Glavna Stranica
 Voda
Prevodi:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke


TEHNOLOGIJA VODE ZA MOBILIZATORA

Dovođenje vode do ljudi

od Fila BartlaDr.

preveo Boris Baščarević


Posvečeno Endrjuu Livingstounu

Izdanje za trening

Upravljajući svojim snabdevanjem vode, opština je ohrabrena da ima mešavinu tehnologija

Pomeranje vode:

Šta god da je izvor vode, mora biti pomereno ili transportovano gde može biti konzumirana. Bilo da je nošena, iz pumpe ili iz cevi, to znači da je tehnologija korišćena Neke vode moraju da prođu proces da bi bile pijaće; više tehnologije. Pomera papir na kome je zejednica i kako radi: tehnologija je kulturna dimenzija, prenesena i razvijena simbolima, radije nego genima. Kako ljudi prebacuju pijaću vodu od izvora do mesta gde može biti korišćena, je više pitanje .tradicije, koncepata, vrednosti, opštine i drugih ljudskih konstrukcija

, Da bi se zajednica pomerila napred u razmišljanju o upravljanju vode u racionalnom troškova/dobitaka, analtitičkom putu, zbog toga je kao sva mobilizacija simulacija i vodič društvene promene. Verovanje toj tehnologiji po sebi je hladno, racionalno i nezavisno od kulture (kao što mnogi inženjeri rade), je da ne razumete prirodu tehnologije kao kulturnu, i). može uzrokovati neuspehom u održavanju snabdevanja vodom

U procesu mobilisanja zajednice, ako je odabrala snabdevanje vodom kao svoj najviši prioritet, vi trebate da pomognete članovima zajednice da razviju način razmišljanja o snabdevanju vodom. Zajednička procena uključuje da postoji samo jedan pravi način obezbeđivanja vode, i da je mehanizovani uvek bolji nego ručni rad. Stavovi su takođe važni. Članovi zajednice, možda ponosom motivisani ili željom da izgledaju moderno, često žele složene i skupe mašne, kada njihova dostupna sredstva za pokretanje i održavanje uslovljavaju da bi ručni sistem mogao više da odgovara

Članovi zajednice moraju da razviju perspektivu koja vidi različite alternative za izvore vode i tehnologije za dovođenje vode

. Važno je da im ova perspektiva nije nametnuta sa strane Vi, kao mobilizator morate da nacrtate ove tačke članovima zajednice, kroz njihov izvršni organ, kao deo planiranja procesa projekta zajednice

Opseg tehnološke složenosti:

Možda se najjednostavnija tehnologija vode sastoji u uranjanju kontejnjera u vodu na površini i odnošenja kontejnjera do usta. Među najsloženijim, najskupljim i sofisticiranim su cevni sistemi vode velikih gradova kao Njujork. Postoji mnogo stepena komplikacije između članova zejednice

Članovi zajednice moraju da shvate da imaju otvoren oseg tehnologija vode. Moraju da pogledaju svoje resurse i sami izračunaju svoje mogućnosti. Ovo bi trebalo da bude urađeno u paru sa njeihovim pristupanjem različiim izvorima vode koji su im otvoreni i opisani u pratećem dokumentu Izvori vode.

Postoji preovlađujući stav koji vi kao mobilizatori možda sretnete. To je nešto identifikovano kao ponos, i povezano je sa željom da se ima više sofisticiranija tehnologija. Nije povezano sa odgovaranjem tehnologije, niti njena fizika i inženjerstvo ili njeni troškovi povezani sa sredstvima zajednice

Ne pobijajte ovaj stav zagovaranjem ili podučavanjem protiv njega. Pustite ga puštanjem zajednice da opravda svoje mogućnosti, i analizira vezu između troškova, dobitaka i dostupnih resursa

Napravimo pregled nekoliko tipova tehnologija vode, sa naglaskom na male prihode: zajednice koje se nalaze u siromašnim državama. Ovo uključuje

  • obližnje blatnjave vode i potoke
  • plitke bunare
  • plitke izbušene rupe
  • duboke izbušene rupe
  • prikupljanje kišne vode
  • skladištenje nadolazeće vode
  • zaštitu izvora
  • produžetak ode iz cevi

Vi kao mobilizator bi sete trebali da pogledate sve ovo sa članovima zajednice, nabrajajući im na tabli i navodeći im dobitke i nedostatak svakog, zajedno sa utvrđivanjem troškova i konstruisanjem i održavanjem oba. Demonstrirajte da postoje razlike u svakoj od kategorija. Zajednice bi trebalo da budu ohrabrene da imaju mešavinu različitih tehnologija

Ova lista može da izgleda isuviše očigledna nekima, isuviše jednostavna drugima Treba se koristiti kao upravljački alat, otvoreni završeni kontrolni list da bi vam pomogao u vođenju članova zajednice kroz stvaranje inventara dostupnih tehnoloških mogućnosti, dobitaka i ograničenja svakog s ciljem informisanja upravnih odluka

Obližnje blatnjave vode i potoci:

Vađenje vode iz obližnjih kaljuga i potoka je verovatno najjednostavnija tehnologija vode. Ona je među najopasnijima, ništa manje, sa velikim rizikom dopemanja vode zagađene mikro organizmima koji proizvode bolest. Veoma je uobičajno i često gde nema druge dostupne tehnologije vode, ili gde je čista voda isuviše daleko ili isuviše blizu

U nekim područijima, ljudi će platiti za čistu podzemnu vodu tokom suše, ali i sakupljati zagađenu vodu na površini tokom kišnih sezona zato što je čista voda iz zemlje prodata i finansije domaćinstva ograničene. Ovo je slučaj gde ljudi biraju čitu vodu, ne zarad koristi svog zdravlja, već samo zbog njene dostupnosti

Kao što je primećeno bilo gde ( Vidi: Voda i PZZčista voda sama po sebi neće smanjiti bolesti i siromaštvo, ona istovremeno mora biti praćena, ( razumevanjem kako se smanjuju oboljenja i ponašanjem koje odvaja bolesti koje se prenose fekalijama od pijaće vode

Plitki bunari:

Kopanje plitkih bunara je veoma česta tehnlogija dobijanja pijaće vode. Najčešće je dubok nekoliko metara , tako da voda iz zemlje u njemu je najčešće nezagađena

Zemlja je dobar filter. Postoje izuzetci, kakogod, prema tome kako neki obližnji izvori mogu da budu zagađeni. Voda u njima može da bude zagađena ukoliko je bunar nepokriven. Otpad, male životinje, insekti i fekalije prica mogu lako da dospeju u bunar. Životinje koje se nađu uhvaćene u njemu mogu da uginu u bunaru

Plitki bunari se razlikuju kako se voda vasi iz njih. Kofa spuštena pomoću konopca može zahvatiti vodu, i konopac može biti izvučen direktvo rukama ili pak biti na koturu koji se pokreće polugom. Kasniji više košta nego pređašni. Bunar može da bude pokriven većinom vremena, i otvoren samo kada se konopac spušta kako bi se zahvatila voda. Ovo će pomoći kako bi se zadržali zagađivači. Šipka može biti uronjena u vodu, što se može raditi ručno ili mehaničkom pumpom. Pređašnji način je skuplji nego potonji. Korisnos upotrebe cevi je ta što bunar može stalno biti pokriven, što u mnogome smanjuje zagađenje

Dok oba veoma koštaju kako bi se instalirala, ručna pumpa je manje pogodna za upotrebu nego motorna pumpa. Motorna pumpa zahteva gorivo i više maziva koja se moraju kupiti. Pogonski troškovi su veći

Mnogo starijih bi više želeli da upotrebe ljudski rad koji iziskuje manje trošenja novca. Oni previđaju bitnu ekonomsku činjenicu, da žene i devojke koje obezbeđuju ljudski rad troše energiju i vreme (kao i bogatstvo) koji bi mogli da budu upotrebljeni za druge produktivne aktivnosti.

