Κεντρική Σελίδα
 Εγχειρίδια


Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Romãnã
اردو / Urdu

                                        

Άλλες σελίδες:

Ενότητες

Χάρτης Σελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Βοηθητικά Έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΟΥΤΟΥ

ISBN: 92-1-1314 03-8 ─ UN: HS/544/98


από τον Δρ. Φιλ. Μπαρτλ

μετάφραση Σοφία Καραούλη

Φτωχός δεν είναι αυτός που δεν έχει πολλά
Αλλά αυτός που θέλει πολλά.

Thomas Fuller

Πρόλογος:

Αυτό είναι το δεύτερο από τα τρία εγχειρίδια για τον εργαζόμενο σε τομέα. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι για την κοινοτική ανάπτυξη ασχολούνται με τη δημιουργία δημόσιου ή κοινοτικού πλούτου πρόσβαση σε ανθρώπινες εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες όπως σχολεία, κλινικές, δρόμοι, αγορές,

Είναι το αποτέλεσμα έξι ετών κινητοποίησης και κατάρτισης της κοινότητας σε θέματα διαχείρισης στο CMP (Πρόγραμμα Κοινοτικής Διαχείρισης) της Ουγκάντα, όπως εφαρμόστηκε από το UN-HABITAT ( habitat) και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Κοινοτικής Ανάπτυξης της Κυβέρνησης της Οτγκάντα. Πολλά διδάγματα προέκυψαν στη διάρκεια των ετών, μερικά μέσω επιτυχιών και μερικά μέσω αποτυχιών. Μετά από όλα αυτά αναγνωρίσαμε τη δυναμικότητα και την καταπληκτική ανθεκτικότητα των κοινοτήτων.

Αυτό που καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε είναι ότι όλες οι κοινότητες, ασχέτως επιπέδου φτώχειας, διαθέτουν πόρους (αρκετοί ακόμη χρήζουν ταυτοποίησης) που μπορούν να αξιοποιηθούν, ώστε αυτές όπωζ και όλη η χώρα να οδηγηθούν στην ανάπτυξη. Για την αξιοποίηση των μεγάλων εθνικών πόρων, η κινητοποίηση και η κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης είναι απαραίτητα. Το εγχειρίδιο αυτό δείχνει πως οι πιθανοί αυτοί πόροι μπορούν να αξιοποιηθούν για αειφόρο ανάπτυξη. Απευθύνεται σε Κυβέρνηση, ΜΚΟ, επαγγελματίες και εθελοντές παρακινητές παντού. Δεν περιορίζεται μόνο στην Ουγκάντα. Ευχόμαστε να είναι χρήσιμο και για σας.

Phil Bartle, Επικεφαλής Τεχνικός Σύμβουλος
Laban Mbulamuko, Εθνικός Συντονιστής
Πρόγραμμα Κοινοτικής Διαχείρισης
1992-1998

Αυτό είναι το δεύτερο από τα τρία εγχειρίδια για τον κοινοτικό παρακινητή. Είναι η συνέχεια από το "Εγχειρίδιο Παρακινητή," και "Εγχειρίδιο για τον Έλεγχο και την Αξιολόγηση." Ενώ το πρώτο από αυτά αποσκοπεί στην εξάλειψη της φτώχειας με τη δημιουργία πλούτου κοινόχρηστου χαρακτήρα (π.χ. με πρόσβαση από όλους και/ή που ανήκει στο δημόσιο), αυτό το εγχειρίδιο αποσκοπεί στη δημιουργία πλούτου (για την εξάλειψη της φτώχειας) με ιδιωτική ιδιοκτησία (από άτομα ή οικογένειες) μέσω της μικροεπιχειρηματικότητας.

Αυτό είναι ένα ΄πώς να΄ βιβλίο για εργαζόμενους για την κοινοτική ανάπτυξη που αποσκοπούν στην εξάλειψη της φτώχειας. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές μέθοδοι προώθησης της δημιουργίας πλούτου. Μία από αυτές αποτελεί και η προαναφερόμενη.

Ξεκινάει με την ανάλυση της φτώχειας και τις αιτίες της, που καθοδηγούν τις δραστηριότητες με σκοπό την εξάλειψή της. Μετά συνεχίζει με τη χρήση ενός συνδυασμού πίστωσης και κατάρτισης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για τη δημιουργία ομάδων. Το επόμενο κομμάτι περιγράφει τις ικανότητες που χρειάζεται να μεταφέρετε σε όσους γίνουν επιχειρηματίες. Τέλος, γίνεται αναφορά στις απαιτήσεις για τη λειτουργία μιας βιώσιμης μικροεπιχείρησης.

Το εγχειρίδιο αυτό στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της θεωρίας, της ιστορίας και της αφήγησης. Επικεντρώνεται σε όσα εσείς, ως κοινοτικοί παρακινητές, πρέπει να γνωρίζετε για την προώθηση της μείωσης της φτώχειας.

1. Φτώχεια και Πλούτος:

Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η εξάλειψη της φτώχειας. Δε θα την εξαλείψουμε με την προσωρινή άμβλυνση της δυσφορίας και του πόνου που προκαλούνται από τη φτώχεια. Αυτά είναι συμπτώματα. Πρέπει να προσδιορίσουμε τις αιτίες της φτώχειας και να δράσουμε ενάντια σ΄αυτές τις ισχυρές αρνητικές δυνάμεις. Πρέπει να επινοήσουμε μεθόδους που δημιουργούν καθαρό πλούτο και μια αειφόρο πρόοδο της ανάπτυξης.

Κάθε μεγάλος στρατιωτικός ηγέτης θα σας πει πως για να νικήσεις τον εχθρό, πρέπε ι να γνωρίζεις τα πάντα γι΄αυτόν. Όταν πρόκειται για την ήττα της φτώχειας, πρέπει να ξέρουμε τα πάντα γι΄αυτήν (όχι μόνο τα συμπτώματά της) και για τον πλούτο.

Το εγχειρίδιο αυτό δε σας λέει τα πάντα για τη φτώχεια. Κάνει μια εισαγωγή στα βασικά στοιχεία και σας κατευθύνει ώστε να διδάξετε περισσότερα στον εαυτό σας. Πάρτε αυτές τις ιδέες, γράψτε τες στο στο ημερολόγιό σας, σκεφτείτε τες, επεκτείνετέ τες, προκαλέστε τες, συζητείστε με φίλους και συναδέλφους σε ομάδες, σεμινάρια και στον ελεύθερο χρόνο σας. Χρησιμοποιήστε το εγχειρίδιο ως εκκίνηση.

1.1. Εναλλακτική Προοπτική:

Για να κατανοήσουμε τη φύση και τις πηγές της φτώχειας και του πλούτου, πρέπει να αγνοήσουμε καταρχήν μερικές κοινές υποθέσεις. Η φτώχεια δεν είναι μόνο η απουσία χρημάτων. Ο πλούτος δεν είναι μόνο η κατοχή χρημάτων. Η φτώχεια και ο πλούτος δε σχετίζονται μόνο με την απουσία ή παρουσία του χρήματος.

Χρήμα μπορεί να χρησιμοποιθεί ως μέτρο πλούτου, μέσο αποθήκευσης πλούτου, και ένα χρήσιμο σύνολο συμβόλων για την ανταλλαγή πλούτου. Αλλά το χρήμα δεν είναι πλούτος και η φύση της φτώχειας είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση από την απουσία χρήματος. Όταν ξεκινάτε με αυτή τη ριζοσπαστική ή επαναστατική ιδέα, πως ο πλούτος είναι κάτι περισσότερο από χρήματα και η φτώχεια είναι κάτι παραπάνω από την έλλειψη αυτών, τότε μπορείτε να μάθετε να αντιμετωπίσετε επιτυχώς τον κοινό εχθρό, τη φτώχεια.

Αυτό δε γίνεται για να υποτιμήσουμε το χρήμα. Στη μάχη μας ενάντια στη φτώχεια, το χρήμα μπορεί να αποτελέσει πολύ χρήσιμο εργαλείο. Πολλά από τα "πώς να" μέρη αυτού του εγχειριδίου δείχνουν πώς το χρήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξάλειψη της φτώχειας και τη δημιουργία πλούτου. Θυμηθείτε ωστόσο,πως το χρήμα από μόνο του δεν μπορεί να εξαλείψει τη φτώχεια.

Εσείς, ως κοινοτικοί εργαζόμενοι, χρειάζεστε τρία πράγματα για να συνδράμετε στην εξάλειψη της φτώχειας: (1) κατανόηση των ιδεών και των αρχών (2)μερικές ικανότητες στην κατάρτιση, διευκόλυνση και οργάνωση και (3) προσωπικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της ακεραιότητας, του κινήτρου και της δημιουργηκότητας. Χωρίς να είναι πολύ θεωρητικά, ωστόσο, τα δύο πρώτα κεφάλαια του εγχειριδίου σας δείχνουν τις αρχές και τις ιδέες που πρέπει να κατανοήσετε.

1.2. Πλούτος:

Αν το χρήμα δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον πλούτο, και απλά προσθέτοντας χρήματα δε εξαλείφεται η φτώχεια, τότε τι είναι πλούτος και πώς θα βοηθήσει στον αγώνα κατά της φτώχειας;

Αν κοιτάξουμε τον οικονομικό ορισμό του πλούτου, θα πλησιάσουμε στο να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί στη μάχη κατά της φτώχειας. Οι οικονομολόγοι μιλάνε για "αγαθά και υπηρεσίες" με αξία, αλλά ακόμα και τα "αγαθά" έχουν αξία μόνο μέχρι το βαθμό που προσφέρουν κάποια υπηρεσία. Η κεντρική ιδέα εδώ είναι η αξία. Ένα πράγμα έχει σχετική αξία σε σχέση με δύο χαρακτηριστικά, (1) αν είναι σχετικά χρήσιμο (έχει χρησιμότητα) και (2) αν είναι σχετικά σπάνιο.

