Glavna Stranica
 Voda
Prevodi:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke

Sadržaji:

Sadržaji

Sadržaji:

Sadržaji

Sadržaji:

Sadržaji:


RAZMOTRITE PUMPU SA KONOPCEM

Pomaganje zejednicama da se samo pomognu

od Fila BartlaDr.

preveo Boris Baščarević


Posvećeno Endrjuu Livingstounu

Izdanje za trening

Zašto ne dizajnirati pumpu koja koristi samo lokalno dostupne delove?

Uvod:

, Ovo nije inženjerski dokument, već o delu inženjerske tehnologije, smerna pumpa za dovođenje vode iz plitkih bunara. Pogledaj Internet podsetnik. Kao i drugi dokumenti za trening na ovom web sajtu, ovaj se zasniva na principut da zajednice mogu da budu ojačane (unapređene. činjenjem stvari sa sebe radije nego čekajući za milostinju sa strane)

Tehnički i inženjerski aspekti se pominju kako bi bili iskorišćeni za ilustraciju tih principa)

Pumpa sa konopcem, sada popularna u Centralno j Americi, ima nekoliko prednosti i mana. Diskusija je ovde fokusirana to, kako one mogu da ilustruju pristup unapređivanja za zajednice sa malim dohodkom. Dok je namenjena zajednici, mobilizatoru, inženjeri i tehničaru može izgledati smešna

Pumpa sa konopcem:

Pumpa sa konopcem je veoma jedna. Sastoji se od neprekidnog kotura konopca. Koji je namotan oko točka bicikle na vrhu bunara. Pogledaj dijagram.

Ona visi labavo potopljena u bunar, i onda se ponovo podiže kroz plastičnu cev do vrha. Na konopac su dodati ventili, napravljeni od korišćenog šlaufa ili bilo kog drugog odrivog fleksibilnog materijala kako što je upotrebljena koža za cipele), na svakih 20 do 30 cm. Točak) bicikle može biti pokrenut rukama tako da se konopac može spuštati dolo van cevi i potom nagore u cevi. Ram bicikle može modifikovati od strane zavarivača i testere za metal kako bi se držao točak bicikle, i pedale bicikle se mogu modifikovati kako bi postale ručne poluge. Kako konopac izlazi iz unutrašnjosti cevi, ventili teraju vodu sa dna bunara ka vrhu. Napravljeni spoj u cevi blizu vrha tako da konopac nastavlja uz točak, dok voda izlazi iz cevi u pripremljeni kontejnjer.

Prosto.

: Svi sastavni delovi pumpe sa konopcem su najčešće dostupni u bio kom gradu srednje veličine konopac, upotrebljeni šlaufi, upotrebljni ram bicikle i točak i plastična cev. Nijedno nije mnogo skupo

Za pumpu sa konopcem se zna godinama, možda decenijama, ali u nekoliko proteklih godina. postala je popularna i široko primenjivana u Nikaragvi

Thehnologija vode nije nauka o raketama:

Više od pola veka, pomoćni projekti iz Evrope i Severne Amerike ili kroz multilateralne agencije pružali su pomoć sa ciljem dovođenja pijaće vode u seoske zajednice Afrike, Azije, Južne Amerike i svuda drugde gde se nalaze nerazvijene zemlje. Tokom svog tog vremena, dok je zapadna tehnologija poslala čoveka na Mesec, razvila Internet i mobilni telefon, otkrila tajne čovekove DNK i tvorevine manje od molekula. Još uvek nije, kakogod, pronašla način da obezbedi vodu za siromašne seljake koji su bez pomoći više od nekoliko meseci ili godina.

Tehnologija ručne pumpe, stvorena je za porodičnu upotrebu u Evropi i Severnoj Americi, i izgleda da nepouzdana za upotrebu zajednice do 500 ili više seljaka, bez obzira na tehnička unapređivanja koja su učinjena ili koliko je obezbeđen trening. Ta tehnologija je propala, zato što je njenim izumiteljima i razvijačima nedostaju neke stvari koje se tiču vrednosti, ponašanja i organizacije ljudi kojima je voda potrebna. Ili će biti, da proizvođači ostvaruju profit od prodaje rezervnih delova i ne žele da naprave pumpe koje če duže trajati?

