Glavna Stranica
 Dizajn Projekta
Prevodi:

বাংলা / Baṅla
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski
Tiếng Việt
Türkçe

                                        

Ostale strane

Moduli

Mapa sajta

Ključne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni linkovi


ANALIZA LOGIČNE OSNOVE

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Pri pripremi dizjna projekta ili programa, korisno će vam biti da primeniti “Analizu Logične Osnove.” Neki davatelji pomoći, uključujući i Svetsku Banku, zahtevaju da se dostavi “Logična Osnova” u predlogu za finansiranje. Za nevlasnu ogranizaciju koja se bori za opstanak je, stoga, korisno znati kako da primene Analizu Logične Osnove.

Logična osnova je tabela, preporučljivo čitava na jednoj stranici, koja identifikuje osnovne elemente projekta.

Pri "Dizajn Projekta” dokumenta za obuku, mi predstavljavmo razliku izmedju “Svrhe,” “Ciljeva” i “Objektiva.” Oni se razlikuju u rasponu od uopštenog do specifičnog, sa objektivima koji su najspecifičniji u vezi vremena, količine i merljivog proizvoda projekta. U logičnoj osnovi, ove razlike su preciznije, i koriste se malo drugačiji izrazi.

Korisno je gledati na program ili projekat kao na fabriku ili farmu. On ima “ulaganja” koja su sredstva koja vi stavite u projekat, i "proizvode” koji su poželjni rezultati koje ćete vi dobiti od projekta. Nemojte zaboraviti da je reč “ulaganje” imenica, znači neka stvar (ili stvari) a ne glagol (nešto što vi uradite).

Logična osnova je vrlo gusta i bogata, i zahteva odredjenu veštinu da bi je neko mogao pročitati a naročito konstruisao. Kada je prvi put budete konstruisali, preporučljivo je da to uradite sa nekim ko je upoznat sa vašim predloženim projektom. To će oduzeti odredjeno vreme, i neće biti čitljivo ko proza.

Raspored LFA (Analize Logične Osnove):

LFA je obično izložena kao tabela, sa pet kolona. Obično je predstavljena horizontalno na papiru standardne veličine. Pri većim i komplikovanijim projektima, može se nastaviti na dodatne stranice, ali optimalna veličina je jedna stranica.

Preko vrha stranice su naslovi svih pet kolona, od levo na desno:

 • Narativni Sažetak;
 • Očekivani Rezultati;
 • Indikatori Učinka;
 • Pretpostavke; i
 • Rizici

Pri prvoj koloni na levoj strani, ispod Narativnog Sažetka, su tri polja. Ona su nazvana, od gore na dole:

 • Cilj Programa
 • Svrha Programa; i
 • Aktivnosti.

Ukoliko program ima više od tri cilja, ova tri polja će biti ponovljena, ispod prva tri, nova serija tri polja za svaki cilj.

Pri drugoj koloni na levoj strani, ispod Očekivanih Rezultata, se nalaze još tri polja, vertikalno i paralelno trim poljima ispod prve kolone. Ona su nazvana, od gore na dole:

 • Uticaj;
 • Rezultati; i
 • Proizvodi.

Dve reči, na prvi pogled, izgledaju slično, rezultati i proizvodi. Proizvod je direktni proizvod programa ili projekta. Koristeći ponovo analogiju farme ili fabrike, to je kao mleko ili bicikla. Rezultati, nasuprot, nisu direktni proizvodi programa ili projekta, nego efekti na zajednicu ili korisnika. Koristeći ponovo analogiju farme ili fabrike, rezultati bi obuhvatali “Deca imaju mleko za upotrebu”, ili “Prevoz je lakši kada hodanje nije jedini dostupan metod.”

Pri trećoj koloni od leve strane, ispod Indikatori Učinka, se opet nalaze tri polja. Ona su nazvana, od gore na dole:

 • Indikatori Učinskog Uticaja;
 • Indikatori Učinskog Rezultata;
 • Indikatori Učinskog Proizvoda.

Prazna tabela izgleda ovako:

Analiza Logične Osnove

NARATIVNI SAŽETAK OČEKIVANI REZULTATI INDIKATORI UČINKA PRETPOSTAVKE RIZICI
Cilj Programa Uticaj Indikatori Učinskog Uticaja Pretpostavke Rizici
Svrha Programa Rezultat Indikatori Učinskog Rezultata Pretpostavke Rizici
Aktivnosti Proizvod Indikatori Učinskog Proizvoda Pretpostavke Rizici
Ponovljeno po potrebi, u zavisnosti od broja ciljeva

Zadnje dve kolone, na desno, su Pretpostavke, i onda Rizici. One se obe odnose na tri polja ispod njenih kolona.

Pretpostavke se odnose na stvari koje vi očekujete da će ostati stalne ili predvidljive, u odnosu na teme u prve tri kolone. Postoje hiljade stvari koje bi vi mogli da pretpostavite koje nije neophodno ovde navesti. Mi pretpostavljamo, na primer, da zemlja neće biti udarena od strane asteroida koji bi mogao da proizvede oblak prašine koji bi mogao da uništi život na zemlji. Nije neophodno navesti takvu pretpostavku pri analizi.

Mi pretpostavljamo da neće doći do vojne revolucije koja bi poremetila ekonomski sistem. U zemlji kao što je Kanada, medjutim, ta mogućnost je toliko mala da tu pretpostavku nemoramo da navedemo. Pri nekoj drugoj zemlji, Liberiji, na primer, možemo je navesti jer postoji mogućnost da će se tako nešto desiti, i stoga poremetiti projekat. Ukoliko pravimo bicikle, na primer, mi možemo pretpostaviti, da sredstva, kao što je metal, će biti dostupna na tržištu. Ukoliko proizvodimo mleko, na primer, možemo pretpostaviti da epidemija bolesti krava se neće pojaviti i pobiti sve krave.

Zadnja i peta kolona, Rizici, je srodna četvrtoj koloni, Pretpostavke. Rizik vojne revolucije u Kanadi je nizak, dok je rizik u Liberiji iako trenutno nizak, ali viši nego u Kanadi. Pošto se pretpostavke i rizici odnose na prve tri kolone, te pretpostavke i rizici će biti srodni jedni drugome.

Konačna tabela koju kreirate je slična dizajnu projekta, ali je u obliku ovakvog formata, i mnogo više je stisnuta i napravljena tako da se sva polja i kolone u tabeli logično odnose jedna na druge.

Neki davatelji imaju ili zahtevaju tabele koje se mogu malkice razlikovati po broju i nazivima kolona, ali principi su isti, uključujući zbijenost, kratkoća, i logične veze medju svim poljima.

––»«––

Planiranje Projekta:


Planning a Project

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 28.09.2011.

 Glavna Stranica

 Dizajn Projekta