Αρχική Σελίδα
 Πίστωση

Μεταφράσεις:

Bahasa Indonesia
Български език
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Άλλες σελίδες:

Ενότητες

Χάρτης Σελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Βοηθητικά Έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

από τον Δρ. Φιλ Μπαρτλ

μετάφρασή από τον Αλέξανδρο Μπάρτζα


Έγγραφο Αναφοράς

Εισαγωγή:

Οι συμβουλές που περιλαμβάνονται εδώ έχουν σκοπό να συμπληρώσουν τις ικανότητες και εμπειρίες που ήδη έχετε ως κινητοποιητές της κοινωνίας. Εδώ δίνεται έμφαση όχι στις παραδοσιακές μορφές κινητοποίησης για την παραγωγή πλούτου για την κοινότητα, αλλά στην κινητοποίηση για τη δημιουργία και ενεργοποίηση ομάδων οι οποίες θα χειριστούν πιστώσεις για επιχειρηματίες μικρής κλίμακας

(Αυτό το έγγραφο έχει τέσσερα μέρη: (1) δημιουργώντας ομάδες, (2) διαχειρίζοντας ομάδες, (3) εκπαίδευση σε ομάδες, και (4) συναντήσεις

1. Συναθροιζόμενοι:

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει κάποιες συμβουλές και ιδέες για τη δημιουργία ομάδων με σκοπό την παραγωγή πλούτου

Οι Ομάδες χρειάζονται (α) για να οργανώσουν και να κατευθύνουν τη δράση, (β) για να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν την αποταμίευση και τις επενδύσεις, (γ) για να εκπαιδεύουν τα μέλη τους σε απαραίτητες ικανότητες και (δ) για να διοχετεύουν τα απαραίτητα χρήματα στις ατομικές μικρό-επιχειρήσεις.

Ορισμός της Ομάδας:

Για το σκοπό μας εδώ, ομάδα σημαίνει μερικοί άνθρωποι (πέντε το λιγότερο) που συναθροίζονται ελεύθερα και εθελοντικά, με ένα πνεύμα συνεργασίας εκφραζόμενο με αμοιβαία αγάπη και βοήθεια, αδερφοσύνη, δικαιοσύνη και τιμιότητα΄ για να εργαστούν μαζί για αμοιβαίο κοινωνικό και οικονομικό όφελος. Σε αυτή τη περίπτωση μια ομάδα μπορεί να είναι μια ομάδα γυναικών εγγεγραμένη στο Εθνικό Συμβούλιο Γυναικών, Κοινοτικό Παράρτημα Κοινωνικής Ανάπτυξης, μια παραδοσιακή ομάδα εναλαγής πιστώσεων ή μια ανεπίσημη αναπτυξιακή ομάδα ατόμων της κοινότητας.

Η ανάγκη για Ομάδες:

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι συναθροίζονται:
 • Σε μια ομάδα, τα μέλη έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ευκολότερα απ'ότι θα είχαν σε ατομική βάση.
 • Τα μέλη της ομάδας συγκεντρώνουν σπάνιους πόρους, τους οποίους κατέχουν και διαχειρίζονται οι ίδιοι με σκοπό να καταπολεμήσουν τη φτώχεια, την έλλειψη τροφίμων, την αδυναμία του ατόμου απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς, την ανεργεία και την χαμηλή αυτοεκτίμηση.
 • Οι ομάδες μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαστήρια εκμάθησης, προοθώντας δεξιότητες όπως διοίκηση επιχειρήσεων και επίλυση προβλημάτων.
 • Οι ομάδες είναι χρήσιμοι μηχανισμοί απορόφησης πόρων από την Κυβέρνηση και αναπυξιακές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 • Η ομάδα επιτρέπει σε περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες να έρθουν κοντά
 • Μειώνει τα εκτελεστικά έξοδα διαχείρησης των δανείων
 • Η ομάδα μειώνει την αθέτηση μέσω συλλογικής ανάληψης κινδύνου και
 • Οι ομάδες προσφέρουν ένα κανάλι για πληροφορίες.

Είναι επομένως σημαντικό άνθρωποι σε κοινότητες με χαμηλά εισοδήματα να υποκινούνται και να εκπαιδεύονται ώστε να αναγνωρίζουν την σημασία των συλλογικών προσπαθειών στην επίλυση προβλημάτων που φαίνονται αδύνατο με ατομικές ενέργειες, αποφασίζοντας εθελοντικά να προσπαθήσουν ομαδικά να βελτιώσουν τη πρόσβασή τους σε εκπαίδευση στη διοίκηση επιχειρήσεων, πιστώσεις, εγκαταστάσεις, διαφήμιση και κατάλληλη τεχνολογία.

Η δουλειά σας ως κινητοποιητής είναι να προωθήσετε αυτή την υποκίνηση και πράξη.

Δημιουργώντας μια ομάδα:

Η κύρια αιτία για το σχηματισμό μιας ομάδας, είναι η φυσική αλληλεπίδραση βασισμένη σε μια κοινή ανάγκη ή πρόβλημα. Όσο περισσότερο μοιράζονται δραστηριότητες τα άτομα, τοσο θα αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και θα είναι υψηλότερη η πιθανότητα να σχηματίσουν ομάδα. Η αλληλοεπίδραση επιτρέπει στους ανθρώπους να ανακαλύψουν κοινά ενδιαφέροντα, συμπάθειες και αντιπάθειες, συμπεριφορές ή αισθήματα.

Υπάρχουν άλλοι σημαντικοί παράγοντες που ενθαρύνουν το σχηματισμό ομάδων.
 • Εγγύτητα:Άνθρωποι που ζουν στο ίδιο χωριό είναι πιο πιθανό να σχηματίσουν ομάδα παρά άνθρωποι που ζουν σε διαφορετικά χωριά.
 • Φυσική Έλξη:Άτομα που ελκύονται μπορεί να σχηματίσουν ομάδα, πχ νέοι και ενεργητικοί, αγόρια και κορίτσια
 • Ανταμοιβές: ικανοποίηση οικονομικών και κοινωνικών αναγκών και
 • Κοινωνική υποστήριξη: ίσως να παρέχεται από τα μέλη της ομάδας σε περίπτωση κρίσης.

Για το σχηματισμό μιας ομάδας για την απόκτηση πλούτου,τα ακόλουθα πρέπει να οριοθετηθούν:
 • Απόκτηση μέλους πρέπει να είναι ανοικτή και εθελοντική;
 • Δεν πρέπει να υπάρχει καμία πολιτική ούτε θρησκευτική ανάμιξη;
 • Τα μέλη πρέπει να νιώθουν όλα μαζί την ανάγκη να σχηματίσουν ομάδα με σκοπό να επιτύχουν τους κοινούς τους στόχους;
 • Η ομάδα πρέπει να ελέγχεται δημοκρατικά απο τα εκλεγμένα μέλη και
 • Τα μέλη πρέπει να είναι ενήμερωμένα και ενήμερα.

