Ana Sayfa
 Su
Çeviriler

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe

                                        

Diğer Sayfalar:

Kısımlar

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

Ulaşım

Faydalı Dokümanlar

Yararlı Linkler


MALİYETİ KURTARMAK

Su Arzını Yönetmek için Kaynakların Elde Edilmesi

Hazırlayan Phil Bartle, PhD

Çeviren Berna Kılınçoğlu


Andrew Livingstone'a ithaf edilmiştir

Eğitim Broşürü

Topluluğun, su temini tesisinin yönetiminde, maliyeti faydalarla ilişkilendirmesi gerekir

Hiçbirşey Bedelsiz Değildir

Tamamen bedava olan ya da maliyeti olmayan hiçbirşey (mal veya hizmet) yoktur. Piyango bileti alan insan sayısı değerlendirildiğinde birçok insanın birşeyleri bedava elde edebileceklerine inandıkları bir rüya aleminde yaşadıkları görülür

Su bedava değildir

Bazen bedava gibi görünen şeylerin de gizli maliyetleri vardır. Çocukları dürüst olarak yetiştirmemenin gizli sosyal maliyeti, hırsızlar ya da yolsuzluk yapan memurlar gibi dürüst olmayan yetişkinlere sahip olmaktır. Bir satıcı size bir alet sattığında, eğer bu aleti temizlemek için gerekli başka bir şeyin de bedava olarak size verileceğini söylerse, malın bedeli içinde onu da ödeyeceğinizden emin olabilirsiniz. Kirletilmemiş içme suyu sağlamamanın maliyeti de insanların daha kötü hastalıklara yakalanmasıdır.

Harekete geçirici olarak siz, yöneticilik eğitimi sırasında katılımcıların, ilk bakışta bedava olduğunu düşündükleri ancak yapılan derin inceleme sonunda aslında onların da bedava olmadığını gördükleri şeylerin, bir listesini yaptıkları bir bölüm oluşturabilirsiniz. Bu su temini tesisinin yönetimini incelemek için iyi bir örnektir.

Su Temini Tesisinin Yönetimi

Toplumun, su temini yönetiminin bir parçası olarak, maliyeti kurtarmak için alternatifleri veya öncelikle su temini sisteminin yapımı için daha sonra da düzenli bakımı ve onarımı için gerekli ödemelerde hangi metodları kullanacağını düşünmesi gerekir.

İlk olarak, toplumun çeşitli, uygun su kaynaklarını dikkate alması ve onların listesini yapması daha sonra da su temininde kullanılacak çeşitli teknolojilerin listesini yapması gerekmektedir. Ardından her birinin inşaat ve işletme maliyeti hesaplanmalıdır. Sonra bu maliyetleri karşılamak için nasıl kaynak elde edileceği düşünülmelidir. Bakınız Toplum Projesi Kaynakları modülüBu modül sizin için, toplumunun yaptığı projede kaynak elde edebilmesi için onlara yol gösterebileceğiniz, çeşitli kaynakları özetliyor.

Ancak yönetim, sadece kaynakların kazanılması değildir. Yönetim, aldığı kararlar ile toplumun öncelikli ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda kazanılan kaynakların en etkili kullanım yöntemini bulmaktır.

İnşaata karşı İşletme Maliyetini Kurtarma

Bir su temini tesisinin inşası veya varolan bir tesisin onarımının kendi maliyet hususları vardır. İşletme maliyeti, tesisin onarım, koruma, bakım, işletim ve diğer maliyetlerini de içerir.

Bir toplumun su temini tesisinin yapımı veya inşası bir sermaye maliyeti olarak, yatırım olarak düşünülebilir. Bu genellikle tek başına ve büyük bir maliyet olarak hesaplanır. Diğer taraftan işletim maliyetleri ise maliyetler dizinidir. Bu işletim maliyetine, yakıt ve yağ gibi işletme maliyetleri, tesisin işler durumda olması için gerekli olan bakım maliyetleri, tesisi dikkatsiz kullanıcılara, vandallara, asi insanlara karşı korumak için gerekli olan koruma maliyetleri ve zaman içinde bozulan parçaların onarımı için gerekli olan tamir maliyeti dahildir. Bir çok belediye için, sermaye maliyetini muhafaza etmek borçlanmaya yol açabilir ve bunun amorte edilmesi uzun yıllar alır.

Bu arada işletim ya da işletme maliyetleri (onarım,bakım ve yakıtı kapsayan), toplum sakinlerinin kullanım ücreti ve/veya çeşitli vergileri ödemelerini gerektirebilir. Bir çok bağış yapan ajans, yeni bir tesis kurulması için sermaye maliyetini karşılayabilir ancak işletim maliyetini karşılamayacaklardır.

Yönetimin karar alması yoluyla bir topluma yol gösterildiğinde, harekete geçirici olarak sizin, toplumun sermaye maliyeti ile işletim maliyeti arasındaki farkı bildiğinden ve bunları birbiriyle nasıl karşılaştıracağını bildiğinden emin olmanız gerekir.

Kaynaklar

Diğer belge Kaynağın KazanılmasıToplum tarafından yüklenilebilecek projelerin kaynaklarının muhtemel kaynakları özetlenmiştir.

