Glavna Stranica
 Voda
Prevodi

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke


POPRAVKA I ODRŽAVANJE

Upravljenje vodom za zejednicu

od Fila BartlaDr.

preveo: Boris Baščarević


Posvećeno Endrjuu Livingstounu

Izdanje za trening

Zajednica mora da utvrdi ko je odgovoran za održavanje, ko je odgovoran za popravku i kako će se izvesti

Pokretanje objekta zajednice za snabdevanje vodom

Postoji sklonost ljudi da mislie, da sve što treba da uradimo je da sagradimo sistem snabdevanja vodom i to je to. Neki će se brinuti o njemu ili če se održavati sam od sebe.

Članovi zajednice nisu različiti. Vi kako mobilizator morate ih podsetiti na to, ako su odabrali snabdevanje vodom kao svoj najviši prioritet, ne samo da je njihovo rukovodstvo neophodno da ga konstruiše, oni će takođe morati da ugovoriti staranje o njemu, čineći ga da nastavi sa radom

Jedan od najtužnijih prizora koji se može videti kada se posećuje seoski deo Afrike jesu hiljade ručnih pumpi koje ne rade, nalazeći se svuda po zemlji. Kakvo trošenje sredstava na njih da ne bi bile funkcionalne.

Objekt zajednice za snabdevanje vodom (mesto vode) trpi korišćenje i trenje i može zahtevati redovne troškove kao što su gorivo i mazivo. Takođe zahteva zaštitu od namernih nasilnika, nemarnih ljudi i razjarenih životinja. Trenutno i ponovo će zahtevari popravke.

Kada se odabira planiranje objekta za snabdevanje vodom, zajednica mora da razmotri kako će osigurati da će funkcionisati. Vaš zadatak kao mobilizatora je da osigurate da članovi zajednice i njeni izvršioci znaju to

Deo odlučivanje će takođe odlučiti ko će to uraditi, i ko će nadgledati i osigurati da se to završi. Ako niko nije identifikovan kao odgovoran, neće se završiti

Ne jedan sporedan događaj

Kada zajednica odluči da će joj voda biti prioritet, može zaključiti da će samo konstruisati objekat i da će tada odgovornost biti završena

Kao što je primećeno u Mobilizacija modul, vaša intervencija može da počne sa pojedinačnim projektom zajednice, ali se očekuje da će biti nastavljen koliko god je neophodan. U slučaju vode, izvršilaštvo zajednice mora da se obaveže od početka da radi posle konstrukcije projekta. Izvršioci primene projekta (CIC) stvoreni od strane zajednice mogu da postanu komitet vode i razvoja zajednice. Ili naprotiv, ovo može da bude pruženo vreme da se stvori još jedna egzekutiva, od članova koji ne zadovoljavaju ocene

Primetite da ovde vaše opažanje i pronicljivost. Egzekutiva će biti više efikasnija i zajednica će više voleti da se desi kada svi članovi egzekutive imaju osobine primera. Primetite da šesnaest elemenata unašređenja. Poverenje i altruizam su među njima. Neiskrenost je jedan od pet glavnih Uzroci siromaštvaAko jedan ili više ljudi na rukovodećem položaju nije altruistično i stavlja lične potreba ili želje ispred zajednice, i/ili ako jedan ili više članov mogu biti voljni da pronađu načine da podrede sredstva projekata ličnoj koristi, onda su rukovodeći orga i zajednica oslabili. Kako će te organizovati zajednicu da organizuje komitete za vodu će biti zasnovano na vašim zapažanjima

Kako objekat snabdevanja vodom mora biti u toku, vreme je da rayglasite da zajednica mora stvoriti jedan ili više razvojnih komiteta za vodu. Ovaj novi deo izvršnih organa neće imati zadatak osmišljavanja projekta koji će da odražava prioritete zajednice. To je već urađeno. Moraće da osmisli načine koji će da osiguraju da voda teče

Komiteti za vodu će morati da preuzmu odgovornost za snabdevanje vodom. Oni će izvršavati volju zajednice da ima dobrovoljnu ili plaćenu podršku ( vidi ispod), posmatraju, nadgledaju, vode, ohrabruju i podržavaju one koji održavaju objekat. Komitet za vodu mora izvestiti zajednicu o finansiranju rada i popravci i o situaciji održavanja

Pogledaj Organizuj da prikažete vaše metode organizovanja komiteta za vodu

Volonteri ili plaćeno osoblje?

