Αρχική Σελίδα
 Πηγές

Πηγές

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe

                                        

Άλλες σελίδες:

Μοντέλα

Χάρτης σελίδας

Λέξεις κλειδιά

Επικοινωνία

Βοηθητικά έγγραφα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι


Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:


ΑΡΧΈΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΕΞΕΎΡΕΣΗΣ ΠΌΡΩΝ

από τον Δρ. Φιλ Μπαρτλ

μετάφραση Μαρία Μαυροπούλου


Έγγραφο αναφοράς

Περίληψη:

Το έγγραφο αυτό παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και προτάσεις για μεθόδους και αρχές χρηματοδότησης που βοηθούν στην οικονομική στήριξη των κοινοτικών έργων.

Η εξεύρεση πόρων είναι ένα πολύτιμο κομμάτι της ενίσχυσης των Κοινοτικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και κοινοτήτων. Τόσο οι χρηματικές όσο και οι μη οικονομικές συνεισφορές χρειάζονται από αυτούς, ώστε να έιναι εφικτή η υλοποίηση των επιθυμητών και σχεδιασμένων δραστηριοτήτων. Γι' αυτό η απόκτηση πόρων είναι μια αξιότιμη αποστολή και οι άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με την εργασία αυτή πρέπει να έχουν αναγνώριση και να επαινούνται. Η εξεύρεση πόρων είναι μια δουλειά, στην οποία όλοι θα πρέπει να συμβάλλουν και για την οποία όλοι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι.

Εισαγωγή:

Πολλές από τις τεχνικές και τις δεξιότητες εξεύρεσης πόρων (μερικές από τις οποίες περιλαμβάνονται εδώ) μπορούν να ή έχουν ήδη υιοθετηθεί από το εμπορικό επάγγελμα του μάρκετιγκ (στην πραγματικότητα, η εξεύρεση πόρων αναφέρεται ως "μάρκετιγκ" από τις περισσότερες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Καθώς οι δεξιότητες του μάρκετιγκ και των δεξιοτήτων πώλησης μπορούν να είναι πολύτιμες, πρέπει πάντα να εφαρμόζονται με ηθικό τρόπο. Κάθε άτομο επιφορτισμένο να αναζητά πόρους (επί πληρωμή ή εθελοντής) πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι απολύτως πεπεισμένο για την αξία, την ακεραιότητα και τα οφέλη της οργάνωσης, όπως και για τις δραστηριότητες για τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν οι αποκτηθέντες πόροι.

Αυτές οι κατευθύνσεις πρέπει να τροποποιηθούν σε κάθε κοινότητα, ώστε να προσαρμοστούν στις διαφορές που χαρακτηρίζουν την καθεμιά.

1. Αρχές Εξεύρεσης Πόρων:

Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στις αρχές και στις τεχνικές εξεύρεσης πόρων. Το έγγραφο αυτό ασχολείται και με τα δύο. Το τμήμα αυτό επικεντρώνεται στις αρχές.

1.1 Το επάγγελμα του Μάρκετιγκ:

Πολλές από τις δεξιότητες και τις τεχνικές εξεύρεσης πόρων, που χρησιμοποιούνται από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και μερικά πρακτορεία των Ηνωμένων Εθνών, έχουν αναπτυχθεί και προσαρμοστεί από το επάγγελμα του εμπορικού μάρκετινγκ. Μερικά άτομα (συνήθως αυτοί που βρίσκονται εκτός ή ανεπιτυχώς στο επάγγελμα των πωλήσεων και του μάρκετινγκ) το βλέπουν ως μια κυνική και ανειλικρινή δραστηριότητα. Ίσως αυτό να συμβαίνει, γιατί ασκείται με τον τρόπο αυτό από ορισμένους, αλλά δεν χρειάζεται να είναι να είναι έτσι, και συχνά δεν είναι. Εάν ένας επαγγελματίας πωλήσεων ή μάρκετιγκ ειλικρινά πιστεύει στην αξία του προϊόντος, οι πωλήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται με έντιμο και ηθικό τρόπο.