Kada nadčežni izaberu ručnu pumpu, ima ekonomskog smisla da pokušaju da osiguraju da su sve pumpe instalirane u regionu iste, tako da će zahtevati iste rezervne delove. Tako proizvođač osvaja tržište za rezervne delove.

Zagonetka rezervnih delova:

Proizvođenje dostupnih i jeftinih rezervnih delova za sve seoske zajednice je veliki problem. Jeftiniji i brže prenosivi (veliki pronalazački preokret) rezervni delovi bili bi manji problem, zato što bi lokalni dileri bili voljni da ih skladište. Privatno preduzetništvo bi bilo u mogućnosti da reši problem.

Veliki i slabo pokretljivi delovi nisu tako popularni ko dilera, zato što koštaju skladištenja i nisu toliko unosni za prodaju. Tržište je isuviše usko. Pokušalo se da se dobije pomoć vlade za ove rezervne delove, ili na posletku samo besplatno skladište.

Postavlja se pitanja, onda, kako i koliko pumpi (istog tipa) mora biti konstruisano u područiju tako da se rezervni delovi dovoljno brzo kreću kako bi bili unosan posao za slobodne preduzetnike. Koji je početni broj? Što je tržište šire, toliko su veći izgledi za prodaju rezervnih delova.

Ekonomisti su predložili da je način, da se rezervni delovi učine unosnim poslom taj, da se rezervni delovi takođe koriste i za druge svrhe. Na primer za ventile i ramove, oni koji su napravljeni kako bi se koristili na motornim vozilima će biti skladišteni za mnogo veće tržište, nego samo za upotrebu ručnih pumpi. Ramovi i ventili za poznate Afridove ručne pumpe, na primer, su napravljeni u veličini i oblicima u kojima mogu da budu korišćeni samo za Afridove pumpe. Veoma malo tržište. Čine se napori da se dizajnira nova ručna pumpa, koja može da koristi rezervne delove već dostupne na drugim tržištima. Veliko tržište ima više izgleda i održljivije je.

Naravno, pumpa sa konopcem ima sve svoje rezervne delove, cela mašina, dostupna u ( nekoliko drugih tržišta, široko raširenih kroz područije našeg interesovanja( siromašne države. Nekoliko njih, pokvareni bicikli i upotrebljene gume, na primer, nalaze se čak i na gomilama smeća. Nalaženje njih može biti dobar posao za one koji se bave reciklažom i prikupljanjem smeća.

Sadašnji interesi:

Mnoge osobe koje se nalaze na pozicijama moći,koje su od autoriteta i stručne imaju trenutno interesa da održavaju situaciju istom kakva je i sada. Tehnologija ručne pumpe je unosan posao proizvodnje za fabrike u Evropi i Indiji, ili u zemljama gde se nalaze posrednici.

Dok su sirovine za ručne pumpe prilično česte, pretvarajući ih u ručne pumpe, proizvođač im dodaje određenu vrednost i stoga ostvaruje zadivljujući dobitak od njihove prodaje. Verovatnoća da će pumpa sa izgledima da uspe, napraviti zanatlije od lokalnih materijala, koji već prave druge stvari od njih, uteruje strah u srca i teftere proizvođača ručnih pumpi i njihovih šampiona.

Ljudi koji žele da drže stvari kao što jesu, će unajmiti i/ili donirati eksperte i pisce s ciljem da nađu manu loklalnim alternativama kao što je pumpa sa kanapom, i da pevaju halospeve os sopstvenom dizajnu ručnih pumpi. Takođe će pokušati da obezbede poklone i pobude vladinih nadležnih kako bi stvorili pravila i propise u korist upotreve pumpi na konopac (na primer njihovih) preko lokalno stvorenih alternativa

Održavanje stvari kao što jesu način koji za sada održava kontinuitet siromaštvo i zavisnost

Ah, Da! Korupcija:

U modulu za trening o smanjivanju siromaštva, jedan od pet glavnih uzroka siromaštva je nabrojan, neiskrenost.

