Prima pagină

Traduceri:

Català
English
Español
Français
Italiano
Português
Română

                                        

Alte Pagini:

Module

Harta site-ului

Cuvinte cheie

Contact

Document utile

Link-uri utile

Conţinut:

Conţinut:

Conţinut:

Conţinut:

Conţinut:

Conţinut:


CAPITOLUL ŞASE

Alte câteva elemente esenţiale

Pregătirea pentru Sprijin: Metodologia de instruire a comunităţilor în domeniul managementului

de către Phil Bartle, PhD

Tradus de Ana Maria Panait


6. Alte câteva subiecte esenţiale de formare:

Acest capitol discută pe scurt unele probleme ale altor ateliere de lucru şi de instruire informală, altele decât cele de instruire în domeniul managementului descrise în secţiunile anterioare. Aici sunt listate doar, şi sunt explicate în detaliu în alte documente ale PMC.

6.1.Grupuri defavorizate de gen:

Participarea femeilor, persoanelor cu handicap, tineri marginalizaţi, săracii şi alte grupuri vulnerabile este o parte esenţială a formării pentru gestionarea comunităţii.

În ceea ce priveşte drepturile omului, aceşti oameni nu ar trebui doar să fie incluşi,ci consideraţi principalii beneficiari cu privire la orice proiect comunitar. Mai mult decât atât, excluderea acestor grupuri contribuie la sărăcie şi ineficacitate în general.

Este practic şi de bun-simţ pentru a expune aceste resurse care altfel ar putea fi trecute cu vederea sau ignorate din cauza tradiţiilor arhaice şi atitudinilor invechite.

6.2. Dezvoltare în concordanţă cu ecologia:

Instruirea în domeniul managementului comunitar îşi propune să corespundă din punct de vedere ecologic.

De exemplu, reciclarea deşeurilor, dacă este gestionată în mod eficient, poate aduce la lumină o resursă a comunităţiilor care este de obicei ignorată. Protecţia resurselor regenerabile şi neregenerabile este o decizie economică bună pe termen lung.

Creşterea gradului de conştientizare cu privire la aspectele de mediu în timpul antrenamentului de management al comunităţii promovează acest principiu.

Ilustraţia 15: Formarea tehnică; Studiu de reciclare a deşeurilor:


Ilustraţia Cincisprezece: Formarea tehnică; Studiu de reciclare a deşeurilor:

6.3. Monitorizare:

Monitorizarea progreselor înregistrate cu privire la orice proiect sau activitate trebuie înregistrate cu planificarea şi implementarea acestuia. Prin urmare, este inclus în formarea de management comunitar. Monitorizarea ar trebui să fie efectuată de către membrii comunităţii în sine, toţi ceilalţi actori reprezentaţi de către semnatarii contractului comunitar, şi de către sau în numele mai multor donatori.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la măsurarea forţei de creştere a comunităţii, a se vedea Măsurarea progresului; Evaluarea Consolidării Comunităţilor.

Cum să monitorizezi, şi cum să instituţionalizezi monitorizarea şi evaluarea, fac parte din instruirea în domeniul managementului comunităţii. Trainerii ca şi facilitatorii trebuie să atragă din membrii comunităţii (de exemplu, prin sesiuni de brainstorming), ceea ce ar trebui să fie monitorizat.

6.4. Transparenţă financiar contabilă:

În cazul în care oricare factor contribuie la anularea prematură a activităţilor de paralizie şi de comunitate, este suspectat de abuz de resurse, deci incompatibilă cu durabilitatea.

Pregătirea de management în cadrul comunităţilor ridică în primul rând gradul de conştientizare asupra necesităţii unei contabilităţi transparente: moduri în care membrii comunităţii se asigură că fondurile primite sunt utilizate în mod eficient la proiecte şi nu sunt deturnate de alte proiecte. Apoi, training-ul se poate ocupa de partea "cum" să se menţină o contabilitate transparentă, registre de dublă intrare, liste ale intrărilor cu chitanţe, cheltuieli şi solduri bugetare exacte şi justificate.