Οι αρχές της ειλικρίνειας και της ηθικής ακεραιότητας εφαρμόζονται κυρίως στην εξεύρεση πόρων. Η εξεύρεση πόρων πρέπει να είναι ευθύνη όλων των μελών της οργάνωησς, παρά το γεγονός ότι μπορούν να συμμετέχουν με διαφορετικούς τρόπους. Δεν είναι μια δραστηριότητα που πρέπει να αφήνεται απλώς στους επαγγελματίες. Όλοι μας/σας πρέπει να γνωρίζουμε/ετε τόσο τις αρχές όσο και τις τεχνικές εξεύρεσης πόρων. Κατ'αρχήν και σε όλη τη διάρκεια αναζήτησης κεφαλαίων, όποιος ασχοληθεί με τη δραστηριότητα αυτή πρέπει ειλικρινώς να είναι πεπεισμένος για την ακεραιότητα του οργανισμού και για τα οφέλη και την αξία της δραστηριότητας ή του έργου του οργανισμού. Πιθανοί και προηγούμενοι δωρητές πολύ γρήγορα διακρίνουν την ανειλικρίνεια, την ανεντιμότητα και την παραπλανητικές ενέργειες των δικών τους χορηγιών.

1.2 Αναγνώριση των Δωρεών:

Η αναγνώριση είναι ένα "πρέπει". Πολλοί δωρητές χρησιμοποιούν τις χορηγίες τους για να κερδίσουν κύρος και τιμή στις κοινότητές τους. Είναι μικρό το αντίτιμο να επαινείς κάθε δωρητή. Βεβαιωθείτε ότι οι κοινότητες που βοηθούμε έχουν επίγνωση της ανάγκης να αναγνωρίζουν όλες τις δωρεές και να τιμούν τους δωρητές για την πίστη τους στην κοινότητα και για την τόσο αναγκαία και εκτιμητέα δωρεά (σε χρήματα και σε είδος).

1.3 Σας ευχαριστούμε!

Οι δύο σημαντικότερες λέξεις στην απόκτηση πόρων και στην εκπόνηση Μη Κυβερνητικών και Κοινοτικών έργων είναι οι λέξεις "Σας ευχαριστούμε!".

Αρκετοί από το προσωπικό των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων αναρωτιούνται γιατί έχει στερέψει ο ενθουσιασμός για τις δραστηριότητές τους και γιατί τα κεφάλαια των δωρεών έχουν σταματήσει τη διάχυσή τους. Ο απλούστερος λόγος είναι ότι συχνά οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις έχουν ξεχάσει να αναγνωρίσουν και να ευχαριστήσουν τους δωρητές.

1.4 Αναφορές προόδου:

Εκτός από το απλό "Σας ευχαριστούμε!", οι δωρητές θέλουν να γνωρίζουν τι έχει επιτευχθεί με τα χρήματα που δώρησαν. Η πλέον αποτελεσματική φόρμα ευχαριστιών είναι μια αναφορά προόδου. Οι δωρητές δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις δραστηριότητές σας, αλλά για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων σας: τι ολοκληρώσατε, τι πετύχατε έστω και μερικώς, τους στόχους που θέσατε όταν ζητήσατε τη χορηγία. Το Πρόγραμμα Διαχείρισης Κοινότητας έχει ετοιμάσει άλλα έγγραφα για τον τρόπο συγγραφής αναφορών. Χρησιμοποιήστε τα και ενσωματώστε τη γραπτή αναφορά με την απόκτηση πόρων. Η εξεύρεση πόρων και η συγγραφή αναφορών δεν είναι ανεξάρτητες δραστηριότητες.

1.5 Ακεραιότητα:

Σε όλη τη διάρκεια πρέπει να επιτυγχάνεται ένα υψηλό επίπεδο ακεραιότητας. Αυτό ισχύει για τη δημιουργία και τις δραστηριότητες της οργάνωσης, και σε γενικό επίπεδο, και ειδικότερα για τις δραστηριότητες συγκέντρωσης πόρων. Μια σημαντική πτυχή αυτής της ακεραιότητας είναι η πλήρης λογοδοσία.

Όλες οι δράσεις πρέπει να είναι υπεύθυνες. Όλοι οι πόροι πρέπει να είναι υπόλογοι. Αυτό σημαίνει ακριβείς, πλήρεις, κατανοητές και ειλικρινείς αφηγηματικές εκθέσεις και οικονομικές αναφορές, διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή σε κάθε μέλος του κοινού.

