Pàgina d'inici
 Crédit
Traduccions:

Bahasa Indonesia
Български език
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:


FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS GRUPS

de Phil Bartle, PhD

traducció de Núria Meléndez


Document de referència

Introducció

Els consells que s'inclouen en aquest document estan destinats a completar els coneixements i l'experiència ja obtinguda com a activista comunitari. El que es pretén emfatitzar ara no és el tipus tradicional de mobilització per a la generació de la riquesa comunitària o comunal, sinó la mobilització per a la formació i l'activació dels grups que s'encarregaran dels crèdits per a petits empresaris individuals.

Aquest document està format per quatre parts: (1) formar els grups, (2) gestionar els grups, (3) alliçonar els grups i (4) les reunions.

1. Agrupar-se

Aquesta secció dóna alguns consells i idees de com formar els grups per tal que generin riquesa.

Els grups són necessaris per (a) organitzar i guiar l'acció, (b) promoure i motivar l'estalvi i l'inversió, (c) alliçonar els membres en els coneixements necessaris i (d) per canalitzar el finançament necessari per a micro-empreses individuals.

Definició de grup:

Tenint com a referència el nostre propòsit, el concepte de grup significa un conjunt de persones (mínim cinc) que s'uneixen lliure i voluntàriament amb un esperit de cooperació que es mostra a través de l'estima i l'assistència mútua, la germanor, la justícia i la franquesa a l'hora de treballar junts per un mutu benefici social i econòmic. Tan pot ser un grup de dones registrat en el Consell Nacional de Dones del Departament Comarcal del Desenvolupament Comunitari, com en un grup tradicional de crèdits rotatius o un grup informa per al desenvolupament d'una comunitat.

La necessitat de formar grups:

Hi ha diverses raons per les que la gent té la necessitat d'agrupar-se
 • En un grup, els membres tenen accés als bens i serveis més fàcilment que no pas de manera individual
 • Els membres d'un grup uneixen els seus recursos més valuosos i els gestionen ells mateixos per tal de lluitar contra la pobresa, la mancança d'aliments, la vulnerabilitat individual davant de la força dels mercats, la desocupació i la baixa autoestima.
 • Els grups poden ser centres de formació on s'ensenyen coneixements de com gestionar les empreses o com resoldre problemes.
 • Els grups són molt útils per rebre mecanismes de producció de recursos del govern i de les agència de desenvolupament (ONG).
 • Els grups permeten arribar a les petites empresàries
 • Redueixen les despeses administratives de les transaccions de préstecs
 • Redueix la possibilitat de fracassar gràcies al risc col·lectiu
 • Proporciona un canal d'informació

Així doncs, és important que la gent de les comunitats amb ingressos baixos estigui motivada i educada per reconèixer el significat dels esforços col·lectius per a la resolució de problemes que semblen impossibles amb l'esforç individual, i que voluntàriament decideixin unir forces per incrementar el seu accés a la formació en gestió empresarial, serveis de crèdit, comercialització i tecnologia apropiada.

La seva feina com a activista és promoure aquesta motivació i acció.

Formar els grups

La raó principal per formar un grup és la interacció física basada en una necessitat o un problema comú. Com més activitats es comparteixin, més gran serà la interacció i més alta la probabilitat de que formin un grup. La interacció fa que la gent descobreixi interessos comuns, preferències i antipaties, actituds i sentiments.

Existeixen altres factors importants que motiven a formar part d'un grup:
 • La proximitat física. És més probable que els veïns del mateix poble formin un grup que no pas els que viuen en diferents localitats.
 • Atracció física. Els individus que senten una atracció física és probable que formin un grup, com per exemple els nois i les noies joves i energètics.
 • Recompenses. La satisfacció de les necessitats econòmiques i socials
 • Suport social. Segurament proporcionat pels membres d'un mateix grup en temps de crisis.

Per formar un grup de generació de riquesa cal tenir ben clar el següent:
 • L'adhesió hauria de ser oberta i voluntària.
 • No hi haurien d'interferir interessos polítics o religiosos.
 • Els membres, conjuntament, han de sentir que necessiten formar part del grup per tal d'assolir els seus objectius comuns.
 • El grup s'hauria de controlar democràticament per part dels membres generals.
 • Els membres haurien d'estar informats i tenir coneixement.

