Pàgina d'inici
 Recursos
Traduccions:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
Türkçe

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils


Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:


PRINCIPIS I TÈCNIQUES D'OBTENCIÓ DE FONS

pel Dr. Phil Bartle

traduït per Esperanza Escalona


Document de referència

Resum:

Aquest document proporciona orientacions i suggeriments referents a mètodes i principis per l'obtenció de fons destinats al finançament de projectes basats en la comunitat.

L'obtenció de fons és una part important de l'enfortiment de les CBO, ONG i comunitats; les contribucions tant monetàries com no monetàries són necessàries per portar a terme les seves activitats desitjades i planificades. Per tant, l'obtenció de recursos és una tasca desitjada i honorable; les persones que s'hi dediquen han de veure reconeguda i elogiada la seva feina. L'obtenció de fons és una feina a la que tothom ha de contribuir i de la que tothom ha de ser responsable.

Introducció:

Moltes de les tècniques i habilitats per a l'obtenció de fons (algunes de les quals s'inclouen en aquest document) poden ser o han sigut adaptades de la professió comercial del "màrqueting" (de fet, moltes ONG es refereixen a l'obtenció de fons com a "màrqueting"). Si bé és cert que el màrqueting i les habilitats per vendre poden ser valuosos, sempre s'han d'aplicar d'una manera ètica. Qualsevol persona que es dediqui a obtenir fons (ja sigui asalariat o voluntari) ha d'estar, en primer lloc i per damunt de tot, completament convençut del valor, la integritat i els beneficis de l'organització i de les activitats per a les quals s'utilitzaran els fons obtinguts.

Les orientacions que aquí s'ofereixen s'han de modificar per a cada comunitat, amb la finalitat d'adaptar-les a les diferències que caracteritzen cadascuna d'elles.

1. Principis d'obtenció de fons:

Hi ha una diferència entre principis d'obtenció de fons i tècniques d'obtenció. Aquest document tracta de les dues. La present secció es concentra en els principis.

1.1 La professió del màrqueting:

Moltes de les habilitats i tècniques per a l'obtenció de fons utilitzades per les ONG i per algunes agències de l'ONU han estat desenvolupades per i adaptades de la professió comercial del màrqueting. Algunes persones (sovint desconeixedores de la professió de les vendes i el màrqueting o bé, que han fracassat en ella) la veuen com una activitat cínica i mancada de sinceritat. Potser hi ha persones que la practiquen d'aquesta manera, però no té perquè ser així, i tot sovint no ho és. Si un professional de les vendes o del màrqueting creu sincerament en el valor del producte, les vendes es poden portar a terme de manera honesta i ètica.

Els principis de sinceritat i integritat ètica s'apliquen especialment a l'obtenció de fons. L'obtenció de fons ha de ser responsabilitat de tots els membres de l'organització, encara que poden participar-hi de maneres diferents. No s'ha de deixar exclusivament en mans de professionals. Per tant, tots hem de conèixer tant els principis com les tècniques d'obtenció de fons. La persona que obté fons, primer i principalment, ha d'estar sincerament convençuda de la integritat de l'organització i del benefici i valor de l'activitat o projecte de l'organització. Els donants potencials i passats s'adonen de seguida de la falsedat, la manca d'honradesa i el desviament de les "seves" donacions.

1.2 Reconeixement de les donacions:

El reconeixement és obligat. Molts donants utilitzen les seves donacions per guanyar prestigi i honors en les seves comunitats. Donar les gràcies a cada donant és un preu petit. Assegura't de que les comunitats a les que ajudes són conscients de la necessitat d'agrair totes les donacions, i elogia als donants per la seva lleialtat a la comunitat i per la seva molt necessària i apreciada donació (ja sigui en efectiu o en espècies).

1.3 Gràcies!

La paraula més important per obtenir fons, i per gestionar amb èxit una ONG, CBO o un projecte comunitari és "gràcies!".

Molts membres d'ONG es pregunten perquè s'ha refredat l'entusiasme per les seves activitats, i perquè ja no hi ha aportacions; i, tot sovint, és senzillament perquè l'ONG s'ha oblidat de reconèixer i donar les gràcies als donants.