Iznenađujuće, mnogo plitkih aquifera mogu da postoje ispod bunara u oblasti ispod okeana. Ovo dovodi do interesantne situacije gde, kada je plima niska, covek može da kopa u pesku ispod, što bi bila slana voda, kada je plima visoka, i nađe slatku pijaću vodu.

Plitke bušotine:

Kao što sede, tehnički postoji malo razlika između plitkih bušotina i plitkih bunara. Bušorina se obično stvara bušenjem, ne kopanjem. Ručno iskopan bunar obično ima veći dijametar. Mašinski iskopana bušotina obično ima uži ( na primer 40 cm) dijametar. Velika razlika je u troškovima konstrukcije. Kamion sa mehaničkom bušilicom na sebi može koštati više od milion dolara ili više, unajmljivanje ili iznajmljivanje istog da izbuši rupu je stoga skuplje

Voda se uobičajno izvlači iz plitke bušotone uz pomoć ručne pumpe, takođe je moguće staviti mehaničku pumpu na nju. Uobičajno je pokrivena, što joj doprinosi više kao proizvodnja nezagađene vode

Duboke bušotine:

Duboke bušotine mogu biti neophodne kada nema izvora aquifera blizu površine

Kao što je pomenuto u Izvorima dokument, duboki aqifer će biti manje sladak (lepog ukusa, bez soli i minerala) nego plitki aquifer. Takođe više košta nego konstruisanje plitkog bunara što zahteva više vremena za bušenje. Takođe je malo za očekivati da će mehanička pumpa ako ručna pumpa ne može efikasno da crpi vodu iz donje granice sloja sa podzemnom vodom

Glavna prednost je visoka verovatnoća da voda u njemu neće biti zagađena mikro organizmima, toliko dugo, koliko bunar ostane pokriven i i ljudi često ne gledaju u bunar. Nažalost, nije toliko ukusna

Sakupljanje kišnice:

Kada nema podzemnih voda i obližnjih reka i jezera, jedini preostali izvor vode može biti kiša

Uobičajan način sakupljanja kišnice je izgradnja oluka korita duž dna ivica oluka krovova i vođenje istih do skladišnih kontejnjera. Kiša se sakuplja na krovu i kanališe u korita

Složeniji sistemi prikupljanja kiše uključuje podzemne cementne tankove (cisterne), i pumpe koje će dopremati vodu do gornjih tankova, gde cev može da dozvoli gravitacijiski tok vode kada je potrebno. Jednostavnija i jeftinija tehnologija uključuje samo jedno ili dva bureta da se voda prikupi direktno iz oluka, iz kojih ljudi mogu po potrebi zahvatati vodu. Prednost prvog je, što je lakše održati vodu čistom i nezagađenom, ali je mnogo skuplje konstruisat nego naći nekoliko buradi. Upotreba burića je praktična gde kiša pada tokom nedelje ili godine, tako da se burići sa malom zapreminom ne mogu osušit. i

Gde se razlikuju kišne i sušne sezone i gde je duže skladištenje potrebno, podzemne cisterne su više praktičnije nego burići iznad zemlje.

Skladišta za vodu od poplave:

Ovo je blisko povezano sa prikupljanjem kišnice, i priziva se gde kiša pada samo nekoliko dana svake godine.

Često, tamo gde su široke i tanke visoravni, i gde voda dolazi snagom i kvantitetom samo tokom nekoliko dana u godini, rešenje je u kopanju rezervoara. Dobro poznavanje kuda voda od poplave teče je neophodno.

Izdubljenje odlika potkovice je iskopano, često buldožerom, i zid (brana) okolo tri strane (tri strane odakle voda ne teče) da bu se sakupila sledujuća voda od poplave.