Els coneixements personals i les actituds que tingui l'activista sobre la formació dels grups també és vital per aconseguir l'èxit.
A continuació s'indiquen les qualitats que, com a activista, són necessàries:
 • Paciència. La gent acostuma a canviar poc a poc. No intenti pressionar massa aquest procés.
 • Empatia. Necessita entendre els membres de la comunitat i els seus problemes per tal d'aconseguir la capacitat de veure les coses des del seu punt de vistas.
 • Saber de negocis. Ha de tenir un clar coneixement de la part empresarial de la futura activitat del grup i la capacitat d'explicar-la amb un llenguatge senzill.
 • Compromís. Ha d'estar plenament convençut del valor del que està fent i tenir la voluntat de fer-ho bé.
 • Realisme. Ha de ser capaç de donar una ajuda pràctica i a la vegada realista.
 • Respecte. La gent potser és pobre però no pas estúpida i són recelosos d'un enfocament estil el 'gran mestre', ja que pot causar sospites de tenir una tendència cap al 'saber-ho-tot'.
 • Honestedat i integritat. La seva reputció és el valor més important com a activista.

Es necessita temps i coneixements per tal de formar un grup. Els activistes poden visitar sovint la comunitat on es formarà el grup i dedicar un temps a parlar i conèixer la gent. Si s'intenta pressionar el procés perquè vagi més ràpid pot acabar en fracàs. Els grups sostenibles i amb èxit són difícils de formar.

Es poden seguir els següents passos per tal d'identificar la gent que pot estar interessada en formar un grup dins de la comunitat:
 1. Cal organitzar una reunió amb els membres de l'ajuntament i amb els ancians. Contacti amb l'alcalde i els ancians per presentar la seva missió i demani una reunió amb tots els membres interessats de la comunitat.
 2. Faci una reunió amb els membres de la comunitat. Discuteixi la seva missió amb detall, el que vol fer, la naturalesa i la forma de fer-ho.
 3. Realitzi una reunió amb els membres interessats. Fixi un altre dia per reunir-se amb els membres (dones i homes) de la comunitat que estiguin interessats en participar. Apunti el seus noms, direccions, edats, i ocupacions (incloent l'actual).

Requisits dels membres

Els membres d'un grup poden ser homes i dones, tenir com a mínim 18 anys, un objectiu comú (com per exemple esdevenir empresaris independents), estar involucrats en una activitat similar o relacionada i desitjar unir-se i treballar junts.

Un grup serà més viable i fort si els membres d'aquest:
 • Ja formen part d'una activitat
 • Són acceptats pels altres membres del grup
 • Són responsables, entenen i comparteixen l'objectiu d'acabar amb la pobresa
 • Tenen una bona conducta i són honestos
 • Treballen dur

Les persones amb les següents característiques podrien contribuir a què un grup decaigui i falli:
 • Borratxos;
 • Drogoadictes
 • Deutors de mala fe
 • Individus irrespectuosos
 • Ociosos
 • Individus deshonestos

La seva feina no inclou dictar qui pot o no ser membre d'un grup. Ha de guiar el grup per tal que es formi per si mateix. Per fer-ho, ha de fer servir un sistema de formació de grups fiduciaris. Demani als participants que escriguin els noms de les cinc o sis persones a qui confiarien els seus diners.

Les persones amb característiques negatives solen quedar fora de la formació dels grups fiduciaris, i aquelles que tenen atributs positius normalment en formen part. Si algú es lamenta de què no forma part de cap grup fiduciari, simplement haurà de fer-li saber la raó per la qual no apareix en cap votació

2. Gestionar un grup

Com es gestiona un grup? Formar un grup normalment no és difícil. El problema és com s'ha de gestionar per tal que sobrevisqui i vagi creixent amb força, sigui autosuficient i permanent fins arribar a obtenir un estatus legal.

Un grup consta de dues categories: els membres ordinaris i el membres del comitè (o executiu). Es necessita la participació de les dues categories per coordinar i gestionar els temes del grup. Alguns membres poden pensar que no intervenen en la gestió. La seva feina com activista consisteix en assegurar-se de què tothom és conscient de què el grup és seu i que el lideratge del grup està controlar per tots ells, col·lectivament. Els membres són propietaris que deleguen els seus poders de gestió al comitè o executiu del grup.