Ako javni službenik skrene novac investicija ili razvoja od njihove nameravane svrhe u njegov ili njen džep, to je nečasno. To je faktor koji doprinosi održavanju siromaštva.

;Postoji višestruki efekat. Novac namenjen razvoju je novac investicija, doprineo bi povećenju nivoa stvarnog dohodka u budućnosti. Kada je skrenut od strane javnog službenika za ličnu upotrebu (ukraden) takođe je prebačen sa investicija na potrošnju. To znači, na primer, da hiljdu jedinica valute namenjene razvoju bi vredele šest ili sedam hiljada jedinica budućeg povećanja bogatstva zajednice. Tih šest ili osam hiljada jedinica valute je ukradeno od zajednice budući da korumpirani zvaničnik dobija jednu hiljadu jedinica za ličnu upotrebu (i koju ona ili on može da stavi u promet u lokalnoj ekonomiji). Čak i jedna hiljada jedinica će biti izgubljena iz lokalne ekonomije ukoliko se prenese na strane bankovne račune-kao u Švajcarskoj

U sektoru vode i sanitarije, upotreba izbušenih rupa i ručnih pumpi nudi nekoliko mogućnosti za takvo skretanje.

Ako je privatnik unajmljen da izbuši rupu ili da instalira ručnu pumpu, potrošiće veliku svotu novca na objekte i na rad prilikom instaliranja.

Neki ljudi opravdavaju takvu zloupotrebu resursa od strane zvaničnika, govoreći da su njihove plate suviše male. Kako to istinski opravdava kriminalnu delatnost? Ako seljak ukrade lokalnu robu koja samo vredi deste dolara, ona ili on će biti pretučeni možda do smrti.

Ako su plate zvaničnika isuviše male, one bi trebalo da budu postavljene na nivo tržišnih minus ekstra dodatak za zvaničnike, obezbeđenje na poslu, dodatak za kuću, i tako dalje. Njihova pozicija u valdi, ne bi trebla da bude razlog da zanemaruju svaki zločin koji počine, posebno krađe velikih svota novca ili sredstava namenjenih siromašnim ljudima. Male plate nikada ne bi trebalo da budu, kako bi se objasnila krađa ili nečasništvo. Ovo su zločini. Oni se dešavaju više kada ima manje javnosti troškova vlade.

Nasuprot tome, gde se bunar kopa ručno upotrebom lokalne radne snage ( koja se plaća od istih razvojnih ili investicionih fondova) i gde se pumpe prave u potpunosti od lokalnih materijala ( kao za pumpu sa konopcem) tada je zloupotrebu mnogo teže sakriti, utoliko i mnogo teže uspeti u njoj.

Vladini predpostavljeni i državni privrednici utoliko imaju razlog više da pronađu slabosti alternativnih tehnologija i raspravljaju protiv njihove upotrebe

Manjkavosti:

Kao i mnoge stvari u životu, pumpa sa konopcem nije paket neograničene radosti i sreće. Postoji i nekoliko nedostataka. Ovo uključuje ograničenje duga i moguće zagađenje vode.

Dok je pumpa sa konopcem efikasnija za plitke bunare, manje je efikasnija za dublje bunare Nažalost nije jednostavno predvideti koliko dubok bunar može da bude u kome pumpa sa konopcem može da radi.

Nepredvidljivost raste od upotrebe lokalnih materijala bez univerzalnih standarda. Oba dijametra i debljana ventila, na primer, utiču koliko dubok bunar može da bude (na koju dubinu postaviti pumpu sa konopcem). Zato što unutrašnje gume i koža dolaze u nekoliko debljina, i zato što ventile seče lokalni zanatlija, oni nisu uniformni. Ako je ventili isuviše tanak i fleksibilan, on zavija i otpušta vodu niz ventil na konopac.