Προσωπικές δεξιότητες και συμπεριφορές σας, ως κινητοποιητής, είναι εξίσου σημαντικές για την επιτυχία κατά τη δημιουργία μιας ομάδας
Ακολουθούν μερικές υποδείξεις. Εσείς σαν κινητοποιητής, χρειάζεστε:
 • Υπομονή (οι άνθρωποι αλλάζουν αργά; μην προσπαθείτε να επιταχύνετε τη διαδικασία);
 • Εμπάθεια (Χρειάζεστε να γνωρίζετε τα μέλη της κοινότητας και τα προβλήματά τους; την ικανότητα να βλέπετε τα πράγματα όπως αυτοί)
 • Επιχειρισιακή Γνώση (Χρειάζεστε μια πλήρης γνώση της επιχειρηματικής πλευράς της μελλοντικής δραστηριότητας της ομάδας και την ικανότητα να μπορείτε να την εξηγήσετε με απλούς όρους)
 • Δέσμευση (Πρέπει να είστε πλήρως πεπεισμένος για την αξία αυτού που κάνετε και την προθυμία για να το κάνετε καλά);
 • Ρεαλισμός (Πρέπει να μπορείτε να δίνετε πρακτική βοήθεια με ρεαλιστικό τρόπο);
 • Σεβασμός ( Οι άνθρωποι μπορεί να είναι φτωχοί αλλά δεν είναι ηλίθιοι και δυσανασχετούν και ίσως να είναι καχύποπτοι με την ''παντογνωστική'' προσέγγιση και
 • Τιμιότητα και Ακεραιότητα Η φήμης σας είναι το πιο σημαντικό σας στοιχείο ως υποκινητή).

Ο σχηματισμός μιας ομάδας απαιτεί χρόνο και δεξιότητες. Οι υποκινητές πρέπει να επισκέπτονται συχνά τη κοινότητα όπου θα σχηματιστεί η ομάδα και να αφιερώνουν χρόνο για να μιλάνε με τους ανθρώπους και να τους γνωρίσουν. Προσπάθειες για επιτάχυνση των κινήσεων μπορούν να οδηγήσουν σε αποτυχία. Είναι δύσκολο να σχηματιστούν επιτυχείς και βιώσιμες ομάδες.

Τα επόμενα βήματα πρέπει να ακολουθηθούν για να προσδιοριστούν τα ενδιαφερόμενα άτομα για το σχηματισμό της ομάδας.
 1. Συναντήστε τοπικούς συμβούλους και πρεσβύτερους : (Προσεγγίστε τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου και τους πρεσβύτερους για να τους εξηγήσετε την αποστολή σας και να ζητήσετε μια συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα μέλη (της κοινότητας
 2. Συναντήστε μέλη της κοινότητας: (Συναντήστε μέλη της κοινότητας για να συζητήσετε την αποστολή σας, τι σκοπεύετε να κάντε, τη φύση και τη μορφή αυτού); και
 3. Συναντήστε ενδιαφερόμενα μέλη: (Κανονίστε μια συνάντηση με μέλη (άνδρες και γυναίκες) της κοινότητας που ενδιαφέρονται και είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Γράψτε τα ονόματά τους, διευθύνσεις, ηλικίες, δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου συμμετοχής τους).

Προυποθέσεις μέλους:

Τα μέλη της ομάδας μπορούν να είναι οποιουδήποτε φύλου, τουλάχιστον 18 ετών, με κοινό σκοπό (πχ να γίνουν ανεξάρτητοι επιχειρηματίες), απασχολημένοι σε κοινές ή σχετικές δραστηριότητες και πρόθυμοι να εργαστούν ομαδικά.

:Μια ομάδα θα είναι πιο βιώσιμη και δυνατή εάν τα μέλη της είναι
 • ήδη απασχολημένα σε μια δραστηριότητα;
 • ;αποδεκτά σε κάθε μέλος της ομάδας
 • δεσμευμένα, κατανοούν και συμμερίζονται το στόχο της εξάλειψης της φτώχειας
 • τίμια και με καλή συμπεριφορά; και
 • σκληρά εργαζόμενοι.

Άνθρωποι με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά μπορεί να συντελέσουν στην αποσύνθεση και την αποτυχία της ομάδας:
 • μέθυσοι
 • ναρκομανείς
 • κακο οφειλέτες
 • αναιδή άτομα
 • αργόσχολοι ή
 • ανέντιμα άτομα.