1.4 Informes de progressos:

Més enllà d'un simple "gràcies", els donants volen saber què s'ha aconseguit amb les seves donacions. La manera més efectiva de donar les gràcies és un informe de progressos. Els donants no estan tan interessats en les teves activitats com en conèixer els resultats de les teves activitats: has assolit, encara que sigui parcialment, els objectius que vas declarar quan vas demanar una donació? El CMP ha preparat altres documents sobre redacció d'informes; utilitza'ls i combina la redacció d'informes amb l'obtenció de recursos. L'obtenció de fons i la redacció d'informes no són activitats independents.

1.5 Integritat:

És necessari mantenir un alt nivell d'integritat en tot moment. Això inclou totes les activitats desenvolupades per l'organització en general, i especialment les que van dedicades a l'obtenció de fons. Un aspecte important d'aquesta integritat és la justificació total.

Totes les accions s'han de justificar; tots els fons s'han de justificar. Això es tradueix en informes narratius i financers acurats, complets, entenedors i honestos, i sempre a l'abast de qualsevol membre del públic.

De la mà de la justificació ha d'anar la transparència. El grup no ha de tenir cap agenda secreta, i totes les seves activitats i gastos han de ser públics i honestos. Els informes comptables han de ser oberts, és a dir, a l'abast de qualsevol membre del públic, perque els puguin inspeccionar en qualsevol moment. L'honestedat no es pot comprometre. Els bons fins (metes o objectius) de l'organització no es poden comprometre per haver utilitzat uns mitjans questionables per arribar-hi.

Les persones responsables d'implementar les activitats del grup, incloent-hi l'activitat d'obtenir fons, han d'estar sincerament i total convençudes de la bondat del grup i dels seus objectius, i de que el projecte val la pena. Aquest nivell d'integritat és essencial pel sosteniment del grup, la conclusió del projecte i el benefici de la comunitat.

1.6 La importància d'una actitud positiva:

No tothom és un donant. Algunes persones, agències o grups no podran o no voldran donar a la teva comunitat o organització. Si no admets que el fracàs en l'obtenció d'una donació d'una font no implica que tu o la teva organització sou un fracàs, estaràs temptat a desanimar-te i abandonar.

No abandonis. No et pots permetre desanimar-te; és un luxe que tu, la organització a la què pertanys i la teva comunitat no us podeu permetre. Pots patir molts rebutjos, però no abandonis perquè potser després del novè o del desè, pot arribar la donació necessària.

1.7 Càlcul i registre de les inversions en el projecte:

És important mantenir uns registres acurats de tots els recursos utilitzats en un projecte comunitari.

Tot sovint algunes donacions (en especial el treball comunitari i les donacions en espècies) s'obliden o se subestimen, i la quantitat real de la contribució comunitària és més alta del que es fa constar en registres i informes. Aquesta infravaloració és perjudicial per vàries raons: (a) els membres de la comunitat tenen una autoestima més baixa en la seva pròpia vàlua i això fa decrèixer la seva autoconfiança, (b) els donants externs tenen una estimació menor de la contribució comunitària i seran més reticents a fer més contribucions o (c) a reconèixer la vàlua de la inversió de la pròpia comunitat.

Ens hem d'assegurar que l'OBC o el comitè executiu de la comunitat que està planejant dur a terme un projecte basat en la comunitat reconeix la vàlua dels recursos amagats de la comunitat. La comunitat ha de fer una estimació acurada del valor monetari del recursos donats (com ara la feina comunitària per a construir, treball especialitzat donat, temps invertit per membres de la comunitat i líders en reunions per planificar, o donacions físiques no dineràries). Hem d'encoratjar la comunitat a identificar i registrar totes aquestes aportacions. Aquestes estimacions financeres s'han d'incloure en les estimacions de costos de la proposta del projecte, i s'han de registrar durant les activitats de construcció reals.