Što su bunari mnogo dublji, voda koja kontrolno vaga na dnu ventila može biti toliko teška da potone, pre nego što može da bude donesena na vrh bunara. Slično, čak iako nije suviše prilagodljiv, možda je bio precizno isečen do dijametra unutar cevi i voda će ponovo potonuti na dno ventila. Ovaj problem se takođe povećava sa dubinom bunara. Ako je ventil sečen isuviše tanko, isuviše debelo surotno unutrašnjosti šipke, ali bi to moglo takođe da oteža izvlačenje točka na vrh. Na nekom mestu biće teško okretati točak rukama. Ovaj problem se takođe povećava sa dubinom bunara.

Kako su ove varijable nepredvidive, još uvek nije moguće utvrditi koja je maksimalna dubina bunara na kojoj će pumpa sa konopcem biti efektivna. Možda je to 35-45 metara.

Druga mana je mogućnost zagađivanja bunara. Gore opisana pumpa sa konopcem ne identifikuje da bi bunar trebao da bude pokriven. Postoji navika kod lokalnog stanovništva da izbegnu pokrivanje bunara, zato što ro zahteva vremena, novca, podrške i želje zasnovanoj na higijenskom znanju). Ako je bunar nepokriven, male životinje mogu upasti u njega) i pobegnu ili oba. Ljudski otpad i paraziti mogu upasti u bunar ukoliko ruke nisu čiste kada se točak pokreće.

Dobar poklopac za bunar će dozvoliti da se cev nađe iznada njega, pre puštanja vode podignute konopcem do kontejnjera. Rupa u poklopcu za konopac koji se spušta može biti dovoljna. Sigurno će biti poboljšan dodavanjem kratke cevi, koja je malo šira nego glavna cev, iznad poklopca tako da ventili mogu lako da se postave na nju, duž konopca, u bunaru

, Kada stanovnici opštine ne brinu toliko o higijeni (norma je nažalost pre pravilo nego izuzetak) i bez sredstava, mogu imati veću želju da izbegnu poklopac, ovo dozvoljava povećanu mogućnost za zagađivanje bunara

Odgovarajući trening i efektivna javna svest o higijeni mogu da smanje efekte ovakvih manjkavosti.

Dok su ovo prepoznate manjkavosti upotrebe pumpe sa konopcem, one nisu glavni problem. Stručnjaci sa postojećim interesima za upotrebu ručne pumpe, kakogod, će preterivati sa njima i izbeći da vam kažu da su troškovi sa kojima se suočavaju tako zanemarljive mane manje nego troškovi upotrebe ručne pumpe.

Povećavanje intenziteta radne snage:

Lokalna nekvalifikovana radna snaga može biti upotrebljena za kopanej bunara i za instaliranje pumpi sa konopcem na glave bunara. Kvalifikovana radna snaga, kao nezavisne zanatlije, mogže praviti ventile od upotrebljenih guma, konstruiše pumpu od upotrebljenog i napuštenog bicila i da stavlja ventile na konopac.

Trošenje novca za razvoj na lokalnu radnu snagu umesto na uveženi kapital ima mnogo prednosti. Ranije je bilo raspravljano da smanjuje mogućnosti za zloupotrebu fondova od lične koristi, što je funkcija povećane javnosti uključivanjem više ljudi. Javnost pomaže da novac sakpljen od strane zajednice i novac od donorskih agencija bude mnogo vidljiviji, i stoga manje verovatno da bude zloupotrebljen.

Takođe ima i druge prednosti. Kao deo procesa jačanja privatnog preduzetništva. mogu se stvoriti i obučiti lokalni preduzimači koji kopaju bunare i proizvode pumpe. (To organizovanje može da bude deo posla mobilizatora zajednice (Vas

Novac od razvoja koji bi otišao iz zajednice, ukoliko bi bio potrošen na uvoz ručne pumpe proizvedene negde drugde, bi otišao ovlim lokalno organizovanim preduzetnicima Kompanija koja kopa bunar ili kooperacija mogla bi da bude formirana od menadžera i trenera (iz opštine ili provincije) koji unajmljuju različite vrste radne snage za svakog klijenta zejdnice bunara (od svakog klijenta zejednice gde će se kopati bunar).