Μαζί με λογοδοσία συνυπάρχει και η διαφάνεια. Η ομάδα δεν πρέπει να έχει καμία μυστική ατζέντα, και πρέπει να καταθέτει δημόσια και με ειλικρίνεια όλες τις δραστηριότητές της και τις δαπάνες της. Τα αρχεία των λογαριασμών πρέπει να είναι ανοιχτά και διαθέσιμα σε κάθε μέλος του κοινού, προκειμένου να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή. Στην εντιμότητα δε χωρούν συμβιβασμοί. Τα καλά άκρα (στόχοι ή σκοποί) του οργανισμού δεν πρέπει να αμφισβητούνται από αμφίβολα μέσα, που χρησιμοποιούνται, για να φτάσουμε σε αυτά.

Αυτοί οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων της ομάδας, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας εξεύρεσης πόρων, πρέπει να είναι έντιμοι και απόλυτα πεπεισμένοι για τις καλές προθέσεις της ομάδας και των σκοπών της, όπως επίσης για την αξία και τα οφέλη του έργου. Αυτό το επίπεδο ακεραιότητας είναι απαραίτητο για τη βιωσιμότητα της ομάδας, την ολοκλήρωση του έργου και το όφελος της κοινότητας.

1.6 Η Σπουδαιότητα της Θετικής Στάσης:

Δεν είναι ο καθένας δωρητής. Κάποια άτομα, πρακτορεία ή ομάδες δεν μπορούν ή δε θα δώσουν στην κοινότητα ή τον οργανισμό. Εάν δε συνειδητοποιήσετε ότι η αποτυχία απόκτησης χορηγίας από μια πηγή δε σημαίνει ότι εσείς ή η οργάνωσή σας απέτυχε, μπορεί να απογοητευτείτε, να αποθαρρυνθείτε και να τα παρατήσετε.

Μην τα παρατάτε. Δεν μπορείτε να επιτρέψετε στον εαυτό σας να αποθαρρυνθεί. Είναι μια πολυτέλεια που δεν μπορείτε να αντέξετε ούτε εσείς ούτε η οργάνωση ή η κοινότητά σας. Μπορεί να έχετε την εμπειρία οκτώ απορρίψεων. Μην τα παρατάτε, γιατί ίσως η ένατη και η δέκατη προσπάθεια μπορεί να αποφέρουν την απαραίτητη χορηγία.

1.7 Υπολογίζοντας και Καταγράφοντας τις Εισροές του Έργου:

Είναι σημαντικό να κρατάτε ακριβή αρχεία για όλες τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν σε ένα κοινοτικό έργο.

Πολύ συχνά, ορισμένες δωρεές (κυρίως η κοινοτική εργασία και οι δωρεές σε είδος) έχουν ξεχαστεί ή υποτιμηθεί. Το σωστό ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς είναι υψηλότερο από αυτό που καταγράφεται και αναφέρεται. Αυτή η υποτίμηση είναι επιζήμια για διάφορους λόγους: (α) τα μέλη της κοινότητας έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και αυτό μειώνει την εμπιστοσύνη, (β) οι εξωτερικοί δωρητές έχουν χαμηλότερη εκτίμηση της κοινοτικής συνεισφοράς και θα είναι πιο απρόθυμοι να συνεισφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό ή ( γ) δεν θα αναγνωρίσουν την αξία των κοινοτικών εισροών.

Πρέπει να διασφαλίσετε/ουμε ότι η Κοινοτική Οργάνωση ή η εκτελεστική επιτροπή της κοινότητας, η οποία σχεδιάζει να προβεί σε ένα κοινοτικό έργο, αναγνωρίζει την αξία των κρυφών κοινοτικών πόρων. Μια ακριβής εκτίμηση της τρέχουσας αξίας των χορηγιών - π.χ. της κοινοτικής κατασκευαστικής εργασίας, του δωρεάν εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, του χρόνου που δαπανάται από τα μέλη της κοινότητας και τους ηγέτες στις συναντήσεις για το σχεδιασμό ή για τις μη χρηματικές φυσικές δωρεές - πρέπει να γίνεται από την κοινότητα. Εσείς / εμείς θα πρέπει να ενθαρρύνετε/ουμε την κοινότητα να τις εντοπίσουν και να τις καταγράψουν. Αυτές οι χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην εκτίμηση του κόστους του σχεδίου πρότασης και θα πρέπει να καταγράφονται κατά τη διάρκεια της πραγματικής κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Όταν υπολογίζεται το συνολικό κόστος ενός κοινοτικού έργου, θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πραγματικές ταμειακές συνεισφορές των χορηγών, διεθνών και τοπικών, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών, και άλλων, καθώς και την εκτίμηση του κόστους όλων των μη χρηματικών δωρεών, είτε με τη μορφή μη χρηματικών, φυσικών αγαθών ή υπηρεσιών, είτε με τη μορφή ανθρώπινου χρόνου και ενέργειας.