Δεν είναι η δουλειά σας να υπαγορεύσετε ποιος πρέπει να ανήκει στην ομάδα και ποιος όχι. Εσείς καθοδηγείτε την ομάδα στο σχηματισμό της. Η χρησιμοποίηση ενός συστήματος δημιουργίας ομάδων εμπιστοσύνης μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το σημείο. Ζητάτε από τους συμμετέχοντες να γράψουν πέντε ή έξι άτομα που εμπιστεύονται να τους δανείσουν τα λεφτά τους.

Άτομα με αρνητικά χαρακτηριστικά συνήθως μένουν εκτός των σχηματισμένων ομάδων εμπιστοσύνης και άτομα με θετικά χαρακτηριστικά συνήθως συμπεριλαμβάνονται. Όταν κάποιος διαμαρτυρυθεί γιατί δεν έχει συμπεριληφθεί σε καμία ομάδα εμπιστοσύνης, τότε απλά εξηγήτε ότι ο λόγος είναι ότι δεν έχει ψηφιστεί από κανένα.

2. Διοικώντας μια ομάδα:

Πως διοικείται μια ομάδα; Ο σχηματισμός μιας ομάδας συνήθως δεν είναι δύσκολος, το πρόβλημα είναι πως να διαχειριστεί η ομάδα ωστέ να επιβιώσει και να αναπτυχθεί ώστε να είναι δυνατή, αυτόσυντήρητη και μόνιμη, ώστε να αποκτήσει νόμιμο καθεστώς.

Μια ομάδα έχει δύο κατηγορίες: κανονικά μέλη και επιτρόπους (ή διευθύνοντα μέλη). Απαιτείται ενεργή συμμετοχή όλων για να συντονιστεί και να διαχειριστεί η ομάδα. Τα μέλη ίσως να θεωρήσουν τους εαυτούς τους εκτός της διοίκησης. Είναι η δουλειά σας ως κινητοποιητή να βεβαιωθείτε ότι όλοι γνωρίζουν πως η ομάδα ανήκει στους ίδιους και ότι η ηγεσία της ομάδας ελέγχεται ομαδικά από τα ίδια τα μέλη. Τα μέλη είναι οι ιδιοκτήτες της ομάδας που εξουσιοδοτούν την εξουσία της διοίκησης στα διευθύνοντα μέλη της ομάδας ή τους επιτρόπους.

Εξηγήστε τους ακόλουθους λόγους για τους οποίους πρέπει να θεωρούν τους ίδιους ως μέλη της διοίκησης της ομάδας:
 • Τα μέλη συνεισφέρουν οικονομικούς πόρους στην ομάδα,
 • Η παραγωγή των μελών διαχειρίζεται από τη ίδια την ομάδα, και
 • Τα μέλη απολαμβάνουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών της ομάδας (κέρδη/ζημίες).

Εάν τα μέλη θεωρούν τους ίδιους εκτός της ομάδας της διοίκησης, αυτό συντελεί στην απώλεια διαφάνειας και κατα συνέπεια σε κακοδιαχείρηση και μείωση της εμπιστοσύνης που τελικά θα καταστρέψει την ομάδα.

Τα μέλη συνεισφέρουν πόρους (κεφάλαια, εργασία, προιόντα). Επίσης καθορίζουν τις πολιτικές (πχ πόσο εισόδημα, παραγωγική δραστηριότητα, πόσα λεφτά θα δανειστούν ή θα συνεισφέρουν τα μέλη και πως θα διαμοιραστούν τα κέρδη).

Η επιτροπή υλοποιεί τις πολιτικές και τα σχέδια για τα μέλη.

Οι επιστροφές από τους μικρό επιχειρηματίες δίνονται στα μέλη για κατανάλωση ή επαναπενδύονται αλλού για μελλοντικές επιστροφές στην ομάδα.

3. Εκπαιδεύοντας την Ομάδα:

Υπάρχουν δύο στόχοι (ωφελούμενοι) κατά την εκπαίδευση της ομάδας:
 • Η εκπαίδευση όλων των μελών και
 • Η εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών.

