Community Self Management, Empowerment and Development
Salita
Z
A B D E G H I
IndonesianDeutschEnglish version of this documentLa versión española de este documento.Tagalog (Philipinnes)La version française de ce document.KiswahiliA versão portuguesa deste documento.Russian Version
.
.
.............
.
Wala pang mga importanteng salita para sa lettrang ito. Kung ikaw ay makakita ng salitang may relasyon sa pagsasakapangyarihan ng komunidad, at ito ay kinakailangang pag-usapan, maaaring sumulat sa amin.
...
(العربيّة (Arabic): , Deutsch: , English: , Español: , Filipino/Tagalog: , Français: , Ελληνικά: , हिन्दी (Hindi): , Kiswahili: , Português: , Romãnã: , Pyccкий: , Somali: , ردو (Urdu): )
..
sinulat ni Phil Bartle
isinulin ni May M Virola
––»«––
..
Key Words.Tagalog