2. Τύποι και Πηγές Δωρεών:

Το τμήμα αυτό περιγράφει τις δωρεές από ένα ευρύ φάσμα πιθανών δωρητών, εκτός από εκείνες που προέρχονται από πρακτορεία δωρητών και που απαιτούν τυποποιημένες προτάσεις (αυτές συζητούνται στο έγγραφο με τον τίτλο Απόκτηση Πόρων).

Αυτό το μεγάλο εύρος των πιθανών δωρητών σημαίνει ότι ότι υπάρχει επίσης μεγάλο εύρος συγκεκριμένων τεχνικών που μπορούν να εφαρμοστούν στη διαδικασία (α) εντοπισμού δωρητών, (β) αποστολής μηνύματος σε αυτούς, και (γ) συλλογής των δωρεών. Μην ξεχάσετε το (δ): ευχαριστώντας τους.

Ένα σχέδιο καλού εργαστηρίου που συνοδεύει το τμήμα αυτό είναι η Λίστα Ελέγχου Εσωτερικών Πόρων.

2.1 Αστικές έναντι Επαρχιακών Κοινοτήτων:

Υπάρχουν πολλές διαφορές στην έμφαση των τεχνικών για την εξεύρεση πόρων που βασίζονται στα διαφορετικά χαρακτηριστικά των κοινοτήτων. Οι αστικές κοινότητες, για παράδειγμα, είναι συνήθως μεγαλύτερες και γι΄αυτό έχουν διάφορες φατρίες και σχίσματα. Οι μικρές επαρχιακές κοινότητες είναι πιο εύκολο να οργανωθούν και να ενωθούν, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση γι' αυτό.

Οι αστικές κοινότητες έχουν περισσότερα κοινωνικά σχίσματα (διαχωρισμούς/φατρίες), και είναι πιο δύσκολο να οργανωθούν απ' ό,τι οι επαρχιακές, παρά το γεγονός ότι είναι ευκολότερο να οργανώσεις τις φτωχογειτονιές των αστικών περιοχών παρά τις πλούσιες γειτονιές. Οι χρηματικές δωρεές είναι ευκολότερο να αποκτηθούν στις αστικές παρά στις επαρχιακές κοινότητες, οι δωρεές σε φαγητό και αγροτικά προϊόντα είναι πιο συχνές στις επαρχιακές κοινότητες.

2.2 Δημόσια Δρώμενα για Εξεύρεση Πόρων:

Μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές. Δρώμενα για εξεύρεση πόρων από μεγάλες κοινότητες μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκα, και να έχουν υψηλά πρόσωπα - υπαλλήλους να βγάζουν λόγους, όπως και πλούσιους ανθρώπους που κάνουν επιδεικτικά την όποια δωρεά. Μπορεί να υπάρχουν πολλές μουσικές μπάντες, ντράμερς, χορευτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των τραγουδιστών και των χορών από την κοινότητα των σχολείων.

Στην Ανατολική Αφρική η λέξη "harambee" χρησιμοποιείται, για να περιγράψει τέτοιου είδους δρώμενα. (2)

Υποσημείωση (2): Ένα harambee δεν είναι πάντα απαραιτήτως ένα κοινοτικό γεγονός. Τις σημερινές μέρες συχνά χρησιμοποιείται από μία και μόνη οικογένεια προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το σχολείο των παιδιών ή για έναν ιατρικό λογαριασμό.

Στη Δυτική Αφρική, κυρίως στην επαρχιακές πόλεις, ο άρχοντας της πόλης μπορεί να προΐσταται και η ψυχαγωγία να περιλαμβάνει χορούς, τυμπανοκρουσίες και πνευματικές τελετές με τους τοπικούς θεούς ή λατρείες.

Οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να τραβήξουν τους αστικούς μετανάστες πίσω στις επαρχιακές πόλεις τους, και, όπως στις κηδείες, να εξυπηρετήσουν και άλλους σκοπούς εκτός από την εξεύρεση πόρων, ιδίως για τα μετεγκατεστημένα και διασκορπισμένα μέλη της κοινότητας, ώστε να διατηρούν την επαφή μεταξύ τους και την ταυτότητά τους ως μέλη της κοινότητας, ακόμη και αν διαμένουν εκτός της κοινότητας. Πολλές επαφές γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, για παράδειγμα, μπορεί αργότερα μια τέτοια επαφή να οδηγήσει σε γάμο ή επιχειρηματικές συνεργασίες.

2.3 Αστικοί Δωρητές σε Επαρχιακές Κοινότητες:

Οι αστικοί μετανάστες παραμένουν δεμένοι με τις ντόπιες κοινότητες. Το γεγονός αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί από τις επαρχιακές κοινοτικές οργανώσεις. Ένα μικρό ποσοστό από τους αστικούς μετανάστες κάνει την τύχη του στις πόλεις και μπορεί να πειστεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ντόπιας κοινότητας. Ένα συναίσθημα ενοχής για το γεγονός ότι δε βρίσκονται στην ιδιαίτερη πατρίδα τους ή ένα αίσθημα αφοσίωσης στην κοινότητα - παρά την απουσία τους - μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μερικές ιδιαίτερα μεγάλες δωρεές από πλούσιους αστικούς μετανάστες.

2.4 Εμπορικές Δωρεές:

Οι εμπορικές δωρεές περιλαμβάνουν δώρα από εταιρείες και επιχειρήσεις που θέλουν να διαφημίσουν τις καλές προθέσεις τους και την υποστήριξη της κοινότητας. (Θα πρέπει να αναγνωριστούν και να εκφραστούν ευχαριστίες σε δημόσιες συναντήσεις). Η κοινότητα θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να βρίσκει τρόπους με τους οποίους να πείθονται οι εμπορικοί δωρητές ότι είναι προς το συμφέρον του εμπορικού δότη να βοηθήσει το έργο (για παράδειγμα αυξανόμενη δημοσιότητα και καλές προθέσεις του εμπορικού χορηγού).

2.5 Κοινοτική Εργασία:

Αυτή είναι μια σημαντική εσωτερική πηγή (μερικές φορές περιλαμβάνει και την εθελοντική εργασία από εθελοντές εκτός κοινότητας). Η κοινοτική εργασία περιλαμβάνει χρόνο και εργασία που προσφέρεται από τα μέλη της κοινότητας, κάποια ανειδίκευτης εργασίας (όπως για παράδειγμα καθαρισμός των χόρτων, τοποθέτηση τούβλων), κάποιων εργασιών που χρήζουν την ύπαρξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων (ξυλουργικές εργασίες, κατασκευή τοιχοποιΐας), διαχείριση, ηγεσία, συναντήσεις εργασίας, σχεδιασμός, επιστασία.

Είναι σημαντικό να ενθαρρύνετε/ουμε τους σχεδιαστές και τους οργανωτές των κοινοτικών προγραμμάτων να αξιολογούν προσεκτικά τη χρηματική αξία της εθελοντικής κοινοτικής εργασίας. Πολύ συχνά η συνεισφορά αυτή υποτιμάται, εξαιτίας άγνοιας της αξίας της ή, ακόμη σημαντικότερο, εξαιτίας του χαμηλού επιπέδου εμπιστοσύνης και αυτοεκτίμησης για την αξία της κοινότητας από τα κοινοτικά μέλη.

Μερικές φορές κάποια κοινοτικά μέλη επιθυμούν να κρύβουν τις πηγές τους με βάση τη λανθασμένη υπόθεση ότι εμείς ή οι άλλοι θα φέρουμε εξωτερική χρηματοδότηση, μόνο εάν πιστέψουμε ότι η κοινότητα είναι πολύ φτωχή, και, επίσης, ότι εμείς ή άλλοι δωρητές μπορούμε να κρύψουμε πόρους, εάν εκτιμούμε ότι η κοινότητα έχει αρκετούς δικούς της πόρους. Πρέπει να βεβαιώσετε/ουμε ότι όλα τα κοινοτικά μέλη κατανοούν ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν εξωτερικούς πόρους, εάν επιδείξουν ότι οι εσωτερικοί κοινοτικοί πόροι είναι έτοιμοι να δεσμευθούν με προσωπική εργασία.

