Strona główna
 Plan Projektu
Tłumaczenie:

বাংলা / Baṅla
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski
Tiếng Việt
Türkçe

                                        

Inne strony:

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki


ANALIZA PLANU RAMOWEGO

by Phil Bartle, PhD

tłumaczenie Urszula Bielec


Kiedy przygotowujecie projekt lub plan, będzie wam łatwiej kiedy wykonacie najpierw "analizę planu". Niektórzy ze sponsorów jak na przykład Bank Światowy i CIDA, wymagają we wnioskach o finansowanie pokazania planu ramowego. Warto wiedzieć jak się zabrać do takiej analizy.

Plan ramowy jest to tabela, najlepiej wykonać ją na osobnej kartce, zawierająca najważniejsze elementy projektu.

W materiale "Plan Projektu" pokzazliśmy rónice między "celem ogólnym", "zamierzonymi osiągnięciami" i " "zamierzeniami". Są one ułożone od pojęć ogólnych do szczegółowych, zamierzenia są tuitaj najbardziej szczegółowe jeśli chodzi o czas, ilość , wymierny rezultat projektu. W planie ramowym te rozróżnienia są bardziej precyzyjne i klarowne i wykorzystuje się nieco inne wyrażenia.

Dobrze jest pomyśleć o projekcie jak o fabryce albo farmie. Ma on "wkłady" , czyli środki, które w niego w inwestujecie i "wytwory" - pożądane produkty, które uzyskujecie.

Plan ramowy jest bradzo zwarty, szczegółwy i wymaga pewnych umiejętności, żeby stworzyć go samodzielnie.Kiedy robice go po raz pierwszy, lepiej będzie gdy pomoze w tym ktoś zaznajomiony z waszym projektem. Wymaga to czasu i nie czyta się tego jak literatury pieknej.

Układ Planu

Plan ma zwykle formę tabeli o pieciu kolumnach. Jest przedstawiony na standardowej stronie (A4 albo 8 1/2 napsany 11) w poziomie. Plany większych projektów mogą zajmować kilka stron, ale optymalnie jest to jedna strona.

W górnym wierszu (od lewej do prawej) są tytuły kolumn:

 • Streszczenie;
 • Spodziewane rezultaty
 • Wskaźniki wykonania
 • Założenia
 • Ryzyko

W pierwszej kolumnie z lewej są trzy komórki. Są one zatytułowane (od góry do dołu):

 • Zamierzone osiągnięcia programu
 • Cel programu
 • Działania.

Jeśli projekty ma więcej celów te trzy komórki zostaną powtórzone pod trzema pierwszymi, nowy zestaw dla każdego celu.

W drugiej kolumnie są także trzy komórki, które odpowiadają tym z pierwszej kolumny. Są to:

 • Wpływ;
 • Rezultat
 • Efekt wyjściowy

Słowa rezultat i efekt na poczatku wydają się podobne. Efekt wyjściowy jest bezpośrednim wynikiem projektu/programu. Analogicznie do fabryki czy farmy jest jak mleko albo rowery. Rezultaty - przeciwnie, nie są bezpośrednimi wynikami projektu, ale następstwami, które wywołały w społeczeństwie. Używając metafory fabryki lub farmy - "Jest mleko do picia dla dzieci" lub "Przemieszczanie staje sie prostsze, gdy chodzenie na nogach nie jest jedynym sposobem".

W trzeciej kolumnie są znowu trzy komórki i są zatytułowane:

 • Wskaźniki oddziaływania
 • Wskażniki wyników
 • Wskaźniki wyjściowe

Pusta tabela wygląda mniej więcej tak:

Analiza planu ramowego

STRESZCZENIE SPODZIEWANE REZULTATY WSKAŹNIKI WYKONANIA ZAŁOŻENIA RYZYKO
Zamierzone osiągnięcia Wpływ Wpływ wskaźników wykonania Założenia Ryzyko
Cel Programu Rezultat Wynik wskaźników działania Założenia Ryzyko
Działania Efekt wyjściowy Efekt wyjściowy wskaźników działania Założenia Ryzyko
Powtórzone według potrzeb, w zależności od ilości postawionych celów

Dwie ostatnie kolumny po prawej to Założenia i Ryzyko. Każda z nich odnosi się do trzech komórek w poszczególnych rzędach.

Kiedy piszecie założenia, określacie to co pozostanie stałe albo jest możliwe do przewidzenia i jest to powiązane z tematami w trzech pierwszych koumnach. Tysiące rzeczy, które zakładacie nie musi zostać tu zawarta. Zakładamy na przykład, że w Ziemię nie uderzy asteroid i w efekcie zetrze wszelkie życie z powierchni Ziemii. Jest zupełnie zbędne wprowadzać tak odległe możliwości do planu ramowego.

Zakładamy również, że nie nastąpi atak militarny, który całkowice znisszczy system ekonomiczny. W Kanadzie taka możliwość jest na tyle odległa, że nie musimy o niej wspominać. W innym kraju, jak na przykład w Liberii, mnożemy o tym wspomnieć, gdyż taka możliwość istnieje i może pokrzyżować realizację projektu. Jeśli produkujemy na przykład rowery, możemy założyć lub nie, że takie środki jak metalowe rurki będą dostępne na rynku. Jeśli produkujemy mleko, nie możemy założyć, że jakaś epidemia nagle zaatakuje i nie zabije wszystkich krów.

Ostatnia, piąta kolumna - Ryzyko jest związana z czwartą - Założenia. Ryzyko ataku militarnego w Kanadzie jest niskie, z kolei w Liberii aktualnie również jest niskie, ale wyższe niż w Kanadzie. Określacie założenia i ryzyko jako kategorie związane z tymi z trzech pierwszych kolumn i dlatego są one związane również ze sobą nawzajem.

Ostateczny plan ramowy jest bardziej jak plan projektu, ale ukazany w powyższym formacie i podaje bardziej skondensowane informacje, a także jest zbudowany tak, żeby wszystkie komórki i kolumny były ze sobą logicznie powiązane.

Niektórzy sponsorzy wymagają tabeli różniącej się nieco pod względem ilości i tytułów kolumn, ale główne założenia są te same, wliczając "gęstość", zwięzłość i logiczne powiązania między komórkami.

––»«––

Planowanie projektu:


Planowanie projektu

Prawa autorskie ©1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt stron: Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2011

 Strona główna

 Plan Projektu