Važna odluka zejednice i njenog Komiteta za vodu je da osigura da postoji dovoljno sredstava koji osiguravaju da objekat za snabdevanje vodom održava vodu da teče. Postoje manje ili više posledica upotrebe neplaćenih volontera ili plaćenog osoblja.

Upotreba neplaćenih volontera znači da novac manje menja ruke ali ne uklanja činjenicu da će neki troškovi biti izbegnuti. Volonteri mogu biti manje pouzdani i možda ne tako voljni da prate uputstva Komiteta za vodu. Plaćeno osoblje mora biti plaćeno na zakonskoj osnovi, ili će možda tražiti posao negde drugde

Odluke bi trebalo da donese zajednica, izražene kroz svoj Komitet za vodu. Šta bi bilo najbolje na javnom skupu, organizovanom od vas kao mobilizatora na kome će predsedavati Komitet za vodu ili izvršni organ. Argumente za i protiv upotrebe plaćenog ili neplaćenog osoblja koje bi održavalo objekat bi trebalo prikazati na tabli, možda sa vaše strane i odabranog prioriteta, umnogome kao u diskusiji sesija

Morate razjasniti da radnik, plaćen ili neplaćen, bi trebao da ima samo jednog nadzornika, i ta osoba bi trebala da bude predsedavajući Komiteta za vodu. Takođe bi trebalo da radite sa Komitetaom na razvoju Opisa posla, da umanjite razlike u mišljenju koje bi se mogle pojaviti kasnile,

Ako članovi zajednice ili članovi Komiteta ne vole nešto što se događa neophodno je da razmatraju pitanje na višem nivou sa Komitetom za vodu kao celinom i ne lično. Pokušajte da kontrolišete radnike

Ugovori o plati

Kako onda zajednica plaća troškove pokretanja? Ona treba prihoda kako bi isplatila zarade bilo kome osoblju, da kupi podmazivače i gorivo, da kupi rezervne delove i da plati radnike za bilo kakve popravke

Jednostavan metog koji funkcioniše dobro u mnogim zajednicama, je naplata malih korisničkih doprinosa, nekoliko penija za litar. Ove doprinose može prikupiti pretiocu vod, i biti predat blagajniku Komiteta za vodu, koji će potom pratiocu zakonku platu

.Ovaj pristup, kakogod, zavisi od visokog integriteta svih koji rukuju novcem Bez otvorenih i javnih dosijea , podložno je zloupotrebi. Zapamtite da su altruizam i istina među šesnaest elemenata jačine organizacije ili. zajednice a da neiskrenost je jedna od pet glavnih uzroka siromaštva

Jedna alternativa ovome je da imate kontakt sa pratiocem koji će uzeti određeni procenat od sakupljenih doprinosa. Pratioc stoga zna da određeni novac mora da preda blagajniku u određenim intervalima i trebalo bi da predstavlja ukupan primljeni minus koji pratioci dele. Postoji samica za proneveru od starane pratioca i blagajnika, tako da bi Komitet za vodu trebao da osigura da njegovi kontrolori blisko sarađuju. On može da bira osobe iz svog članstva da nadgledaju na zakonskoj osnovi i izveste komitet

Drugačiji pristup je imati paušalne doprinose za vodu svih stanovnika ili onih koji žive u područiju koja uključuje većinu korisnika. Članovi komiteta za vodu moraju pažljivo da razmotre argumente za i protiv ovih alternativa i verovatnoću uspešnih operacija kako bi održali vodu da teče

Ovo bi trebalo da bude odluka zajednice,

Neisplaćen novac pratiocu mora biti ostavljen u banku i upotrebljen za kupovinu goriva kao i neophodnih maziva, rezervnih delova, kroz javne skupove i izvršen od strane Komiteta za vodu

––»«––

Radionica


Radionica

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 04.10.2011.

 Glavna stranica

 Voda