Όσοι από μας έχουν μείνει από μετρητά, νιώθουμε ότι ξέρουμε τι είναι φτώχεια. Αλλά η εμπειρία της ατομικής φτώχειας, η οποία αντιμετωπίζεται με τη απόκτηση χρημάτων, είναι πολύ διαφορετική από το κοινωνικό πρόβλημα της φτώχειας, το οποίο αποτελεί πρόβλημα όλης της οικονομίας. Το κοινωνικό πρόβλημα της φτώχειας είναι η έλλειψη πλούτου, όχι η έλλειψη χρημάτων. Για τα άτομα με χαμηλό εισόδημα, η φτώχεια είναι επίσης και η κατανομή του πλούτου στην κοινωνία. Αν προσθέσετε χρήματα στο σύστημα, δημιουργείτε μόνο πληθωρισμό και αυτό δε γλιτώνει την κοινωνία από τη φτώχεια. Η απάντηση στη μάχη κατά της φτώχειας, ως κοινωνικό πρόλημα, δεν είναι η εισαγωγή χρημάτων, αλλά η δημιουργία πλούτου. Και για το λόγο αυτό ο τίτλος αυτού του εγχειριδίου είναι δημιουργία πλούτου και όχι απλά δημιουργία εισοδήματος.

Μπορείτε να κάνετε τρία πράγματα με τον πλούτο: (1) να τον καταναλώσετε, (2) να τον αποθηκεύσετε και (3) να τον επενδύσετε.

Για να το απεικονίσουμε αυτό, ας πάρουμε το παράγειγμα του Αφρικανού γεωργού. Καθώς η πλειοψηφία των γεωργών στην ήπειρο είναι γυναίκες και κορίτσια, θα χρησιμοποιούμε το ΄θηλυκό γένος΄, χωρίς να κάνουμε διακρίσεις εις βάρος του αρσενικού γένους ή να το ξεχνάμε. Ας πούμε πως έχει μόλις έκανε τη συγκομιδή του καλαμποκιού. Μπορεί να το (1) καταναλώσει, (2) αποθηκεύσει, ή (3) επενδύσει. Μπορεί να μαγειρέψει μέρος αυτού και να το φάει με φίλους και συγγενείς. Αυτό σημαίνει πω (1) θα το καταναλώσει. Μπορεί να το βάλει σε δοχείο. Αυτό σημαίνει πως (2) θα το αποθηκεύσει. Αν τα παράσιτα καταστρέψουν μέρος του αποθηκευμένου καλαμποκιού, απλά θα το αποκαλέσουμε ατυχή μορφή κατανάλωσης. Μπορεί, επιπλέον, να το αποθηκεύσει , ώστε να το χρησιμοποιήσει ως σπόρο, για να φυτέψει και να μεγαλώqσει περισσότερες σοδειές στο μέλλον. Αυτό αποτελεί (3) επένδυση του πλούτου της, δηλαδή το καλαμπόκι (το οποίο είναι σπάνιο και χρήσιμο).

Το στοιχείο στην αύξηση του πλούτου σε ένα οικονομικό σύστημα, τότε είναι η επένδυση, όπου η άμεση κατανάλωση αποφεύγεται στο παρόν ή βραχυπρόθεσμα, ώστε να υπάρξει αυξημένη παραγωγή πλούτου στο μέλλον. Ο σύγχρονος πολύπλοκος κόσμος μας δεν είναι τοσο απλός όσο ένας γεωργός που έχει να κάνει τρεις επιλογές, αλλά το κύριο σημείο παραμένει το ίδιο, η επένδυση οδηγεί σε αυξανόμενο πλούτο και στη μείωση της φτώχειας.

1.3. Φτώχεια:

Τι προκαλεί τη φτώχεια; Το κοινωνικό πρόβλημα της φτώχειας. Η έλλειψη χρημάτων αποτελεί μέτρο και σύμπτωμα της φτώχειας, όχι αιτία.  Η αντιμετώπιση του συμπτώματος δε θεραπεύει την ασθένεια. Τα αίτια του κοινωνικού προβλήματος της φτώχειας εντοπίζονται σε διάφορους παράγοντες, ιδιαίτερα σε πέντε βασικούς: ασθένεια, άγνοια, ατιμία, απάθεια και εξάρτηση.

Η ασθένεια κάνει την προσφορά εργασίας των πολιτών λιγότερο παραγωγική. Η αρρώστια και ο θάνατος αφαιρούν έναν από τους τρεις βασικούς παράγοντες της παραγωγής, την ανθρώπινη εργασία. Ο παράγοντας της ασθένειας μπορεί να μειωθεί με την καλύτερη κατανόηση των τρόπων πρόληψής της, και με την διασφάλιση πως ο δημόσιος πλούτος που χρησιμοποιείται στην πρόληψη και την θεραπεία ασθενειών δεν διοχετεύεται για προσωπικό κέρδος. Επομένως, οι παράγοντες τς φτώχειας συνδέονται όλοι μεταξύ τους: η ατιμία και η άγνοια συνεισφέρουν στην ασθένεια και όλοι μαζί στη φτώχεια.

Η άγνοια, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν αποτελεί επαίσχυντη πράξη, είναι απλώς ένα γεγονός. Προκαλείται από την απομόνωση, ώστε κάποια άτομα δε γνωρίζουν κάποια πράγματα απλώς επειδή δεν άκουσαν για αυτά (πληροφορία). Άλλοι παράγοντες που συνδράμουν στη άγνοια είναι η ασθένεια και η ατιμία. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στη χαμηλή διαθεσιμότητα εκπαίδευσης και πληροφοριών.

Η ατιμία, με τη σειρά της, αποτελεί κύρια αιτία της φτώχειας ως κοινωνικό πρόβλημα. Όταν ένα άτομο σε θέση εμπιστοσύνης διοχετεύει εκατοντάδες μονάδες αξίας σε προσωπική χρήση, η κοινωνία πιθανόν να χάσει πολύ περισσότερες από αυτές που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας. Αυτό αποτελεί μέρος αυτού που οι οικονομολόγοι αποκαλούν "πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα". Η ατιμία ευδοκιμεί σε περιβάλλον απάθειας, άγνοιας και εξάρτησης, αποτελώντας άλλο ένα παράγειγμα σμυνδεσης όλων των παραγόντων φτώχειας μεταξύ τους.

Ας σημειώσουμε πως αυτό δεν αποτελεί κρίση. Δεν ισχυριζόμαστε πως η ατιμία, η ασθένεια, η άγνοια και η απάθεια είναι κάτι κακό. Το τι είναι καλό και κακό είναι μέρος της διαδασκαλίας των θρησκευτικών αρχηγών. Αλλά αποτελεί απλά μια επιστημονική ανάλυση (κοινωνική επιστήμη)των παραγόντων της φτώχειας. Για να πολεμήσουμε το κοινωνικό πρόβλημα της φτώχειας (αν αυτό αποτελεί απόφαση των ατόμων) είναι απαραίτητο να καθορίσουμε και να αναλύσουμε τις αιτίες της φτώχειας.

Αλλά αποτελεί απλά μια επιστημονική ανάλυση (κοινωνική επιστήμη)των παραγόντων της φτώχειας. Για να πολεμήσουμε το κοινωνικό πρόβλημα της φτώχειας (αν αυτό αποτελεί απόφαση των ατόμων) είναι απαραίτητο να καθορίσουμε και να αναλύσουμε τις αιτίες της φτώχειας. Αυτοί οι παράγοντες με τη σειρά τους, είναι τα αποτελέσματα πέντε αιτιών κλειδία: απάθεια, ασθένεια, ατιμία, εξάρτηση και άγνοια.

Αυτοί οι παράγοντες με τη σειρά τους, είναι τα αποτελέσματα πέντε αιτιών κλειδία: απάθεια, ασθένεια, ατιμία, εξάρτηση και άγνοια. Η έλλειψη κοινόχρηστων ανθρώπινων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών αφορά στην δημόσια ή ομαδική ιδιοκτησία. Αυτές περιλαμβάνουν έλλειψη πρόσβασης σε εγκαταστάσεις υγείας και εκπαίδευσης, έλλειψη υποδομών, όπως δρόμοι, αγορές, ηλεκτρισμός ή τηλέφωνο και έλλειψη άλλων κοινόχρηστων υποδομών, όπως υγιεινή, πόσιμο νερό και αξιόπιστο εφοδιασμό σε τρόφιμα.

Αυτές οι μορφές κοινού πλούτου διαφέρουν από την προσωπική ιδιοκτησία, όπου η φτώχεια εκδηλώνεται σε χαμηλούς ή ανύπαρκτους μισθούς, έλλειψη γης ή άλλης ιδιοκτησίας, έλλειψη ιδιωτικού κεφαλαίου (εργαλεία, κτίρια, εργοστάσια), και έλλειψη ανθρώπινων ικανοτήτων. Η επίθεση στη φτώχεια σε κοινόχρηστο τομέα περιγράφεται λεπτομερώς στο πρώτο από αυτά τα εγχειρίδια, "Εγχειρίδιο για Παρακινητές." Αυτό το εγχειρίδιο δίνει έμφαση στο σχηματισμό ιδιωτικού κεφαλαίου και στη μείωση της φτώχειας με την κινητοποίηση ιδιωτικών μικροεπιχειρήσεων.

1.4. Επένδυση:

Αυτή η μέθοδος κινεί, σε πολύ χαμηλό επίπεδο, την ιδιωτική επένδυση, η οποία, αν ριζώσει και αναπτυχθεί, συνεισφέρει στη δημιουργία πλούτου και στη μείωση της φτώχειας σε εθνικό επίπεδο.

Ο υπάρχον πλούτος μπορεί να κατευθυνθεί προς την κατανάλωση ή την επένδυση. Το καλαμπόκι, ως τροφή, αποτελεί ένα καλό παράδειγμα καταναλωτικού αγαθού. Ο σκαμμένος κήπος που χρησιμοποιείται για να γίνει χωράφι, είναι ένα παράδειγμα κεφαλαιουχικού αγαθού. Ένα τέτοιο αγαθό δεν μπορεί να καταναλωθεί απευθείας, μπορεί ωστόσο να συμβάλει στην αύξηση του πλούτου. επένδυση σημαίνει να κατευθύνεται ο πλούτος στην παραγωγή κεφαλαίου, απαραίτητου για την ανάπτυξη πλούτου στην κοινότητα και την κοινωνία.