Bu kaynaklar değişik çeşitlere ayrılabilir. Bağış dolayısıyla oluşan kaynaklar, geri verilmesi beklenmediği için hediyeler buna örnek olarak verilebilr. Kullanıcı ücretleri ise tam aksine hizmet için yapılan ödemelerdir. Bu durumun tipik olarak aksaması ise, örneğin düşük gelirli bir toplumda, aşağıdaki gibidir:

  1. Bir su temini tesisinin yapımında sermaye maliyeti bir dizi kaynaktan gelir. Bu belki bir hükümet bağışı, belki uluslararası bir donorden bağış ve/veya bazı fon artırıcı aktivitelerle toplanan sempatizanların ve toplum sakinlerin yaptıkları bağışlar hatta belki bir kredi bile olabilir.

  2. Aksine, işletim maliyeti, kullanıcı ücretleri (su sembolik düşük bir oranda satılmaktadır) ve/veya tüm sakinlerin üzerine düşen bazı sabit oranlı vergilerin birleşimini kapsayabilir.

Sizin bu ayrımı yapmanız gerekir ki böylece toplum da farkı anlayabilsin.Yönetici, sizin rehberliğinizde kaynaklar arasında ayrım yapan bir fon planı oluşturmalıdır ve daha sonra toplumun da onayını almalıdır. Toplumun onayı olmadan (bu onay nasıl uygunsa oylama,referandum, halka açık toplantı yoluyla olabilir) plan, meşru olmaz ve ücretlerin toplanması zorlaşabilir.

Maliyet Fayda Analizi

Bir toplumun su temini tesisi için, çeşitli teknoloji seçeneklerini hesaplarken her birinin maliyetini ve faydasını inceleyip karşılaştırmak önemli bir egzersizdir.

Düşünülen su temini tesislerinin her bir çeşidi için gerçek maliyet listesi hazırlanmalıdır. Bu hem sermaye maliyeti hem de işletme maliyeti için hazırlanmalıdır. Daha sonra bu tesisten tahmini olarak kaç kişinin doğrudan faydalanacağı belirlenmelidir. Bu tahmine, toplumun bir parçası olan ancak önerilen tesisten çok uzakta bulunup da bunu kullanacak olanlar, dahil edilmemelidir.

Daha sonra toplam sermaye ve işletme maliyetinin hizmet verilen kişi sayısına bölünmesiyle kişi başına düşen maliyet tahmin edilebilir. Bu rakam, su temini tesisinin seçimi için değişik kaynakların ve teknolojilerin araştırılmasında, önemli bir unsur olarak göz önünde bulundurulur. Bu çalışma toplum için değil toplum tarafından yapılmalıdır.

Kişi başına düşen işletme maliyeti, suyun teklif edilen ücreti ile ya da satış fiyatı ile karşılaştırılmalıdır. Kişi başına düşen işletme maliyeti, suyun teklif edilen herhangi bir ücreti ile ya da satış fiyatı ile karşılaştırılmalıdır. Şeffaflık uğruna , bu hesaplamalar toplumdaki herkese aynı zamanda da tüm potansiyel ve gerçek bağışçılara açık olmalıdır

Su temininin parasal faydalarını hesaplamak daha zor olacaktır.

Su kesinlikle hastalıkları azaltacak bu yüzden de üretkenliği artıracaktır. Bu durum ancak, suyla ilgili konulara sağlık önlemlerinin eşlik etmesi, içme suyu ve atık suyun ayrı tutulması ile ilgili davranış değişikliklerinin kazanılması ve bu prensiplere ilişkin bilgilerin artması ile mükün olabilir. Bakınız Su ve Sağlık. Bu yüzden konuyla ilgili parasal tahminlerde bulunmak çok zor olacaktır.

Eğer hesaplamalar mümkün olsaydı, fayda maliyet analizi kişi başına maliyet ile kişi başına faydanın karşılaştırması ile oluşan bize yatırımın buna değip değmeyeceğini söyleyecek bir oran olurdu.

Harekete Geçiricinin Rolü

Siz belki uluslararası bir bağışçı tarafından finanse edilmiş bir proje için ya da toplumu, su projesinin bir parçası olarak, harekete geçirmekle görevli bir ajans için (hükümetin bir deapartmanı gibi) çalışıyor olabilirsiniz. Bu tür projelerin yöneticileri sizden bir değerlendirme bekleyeceklerdir. Ancak yöneticilerin, bu değerlendirmenin, toplum projesi dizaynının, yatırım gerekçelerinin ve karara katkı yapan diğer olayların, sizin ya da proje tarafından değil, toplum tarafından meydana getirildiğinin bilmeye ihtayacı vardır.

'Toplum katılımı' olarak çoğunlukla ve yalnızca arkası gelmeyen, sözde ödemeler yapılır. İşte bu durumda sizin net olmanız ve toplumun değerlendirme yapması ve karar alması gerektiğini onlara açıklamanız gerekir.

Toplumun katılımı pasif olmamalıdır. Toplum samimiyetle katılmalı ve değerlendirmelere de karar alma mekanizmasına da merkezi olarak dahil olmalıdır. Harekete geçirici olarak size düşen görev, bunun olduğunu görmektir. Bu olmadan projenin sürdürülebilirliği, toplumun sorumluluğu, güçlendirimesi ve gelişmesi sağlanamaz.

––»«––

Maliyetleri Karşılamak için Bağış Toplamak


Bazı Maliyetleri Karşılamak için Bağış Toplamak

© Telif Hakkı 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Site Dizaynı Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 26.07.2012

 Ana sayfa

 Su