Kada se novac upotrebi za zaposlenje lokalnih mladih ljudi, novac koji zarade biće potrošen od u loklanim prodavnicama za ličnu kupovinu To, u povratku, podstiče ekonomiju zato što predstavlja ubrizgavanje novog novca koji bi inače otiša napolje, kako bi se kupila uvezena dobra i/ili platili dileri i snabdevači izvan zajednice

Isto se odnosi na zapošljavanej lokalnih zanatlija koji prerađuju pokvarene bicikle u pumpe, da prerade upotrebljene gume u ventile, da prikače ventile za konopce, i da iseku i instaliraju plastične cevi. Tehnologija pumpe sa konopcem se isplati sama po sebi za povećavanje intenziteta radne snage, za povećavane lokalnog prihoda po generaciji, smanjivanje nezaposlenosti i za razvoj lokalnog preduzetništva.

Strategije mobilizatora:

Ovaj dokument, kao i drugi u seriji, namenjen je pre svega mobilizatorima zajenice (i, menadžerima i planerima). Ovo nije nameravana tehnička rasprava o pumpama sa konopcem već radije kao diskusija društvenih i ekonomskih razmatranja povezana sa njihovom upotrebom. Vi kao mobilizator, animator, aktivista ili radnik zajednice, imate glavni cilj, jačanje (razvoja kapaciteta) ili unapređivanje siromašnih zajednica.

Samo pomaganje nije samo sloboda od zavisnosti od spoljnih sredstava, već takođe i sloboda od svih izvora sa strane (uključujući i ideje, koje tehnologije bi trebalo biti upotrebljene). Ne postoje dokazi da siromašna sela u manje razvijenim zemljama neupitno trebaju da usvoje način razmišljanja, kreativnost i procene na kojima je zasnovana tehnologija Evrope i Severne Amerike. To je forma mentalne zavisnosti koja je faktor u održavanju siromaštva.

Obezbeđivanje skupih izbušenih rupa

Promocijem upotrebe pumpe sa konopcem, objašnjavanjem njihovih prednosti i mana članovima zajednice koji moraju da odluče ukoliko ih žele, mobilizator može da smanji zavisnost i pomogne unapređivanju samo pomaganju. Ako budu viđeni da rade, oni će ih imitirati.

Zapamtite da je selo, a ne agencija ta koja mora da donese odluke. Dok vi možete da pogledate troškove i dobitke različitih izbora sa njima, članovi zajednice, kao grupa, moraju da odluče koji bi im nivo tehnologije bio najviše odgovarao. Naoružani argumentima i razmatranjima iznad, možete im insistirati razmatranjem posledica izbora pumpe sa konopcem u poređenju sa drugim tehnologijama. Vaša strategija je da odredite alternative, troškove, dobitke i druga razmatranja svakog, tako da članovi zajednice kao grupa može informisana da donese odluke za sebe.

Zaključak

Pumpe sa konopcem nisu univerzalan lek za sve da bi lečile sve bolesti sektora pijaće vode. One, kakogod, unapređuju situaciji za mnogo problema koji se sada dešavaju

Dokle se god moćni trenutni interesi opiru uvođenju i porastu upotrebe pumpi sa konopcem, njihovih prednosti, pogotovu u povećavanju oslanjanja zajednice samu na sebe i unapređivanje, teško se premašuju njihovi nedostatci

Mobilizator je u dobroj poziciji da predloži uvođenju pumpi sa konopcem, da ublaži njihovu povećanu upotrebu i pomogne članovima zajednice da donesu sopstvene odluke i pomognu sebi da postanu više unapređeni.

––»«––

Neke veb adrese:

  1. http://www.i4at.org/lib2/ropepump.htm
  2. http://www.ropepump.com/
  3. http://home.planet.nl/~holts000/index.htm
  4. http://www.gaia-movement.org/ (pdf)
  5. http://www.gamos.demon.co.uk/

Pumpa sa konopcem

od
Grega Bartla

Dijagram pumpe sa konopcem
Kliknite na dijagram za punu veličinu


Pumpa sa konopcem


Studenti prave pumpu sa konopcem na sajmu nauke
Studenti prave pumpu sa konopcem na sajmu nauke

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 04.10.2011.

 Glavna stranica

 Voda