Οι μικρής κλίμακας παραγωγικές εργασίες, ιδιαίτερα η αρχική επεξεργασία αγροτικών αγαθών, εκτελούνται πιο αποτελεσματικά από μεμονωμένους επιχειρηματίες. Αυτή η αρχική επεξεργασία είναι άκρως απαραίτητη σε όλη την ήπειρο και είναι ο πιο ελπιδοφόρος τομέας για τη μείωση της φτώχειας σε ευρεία κλίμακα. Η εργασία σας ως παρακινητής είναι να εισάγετε σε άτομα με χαμηλό εισόδημα, κυρίως γυναίκες (όπως επίσης άνεργους νέους, άτομα με ειδικές ανάγκες και ευάλωτα άτομα), να γίνουν δημιουργοί πλούτου, π.χ.μεμονωμένοι επιχειρηματίες εκτός αγροκτήματος που επεξεργάζονται την αγροτική σοδειά.

2. Πίστωση και Επένδυση:

Η μέθοδος που παρουσιάζεται σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζεται στην εισαγωγή πίστωσης σε μελλοντικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι μετά χρησιμοποιούν τις οικονομίες άλλων ατόμων (σαν δάνεια) για να απομακρύνουν την άμεση σύλληψη και να κατευθυνθούν προς την επένδυση και τη δημιουργία πλούτου.

Όταν κάποιος δανείζεται χρήματα, αυτά δεν είναι δώρο. Πρέπει να πληρωθούν πίσω. Αν δε γίνει αυτό, ο δανειζόμενος μεχει εμπλακεί σε κλοπή, είναι ανέντιμος. Αν υπάρχει διαδεδομένη η άποψη ότι τα δανεισμένα χρήματα δε χρειάζεται να δοθούν πίσω, αυτή η ανεντιμότητα αποτελεί έναν από τους πέντε παράγοντες της φτώχειας ως κοινωνικού προβλήματος.

Οι αιτίες ωστόσο μη αποπληρωμής ενός δανείου μπορεί να είναι αρκετά αθώες: μη ρεαλιστικές ελπίδες και προσδοκίες που δεν είναι ρεαλιστικές (τη στιγμή που συμφωνείται το δάνειο). Ο μη ρεαλιστικός δανεισμός μπορεί να αποτελέσει κύρια αιτία κατάρρευσης της εμπιστοσύνης και τη διάλυση δεσμών φιλίας. Έχει επίσης οδηγήσει πολλές Κυβερνήσεις στη χρεωκοπία.

Ως κινητοποιητές, στον αγώνα ενάντια στη φτώχεια, αποτελεί ευθύνη σας η εξακρίβωση πως τα δάνεια που προορίζονται για τη δημιουργία πλούτου δεν έχουν μη ρεαλιστικούς όρους. Πρέπει να λέτε τίμια στους εαυτούς σας, πως το κάθε δάνειο που εγκρίνετε ή προτείνετε μπορεί να αποπληρωθεί (100%). Αν όχι, τότε υποστηρίζετε την επιβίωση της φτώχειας. Όπως είπαν και οι Eldritch Cleaver and Malcolm X said, "Αν δεν είσαι μέρος της λύσης, τότε είσαι μέρος του προβλήματος."

2.1. Προστιθέμενη Αξία:

Θυμάστε την ιστορία της γεωργού και τις επιλογές που είχε για τη σοδειά με το καλαμπόκι; Τότε αναφέραμε ότι μπορούσε να την καταναλώσει, να την αποθηκεύσει ή να βάλει ένα μέρος στην άκρη για σπόρο. Μια τέταρτη εναλλακτική είναι μια άλλη μορφή επένδυσης, θα μπορούσε να την επεξεργαστεί. Το αλεσμένο καλαμπόκι είναι πιο πολύτιμο από το μη αλεσμένο. Προσθέτοντας παράγοντες παραγωγής (γη, εργασία, κεφάλαιο) μπορεί να προσθέσει αξία στους δικό της (ή σε κάποιου άλλου) καλαμπόκι αλέθοντάς το.

Η επεξεργασία του καλαμποκιού δημιουργεί πλούτο. Δε συμβαίνει από μόνο του. Αυτή πρέπει να βμαλει περισσότερα στοιχεία:κεφάλαιο (εργαλειά, συμπεριλαμβανομένης της αλεστικής μηχανής), γη (μέρος όπου θα γίνει το άλεσμα), και εργασία (να βμαλει το καλαμπόκι στη μηχανή και να βγάλει το αλεύρι). Αν η αξία της παραγωγής, του αλεσμένου καλαμποκιού, είναι μεγαλύτερη από τη συνδυασμένη αξία του αρχικού ή αλεσμένου καλαμποκιού και των δαπανών για το άλεσμά του, τότε ο πραγματικός πλούτος (όχι μόνο τα χρήματα) έχει δημιουργηθεί από αυτή τη δραστηριότητα. Σε αυτή τη μικρή ιστορία βρίσκουμε την ουσία του αγώνα ενάντι στη φτώχεια σε κλίμακα ηπείρου.Αυτή είναι η "προστιθέμενη αξία."

Το μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής, όπως και το μεγαλύτερο μέρος των αναπτυσσόμενων χωρών είναι γεωργικό. Κάποιες σοδειές εξάγονται για μετρητά, οι περισσότερες καταναλώνονται από τους παραγωγούς. Ένα από τα κύρια στοιχεία που λείπουν είναι η αρχική (πόσο μάλλον η μεταγενέστερη) επεξεργασία των αγροτικών αγαθών. Αν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να γεμίσουμε αυτό το κενό, βοηθώντας τις γυναίκες να πολεμήσουν την προσωπική και οικογενειακή φτώχεια, τότε κερδίζουμε μια επαναστατική μάχη στον αγώνα ενάντια στη φτώχεια.processing of agricultural products. Το σημαντικό έργο είναι να εντοπίσουμε έναν τομέα με "προστιθέμενη αξία" όταν η αξία που προστίθεται συμβάλλει στην εξάλειψη του κοινωνικού προβλήματος της διαδεδομένης φτώχειας.

2.2. Χρήση Δανεισμένων Χρημάτων για τη Δημιουργία Πλούτου:

Τα χρήματα που δανείζει ο δανειστής και δανείζεται ο δανειζόμενος, αποτελούν πίστωση. The money that is loaned by the lender and borrowed by the borrower, is credit. Το "κεφάλαιο"του δανείου είναι η ποσότητα που δανείζεται. Ο "τόκος" του δανείου είναι η αξία "ενοικίου" του δανεισμού και της χρήσης του δανείου. Χρεώσεις υπηρεσιών πιθανόν να προστεθούν στις επιπλέον δαπάνες δανεισμού χρημάτων.

Όταν μιλούσαμε για την αγρότισσα που επενδύει βάζοντας στην άκρη μέρος της σοδειάς της για σπόρο, επρόκειτο για επένδυση στον δικό της πραγματικό πλούτο. Η ομάδα η οποία τίθεται ως στόχος (ευεργετούμενοι),γυναίκες με χαμηλό εισόδημα, πιθανόν να μην έχουν δικό τους πλούτο για να επενδύσουν. Άλλα άτομα όμως μπορεί να έχουν αποθηκεύσει πλούτο και να είναι πρόθυμα να τον "ενοικιάσουν" (σε μια τιμή, τον τόκο) σε άλλους ώστε να επενδύσουν. Αυτή είναι η πίστωση ως διαθέσιμος πόρος.

Μη δίνετε στην ομάδα στόχο χρήματα (δωρεές) ως κεφάλαιο επένσδυσης.Μη δίνετε δωρεάν ραπτικές μηχανές. Αυτό τις οδηγεί στην εξάρτηση από μη βιώσιμη πηγή ως παράγοντα της παραγωγής τους. Αντιθέτως, προσφέρετε κατάρτιση και βοηθήστε να αποκτήσουν μερική πίστωση. Αυτά πρέπει να είναι δάνεια με ρεαλιστικούς όρους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως επένδυση για να δημιουργήσουν πλούτο και να αποπληρώσουν κεφάλαιο και τόκο με τον πλούτο που δημιούργησαν.

2.3. Γιατί Πίστωση και όχι Δωρεές;

Το βασικό εγχειρίδιο για το οποίο αυτό αποτελεί επιτομή (Εγχειρίδιο για Κινητοποιητές), κατέδειξε μια σημαντική αρχή ενίσχυσης και ενδυνάμωσης. Αν οι μύες δε γυμνάζονται, γίνονται ατροφικοί (αδυνατίζουν). Αν κάνετε κάμψεις, τα μπράτσα θα δυναμώσουν. Αν όλα προσφέρονται σε μια κοινότητα, δε θα γίνει αυτοδύναμη. Αν δώσετε χρήματα χωρίς αντάλλαγμα σε επιχειρηματία, την αναγκάζετε να γίνει εξαρτημένη από δώρα και φιλανθρωπίες.

Αν κάποια θέλει νq ξεκινήσει μια επιχείρηση, χρειάζεται χρηματικό κεφάλαιο. Αν της το παρέχετε, εξασκείται έτσι στην εξάρτηση. Το χρηματικό αυτό κεφάλαιο είναι πολύτιμο και θα πρέπει να πληρώσει κάποιο ενοίκιο για την κατοχή και χρήση του. Αυτό το "ενοίκιο" για τη χρήση των χρημάτων κάποιου άλλου, αποτελεί το "επιτόκιο" που πρέπει να πληρώσει δανειζόμενη αυτά τα χρήματα. Ακριβώς όπως όταν κάποιος πληρώνει ενοίκιο για στέγη στον ιδιοκτήτη του σπιτιού, έτσι και ο δανειζόμενος πρέπει να πληρώσει τόκο δανείου στον ιδιοκτήτη αυτών των χρημάτων.

Πρέπει επίσης να αποπληρώσει το δάνειο. Αυτό δεν είναι δώρο, ελεημοσύνη ή φιλανθρωπία. Είναι επιχειρησιακή συμβολή ή πόρος. Πρέπει να επιστραφεί. Το ενοικιαζόμενο σπίτι, όπως και τα δανεισμένα χρήματα παραμένει στην περιουσία του ιδιοκτήτη (σπιτονοικοκύρης, δανειστής).

Αν επιτρέψετε σε έναν επιχειρηματία να παραβεί τους όρους του δανείου (να μην το αποπληρώσει), επιδίδεστε σε δύο κακές υπηρεσίες: (1) ως προς το άτομο και (2) ως προς την κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα. Ο επιχειρηματίας θα λάβει κατάρτιση που ενθαρρύνει την εξάρτηση και την ατιμία (δύο κύριοι παράγοντες του κοινωνικού προβλήματος της φτώχειας) και θα συνεισφέρετε στην κακοδιαχείριση και την απώλεια κεφαλαίου του οικονομικού συστήματος. Ο επιχειρηματίας θα χάσει ένα σημαντικό μάθημα σχετικά με την προσωπική ενίσχυση για τη λειτουργία βιώσιμης επιχείρησης, ενώ η κοινωνία χάνει άλλη μια δυνατότητα για οικονομική ανάπτυξη και εξάλειψη της φτώχειας.