Postoje mnoge mane ove tehnologije. Nekada veštački napravljeno jezero neće opstati tokom sušnih sesona do kiše sledeće godine. Ukoliko uspe, voda postaje veoma blatnjava i zagađena sa mnogo mikroorganizmima. Ovo opština čini problematičnijim pojeće krda krava na malom jezeru.

Kada nema pogodnih alternativa, kakogod, to je najbolji dostupni izbor

Prolećna zaštita:

Kao što je pomenuto u izvornim dokumentima, ponekada će aqifer probiti na površinu, i voda će se začuđujuće pojaviti iz zemlje. Gde se voda tako pojavljuje, naziva se izvorom. Izvor je magično delujuće stanje prirode; to je divno mesto za meditaciju, ili samo za gledanje u vodu koja izlazi.

Upotrebiti ovo kao izvor čiste pijaće vode, neophodna tehnologija je nešto, što će zaštititi izvor. Može biti zagađen mikroorganizmima kada ljudi ili životinje priđu isuviše blizu njemu u potrazi za vodom. Izvor sam po sebi može biti lako uništen kada pojedinačno informisani pojedinci pokušavaju da prošire otvor, čiste biljke oko njega ili drugačije modifikuju njegovu arhitekturu

Najbolja zaštita je čvrsti cementni zid oko izvora, koji je potom pokriven sa pojačanim cementnim ćelijama, tako da nijedna osoba ili životinja nemaju pristup područiju oko izvora. Cementni zid može biti poboljšan kratkim cevima ili rupama koje dozvoljavaju vodi da izvire.

Suština zaštite je sprečavanje bilo koga ili bilo čega od ugrozi vodu ili zemlju oko izvora. Interesantna i izazovna stvar je da je svaki izvor jedinstven, i mnogo izazovnih ponuda kako i gde da se konstruiše njihova zaštita.

Posle zaštite, mnogi izvori mogu biti opremljeni sa tankovima za skladištenje vode, koritima za podizanje vode, pokrienim cisternama za skladištenje vode, i/ili cevima za transport gravitacijskog toka.

Produženje vode koja je u cevi:

Neke zajednice su blažene sa obližnjim sistemom snabdevanja vodom, i sve što treba da urade je da konstruišu sistem cevi za gravitacijski tok, i možda pumpu da podigne vodu do visokih tankova od kojih može da teče gravitacijski. Jedan primer je seoska zajednica pored grada ili naselja sa razvijenim sistemom snabdevanja vode. Drugi je sirotinjska četvrt ili neorganizovani komšiluk sa ograničenjima naselja ili grada tako da do sada nema sistem snabdevanja vodom.

Zajednica (ne Vi) mora da dobije dozvolu i prava na upotrebu vode, onda konstruiše pumpu da podigne vodu dovoljno visoko zbog gravitacijskog toka (ukoliko je potrebno), onda instalira cevi da bi odnela vodu zajednici.

Drugi primer je kada su jezera lili reke blizu planina, na koje se može ugraditi česma kako bi se cevima voda dopremila do zajednice. Ovo će nekada iziskivati instaliranje brane u reci i/ili pumpe da bi se voda izbacila iz jezera ili reke, onda usmeravanje te vode kroz cevi do zajednice.

Slično, voda može biti dostupna gde je izvor zaštićen. To će možda zahtevati pumpu. To može zavisiti od gravitacije za transport. To će zahtevati cevi

Pretvaranje slane vode u pijaću:

Gde se voda uzima iz okeana, ili iz bunara koji su veoma duboki, voda je isuviše slana. Sadrži isuviše mnogo soli i minerala da bi se mogla piti (pijaća) takođe može biti pogodna za pranje i kuvanje.