Ha d'explicar les següents raons que justifiquen el per què formen part de la gestió del grup:
 • Els membres contribueixen amb recursos que financen els negocis del grup.
 • El grup és qui mou els fils de les aportacions dels membres.
 • Qui gaudeix dels negocis del grup (els beneficis o les pèrdues) són els membres del grup.

Si els propis membres es veuen fora de la gestió del grup, això pot fer perdre la transparència i, per tant, provocar una mala gestió i una falta de confiança que pot arribar a destruir el grup.

La contribució dels membres es basa en l'aportació de recursos (fons, treball, productes). També formulen les polítiques a seguir (com per exemple quina activitat generadora d'ingressos cal emprendre, la quantitat de diners que cal aportar o demanar com a préstec, o com repartir els beneficis).

Un comitè aplica les polítiques i plans per als membres.

Els beneficis de les micro-empreses es transfereixen als membres pel seu consum o per reinvertir-les en altres activitats i així es poden incrementar per a futures aportacions als negocis del grup.

3. Alliçonar un grup

Dins del grup hi ha dos destinataris (beneficiaris) de l'ensenyament:
 • Alliçonar a tots els membres del grup
 • Alliçonar la direcció o els líders executius

Com activista, ha d'alliçonar o organitzar l'ensenyament de tot el grup. A continuació s'exposen alguns dels coneixements (no tots) que s'han de transmetre a tots els membres del grup.

Per donar el millor servei als membres i assegurar una administració eficaç dels negocis, un grup ha d'assolir una serie de fites, incloent:
 • El grup ha de tenir una direcció on es pugui enviar qualsevol tipus de comunicació i notificació.
 • El grup ha de guardar una còpia de les normes i del registre dels membres.
 • El grup ha d'elaborar un pla de treball periòdic i aprovat per tots els membres.

Les empreses a petita escala han de ser generadores d'ingressos i llocs de treball, viables i respectuoses amb el medi ambient. Els membres han de ser conscients del dret que tenen a exercir la seva autoritat per controlar el grup.

La seva feina com activista és informar del següent:
 • Els membres tenen el dret d'anar a totes les reunions generals del seu grup i votar cada tema per sufragi universal (un membre, un vot).
 • Cada membre d'un grup té el dret de participar en la tria del comitè i de ser triat en el comitè si es considera qualificat.
 • Un cert nombre de membres poden demanar al comitè la convocatòria d'una reunió general especial i si aquest no ho pot fer, els membres sol·licitants poden convocar la reunió.
 • Tots els membres tenen el dret de participar dels beneficis del grup.
 • Tots els membres tenen el dret d'inspeccionar les propietats del grup i la seva activitat empresarial.
 • Quan hi ha fons i un membre no compleix amb els requisits, té el dret de rebre'ls en préstec
 • Qualsevol membre que no tingui deutes amb el grup té el dret d'anular la seva afiliació. Pot transferir la seva part dels beneficis a un altre membre.

Els membres han de responsabilitzar-se dels deutes del grup en el cas que aquest fracassi a l'hora d'assolir les seves obligacions financeres. Quan un membre obté un préstec, la resta dels membres del grup l'avalen i tots són responsables de la devolució del préstec.

El rol dels membres en la gestió

Els membres participen de diverses maneres en la gestió. Com per exemple:
 • Assisteixen a les reunions generals per elaborar les polítiques i plans globals.
 • Trien o exclouen els membres del comitè.
 • Adopten o modifiquen les lleis.
 • Financen les activitats del grup per mitjà dels estalvis i les contribucions pactades (setmanals o mensuals).
 • Supervisen les activitats del grup
 • Defensen el grup.

Alliçonar els membres de l'executiu o comitè

Els membres de l'executiu o comitè necessiten lliçons sobre funcions concretes, que impliquen coneixements especials. Els membres del grup han de ser conscients dels temes que pertanyen al comitè del grup.

Els membres que arribin a l'executiva del grup s'espera que compleixin amb:
 • Les qualitats requerides en un membre del comitè
 • Els deures exigibles a un membre d'un comitè executiu d'un grup.

Què és una executiva o comitè?

Una executiva o comitè és el cos central del grup, triat pels membres en general per dirigir i gestionar els temes del grup. Pot incloure un president/a, vicepresident/a, tresorer/a, secretari/a i membres ordinaris del comitè (normalment quatre com a màxim).