Σημειώστε πως δεν έχει γίνει ηθική κρίση σχετικά με την παραβίασει των όρων του δανείου. Η μη εξόφληση του δανείου στον δανειστή (το οποίο αποτελεί κλοπή) μπορεί να είναι ανήθικο ή έγκλημα, αλλά αυτό τίθεται στην προσοχή των θρησκευτικών μας ηγετών και προστατών του νόμου. Μια ανάλυση της κοινωνικής επιστήμης αρκεί για να δέιξει πώς ενισχύεται το κοινωνικό πρόβλημα της φτώχειας.

Η ανάγκη για έμφαση ότι δεν πρέπει να γίνονται δωρεές, ότι τα δάνεια πρέπει να αποπληρώνονται και ότι αυτό πρέπει να γίνεται με (τόκο), είναι τρεις καλοί λόγοι γιατί τα αρχικά δάνεια σε μη έμπειρες δανειζόμενες (η ομάδα στόχος σας) πρέπει να είναι μικρά (δηλαδή προσιτά), και άρα πιο εύκολα στην αποπληρωμή.

2.4. Τι Επιτόκια;

Αν ο στόχος σας είναι η εκπαίδευση για την ενίσχυση νέων επιχειρηματιών, για τη δημιουργία και λειτουργία βιώσιμων επιχειρήσεων, τότε τα δάνεια δεν πρέπει να δίδονται δωρεάν και το επιτόκιο δεν πρέπει να επιδοτείται.

Πολλοί άνθρωποι, στο πρώτο άκουσμα αυτού, μπορεί να εκφράσουν αντιθέσεις. "Αλλά αυτές είναι φτωχές γυναίκες! Δεν πρέπει να τις αναγκάσουμε να πληρώσουν τόκο για τα δάνεια!Είναι πολύ φτωχές!" Το συναίσθημά τους είναι φιλανθρωπικό, αλλά η ανάλυσή τους αδύναμη. Θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τις φτωχές γυναίκες να πραμείνουν φτωχές; Ή θέλουμε να τις ενισχύσουμε; Αν θέλουμε να τις εκπαιδεύσουμε ώστε να γίνουν αυτοδύναμες και να παράγουν πλούτο, τότε χρειαζόμαστε να τις εκπαιδεύσουμε ώστε να κάνουν μια επικερδή επιχείρηση, μία που θα έχει υψηλό κέρδος ώστε να πληρώσει την αγοραία αξία του "ενοικίου" (τόκος) για τη χρήση χρημάτων άλλων ανθρώπων. Είναι καλύτερο να τους καθοδηγήσουμε στο σχεδιασμό επιχείρησης μικρότερης κλίμακας, στην απόκτηση εμπειρίας, στο δανεισμό λιγότερων χρημάτων, στην επίτευξη τίμιου κέρδους και στην αποπληρωμή του δανείου με τον τόκο.

Επιβεβαιώστε ότι η ομάδα στόχος σας, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται εξ αρχής στο να είναι αρκετά δυνατοί ώστε να πληρώσουν το επιτόκιο της αγοράς, όσο είναι και αυτό μια εμπορικής ή Κρατικής τράπεζας.

2.5. Τι Μέγεθος Δανείου;

Το πρόθεμα "μίκρo" σημαίνει μικροσκοπικό. Η μεθοδολογία αυτή αποσκοπεί σε άτομα με μικρό εισόδημα και καθόλου εμπειρία στις επιχειρήσεις. Μικροεπιχείρηση. Αν κάποιος ασχολείται ήδη με επιτυχία με τις επιχειρήσεις και χρειάζεται δάνειο των 50,000,000/= ($50,000), τότε δεν ανήκουν στην ομάδα στόχο αυτή και πρέπει να ψάξουν κάπου αλλού.

Το σχέδιο αυτό απευθύνεται σε άτομα που θα δανεστούν αρχικά 10,000/= and 100,000/= ($10 to $100) και θα το χρησιμοποιήσουν στην παραγωγή πλούτου. Αν επιτύχουν την πρώτη φορά, κάνουν κέρδος, διατηρήσουν ακριβές καταγραφές, πληρώσουν τον τόκο, όπως και το αρχικό κεφάλαιο, τότε μπορούν να πάρουν ένα δεύτερο μεγαλύτερο δάνειο. Αν η διακύμανση είναι από 10 έως 100, δεν μπορούν όλα τα δάνεια να είναι 100. Ο μέσος όρος του ποσού του δανείου πρέπει να είναι 50 με 60.

Το δεύτερο δάνειο μπορεί να είναι από δύο έως είκοσι φορές μεγαλύτερο από το πρώτο δάνειο, με βάση του πόσο γρήγορα αποπληρώνουν το πρώτο δάνειο, τι κέρδος απομένει αφού πληρώσουν όλες τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του τόκου και της δικής τους εργασίας. Αν δεν μπορούν να μάθουν να έχουν κέρδος από δάνειο των 100,000/= ($100), τότε δεν μπορούμε να περιμένουμε να έχουν κέρδος με δάνειο του 1,000,000/= ($1,000).

Το τρίτο δάνειο μπορεί να είναι δύο έως είκοσι φορές μεγαλύτερο από το δεύτερο δάνειο, εξαρτώμενο και πάλι από το επίπεδο επιτυχίας του δεύτερου. Το έργο σας ως κινητοποιητής είναι η πρόκληση κάθε συμμετέχοντα ο οποίος είναι πιθανός επιχειρηματίας. Αυτό θα αναλυθεί στο κεφάλαιο πέντε.

Πολύ συχνά η συμμετέχουσα θα είναι αφελώς αισιόδοξη και θα ζητά δάνειο μεγαλύτερο των δυνατοτήτων της να το χρησιμοποιήσει στην παραγωγή πλούτου και δημιουργία κέρδους. Πρέπει να έχει μια ρεαλιστική επιχειρηματική πρόταση η οποία θα φτιάξει μια βιώσιμη επιχείρηση, και όχι κάποια που βασίζεται στην άγνοια και τους ευσεβείς πόθους.

Διατηρώντας τα αρχικά δάνεια μικρά αποτελεί σημαντική συνδρομή στη βιωσιμότητα.

3. Οργανώνοντας Ομάδες:

Θυμηθείτε πως το εγχειρίδιο αυτό μαζί με όσα το συνοδεύουν, απευθύνεται σε κινητοποιητές της κοινότητας ή σχεδιαστές. Ποια είναι η πιο σημαντική ικανότητα ενός κινητοποιητή; Είναι η ικανότητά του να οργανώνει μια ομάδα για δράση. Σε αυτό το σημείο μπορεί να ακούγεται περίεργο ότο η μέθοδος που προτείνουμε για τη δημιουργία πλούτου αφορά το άτομο (επιχειρηματία με χαμηλό εισόδημα), ωστόσο χρειαζόμαστε και τις δεξιότητεςτου κοινοτικού κινητοποιητή ως προς την διευκόλυνση της ομάδας. Όταν εξετάζουμε όλη αυτή τη μέθοδο πιο προσεκτικά, φαντάζει λιγότερο περίεργη. Κάποια κύρια στοιχεία της μεθόδου περιλαμβάνουν κατάρτιη των ατόμων, κάποια άλλα την οργάνωση ομάδων.

Είστε ήδη ικανοί και έμπειροι ως κοινοτικοί κινητοποιητές (βλέπε "Εγχειρίδιο για Κινητοποιητές") με στόχο την καταπολέμηση της κοινοτικής φτώχειας με την προώθηση κοινοτικών έργων αυτοβοήθειας. Τώρα μπορείτε να προσθέσετε στην εργαλειοθήκη σας τις ιδέες, τις αρχές και τη μεθοδολογία αυτού του εγχειριδίου και να κάνετε πιο ευρεία χρήση των ιδεών και ικανοτήτων κινητοποίησης.

Η πυραμίδα που θα οργανώσετε έχει μια ομάδα ομπρέλα στην κορυφή, πέντε με εφτά ομάδες εμπιστοσύνης στη μέση και άτομα επιχειρηματίες στη βάση. Κάθε άτομο ανήκει σε ομάδα εμπιστοσύνης και ο καθένας ανήκει στην ομάδα ομπρέλα. Τα άτομα έχουν διαφορετικούς ρόλους ως ασκούμενοι και συμμετέχοντες, σε κάθε επίπεδο της πυραμίδας. Δημιουργούν τις μικροεπιχειρήσεις που παράγουν την πολυπόθητη προστιθέμενη αξία και είναι οι συμμετέχοντες και τα μέλη των ομάδων που οργανώνουν τις επιχειρήσεις τους.

3.1. Ομάδες Εμπιστοσύνης:

Μία ομάδα εμπιστοσύνης συντίθεται από πέντε με εφτά άτομα, συνήθως γυναίκες, που γνωρίζουν και εμπιστεύονται το ένα το άλλο. Ως κινητοποιητές, χτίζετε διάφορες ομάδες εμπιστοσύνης μέσα στη μεγαλύτερη (20-40) κοινοτική ομάδα. Δίνετε σε κάθε συμμετέχοντα ένα χαρτί, όπου γράφει το όνομα της, μετά κάνει μια γραμμή και από κάτω γράφει τα ονόματα πέντε άλλων τους οποίους μπορεί να εμπιστευτεί για να κρατήσουν τα χρήματά της. Είναι χρήσιμο να υπάρχουν ένας ή δύο βοηθοί για να το κάνουν αυτό. Τότε, εμπιστευτικά, παίρνετε τα χαρτάκια και οργανώνετε τους συμμετέχοντες σε ομάδες.

Αν το όνομα της συμμετέχουσας δεν υπάρχει στη λίστα, τότε δεν μπορεί να συμμετέχει σε ομάδα εμπιστοσύνης. Μπορεί να παραπονεθεί, αλλά πρέπει να είστε σταθεροί στο ότι χρειάζεται τουλάχιστον τέσσερις ή πέντε άλλες γυναίκες που την εμπιστεύονται πριν κατα΄φερει να ανήκει σε ομάδα εμπιστοσύνης.