Uklanjanje soli iz vode je mnogo jednostavno nego što mnogi ljudi mogu da zamisle. Ključanje i kondenzovanej, koje se naziva destilacijom, nije praktično, najčešće zbog troškova goriva da bi se izvelo. Ali sunce može obezbediti gorivo

Ono što vam je potrebno je velika šerpa u koju stavljate slanu vodu. Može biti veličine poda sobe u kući. Preko ove šerpe slane vode, raširite providnu plastiku, dozvoljavajući joj da dodirne centar. Sunće će ispariti vodu u šerpi i kondenzovaće na površini providne plastike iznad šerpe. Gde površina providne plastike dodiruje centar, prikačite malu činiju kao kontejnjer nekoliko centimetara ispod plastike. Onda sprovedete cev iz činije koja vam služi kao kontejnjer izvan ivice plastike, kako bi neslana voda tekla, gde je ponovo sakupljate u kontejnjer. Morate ponovo napuniti veliku šerpu slane vode, i ovo bi ste možda mogli uraditi sa pumpom od slane vode sa zemlje ili okeana.

Čišćenje vode:

Gde je voda zagađena, ili moguće zagađena obolelim mikroorganizmima, zahtevaće sistem prečišćavanja ili hemikalija ili filtrifanje peskom, pre nego što se može piti (pre nego što može biti pijaća). Gde je voda puna sa mnogo soli i minerala, kao što je gore pomenuto, zahtevaće desalinizaciju (uklanjanje soli) kako bi se mogla piti. Ovo bi moglo da umeša isparavanje i ponovno kondenzovanje

Proces prečišćavanja vode kako bi bila pijaća košta novca i/ili drugih sredstava. Pre nogo što se zajednica upusti u takvu aktivnost, mora da pogldea svoje dostupna sredstva i vidi da li je to izvodljivo

Zaključak; Upravljanje vodom od strane zejednice:

Vaš posao, kao mobilizatora zajednice je da vodite zajednicu prilikom obezbeđivanja snabdevanja vodom. Ovo se najbolje radi na sastanku gde se izvori kritički razmatraju kao deo učesničke procene, onda moguće tehnologije i njeni troškovi, i onda kritičko razmatranje dostupnih sredstava za konstruisanje i održavanje savakog mogućeg sistema.

Prilikom činjenja ovog, morate zapamtiti da je ovaj proces deo slamanja stavova. Ovo uključuje stavove u korist tehnologija zasnovane na ponosu ređe nego da pogodnosti. One mogu biti zasnovane na nerazmišljenim ili neisprobanim vežbama, "samo zato što se to uvek tako radilo." Oni mogu uključivati neodgovarajuće tehnologije zasnovane na nepravednim zadacima (na primer ženama) nošenja vode, isuviše se vremena i energije premešta da bi se nosila voda. Oni mogu uključiti one koji će promovisati bolest umesto zdravlja.

Slomite ih ali ne prigovaranjem, već promovisanjem upravljačkog pristupa vodi.

––»«––

Podsetnik:

  1. Alan Malina
  2. http://www.thewaterpage.com/religion.htm

Primetite:
Možda najslikovitija i složena tradicionalna tehnologija vode je ona Borenska (ili Borana) ljudi koji se kreću sa svojom stokom u južnoj Etiopiji i severnoj Keniji. Njihove rupe za vodu (Ellas) počinju kružnom stazom od preko 300-400 metara sužavajući se ka centru. Od prilike na pola puta gornje granice sa podzemnom vodom, one završe u nekim koritima gde njihova stoka može da pije. Onda se pravo buši vertikalna rupa za bunar sa drvenim skelama na njeim stranama i serijama korita od 3-4 metara daljeine jednog do drugog uz stranu. Borena dobija vodu sa najnižeg nivoa, prolazi kontejnjer do osobe iznad njega i stavlja je u sledeći veći kroz zid bunara. Ovo može biti ponovljeno nekoliko puta, voda biva ručno podizana iz korita ka vrhu uz zidove bunara sve dok ne dosegne korito gde stoka pije. (Postoji istovetna složena grupa pravila i vežbi koja dozvoljava svakoj grupi pojedinačnih nomada da dobije pristup svakom bunaru.)

Rov cevi za vodu:


Kopanje rova za cev za vodu

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 04.10.2011.

 Glavna stranica

 Voda