Quan ja s'han calculat els costos totals d'un projecte comunitari, s'han d'incloure les contribucions monetàries dels donants, tant internacionals com locals, governamentals i no governamentals i altres, més les estimacions de costos de totes les donacions no monetàries, tant si són en forma d'articles o serveis físics no dineraris, o en forma de temps i energia humana.

2. Tipus i fonts de donacions:

Aquest apartat descriu donacions d'un ampli ventall de donants potencials, a excepció de les que provenen d'agències que requereixen propostes formals. (Aquestes s'inclouen en el document Obtenció de Recursos).

Aquest ampli ventall de donants potencials significa que hi ha un ampli ventall de tècniques específiques que es poden aplicar en el procés d' (a) identificar els donants, (b) fer-los arribar un missatge, i (c) recollir les donacions. No oblidis (d) donar-los les gràcies.

Un bon folletó de taller per acompanyar aquest apartat és Llistat de comprovació de recursos interns.

2.1 Comunitats urbanes i comunitats rurals:

Hi ha vàries diferències en l'èmfasi de les tècniques per obtenir recursos per projectes, basades en les diferents caracterísitques de les comunitats. Per exemple, les comunitats urbanes són normalment més grans, i per tant, amb més faccions i cismes. Les petites comunitats rurals són més fàcils d'organitzar i unir, però tampoc no existeix una garantia absoluta.

A les comunitats urbanes hi ha més cismes socials (divisions/faccions), i són més difícils d'organitzar que les rurals, encara que dintre de les àrees urbanes, els barris marginals són més fàcils d'organitzar que els barris rics. Les donacions monetàries són més fàcils d'obtenir en comunitats urbanes que en comunitats rurals, donacions de menjar i productes agrícoles són més comuns en les comunitats rurals.

2.2 Actes públics per obtenir fons:

Hi ha de molts tipus. Els actes públics per obtenir fons en comunitats grans poden ser bastant elaborats, amb funcionaris d'alt rang fent discursos i persones riques fent ostentoses donacions. Hi pot haver vàries bandes, timbalers, grups de dansa, cantants i ballarins de les escoles comunitàries.

A l'Àfrica Oriental s'utilitza la paraula "harambee" per descriure un acte d'aquest tipus. (2)

Nota al peu (2): Un harambee no és sempre necessàriament un acte comunitari; avui en dia és freqüent que l'organitzin famílies individuals per a obtenir diners per a pagar els estudis d'un fill o despeses mèdiques.

A l'Àfrica Occidental, especialment en ciutats de províncies, el cap del poblat pot presidir l'acte i aquest pot incloure balls, música de timbals i possessions d'esperits pertanyents als déus o cultes locals.

Aquests actes poden atreure als immigrants urbans de volta a les seves ciutats de províncies d'origen i, com els funerals, també serveixen per altres propòsits a banda de l'obtenció de fons, bàsicament per a que els membres de la comunitat que han emigrat es mantinguin en contacte entre ells i amb la resta de la comunitat, i per a mantenir la seva identitat com a membres de la comunitat malgrat que resideixin fora del seu sí. Aprofitant aquests actes es fan moltes relacions que poden, per exemple, portar posteriorment a un matrimoni o a una relació de negocis.

2.3 Donants urbans a comunitats rurals:

Els emigrants urbans mantenen lligams amb les seves comunitats d'origen. D'aquest fet en poden treure profit les OBC rurals. Un petit percentatge dels emigrants fa fortuna a les ciutats i se'ls pot convèncer per a que contribueixin al desenvolupament de la seva comunitat d'origen. Un sentiment de culpa per no estar a casa, o de lleialtat malgrat l'absència, poden resultar en algunes grans donacions per part dels emigrants rics.

2.4 Donacions comercials:

Les donacions comercials inclouen regals de corporacions o empreses que volen donar publicitat a la seva bona voluntat i al seu recolzament de la comunitat. (Per això se'ls ha d'oferir reconeixement i donar-los les gràcies públicament). S'ha d'encoratjar a la comunitat per que identifiqui maneres de convèncer als donants comercials de que els interessa ajudar en la realització del projecte (per obtenir, per exemple, més publicitat sobre la seva bona voluntat).