Καθώς ο χρόνος περνάει, μερικά άτομα μπορεί να τα παρατήσουν. Κάποιοι χάνουν το ενδιαφέρον τους, μεταναστεύουν, βρίσκουν απασχόληση με αποδοχές ή οτιδήποτε. Η ομάδα εμπιστοσύνης πρέπει τότε να αποφασίσει, με ομοφωνία, την απόσυρση του ονόματός της ως συμμετέχουσα στην ομάδα. Αντιστρόφως, κάποια μπορεί να είναι ή να γίνει γνωστή στην ομάδα εμπιστοσύνης και να επιθυμήσει να λάβει μέρος. Μπορεί να συμμετέχει στην ομάδα με τον όρο ότι ο μέγιστος αριθμός των ατόμων είναι εφτά και ότι γίνεται δεκτή ομόφωνα από τους υπόλοιπους. Αν και αυτό δεν είναι απαραίτητο, θα μπορούσατε να ζητήσετε από κάθε ομάδα εμπιστοσύνης να δώσουν ένα όνομα στην ομάδα τους: σοβαρό ή αστείο, όπως αυτοί θέλουν. Η επιλογή του ονόματος πρέπει να γίνει με ομοφωνία όλων των μελών της ομάδας εμπιστοσύνης. Αν κάποια ομάδα έχει επιλέξει ένα όνομα, αναφέρετέ το, ώστε να αποφετχθούν διπλές ονομασίες.

Κάθε ομάδα εμπιστοσύνης θα επιλέξει, με ομοφωνία, ένα από τα μέλη της να κρατάει τα χρήματα για αυτήν. Δεν είναι αναγκαίο να είναι μορφωμένη, αλλά πρέπει να την εμπιστεύονται τα μέλη. Στις συναντήσεις, αυτή η"Θεματοφύλακας" (ή ταμίας) κρατάει τα χρήματα όλόκληρης της ομάδας εμπιστοσύνης.

Κάθε ομάδα εμπιστοσύνης πρέπει να συναντάται, κατά προτίμηση κάθε βδομάδα, και κάθε μέλος καταθέτει στον Θεματοφύλακα το ίδιο χρηματικό ποσό. Ένα άτομο μπορεί να έχει δύο συμμετοχές, καταθέτοντας το ποσό εις διπλούν. Κάθε ομάδα εμπιστοσύνης πρέπει να συμφωνήσει πως η εβδομαδιαία πληρωμή πρέπει να συμβαδίζει με τις επιλογές της ομάδας ομπρέλας (όλα τα μέλη των ομάδων εμπιστοσύνης είναι επίσης μέλη και της ομάδας ομπρέλας).

Όπως και με τις παραδοσιακές ομάδες πίστωσης με περιστροφή, η ομάδα εμπιστοσύνης μπορεί να ασχοληθεί και με άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια των εβδομαδιαίων συναντήσεων. Αυτό διαφέρει από ομάδα σε ομάδα, από κοινωνία σε κοινωνία, από χώρα σε χώρα.

Το έργο σας είναι να οργανώσετε πέντε με εφτά ομάδες εμπιστοσύνης για κάθε ομάδα ομπρέλα.

3.2. Ομάδα Ομπρέλα:

Τότε κινητοποιείτε και οργανώνετε μια μεγαλύτερη ομάδα "ομπρέλα" group (συντιθέμενη από όλες τις ομάδες εμπιστοσύνης) για μαζικό κεφάλαιο (οι τράπεζες δε θέλουν να δίνουν μικρά δάνεια) και για την εκπαίδευση στις απαραίτες ικανότητες επένδυσης, επιχειρηματικότητας και παραγωγής.Η ομάδα ομπρέλα είναι στην κορυφή της πυραμίδας ( που οργανώνετε). Κάθε μέλος της κάθε ομάδας εμπιστοσύνης είναι αυτόματα μέλος και της ομάδας ομπρέλα. Κανείς δεν μπορεί να είναι μέλος αυτής της ομάδας ομπρέλα χωρίς να ανήκει σε μία από συμμετέχουσες ομάδες εμπιστοσύνης. Ως κινητοποιητές δεν πρέπει να είστε μέλος καμιάς ομάδας εμπιστοσύνης ή ομάδας ομπρέλα. Εσείς οργανώνετε.

Κάθε ομάδα ομπρέλα πρέπει να έχει ένα όνομα που επιλέγεται από τα μέλη της: ένα σύνθημα ενθάρρυνσης, καλής επιτυχίας, σοφίας, για μέλλον με ευημερία ή κάποια φράση με θετικό μήνυμα. Σε αντίθεση με τις ομάδες εμπιστοσύνης, η ομάδα ομπρέλα πρέπει να είναι λίγο περισσότερο δομημένη, ίσως με σταθερό εκτελεστικό πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα, ταμία, άλλες λειτουργικές θέσεις (όπως θεωρείται απαραίτητο από την ομάδα) και ένα δύο μέλη κατά μέγιστο. Το εκτελεστικό όργανο πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα μέλος από κάθε ομάδα εμπιστοσύνης.

Η ομάδα ομπρέλα οφείλει να συναντάται κάθε τρεις με πέντε βδομάδες, κατά προτίμηση την ίδια μέρα και ώρα κάθε βδομάδα. Όλα τα μέλη κάθε ομάδας εμπιστοσύνης πρέπει να συμμετέχουν. Τα μέλη του εκτελεστικού που χάνουν δύο ή τρείς (επιλεγμένες από τις ομάδες) συνεχόμενες συναντήσεις, πρέπει να αντικατασταθούν με πιο δραστήρια μέλη. Οι κύριες ασχολίες της ομάδας ομπρέλα είναι: (1) να παίρνουν τακτικές συνδρομές από τις ομάδες εμπιστοσύνης, (2) να χωρίζουν ένα μεγάλο τραπεζικό δάνειο σε μικρότερα που πηγαίνουν στις ομάδες εμπιστοσύνης και (3) να λαμβάνουν τις πληρωμές των δανείων από αυτές.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της ομάδας ομπρέλα, όλες αυτές οι πληρωμές πρέπει να δημοσιοποιούνταιι, με προφορική ανακοίνωση, που καταγράφεται και είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανής. Βοηθείστε κάθε ομάδα ομπρέλα να αναπτύξει έναν ανοιχτό τρόπο πληρωμών προς κάθε κατεύθυνση. Κάποιος που έχει οριστεί ως μέλος πρέπει να ανακοινώνει φωναχτά από πού προέρχεται κάθε πληρωμή, τι αφορά, και που πάει. Ταυτόχρονα, κάποιος άλλος (π.χ. ταμίας) αρχειοθετεί κάθε πληρωμή στο κατάλληλο μέρος στο κατάλληλο κατάστιο. Κάθε συμμετέχων(π.χ. ο θεματοφύλακας κάθε ομάδας εμπιστοσύνης), πρέπει να σηκώνεται και να φέρνει τα χρήματα μετρώντας τα μπροστά σε όλους. Κάντε τη διαδικασία δημόσια.

Μία άλλη ευθύνη της ομάδας ομπρέλα είναι να αποφασίσει και να ορίσει το ποσό των χρημάτων και το διάστημα των συνδρομών για τα άτομα των ομάδων εμπιστοσύνης.

Η ομάδα ομπρέλα καθίσταται έτσι το μοναδικό "νομικό πρόσωπο" ή ομάδα που ασχολείται με την τράπεζα, ανοίγει αποταμιευτικούς λογαριασμούς, κάνει καταθέσεις, διαπραγματεύεται τους όρους του δανείου (τη συγχώνευση όλων των μικρών ατομικών δανείων και την απόδοσή τους στα άτομα μέσω των ομάδων εμπιστοσύνης), λαμβάνει ένα μεγάλο δάνειο και το μοιράζει αναλμογως σε δάνεια μικρότερου μεγέθους για τις ομάδες εμπιστοσύνης για περαιτέρω μοίρασμα στα μέλη.

Οι ομάδες εμπιστοσύνης και η ομάδα ομπρέλα αποτελούνται από τα ίδια άτομα και συμπληρώνουν το ένα το άλλο στους ρόλους και τις λειτουργίες. Όλοι μαζί σχηματίζουν μια πυραμίδα αποτελώντας μια ζωτική γέφυρα μεταξύ της τράπεζας (ή της υπηρεσίας δανεισμού) και τους επιχειρηματίες.

3.3. Ομάδες Κατάρτισης:

Η κατάρτιση πραγματοποιείται και στα τρία επίπεδα της πυραμίδας: την ομάδα ομπρέλα, τις ομάδες εμπιστοσύνης και τους επιχειρηματίες. Κάθε επίπεδο έχει διαφορετικά είδη κατάρτισης(θέματα και μεθόδους) για διαφορετικούς σκοπούς, ενώ υπάρχει κάποια συνέχεια και λειτουργική σχέση μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων.

Οικονομική κατάρτιση χρειάζεται και στα τρία επίπεδα της πυραμίδας, αν και οι συγκεκριμένες πτυχές διαφοροποιούνται. Δείτε μια λίσττα με διαφορετικά θέματα οικονομικής κατάρτισης: να είστε ευαίσθητοι στις εκφρασμένες ανάγκες των διαφορετικών ομάδων, καθώς οργανώνετε το σχέδιο κατάρτισης.

Οργανώστε την εκπαίδευση βάσει των αναγκών της πυραμίδας. Μη διατηρείτε ομάδες εργασίες με συμμετέχοντες εκτός της πυραμίδας. Διατηρείστε της ομάδες όσο το δυνατόν μικρότερες, 8-15 άτομα. Προσλάβετε προωρινούς εκπαιδευτές με πείρα στις διάφορες δεξιότητες που χρειάζονται (Βλέπε Κεφάλαιο 4, κατωτέρω): διαχείριση, σχεδιασμός, πίστωση, επικοινωνίες, μάρκετινγκ και παραγωγή. Εκπαιδεύστε τους εκπαιδευτές σας να χρησιμοποιούν τακτική διευκόλυνσης και όχι διάλεξης. Επιβεβαιώσετε ότι οι εκπαιδευτικές ενότητζες πραγματοποιούνται με πρακτικό τρόπο, όπου οι δεξιότητες δεν παρουσιάζονται ως θεωρίες, αλλά με συγκεκριμένα παραδείγματα από τις ομάδες και τους επιχειρηματίες.