Ως κινητοποιητής, πρέπει να εκπαιδεύσετε ή να κανονίσετε να εκπαιδευτεί όλη η ομάδα. Οι ακόλουθες δεξιότητες, είναι ορισμένες, αλλά όχι όλες, από τις οποίες θα πρέπει να μεταβιβάσετε σε όλα τα μέλη της ομάδας.

Για να υποστηρίξει τις καλύτερες υπηρεσίες στα μέλη και να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μια ομάδα πρέπει να εκτελεί ορισμένα καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων:
 • μια ομάδα πρέπει να έχει κατεχωρημένη διεύθυνση στην οποία όλες οι μορφές επικοινωνίας και ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται.
 • μια ομάδα πρέπει να διατηρεί αντίγραφα των εσωτερικών κανονισμών και αρχείο μελών, και
 • μια ομάδα πρέπει να έχει ένα χρονοδιάγραμμα εργασίας αποδεκτό από όλα τα μέλη.

Οι επιχειρήσεις μικρής κλίμακας πρέπει να παράγουν εισόδημα και εργασία, να είναι βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον.Τα μέλη πρέπει να είναι ενήμερα για το δικαίωμά τους να ελέγχουν την ομάδα τους.

Η δουλειά σας ως κινητοποιητής είναι να τους γνωστοποιήσετε τα εξής:
 • Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να παρίστανται σε όλες τις γενικές συνελεύσεις της ομάδας τους και να ψηφίζουν για κάθε θέμα βάση του παγκοσμίου δικαιώματος φήφου (ένα μέλος μία ψήφος)
 • Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην εκλογή της επιτροπής και να εκλεχθεί εάν πληροί τις προυποθέσεις.
 • Ένας συγκεκριμένος αριθμός μελών ( ) μπορεί να ζητησει ειδική γενική συνέλευση από την επιτροπή και εάν αποτύχει, τότε τα μέλη έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συνέλευση.
 • Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα στην διαμοίραση των κερδών της ομάδας;
 • Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί την ιδιοκτησία της ομάδας ή την επιχειρηματική δραστηριότητα,
 • Όπου υπάρχουν κεφάλαια και ένα μέλος πληροί τις προυποθέσεις, έχει το δικαίωμα να δανειστεί και
 • Κάθε μέλος όταν δεν έχει χρέος προς την ομάδα, μπορεί να αποσύρει την ιδιότητα ως μέλους. Μπορεί να μεταβιβάσει το μερίδιο του σε άλλο μέλος.

Τα μέλη είναι υπεύθυνα για τα χρέη της ομάδας σε περίπτωση που η ομάδα αποτύχει να εκπληρώσει τις οικονομικές τις υποχρεώσεις. Όταν ένα μέλος δανείζεται, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εγγυόνται ότι το μέλος και οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για την αποπληρωμή του δανείου.

Ο ρόλος των μελών στην διοίκηση:

Τα μέλη συμμετέχουν στην διοίκηση με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων:
 • παρευρισκόμενοι στις γενικές συνελεύσεις για το σχηματισμό πολιτικών και σχεδίων,
 • εκλέγοντας ή απομακρύνοντας τα μέλη της επιτροπής,
 • υιοθετώντας και αλλάζοντας τους εσωτερικούς κανονισμούς
 • χρηματοδοτώντας τις δραστηριότητες της ομάδας διαμέσου συμφωνονημένων αποταμιεύσεων και συνεισφορών (εβδομαδιαίων ή μηνιαίων)
 • εποπτεύοντας τις δραστηριότητες της ομάδας και
 • υπερασπίζοντας την ομάδα.

Εκπαιδεύοντας τα διευθυντικά μέλη ή επιτρόπους:

Τα διευθυντικά μέλη ή τα μέλη της επιτροπής χρειάζονται εκπαίδευση σχετικά με τις ειδικές λειτουργίες τους οι οποίες απαιτούν ειδικές δεξιότητες. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι ενήμερα σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την επιτροπή της ομάδας.

Τα μέλη που γίνονται διευθυντικά στελέχη της ομάδας αναμένονται να συμμορφώνονται με:
 • τις ιδιότητες απαραίτητητες για ένα μέλος της επιτροπής και
 • τα καθήκοντα που απαιτούνται για ένα διευθυντικό μέλος της επιτροπής στην ομάδα.

Τι είναι η επιτροπή ή η διευθύνουσα επιτροπή;

Μια επιτροπή ή διευθύνουσα επιτροπή είναι ένα κεντρικό σώμα σε μια ομάδα, εκλεγμένο απο τη γενική συνέλευση με σκοπό να διευθύνει και να διοικεί την ομάδα. Μπορεί να περιλαμβάνει πρόεδρο, αντιπρόεδρο, ταμία, γραμματέα και απλά μέλη της επιτροπής, συνήθως όχι περισσότερα από τέσσερα.

Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν ή να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τους καθιστίσουν ικανούς να:
 • οργανώνουν και να υλοποιούν τις δραστηριότητες της ομάδας,
 • να διεξάγουν συνελεύσεις και να κρατάνε πρακτικά,
 • να αναπτύσουν πολιτικές της ομάδας και διαδικασίες,
 • να διατηρούν τα λογιστικά βιβλία και
 • να διεξάγουν διαπραγματεύσεις με άλλες οργανώσεις.

Ηγεσία:

Ηγεσία σημαίνει καθοδήγηση και επίδραση στους ανθρώπους ώστε να συνεισφέρουν στην οργάνωση και στους στόχους της ομάδας. Ο ρόλος της ηγεσίας αναλαμβάνεται από τον ηγέτη. Δείτε ΗγεσίαΗ δουλειά σας ως κινητοποιητής είναι να αναγνωρίσετε και να ενθαρύνετε τους τοπικούς ηγέτες από τη αρχή.

Ένας καλός ηγέτης έχει ρόλου. Ο αρχηγός της ομάδας θα πρέπει:
 • να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τις δραστηριότητες της ομάδας,
 • να αποκτά πληροφορίες από τα μέλη της ομάδας,
 • να περνάει πληροφορίες στην ομάδα,
 • να προσδιορίζει τα προβλήματα και να βρίσκει λύσεις,
 • να εκτιμά την επίδοση της ομάδας,
 • να προσφέρει ιδέες και γνώμες,
 • να ενθαρύνει τους άλλους να προσφέρουν ιδέες και γνώμες,
 • να διαιτητεύει τις διαφορές μεταξύ των μελών της ομάδας και
 • να αντιπροσωπεύει τα ενδιαφέροντα της ομάδας σε εξωτερικούς φορείς.

Τα χαρακτηριστικά ενός καλού ηγέτη. Ένας καλός ηγέτης θα πρέπει να είναι:
 • έμπιστος,
 • αξιόπιστος,
 • σεβαστός στην κοινότητα,
 • πρόθυμος να υπηρετήσει,
 • ικανός να δείξει πρωτοβουλία και προτροπή και
 • πρόθυμος να ακούει και να λαμβάνει αποφάσεις βάσει όσων λένε τα μέλη

4. Συνελεύσεις:

Οι συνελεύσεις των ομάδων γίνονται όταν τα μέλη συγκεντρώνονται είτε περιοδικά είτε με σύντομη προθεσμία για να συζητήσουν κάποια θέματα.

Η ομάδα που δεν κάνει συνελεύσεις πάυει να είναι λειτουργική. Οι συνελεύσεις πρέπει να είναι τακτικές, να γίνονται στο ίδιο μέρος και την ίδια μέρα κάθε εβδομάδα. Όλες οι δραστηριότητες της ομάδας περιστρέφονται γύρω από τις εβδομαδιαίες συνελεύσεις στις οποίες τα μέλη μοιράζονται τις εμπειρίες τους, μαθαίνουν από τα άλλα μέλη και επίσης εκπαιδεύονται.

Πρακτικά πρέπει να τηρώνται από τον/την γραμματέα για να υπενθυμίζουν στην ομάδα τις δραστηριότητες και τις συζητήσεις στις προηγούμενες συνελεύσεις. Θα πρέπει να κρατούνται σε απλή γλώσσα. Μπορείτε να υποδείξετε το παρακάτω υπόδειγμα ή να κάνετε αλλαγές ανάλογα με τις συνθήκες.

Πιθανή Δομή Συνέλευσης

(Ποτέ μην κάνετε μια συνέλευση γιατί "πάντα γίνετε μ'αυτό το τρόπο, είναι παράδοση ή αυτός είναι ο σωστός τρόπος." Οργανώστε τις συνελεύσεις ανάλογα με την πιο αποδοτική μέθοδο για να λάβετε αποφάσεις σαν ομάδα ή για αποτελεσματική δράση)

 1. Ημερομηνία της Συνέλευσης _________________________

 2. Προεδρεύων____________________________

 3. Προσευχές από ____________________________

 4. Παρουσία:

  • Λίστα παρόντων μελών;
  • Λίστα αργοπορημένων μελών;
  • Λίστα απόντων μελών με και/ή χωρίς απολογία.

 5. Ατζέντα (μπορεί να μετατραπει εάν χρειαστεί):

  • Επιβεβαίωση της ατζέντα
  • Επικοινωνία από τον προεδρεύων
  • Αναθεώρηση και επιβεβαίωση των προηγουμένων πρακτικών και ζητημάτων που εγείρθησαν από αυτά
  • Ημερίσιες Υποθέσεις
   Οπουδήποτε πιθανό, τα θέματα για συζήτηση θα πρέπει να είναι γραμμένα.
   στην ατζέντα και να γνωστοποιημένα πριν τη συνέλευση. Αυτή είναι η ουσία της
   της ατζέντα (όλα τα υπόλοιπα είναι διακοσμητικά ή δομικά). Συμπεριλάβατε αναφορές από
   τον/την ταμία, υπο επιτροπές, οποιοδήποτε άλλο μέλος που του είχε δοθεί κάποια
   εργασία σε προηγούμενη συνέλευση.
  • Οτιδήποτε άλλο θέμα
  • Κλείσιμο με προσευχή. *

* Η χρήση των προσευχών πρέπει να γίνετε με ευαισθησία στις αξίες και τα πιστεύω της κοινότητας. Οι προσευχές δεν πρέπει να είναι μόνο αυτές της ελίτ, των σπουδαγμένων ή της κυρίαρχης τάξης της κοινότητας. Μπορεί να είναι χριστιανικές, μουσουλμάνικες, παραδοσιακές ή συνδυασμός, αναλόγα με την κοινότητα. Όπου υπάρχει θρησκευτική σύγκρουση, μερικές φορές είναι καλύτερο να αποφεύγονται οι προσευχές, υποστηρίζοντας ότι η κινητοποίηση είναι μια κοσμική δραστηριότητα. Σε άλλες (επίσημες) εκδηλώσεις, είναι ίσως καλύτερα να καλέσετε επισήμους από διάφορες θρησκείες, που να αντιπροσωπεύουν τις διάφορες θρησκείες στην κοινότητα. Να είστε έτοιμοι για μερικές εξεζητημένες ομάδες που βρίσκουν τις προσευχές (οποιασδήποτε) προσβλητικές.


––»«––

Σχεδιάζοντας μια Οργάνωση Κάλυψης:


Σχεδιάζοντας μια Οργάνωση Κάλυψης

© Πνευματικά δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Σχεδιασμός ιστιοτόπου από την Λούρδες Σάδα
──»«──€“
Τελευταία Ενημέρωση: 17.02.2010

 Αρχική Σελίδα

 Πιστωτική Οργάνωση