2.5 Treball comunitari:

Aquest és un recurs intern important (de vegades inclou el treball de voluntaris externs a la comunitat). El treball comunitari implica temps i feina donada pels membres de la comunitat, algunes d'aquestes feines són no qualificades (com ara arrencar les males herbes o col·locar totxos), d'altres qualificades (com la fusteria i la construcció), la gestió, el lideratge, reunions, planificació i supervisió.

És important que animem als planificadors i dissenyadors dels projectes basats en la comunitat a avaluar cuidadosament el valor monetari del treball comunitari donat. Massa sovint aquesta contribució està subestimada, degut a que es desconeix la seva vàlua, o, el que és més important, degut a un baix nivell de confiança i una baixa autoavaluació del valor de la comunitat per part dels seus propis membres.

De vegades, alguns membres de la comunitat volen amagar els seus recursos degut a la idea equivocada de que nosaltres o altres aportaran recursos externs només si creiem que la comunitat és molt pobre, i que nosaltres o altres donants podem retenir fons si pensem que la comunitat té massa recursos propis. Ens hem d'assegurar de que tots els membres de la comunitat entenen que és més probable que obtinguin recursos externs si demostren que ells també estan contribuint amb rescursos interns.

2.6 Donacions agrícoles:

Els pagesos poden donar menjar per al projecte: (a) als treballadors comunitaris que estan treballant en el projecte, o (b) al comitè executiu perquè el vengui i obtingui diners per al projecte. També poden donar altres recursos que tinguin a mà (per exemple, fusta, sorra, pedra, productes no alimentaris) que es poden utilitzar de forma directa o indirecta per al projecte.

2.7 Donació de preparació d'aliments:

Mentre que un pagès pot donar menjar per al projecte, encara s'ha de preparar per que es pugui menjar. Altres donants poden incloure persones que donen el procés de preparació del menjar i refrescos per al membres de la comunitat els dies de treball comunitari. No oblidis donar les gràcies a les persones que cuinen i preparen menjar per als treballadors comunitaris.

2.8 Contribucions i promeses:

Es poden fer contribucions i promeses als actes comunitaris públics per obtenir fons. Els participants decideixen si fan donacions o no en reunions o actes públics.

2.9 Rifes i loteries:

Les rifes i loteries, tècniques d'obtenció de fons basades en els jocs d'atzar, són més adequades per a ONG ben organitzades, sofisticades i urbanes, que no pas per a OBC noves, rurals i petites.

2.10 Donants anònims:

Els donants anònims són benefactors que s'estimen més no ser coneguts públicament. Sovint tenen les seves raons ideològiques o religioses privades però s'estimen més continuar estant en el anonimat.

Conclusió:

Siguin quines siguin les nostres accions per animar i ajudar a les comunitats a planificar i implementar els seus propis projectes comunitaris (incloent-hi el càlcul dels recursos financers), hem de tenir sempre presents els següents punts i obrar en conseqüència:

  • Recorda l'objectiu general i treballa per aconseguir-ho (reduir la dependència):
  • Guia, suggereix, forma, anima, elogia, informa i
  • No facis promeses, no subministris i no imponguis.

El càlcul dels costos per finançar els projectes comunitaris ha de ser just i acurat, i les estimacions no han de subestimar les donacions no monetàries de la comunitat. Quan mobilitzem a una comunitat per portar a terme un projecte comunitari, hem d'encoratjar als seus membres a identificar una varietat de recursos externs (reduint la dependència en un donant individual), i a identificar i mobilitzar molts dels seus propis recursos interns, que es troben sovint amagats.

Obtenir recursos per a un projecte comunitari és una responsabilitat honorable i valuosa; fes-ho amb entusiasme, integritat i confiança.

––»«––

Elaboració de totxos per a un projecte comunitari:Elaboració de sabó

Si copies qualsevol part d'aquest lloc, cita l'autor(s)
i crea un enllaç amb cec.vcn.bc.ca/cmp/

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Pàgina web dissenyada per Lourdes Sada
––»«––
Darrera actualització: 14.02.2011

 Pàgina d'inici

 Recursos per projectes