4. Απαραίτητες Δεξιότητες για τη Δημιουργία Πλούτου:

Τι πρέπει να ξέρει το άτομο και τον τρόπο για να το κάνει, ώστε να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια επιτυχή, επικερδή ιδιωτική επιχείρηση; Θυμηθείτε ότι η ομάδα στόχος σας αποτελείται από άτομα με χαμηλό εισόδημα, συνήθως αγράμματα ή με λίγη μόρφωση, απλά, με λίγες γνώσεις για τον κόσμο, χωρίς ικανότητες τεχνικές, χωρίς κατάρτιση για την απόκτηση πίστωσης ή τη διαχείριση χρημάτων.

Σχεδόν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στη διαχείριση της επιχείρησης μπορούν να συμπεριληφθούν στις απιραίτες ικανότητες.

Τα είδη των δεξιοτήτων που χρειάζονται μπορούν να χωριστούν σε διάφορες κατηγορίες:

  • Δεξιότητες διαχείρισης: διαχείριση ατόμων, φυσικών πόρων, χρηματοδοτικών πόρων
  • Οικονομικές δεξιότητες: διατήρηση λεπτομερούς αρχείου, τήρηση προυπολογισμού, υπολογισμός κερδών και απωλειών
  • Επικοινωνιακές δεξότητες: ομιλία, γράψιμο, ανάγνωση
  • Δεξιότητες μάρκετινγκ: έρευνα, πωλήσεις, επιχειρηματικότητα
  • Δεξιότητες Πίστωσης: δανεισμός χρημάτων, ασχολία με τράπεζες και άλλους πιστωτές, επιτόκιο.
  • Τεχνικές δεξιότητες: εφαρμοσμένη φυσική, χημεία, βιολογία, τέχνη και δεξιότητες τεχνίτη σε επιλεγμένη επικερδή και παραγωγική επιχείρηση.

Αυτό το κεφάλαιο καθορίζει κάποιες από αυτές τις δεξιότητες, και σας καθοδηγεί ως κινητοποιητές σε τρόπους ενσωμάτωσης τους στην ομάδα στόχο.

4.1. Δεξιότητες Σχεδιασμού και Διαχείρισης:

Η επιχειρηματίας μικρής κλίμακας πρέπει να ξέρει πως να διοικήσει την επιχείρηση. Πρέπει να ξέρει πως να κινητοποιήσει τους πόρους. Πρέπει να γνωρίζει τα άτομα. όχι μόνο το προσωπικό, αν ξεκινάει μια μικρή επιχείρηση, αλλά τους προμηθευτές, τα μέλη της οικογένειας, τους πελάτες, τους επενδυτές, τις αρχές. Οι ικανότητες στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση είναι απαραίτητες. Για εσάς, ως κινητοποιητές, πολλές δεξιότητες διαχείρισης περιγράφηκαν στη δομή και συντήρηση των κοινοτικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών ("Εγχειρίδιο για Κινητοποιητές"), που ακολουθεί αυτό το εγχειρίδιο. Η πρόκλησή σας τώρα είναι να ενσωματώσετε αυτή την εκπαίδευση για τη διαχείριση στην προσπάθεια αυτή.

Οι δεξιότητες σχεδιασμού και διαχείρισης περιλαμβάνουν την ταυτοποίηση των αναγκών, τη δημιουργία στόχων και σκοπών, των εντοπισμό των πόρων, τον ορισμό των περιορισμών, τη δημιουργία πιθανών στρατηγικών, την επιλογή της πιο αποτελεσματικής στρατηγικής και τον καθορισμό σημαντικών λεπτομερειών, όπως οι προυπολογισμοί, οι μέθοδοι παρακολούθησης, η αποσαφήνιση των ρόλων και των καθηκόντων, η εκπόνηση σχεδίων εργασίας και η πραγματοποίηση αλλαγών ανάλογα με την εκτίμηση.

Για μία αγράμματη επιχειρηματία μικρής κλίμακας, όλα αυτά δεν πρέπει να είναι πολύ λεπτομερή, περιπεπλεγμένα ή γραπτώς αποδιδόμενα, αλλά πρέπει αν συζητώνται και να επεξεργάζονται από την ίδια. Το έργο σας ως κινητοποιητής είναι να την προκαλέσετε να δείξει ότι έχει σκεφτέι όλα αυτά τα ζητήματα και έχει λάβε ιρεαλιστικές αποφάσεις.

4.2.Δεξιότητες Πίστωσης:

Πολλοί πιστεύουν ότι χρειάζονται πολλές δεξιότητες για να εργαστείς σε τράπεζα. Αυτό που παραβλέπουν πολλοί είναι ότι δεξιότητες χρειάζονται και για να είσαι πελάτη μιας τράπεζας. Για ένα άτομο με χαμηλό εισόδημα, ειδικά αν είναι αγράμματο και ταπεινό, η τράπεζα αποτελεί απειλητικό και τρομακτικό μέρος. Οι συνήθειες και οι προσδοκώμενες διαδικασίες είναι ξένες και μη κατανοητές.

Η ομάδα στόχος σας (δικαιούχοι) είναι άτομα που πρέπει να μάθουν για τη φύση της πίστωσης, οι υπηρεσίες που παρέχουν πίστωση και οι άνθρωποι που υπάρχουν σε αυτές.

Οι ανεπίσημοι τοκογλύφοι μπορεί να χρεώσουν ακόμα και πάνω από το 200% τόκο, χωρίς αυτό να είναι σαφές στο δανειστή. Τα δάνεια στις τράπεζες, εμπορικές ή δημόσιες είναι αρκετά πιο φθηνά. Η άγνοια για τις ικανότητες απόκτησης πίστωσης αποτελεί εμπόδιο που ξεπερνιέται.

Οι ικανότητες που χρειάζεται η ομάδα στόχος σας είναι η κατανόηση της πίστωσης, των αρχικών χρεώσεων, όπως και τον τόκο και τις χρεώσεις υπηρεσίας και όλες τις μεθόδους και διαδικασίες για το δανεισμό και την αποπληρωμή δανείων.

Όπως και με τις άλλες δεξιότητες, η καλύτερη μέθοδος μάθησης είναι με την εξάσκηση.

4.3. Δεξιότητες Μάρκετινγκ:

Δεν έχει νόημα για μια επιχειρηματία μικρής κλίμακας να επενδύσει τους πόρους της στην παραγωγή κάτι με αξία και στη συνέχεια να μην μπορεί να το πουλήσει. Οι πωλήσεις προσφέρουν τα μετρητά για την αποπληρωμή του δανείου και άλλων χρεών, ένα δίκαιο μισθό για την ίδια και τους άλλους και εξόφληση όλων των άλλων δαπανών για την παραγωγή πριν την πραγματοποίηση του κέρδους. Οι δεξιότητες στο μάρκετινγκ περιλαμβάνουν τη γνώση για τον εντοπισμό ενδιαφερομένων πελατών (όπως και δεξιότητες έρευνας εντοπισμού τους), και παρουσίασης του αγαθού με τρόπο ελκυστικό στους αγοραστές.

Παρά τον ενθουσιασμό και την αισιοδοξία μιας επιχειρηματία, η επιχείρησή τους μπορεί να μην είναι βιώσιμη, αν δεν μπορεί να πουλήσει το αγαθό. Το έργο σας ως κινητοποιητής είναι να την κάνετε να αποκτήσει ρεαλιστικό σχέδιο και στρατηγική. Βλέπε Μάρκετινγκ.

4.4. Οικονομικές και Λογιστικές Δεξιότητες:

Αν οι συμμετέχοντες στην ομάδα στόχο σας δεν γνωρίζουν πάντα την οικονομική τους θέση και τον υπολογισμό των εσόδων και εξόδων τους, μπορεί να έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Το εύρος των λογιστικών καθηκόντων που κρίνεται απαραίτητο εξαρτάται από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της επιχείρησης.

Η πιο αναγκαία δεξιότητα (και συνάμα συνήθεια που πρέπει να ενθαρρύνεται) είναι η τήρησητων λογιστικών κινήσεων καθημερινά, άσχετα με το μέγεθος της επιχείρησης. Η πρώτη εκπαίδευση στη λογιστική, επομένως, πρέπει να αφορά στην τήρηση των οικονομικών αρχείων. Όπως και με άλλα σεμινάρια, αποφύγετε τη ρητορία, το κήρυγμα και το δικτατορικό στυλ παρουσίασης τυο υλικού. Βλέπε το "Εγχειρίδιο για Κινητοποιητές". το μάθημα για την ανάπτυξη του δυναμικού πρέπει να πραγματοποιείται με διευκόλυνση.

Αν διοργανώνεται κάποιο σεμινάριο, κρατείστε τον αριθμό των συμμετεχόντων μικρό. Περιορίστε τον αριθμό τους σε δέκα κατά μέγιστον. Κάθε συμμετέχων πρέπει να έχει κάποιο επιχειρηματικό πλάνο και κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου να ετοιμάζει τα οικονομικά έγγραφα της ήδη σχεδιαζόμενης ή εν εξελίξει εταιρείας. Αυτό πρέπει να ξεκινάει με την τήρηση κινήσεων (π.χ. λογιστικών), και να συνεχίζει με την αναφορά τους (π.χ. οικονομικές καταστάσεις).

4.5. Τεχνικές Δεξιότητες:

Ενώ δε θα πρέπει να κάνετε κήρυγμα στα μέλη της ομάδας στόχου σας ως προς τον ποιο τομέα να επιλέξουν, η συμβουλή σας προς αυτά είναι να τα οδηγήσετε προς την αρχική επεξεργασία των αγροτικών αγαθών. Για την διαχείριση μιας επιτυχούς επιχείρησης από αυτά τότε, πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την διαδικασία της επεξεργασίας. Τεχνικές γνώσεις.

Οι επιχειρήσεις μικρής κλίμακας στους ακόλουθους τομείς πρέπει να ενθαρρνθούν: επεξεργασία εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης (άλεσμα, ψήσιμο,κάπνισμα ψαριών); τεχνίτες (επιδιορθώσεις και κατασκευή εξοπλισμού αγροκτήματος, κατασκευή τούβλων, ύφανση, κατασκευές, ραπτική, ξυλουργική), προετοιμασία τροφών και μικροεμπόριο ή μάρκετινγκ. Ενώ οι απαραίτητες δεξιότητες μπορούν να οριστούν, πρέπει να ακολουθήσετε τις κατάλληλες μεθόδους για να μεταδώσετε τις ικανότητες αυτές στην ομάδα στόχος.

Αποφύγετε τα κηρύγματα στην αίθουσα, όπου ο λέκτορας πλατυάζει σχετικά με την επεξεργασία. Αναζητήστε δημιουργική καινοτομία, διαφορετικές και σχετικές μεθόδους εκπαίδευσης.

Δώστε έμφαση σε πρακτικές δραστηριότητες (μαθαίνουμε καλύτερα με την εξάσκηση). Επισκεφτείτε εν εξελίξει διαδικασίες και επιχειρήσεις,διαφορετικών ειδών και μεγεθών. Μιλήστε με τους ιδιοκτήτες και τους εργαζομένους. Φέρτε τους εκπαιδευτές σε επαφή με πρακτική εξάσκηση, αλλά μην τους επιτρέπετε να δίνουν διαλέξεις. Αφήστε τους να διευκολύνουν και να δείξουν (διδάξτε στυος εκπαιδευτές μεθόδους διευκόλυνσης), όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να πάρουν στα χέρια τους την εμπειρία.

4.6. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι:

Σε αντίθεση με την "εκπαίδευση ως κινητοποίηση," όπως στο κεφάλαιο " παραπάνω, ή την κινητοποίηση των κοινωνιών ώστε να λύσουν τα κοινωνικά προβλήματα (Εγχειρίδιο για Κινητοποιητές), η εκπαίδευση στο κεφάλαιο αυτό δίνει έμφαση στην διοχεύτευση των ικανοτήτων. Παρ΄όλα αυτά, δεν αποτελεί ορθόδοξη και θεσμική εκπαίδευση. Η κεντρική μέθοδος είναι η επαγγελματική κατάρτιση και αυτό σημαίνει ότι κάθε συμμετέχων (εκπαιδευόμενος) πρέπει να συμμετεέχει καθολικά στη δημιουργία και λειτουργία της επιχείρησης.

Αποφύγετε να πρσκαλείτε μη μέλη, εκτός από τους εκπαιδευτές στα σεμινάρια. Οργανώστε μικρές ημιημερίδες στα μέρη των συμμετεχόντων, χρησιμοποιώντας τους χώρους της επιχείρησης ως τόπους συνάντησης και ως παράδειγμα για την εκπαίδευση.

Προετοιμάστε ένα σχέδιο κατάρτισης ευέλικτο, περιστρεφόμενο και ευαίσθητο ως προς τη συμμετέχουσα. Τα κετρικά θέματα της εκπαίδευσης πρέπει να είναι όπως τα παραπάνω: σχεδιασμός, δεξιότητες διαχείρισης, δεξιότητες στην απόκτηση και χρήση πίστωσης, δεξιότητες μάρκετινγκ, οικονομικές και λογιστικές δεξιότητες και τεχνικές (παραγωγή) δεξιότητες. Τροποποιήστε το σχεδιασμό ανάλογα με την παρακολούθηση των αναγκών και των αδυναμιών των συμμετεχουσών.

Αποκτήστε έμπειρους ειδικούς για κάθε θέμα, αλλά διασφαλίστε ότι χρησιμοποιούν μεθόδους που βασίζονται στην διευκόλυνση και στη συμμετοχή (εσείς θα διδάξετε στους εκπαιδευτές αυτές τις τεχνικές), και διασφαλίστε ότο όλες οι συμμετέχουσες δοκιμάζουν την εμπειρία τη σχετική με τις επιλεγμένες επιχειρήσεις, υπό επίβλεψη.

5. Λειτουργία Επιτυχούς Επιχείρησης:

Το κεφάλαιο αυτό κάνει ανασκόπηση σε ορισμένους από τυος παράγοντες ή λόγους επιτυχίας ή αποτυχίας λειυτουργίας μιας παραγωγικής επιχείρησης. Θυμηθείτε ότι το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται σε εσάς, ως κινητοποιητές, που θέλετε να αγωνιστέιτε ενάντια στις αιτίες φτώχειας ως κοινωνικού προβλήματος. Κρατήστε αυτούς τους παράγοντες στον νου και παράλληλα προσφέρετε ενθάρρυνση, εκπαίδευση, συμβουλές και υποστήριξη στις συμμετέχουσες που επιθυμούν να δημιουργήσουν πλούτο.

Η επιτυχία του τολμήματος μπορεί αρχικά να εκτιμηθεί από τη βιωσιμότητα. Μπορεί να επιβιώσει; Είναι βιώσιμο ή θα καταρρεύσει όταν αποσυρθεί η εξωτερική υποστήριξη; Με οικονομικούς όρους, η βιωσιμότητα σημαίνει ότι η επιχείρηση είναι επικερδής. Αυτό σημαίνει πως με τον καιρό τα έσοδα της επιχείρησης είναι περισσότερα από τις δαπάνες. Το επίπεδο κέρδους πρέπει να είναι αρκετά υψηλό ώστε η επιχειρηματίας δεν χρειάζεται να επιλέξει μια άλλη δραστηριότητα.

Δύο σημαντικά χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν στην βιωσιμότητα και στο κέρδος είναι η ακεραιότητα και η καλή θέληση. Η ακεραιότητα σημαίνει πως η επιχείρηση λειτουργεί σε τίμιο περιβάλλον. Αν όχι, μελλοντικά θα αποτύχει.

Η καλή θέληση αποτελεί ιδιαίτερη ιδέα στην επιχείρηση. Αφορά το σύνολο των μη υλικών πόρων μιας επιχείρησης:τη φήμη της (π.χ. για την ποιότητα στις υπηρεσίες, για εντιμότητα, για αξιοπιστία), η δημοτικότητα, το καλό όνομα (πόσο γνωστή είναι σε πελάτες και προμηθευτές),πόση πίστωση μπορεί να προσελκύσει και πόσο "καλή εικόνα" έχει για τον κόσμο. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι η πρακτικότητα, να είναι σκληρή και ανθεκτική, να μην εξαπατάται και να παραπλανάται.

Οι τρεις αυτοί παράγοντες συνδράμουν στη βιωσιμότητα, και το έργο σας ως κινητοποιητής είναι να μεταφέρετε αυτό το απλό αλλά σημαντικό μήνυμα στην ομάδα στόχο σας.

5.1. Βιωσιμότητα:

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό μιας επιχείρησης που προσπαείτε να δημιουργήσετε είναι ότι αυτή είναι επιτυχής. Πρέπει να είναι ικανή να επιβιώσει. Αν μπορεί να επιβιώσει, θεωρείται "βιώσιμη". Η βιωσιμότητα απαιτεί διάφορα πράγματα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι παράγει κέρδος.

Τι είναι κέρδος;

Αφού προσθέσετε όλες τις δαπάνες της παραγωγής (γη, ενοίκιο, εργασία, μισθοί, κεφάλαιο και το κόστος της πίστωσης) και τα αφαιρέσετε από όλα τα έσοδα (π.χ. από τις πωλήσεις, τις ενοικιάσεις και τα τέλη), και αν αυτό είναι θετικός αριθμός, τότε αποτελεί το κέρδος. Αν είναι αρνητκός, δείχνει την τιμή της απώλειας.

Μια επιχείρηση μπορεί να έχει απώλειες για κάποιο διάστημα, αλλά μακροπρόθεσμα πρέπει να έχει κέρδος για να επιβιώσει.

Εσείς, ως κινητοποιητές, θέλετε να κάνετε δύο αντίθετα πράγματα: (1) να ενθαρρύνετε άτομα με χαμηλό εισόδημα να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν μια επιχείρηση (να είναι αισιόδοξοι) αλλά επίσης (2) να τους ενθαρρύνετε να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν τον υπερβολικό ενθουσιασμό (να είναι ρεαλιστές) για το ξεκίνημα μιας επιχείρησης που μπορεί να αποτύχει. Όπως κάθε έργο ανάπτυξης, ξεκινάει μικρό, ταπεινό και πετιυχαίνει. Αυτό θα ενθαρρύνει και τη συμμετοχή άλλων. Αν ξεκινήσει ως μεγάλο και αποτύχει, θα είναι πιο δύσκολο και για τους άλλους να συμμετέχουν. Όπως λέει το ρητό, "η επιτυχία θρέφει την επιτυχία."

Το κλειδί για τη λύση του παράδοξου ή της προφανούς αντίθεσης μεταξύ αισιοδοξίας και ρεαλιστικότητας είναι με ποιον τρόπο κινητοποιείτε. Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, αλλά μόνο μια που να είναι βιώσιμη. Ενώ το αναφέρετε αυτό εξ αρχής, δεν το κάνετε στα πλαίσια εισαγωγικού κηρύγματος. Κατά τη διάρκεια της οργανωτικής διαδικασίας, προκαλείτε τους συμμετέχοντες να βασίζουν το σχεδιασμό της στη βιωσιμότητα.

Πρακτικά παραδείγματα αυτού του σχεδιασμού υπάρχουν σε κάποια από τα παραρτήματα. Αντιγράψτε τις φόρμες και τις οδηγίες για να τις χρησιμοποιήσετε στα σεμινάρια και απαιτείστε από κάθε συμμετέχοντα να παράγει ένα ρεαλιστικό σχέδιο έργου για τη δημιουργία βιώσιμης επιχείρησης. Θυμηθείτε, τα σεμινάρια δεν αποτελούν συνέδρια. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι έτοιμοι για να δουλέψουν στα σεμινάρια και τα αποτελέσματα πρέπει να προέρχονται από την παραγωγή ρεαλιστικών σχεδίων έργου για το ξεκίνημα και τη διατήρηση βιώσιμης επιχείρησης.

Και πάλι, μαθαίνουμε με την πράξη, όχο μόνο ακούγοντας διαλέξεις ή κηρύγματα.

