakši putevi za to. Ovo može biti vaš najveći izazov kao mobilizatora. To je mnogo teže nego organizovanje zajednice da. se sastane i konstruiše sistem snabdevanja vodom

Ne možete diktirati, zagovarati ili poučavati, beć morate pronaći način rada sa zajednicom tako da kolektivno bira promenu svačijeg ponašanja, voljno i posredstvom (dovoljne su samo nečije fekalije da zagade potok) sa. parazitima koji se ne mogu videti

Razmotrite neke od prepreka sa kojom se suočavate

 • People are often uncomfortable talking about bodily functions, especially in public
 • Mnoge zajednice imaju tabue prilikom diskusija o ljudskim izlučevina
 • Članovi zajednice više su voljni da kopaju bunar nego kanala
 • Ljudi su više voljni da doprinesu (novac i ljubaznost) izvoru vode nego ljdima; objekat za smeće
 • Mnogi ljudi ne prihvataju ili ne razume teoriju klica
 • Niko ne želi da čisti javne kanale
 • Niko ne želi da prihvati odgovornost za čišćenje javnih kanala
 • Privatni kanali su najčešće rezervisani samo za važne goste VIP-a;
 • Privatni kanali su najčešće rezervisani samo za važne goste VIP-a
 • Malo ljudi razume povezanost između otvorenih fekalija i zagađene vode
 • Malo ljudi zna ili razume da ruke koje izgledaju čisto mogu da budu zaražene
 • Malo ljudi zna kako kofa čiste vode sa bunara može jednostavno da postane zagađena dok se nosi kući; i
 • Malo ljudi prepoznaje visok stepen zagađenosti koja je na površini vode

Morate pronaći strategije prevazilaženja ovih prepreka i pozitivne načine ohrabrivanja ljudi koji će biti voljni da menjaju ponašanje (i stavove) da bi nihova čista voda ostala takva od cevi do usta

Budite oprezni da kampanje zajednice ili javna kampanja usmereme na promenu ponašanja bude istovreman sa jasnim razumevanjem razloga za promenu. Često ukoliko ste pažljiv i pronicljiv društveni posmatrač, otkriće te ostatke prethodne kampanje u trenutnom ponašanju, potpuno lišenih od nameravanih efekata

Zajednička, na primer je kampanja gde ljudi sakupljaju vodu u opštinske bunare i pokrivaju kontejnjere sa vodom dok vodu odnose kući. Bez deje zašto. Pet ili deset godina kasnije, videće te članove zajednice da pokrivaju kontejnjere sa prljavim i upotrebljenim celofanima, odećom ili kartonima (nejčešće su stanovnici oprezni prilikom vaše posete bunaru). Bez ideje zašto. Pravi čin pokrivanja kontejnjera sada zagađuje vodu unutar kontejnjera

Ako je kampanja promene ponašanja neophodna, ne može biti organizovana od strane mobilizatora ili bilo kog projektnog tima odgovornog za projekat vode. To mora biti svesna odluka izvršilaštva zajednice zedužene za razvoj, zasnovana kroz razumevanje prevencije bolesti prenosivih vodom

Zajednica bi trebala da iazabere održavanje javnog sastanka koji će diskutovati kampanju i njene razloge. Članovi bi trebalo da osmisle različite načine, uključujući nagradne eseje dece u školi i njihov doprinos čitanu na sastanku. Pravljenje i kačenje slikovitih postera i druge kampanje) bi trebalo da organizuje zajenica. Razmatranje kao i) propisanih promena u ponašanju moraju biti javno diskutovani od svih članova "zajednice. Posećujući ekspertibi trebalo da budu pozvani od strane zajednice da raspravlja razloge kao i da predloži akcije

Važna stvar je, da bi vi trebalo da koristite iste učesničke metode za kampanju u proemeni ponašanja i podizanja opreza ( o razlozima zdravlja za: promenu) kao što bi za bilo koji drugi projekat zajednice koju stimulišete. Vidi Mobilizacija.

Odluke preduzimanja akcije, planiranja akcije, primenjivanja akcije i nadgledanja akcije moraju biti učinjene od strane zajednice kao celine i detalji izrađeni od izvršilaca zajednice. Izbegnite činjenje; pustite da to zajednica uradi

Nabrojte svaku prepreku odozgo (i svaku drugu koju će te otkriti) na sastanku sa zajednicom, Brainstorm.

Zapamtite osnove unapređivanja metodologije. Pogledaj Unapređivanje .

Ako završite posao (donošenja odluka, planiranja, upravljanja primenom nadzora) za zajednicu onda ste kao trener koji radi sklekove za sportskog protivnika. To neće ojačati zajednicu; to će je oslabiti. Pogledaj: Unapređivanje . Predlaže, stimuliše, organizuje i ohrabruje , upotrebljava tehnike ovog sajta, dozvoli zajednici da bude unapređena (i projekat bude održiv) pre nego da postane više zavistan.

Zaključak

Članovi zajednice mogu izabrati snabdevanje vodom kao svoj prvi prioritet. Njeno prevashodno opravdanje je da može smanjiti bolest a onda i siromaštvo

Voda sama neće unaprediti zdravlje; oprez od kruga bolesti prenosivih vodom i važnost održavanja vode čistom tokom puta do usta (zahteva promenu ponašanja) mora istovremeno pratiti konstrukciju snabdevanja vodom ili obnavljanje

Ova kombinacija može biti više efektivnija pri prevencija bolesti i smanjivanja siromaštva nego što konstruisanje klinike ili drugih izbora članovi zajednice mogu da predpostave. će unaprediti zdravlje

––»«––

Kampanja za podizanje zdravlja i higijene


Zajednica je organizovala podizanje svog zdravlja i higijenskog opreza

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 04.10.2011.

 Glavna stranica

 Voda