Strona główna
Tłumaczenia:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Polszczyzna
Português
Română

                                        

Inne strony:

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki


Alfabetyzacja funkcjonalna

Lepsza komunikacja usamodzielnia społeczności

autor Phil Bartle, PhD

tłumaczenie Anna Riondet


Dedykowane pamięci Petera Gzowskiego*


Wprowadzenie do modułu (Strona główna modułu)

Dokumenty zawarte w tym module Alfabetyzacja

Sporządź funkcjonalny, praktyczny, przydatny i dostosowany program alfabetyzacji

Nie każdy z mobilizatorów ma okazję podjąć wyzwanie skonstruowania i zaprezentowania programu funkcjonalnej alfabetyzacji. W obrębie społeczności może nie być odczuwalna taka konieczność lub też są dostępne programy, ktorych nie ma potrzeby duplikować.

Jeśli jednakże jest takie zapotrzebowanie i nie jest ono zaspokojone, będziecie mieć okazję uczestniczyć w szlachetnym i przydatnym wysiłku. Niniejszy moduł szkoleniowy ma na celu udzielić wam wskazówek w zakresie utworzenia specyficznego wstępnego programu alfabetyzacji na poziomie podstawowym dla odbiorców nie umiejących czytać ani pisać. Nie jest to usankcjonowana metoda ani też gotowy przepis ale zachęta do rozwijania wrażliwości, informacji i świadomości na temat waszych klientów oraz do stworzenia programu - zarówno jego treści jak i metody - na bazie tego, co stosowne, praktyczne i przydatne.

Moduł rozpoczynamy uzasadnieniem niniejszego niekonwencjonalnego i nie tradycyjnego podejścia Dlaczego alfabetyzacja partycypatywna? które prezentuje powody sporządzania specyficznego programu dla każdej społeczności

Trzonem modułu jest dokument ogólny Usamodzielnienie i alfabetyzacja, w którym zawartych jest osiemnaście zasad tworzenia programu.

Lista ta jest także dostępna jako Streszczenie warsztatów i odsyła na indywidualna stronę każdej spośród osiemastu zasad. Każde streszczenie może służyć jako punkt wyjścia do krótkiej dyskusji lub do odgrywania ról w małej grupie podczas warsztatów dla mobilizatorów i innych osób uczących się jak tworzyć program alfabetyzacji.

Wszystkie zasady są także skompilowane w jednym (dłuższym) dokumencie, który może służyć za punkt odniesienia, (Zasady alfabetyzacji). Przejrzyjcie niniejszy moduł i jego osiemnaście zasad; możecie korzystać z niego sami lub użyć go jako materiału pomocniczego podczas warsztatów na temat tworzenia funkcjonalnych programów alfabetyzacji.

––»«––

*Nota Nieżyjący juz Peter Gzowski (Gzosky, Gzowsky) był dziennikarzem radiowym CBC (Canadian Broadcasting Corporation) dobrze znanym z tego, że w tym geograficznie rozległym i zróżnicowanym kraju udało mu się skłonić Kanadyjczyków do wzajemnego zrozumienia i docenienia różnych kultur i sztuk. W ramach hobby poświęcał swój wolny czas docieraniu do niepiśmiennych osób i pomaganiu im w nauce czytania i pisania. Był w to bardzo zaangażowany.


Jeśli kopjujesz tekst z tej strony podaj jego autora(ów)
oraz link do niniejszej strony cec.vcn.bc.ca/gcad/

 Slogany i Przysłowia: Podążanie drogą najmniejszego oporu powoduje
, iż wszystkie rzeki stają się kręte a ludzie nieuczciwi


Prawa autorskie ©1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt stron: Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2011

 Strona główna