Els membres del comitè han de tenir o adquirir coneixements que els capacitin per:
 • Organitzar i implementar les activitats del grup.
 • Dirigir reunions i redactar actes.
 • Desenvolupar les polítiques i els procediments del grup.
 • Mantenir i actualitzar els llibres de comptabilitat.
 • Dirigir negociacions i efectuar transaccions amb altres organitzacions.

Lideratge

Liderar significa guiar i influenciar a la gent per tal que puguin contribuir a l'organització i a les fites del grup. La labor de liderar l'assumeix un líder. Veure lideratge. La seva feina com activista és identificar i estimular als líders locals des del principi.

Un bon líder té diversos rols. Els líders del grup hauran de ser capaços de:
 • Orientar les activitats del grup.
 • Obtenir informació dels membres del grup.
 • Comunicar informació al grup.
 • Definir els problemes i identificar les solucions.
 • Evaluar el funcionament del grup.
 • Aportar idees i opinions
 • Estimular a què els altres donin idees i opinions.
 • Arbitrar les disputes entre els membres del grup.
 • Representar els interessos del grup d'organismes externs.

Característiques d'un bon líder. Un bon líder ha de ser:
 • Fiable
 • Formal
 • Respectat dins de la comunitat
 • Desitjós de servir
 • Capaç de mostrar iniciativa i dinamisme
 • Disposat a escoltar i prendre decisions basades en el que diuen els membres

4. Reunions

Les reunions del grup inclouen les reunions periòdiques i les improvisades per establir l'odre del dia.

Un grup que no es reuneix deixa de funcionar. Les reunions han de ser regulars, convocades cada setmana el mateix dia i a la mateixa hora. Totes les activitats del grup giren al voltant de les reunions setmanals on els membres comparteixen experiències, aprenen dels demès i reben educació i formació.

Un secretari/a ha de registrar les notes de cada reunió per recordar al grup les activitats i discussions de les reunions anteriors. Aquestes notes han d'estar redactades en un llenguatge simple. Com a formador, pot suggerir el format que ve donat aquí o modificar-lo segons les condicions locals del grup:

Exemple de com estructurar una reunió

(Mai ha de dirigir una reunió perquè 'així s'ha fet sempre, és la tradició o és la forma clàssica'. Ha d'organitzar les reunions seguint el mètode més efectiu per obtenir les decisions del conjunt del grup, o per arribar a l'acció més eficaç).

 1. Data de la reunió _________________________

 2. Reunió presidida per ______________________

 3. Oracions * per ____________________________

 4. Assistents:

  • Llistat dels membres presents
  • Llistat dels membres que han arribat tard
  • Llistat dels absentismes amb o sense excusa

 5. Ordre del dia (es pot modificar segons les necessitats):

  • Confirmació de l'ordre del dia
  • Comunicació de la presidència
  • Revisió i confirmació dels minuts previs i dels temes que s'originin
  • Temes del dia
   Sempre que sigui possible, els temes que es tracten s'han de plasmar per escrit
   a l'ordre del dia i distribuir-los abans de la reunió. Aquest és el propòsit de
   l'ordre del dia (la resta és decoració o estructura). Cal incloure els informes del
   tresorer, subcomitès, membres o altres temes que
   hagin sorgit a les reunions precedents.
  • Altres temes
  • Clausura amb oracions *

* El fet de resar pot fer-se de manera respectuosa amb els valors i les creences de la comunitat. Les oracions no poden ser només de les fraccions dominants de la comunitat. Poder ser cristianes, musulmanes, tradicionals o combinar-les totes. Depèn del conjunt de la comunitat. Si existeix un conflicte religiós, és millor evitar les oracions i dir que la mobilització és una activitat laica. Pel que fa a les altres ocasions (les formals) el més correcte pot ser convidar a més d'un funcionari religiós en representació de les diverses creences de la comunitat. Ha d'estar preparat per si alguns grups sofisticats consideren que les oracions (de qualsevol tipus) són ofensives.


––»«––

La construcció d'una organització de convergència:


Building an umbrella organization

© Drets d'autor 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Pàgina web dissenyada per Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 09.02.2011

 Pàgina d'inici

 Organització de crèdit