2.6 Γεωργικές Δωρεές:

Οι γεωργοί μπορούν να δωρίσουν φαγητό για το έργο: (α) σε κοινοτικούς εργάτες που δουλεύουν στο έργο, ή (β) στην εκτελεστική επιτροπή, ώστε να το πουλήσει προκειμένου να εξασφαλίσει ρευστό για το έργο. Μπορεί επίσης να προσφέρουν άλλους πόρους από τις φάρμες τους (π.χ. ξύλο, άμμο, ασβεστόλιθο, μη εδώδιμες καλλιέργειες), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, άμεσα ή έμμεσα, για το έργο.

2.7 Προσφορά Προετοιμασίας Φαγητού:

Παρόλο που ένας γεωργός μπορεί να δωρίσει τρόφιμα για το έργο, αυτά θα πρέπει να ετοιμαστούν για κατανάλωση. Άλλοι δωρητές μπορούν να περιλαμβάνουν άτομα που προσφέρουν την ετοιμασία του φαγητού και των αναψυκτικών για τα μέλη της κοινότητας τις ημέρες εργασίας. Μην ξεχάσετε να ευχαριστήσετε τους ανθρώπους που μαγειρεύουν και προετοιμάζουν το φαγητό για τους κοινοτικούς εργάτες.

2.8 Συνεισφορές και Δεσμεύσεις:

Προσφορές και δεσμεύσεις μπορούν να γίνονται δημοσίως σε κοινοτικά γεγονότα εξεύρεσης πόρων. Οι συμμετέχοντες αποφασίζουν να δωρίσουν σε μια δημόσια συνάντηση ή σε ένα δημόσιο δρώμενο.

2.9 Λαχεία και Λοτταρίες:

Τα λαχεία και οι λοτταρίες, τεχνικές απόκτησης πόρων βασισμένες στον τζόγο, ταιριάζουν καλύτερα σε καλά οργανωμένες, εξεζητημένες, απ' ό,τι σε νέες, επαρχιακές και μικρές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

2.10 Ανώνυμοι Δωρητές

Οι ανώνυμοι δωρητές είναι οι ευεργέτες που παραμένουν άγνωστοι. Συνήθως έχουν ιδιωτικούς ιδεολογικούς ή θρησκευτικούς λόγους και επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμοι.

Συμπέρασμα:

Όποιες κι αν είναι οι ενέργειες που κάνουμε για να ενθαρρύνουμε και να βοηθήσουμε τις κοινότητες να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τα δικά τους κοινοτικά προγράμματα (συμπεριλαμβανομένου και του υπολογισμού των χρηματικών πόρων), πρέπει να κρατούμε/κρατάτε τα παρακάτω στο μυαλό και να οδηγούν όλες μας/σας τις ενέργειες:

  • Να θυμάστε και να εργάζεστε προς το γενικό σκοπό (άμβλυνση της εξάρτησης)
  • Καθοδηγήστε, προτείνετε, καταρτίστε, ενθαρρύνετε, επαινέσετε, πληροφορήσετε, και,
  • Μην υπόσχεστε, μην παρέχετε και μην προστάζετε.

Ο υπολογισμός του κόστους για τη χρηματοδότηση των κοινοτικών έργων πρέπει να είναι δίκαιος και ακριβής, και οι εκτιμήσεις δεν πρέπει να υποτιμούν τις μη χρηματικές κοινοτικές δωρεές. Κατά την κινητοποίηση μιας κοινότητας ώστε να αναλάβει ένα κοινοτικό έργο, θα πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να εντοπίσουν μια ποικιλία από εξωτερικούς πόρους (κάτι που μειώνει την εξάρτηση από οποιονδήποτ δωρητή), και να προσδιοίσουν και να κινητοποιήσουν πολλούς (συχνά κρυφούς) από τους δικούς τους εσωτερικούς πόρους.

Η απόκτηση πόρων για ένα κοινοτικό έργο είναι μια έντιμη και αξιολόγη ευθύνη. Κάνετέ το με ενθουσιασμό, ακεραιότητα και εμπιστοσύνη.

––»«––

Κατασκευή τούβλων για κοινοτικό έργο


Κατασκευή πλάκας

© Πνευματικά δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας: Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 31.01.2012

 Αρχική σελίδα

 Πηγές Έργου