5.2.Ακεραιότητα:

Ανατρέξτε πίσω στο Κεφάλαιο Ένα και τους πέντε κυριότερους ανάμεσα σε πολλούς παράγοντες της φτώχειας. Σε αυτό το σημείο είναι που έχετε ένα σημαντικό ρόλο στον αγώνα ενάντια στα αίτια της φτώχειας. Η ανεντιμότητα είναι μία από τις κύριες πέντε. Προσοχή! Μην επιδίδεστε σε κηρύγματα ενάντια στην ανεντιμότητα. Αυτό είναι θέμα των θρησκευτικών μας ηγετών. Η ηθικοποίηση.Όχι. Με τρόπο ήρεμο, καλά πληροφορημένο και έμπιστο, εξηγείτε ότι η επιβίωση της επιχείρησης εξαρτάται από τη βιωσιμότητα, η βιωσιμότητα απαιτεί κέρδος και η επικερδής επιχείρηση πρεπει να έχει ακεραιότητα.

Αν η επιχειρηματίας εξαπατά τους πελάτες της, αυτοί δε θα θέλουν να επιστρέψουν, και οι πωλήσεις θα πέσουν. Αν εξαπατά τον πορμηθευτή της, αυτός θα προσπαθήσει να διοχετεύσει τις προμήθειές του αλλού. Αν δεν πληρώνει καλά το προσωπικό της, οι ικανοί και αυτοί που έχουν κίνητρο θα φύγουν, και μόνο οι ανίκανοι και διεφθαρμένοι θα παραμείνουν, οδηγώντας την επιχείρηση στην καταστροφή.

Θυμηθείτε, το έργο σας είναι να καταπολεμήσετε την ανεντιμότητα, έναν κύριο παράγοντα του κοινωνικού προβλήματος της φτώχειας, όχι κηρύσσοντας ενάντια σε αυτήν, αλλά βοηθώντας άτομα με χαμηλό εισόδημα να δημιουργήσουν μικρές, βιώσιμες επιχειρήσεις, για την επιβίωση των οποίων απαιτείται η ακεραιότητα.

5.3. Καλή Θέληση:

Ο όρος "καλή θέληση" ακούγεται κάπως σαν να λέμε "συγκεχυμένο" (δηλαδή ότι ακούγεται ελκυστικό αλλά δεν είναι και πολύ πρακτικό). Στη γλώσσα των επιχειρήσεων, ωστόσο, η "καλή θέληση" αποτελεί συγκεκριμένο χαρακτηριστικό κάθε επιχείρησης. Αποτελείται από όλα τα μη υλικά αγαθά της επιχείρησης. Περιλαμβάνει τη φήμη της, και τον αριθμό των πελατών και προμηθευτών της, πόσο γνωστή είναι. Επιπλέον, την αξία που οι άλλοι της δίνουν για την εντιμότητα και την ακεραιότητά της: θα την εμπιστευτούν ή θα φοβούνται μήπως εξαπατηθούν; Σε μεγάλες εταιρείες όπως Coca Cola, Pepsi, Nile Lager, Sportsman περιλαμβάνει τις μελωδίες που μας τριβελίζουν το μυαλό. Το βαθμό στον οποίο το μότο της επιχείρησης είναι γνωστό στον κόσμο.

Όλα αυτά τα μη χειροπιαστά στοιχεία συμβάλλουν στην αξία μιας επιχείρησεις, αποτελώντας τα κεφάλαιά της.

Πώς σχετίζονται αυτά με την εκπαίδευσή σας και την οργάνωση; Εσείς εξασφαλίζετε ότι οι συμμετέχουσες στην ομάδα στόχο σας αναγνωρίζουν πως η καλή θέληση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία της επιχείρησης, και συνειδητά περιλαμβάνεται στην κατάρτιση για τη λειτουργία της βιώσιμης επιχείρησης.

Η αφοσίωση του προσωπικού (όπως και του πελάτη και του προμηθευτή) είναι σημαντική. Ένας επιχειρηματίας μπορεί να φυτεύσει τους καρπούς της αφοσίωσης και να τους βοηθήσει να μεγαλώσουν, σε καθημερινή βάση, με την αληθινή και φιλική φροντίδα για τους άλλους. Να ενδιαφέρεστε για αυτούς ως πρόσωπα, και όχι μόνο ως παραγωγικούς παράγοντες. Να τους μιλάτε με σεβασμό και θετικό πνεύμα. Να αποφεύγετε το κριτικό πνεύμα, αλλά να δίνετε θετικές και ενθαρρυντικές συμβουλές ως προς τη βελτίωση της απόδοσης. Να αναγνωρίζετε συχνά τις επιτυχίες και μπροστά σε μάρτυρες που παρευρίσκονται. Χαιρετάτε τον καθένα κάθε μέρα κατά την άφιξή σας στο χώρο εργασίας. Μη συμπεριφέρεστε υπεροπτικά και ως ανώτερος σε αυτούς με ταπεινά καθήκοντα και χαμηλούς μισθούς.

Φερθείτε στον καθένα με σεβασμό. Αυτό είναι το μήνυμα της εκπαίδευσής σας.

Πολλά μικρά ή καινούρια εστιατόρια χάνουν πελάτες ή χρεωκοπούν, όχι επειδή τα φαγητά τους δεν είναι καλά, αλλά επειδή η καλή τους θέληση δεν υπάρχει. Μερικές φορές για αυτό κατηγορείται η ελλειπής εκπαίδευση προσωπικού. Ο εστιάτορας οφεμιλει να διασφαλίσει ότι το προσωπικό είναι ενημερωμένο πως η περιγραφή της δουλειάς τουςπεριλαμβάνει και το χτίσιμο της καλής θέλησης της επιχείρησης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Το προσπικό πρέπει να έχει κατά νου ότι οι πελάτες τους πληρώνουν και επομένως οφείλουν να τους συμπεριφέρονται ως σεβούμενα αφεντικά.

Ένας σερβιτόρος μπορεί να είναι πολύ δουλοπρεπής ως προς το αφεντικό του, αλλά και πολύ αγενής προς τους πελάτες όταν το αφεντικό λείπει. Όταν ένα τραπέζι δεν είναι διαθέσιμο, για παράδειγμα, ο μη εκπαιδευμένος υπάλληλος θα πει απλά "δεν είνια διαθέσιμο." Ο υπάλληλος που καταλαβαίνει την κλή θέληση, σε αντίθεση, θα πει ότι λυπάται που δεν είναι διαθέσιμο και μετά θα προτείνει μία ή δύο εναλλακτικές με θετικό και ευχάριστο τρόπο. Αν το προσωπικό είναι πιστό στο αφεντικό (λόγω της καλής της θέλησης) και το αφεντικό δείχνει ότι θέλει να συμπεριφέρεται στους πελάτες με φιλικό τρόπο, τότε η επιχείρηση θα ανθίσει, καθώς οι πελάτες θα την προτείνουν σε άλλους και η καλή της θέληση θα αυξηθεί.

5.4. Ορθός Προγραμματισμός και Διαχείρισηt:

Καθώς δείχνετε και ενθαρρύνετε τους μικροεπιχειρηματίες να είναι ευχάριστοι, ευσεβείς και φιλικοί, όπως παραπάνω, τους δείχνετε επίσης πώς να είναι προσεκτικοί στη διαχείριση της επιχείρησης. Το να είναι φιλικοί δε σημαίνει να επιτρέπει στους προμηθευτές,το προσωπικό ή τους πελάτες να τον εκμεταλλεύονται μη να τον εξαπατούν.

Πρώτον αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρακτικό , βιώσιμο, καλά οργανωμένο και λεπτομερές πλάνο και προϋπολογισμός. Δεύτερον σημαίνει ότι δρας σύμφωνα με αυτά, εκτός αν έχεις καλούς λόγους για να τα παρακάμψεις. Τρίτον, αυτό σημαίνει καλό έλεγχο: να παρακολουθρίται την παραγωγή και τις οικονομικές αλλαγές, με λεπτομέρεια και καθημερινά. Να ξέρετε πάντα τι συμβαίνει γύρω σας. Τέταρτον, όταν τα πράγματα παρεκτρέπονται, να παίρνετε αποφάσεις και να δράτε γρήγορα για να τα επαναφέρετε στο σωστό δρόμο πριν χειροτερεύσουν.

Ως κινητοποιητές, το έργο σας είναι να τονίσετε στην ομάδα στόχο σας ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουν την επιχείρησή τους. Το προσωπικό και τα μέλη της οικογένειας δεν πρέπει να έχουν τα ίδια κίνητρα και θέληση με τον επιχειρηματία για την πειτυχία της ετιαρείας. Αναθέστε τις ευθύνες, όπου αυτό είναι δυνατό, και κυρίως όσο μεγαλώνει η επιχείρηση, αλλά να ελέγχετε καθημερινά και να δείχνετε ενδιαφέρον για όσα συμβαίνουν.

Η ανησυχία πληρώνει τα μερίσματα.

6. Παραρτήματα:

Τα παραρτήματα έχουν ενσωματωθεί στις εκπαιδευτικές ενότητες.

Εικονογραφήσεις:

Στην έντυπη έκδοση ταυτού του εγχειριδίου, υπάρχουν πολλές εικονογραφήσεις για τη διαδικασία σχεδιασμού και κατάρτισης ομάδων για την παραγωγή πλούτου. Αποτελούνται από μαύρες και άσπρες γραμμές σχεδιασμένες από την Julianna Kuruhiira, του Υπουργείου για το Φύλο, την Εργασία και την Κοινωνική Ανάπτυξη της Κυβέρνησης της Ουγκάντα. Εδώ συγκεντρώνονται σε ξεχωριστό αρχείο.

Αν προετοιμάζετε ένα τοπικό εγχειρίδιο, βασισμένο σε αυτό, και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις εικονογραφήσεις, μπορείτε να τις κατεβάσετε από αυτή την ιστοσελίδα.  Για να κατεβάσετε το αρχείο με τις εικόνες, κάντε κλικ εδώ: Εικόνες για τη Δημιουργία Πλούτου και οδηγίες για το κατέβασμα και αποθήκευση όσων εικόνων εμφανίζονται σε αυτό το αρχείο.  Η ομάδα δε διαπραγματεύεται την απόκτηση γραμμικών σχεδίων με διαφοροποιήσεις στα κοστούμια και το περιβάλλον.

––»«––

Τα τρία εγχειρίδια:
Εγχειρίδιο για Κινητοποιητές,
Εγχειρίδιο για τη Δημιουργία Πλούτου,
Εγχειρίδιο Παρακολούθησης.


© Πνευματικά δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας: Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 20.01.2011

 Κεντρική Σελίδα

 Εγχειρίδια