Deciziile, cum ar fi trimiterea de copii ale declaraţiilor financiare (când şi cui), şi rapoartele verbale în cadrul reuniunilor comunitare, sunt luate prin sesiuni de brainstorming, în care facilitatorul ghidează membrii comunităţii despre ce şi cum.

6.5. Evidenţe financiare şi rapoarte curriculare:

Ca o parte integrată a consolidării organizaţiilor bazate pe comunitate, noi asistăm participanţii OBC în dezvoltarea abilităţilor pentru înregistrarea şi raportarea tranzacţiilor financiare. Această strategie constă din doua părţi: prima presupune că participanţii OBC să semneze contracte care includ o înregistrare corectă şi raportarea tranzacţiilor financiare, cealaltă presupune ca noi să oferim instruire privind procedurile contabile simple şi de raportare.

Conţinutul de instruire trebuie să fie conceput astfel încât să fie cu uşurinţă înţeles chiar şi de către cei care nu au un nivel ridicat de educaţie. Poate fi cerută o instruire matematică de bază (o educaţie care prevede abilitatea de utilizare a numerelor), dar nu un nivel ridicat de educaţie. Acest conţinut ar trebui să fie concepute prin brosuri simple care să fie folosite la baza piramidei noastre de mobilizare, astfel încât să fie înţelese de către coordonatori, care ulterior vor ghida asistenţii, care la rândul lor vor ghida mobilizatorii; aceşti mobilizatori, coordonatori şi asisteţi operaţional vor putea astfel ghida în cele din urmă membrii executivi ai fiecărei OBC.

Formarea iniţială a fiecărei OBC ar trebui să includă ajutoare de instruire, livrări de bază pentru înregistrarea tranzacţiilor financiare, cum ar fi registre, pixuri, înregistrări ale încasărilor şi hârtie.

În timpul formării, accentul trebuie să fie pus pe contabilitate şi pe transparenţă. Scopul nostru nu este de a furniza competenţe ezoterice pentru persoane fizice, ci de a folosi educaţia ca un mijloc de promovare a consolidării comunitare, ca un element de formare în domeniul gestionării comunitare şi să se asigure că conturile sunt ţinute cu precizie şi în proiectele comunitare, inclusiv (şi, prin urmare accesibil pentru monitorizare) de către toţi membrii comunităţilor participante.

Pregătirea nu ar trebui să accentueze o „abordare şcolară”, unde participanţilor li se spune ce să facă. Stilul nu ar trebui să fie doar un "stil facilitator" al unui lider care trebuie să scoată informaţii de la participanţi, ci ar trebui să fie "implicat", unde participanţii sunt rugaţi să completeze în registre, întocmirea situaţiilor financiare şi instrumentele contabile, precum şi să însoţească rapoartele scrise cu rapoarte verbale, ca de întrunire a comunităţii.

Pregătirea trebuie să fie încurajatoare şi solidară. Nu este permisă nici o critică sau contradicţie din partea facilitatorilor sau formatorilor la adresa participanţilor. Atunci când participanţii greşesc, formatorul trebuie să demonstreze procedurile corecte de urmat, sau aptitudinile necesare pentru a le pune în practică. Formatorii şi facilitatorii ar trebui să laude sincer fiecare ţel atins şi să puncteze că participanţii au capacitatea de a ţine o evidenţă corectă, să pregătească rapoarte adecvate şi să menţină transparenţa, în ce priveşte membrii comunităţilor.

6.6. Atelier pregătitor în domeniul competenţelor financiare:

Mai întâi de toate, ar trebui să existe un atelier naţional unde pot fi prezenţi coordonatorii, asistenţii şi cel puţin un cap mobilizator din fiecare oraş. