Unang Pahina
 Maliit na Negosyo
Mga Pagsasalin

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Susing Pananalita

Ipagbigay-alam

Mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


PAGSASANAY SA PAGNENEGOSYO NA MALIIT

ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Emmanoelle Garalde


Mga Tala para sa Guro

Paano mag mag organisa ng pagsasanay para sa maliit na pagnenegosyo?

Pag-organisa ng Pagsasanay sa Kaalamang Pang Negosyo

Kung mayroon kayong organisasyon na pang-komunidad na nagapautang sa mahihirap upang tulungan silang pumili, magplano at mamahala ng isang maliit na negosyo, tignan ang "Pagtatayo ng Organisasyong Nagpapautang" na modyul. Paano gagagawa ng pagsasanay na bibigyan sila ng kaalaman para mag-tagumpay?

Magkakaroon ng dalawang magkasalungat na sitwasyon. Sa isang bahagi, may mga indibidwal na gusto lang umutang dahil alam na nila ang lahat tungkol sa pagpapatakbo ng isang negosyo. Sasabihin nila na hindi nila kailangan ng kahit na anumang pag-aaral o pagsasanay. Sa kabilang banda, maraming maliliit na institusyon na nagtuturo ng pagnenegosyo. Ang mga ito ay may kamahalan at di laging nakatutok sa kaalaman na kailangan ng inyong mga kliyente.

Ano ang dapat gawin? Wala sa dalawang ito ang dapat gawin.

Magtayo ng sarili programa ng pagtuturo, isang kurikulum na base sa pangangailangan ng inyong mga kliyente,

Ang una ninyong gagawin ay alamin mabuti ang mga kaalaman na kinakailanagan para magpatakbo ng isang maliit na negosyo. Nakalista ang mga ito sa taas at tinatalakay ng mas detalyado sa ilang dokumento sa modyul na ito. Pagktapos ay hamunin ang inyong mga kliyente sa isang miting ng inyong tinayong pautangan na organisasyon. "Kaya niyo bang gawin ito?" "Kaya niyo bang gawin yun?" "Paano niyo gagawin ang mga ito?" "Alam niyo ba ang mangyayari kapag ginawa o di ninyo ginawa ito?" Ibato sa kanila ang mga katanungan para unti-unti malaman kung anong klaseng pagsasanay ang kanilang kailangan. Iwasang tanggapin lang ang kanilang mga sagot at hamunin sila na ipakita ang kanilang kakayahan na sinasabi nilang mayroon sila.

Gumamit ng ibang klaseng pag-brainstorm para malaman (sa isang grupo) ang lahat ng paksa na kinakailangan nila. Gamit ang mga ito, ayusin ito para malaman kung ano ang dapat unahin na paksa. Kailangan may sapat na kaalaman ka sa mga paksa para patnubayan sila sa pag disenyo ng kanilang kurikulum.

Huwag subukan na ikaw ang magturo ng isang sanayin kung hindi malalim ang kaalaman sa isa o dalawa sa mga paksa at kung wala kang karanasan dito. Kilalanin, mag recruit at piliin ang mga tao na may kahusayan sa bawat paksa. At turuan ang bawat eksperto sa participatory methods sa pagtalakay ng kanilang paksa. Hindi kinakailangan ng propesyonal na guro maliban kung nagpapakita siya ng potensyal at kagustuhan na gumamit ng participatory methods na ginagamit ninyo sa community mobilizing.

Ipaliwanag sa mga eksperto na inaasahan silang gumamit ng participatory methods. Ipaliwanag din na makikilahok ka bilang kapwa guro sa kanila. Ipaliwanag na hindi kailangan ng mga kalahok ng detalyado at malalim na kaalaman. Kailangan lang nila ang kaalaman para sa mga nagsisimula pa lang mag negosyo dahil maaring mayroon sa mga kalahok ay hindi marunong bumasa at magsulat at walang oras o kakayahan para sa mataas na kurso ng pamamahala ng negosyo.

Bigyan ng sapat na oras para makumpleto ang buong proseso:
  1. pagtalakay sa kalahok ng organisasyon ang iba't ibang klase ng training na sa tingin mo ay kinakailangan nila (ilista at ipaliwanag ang mga kasama sa modyul);
  2. alamin ang mga training na gusto ng mga kalahok sa pamamagitan ng mga pamamaraan ng brainstorming pati na rin ang oras na kinakailangan at kung kailan ito gaganapin;
  3. pakikipag negosasyon sa mga eksperto na gagawa ng training sa bawat paksa at siguraduhin na gagamit sila ng participatory methods;
  4. pagsagawa ng training sa kaalaman para sa maliliit na negosyo bilang kapwa-guro sa bawat eksperto o paggamit ng team teaching;
  5. paggawa ng sariling monitoring records ng training, kung paano ito isinasagawa at ang epekto nito sa mga kalahok.

Katulad ng iyong mga gawaing pang-komunidad, kinakailangan planuhin at dahan-dahanin ang trabaho. Kailangan magtago ng sariling mga rekord na hindi lamang nakatutok sa iyong mga gawain kung di sa resulta ng mga ito.

––»«––

Pagpaplano ng Training para sa Isang Maliit na Negosyo:


Pagpaplano ng Training para sa Isang Maliit na Negosyo:

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 10.05.2011


 Unang Pahina

 Maliit na Negosyo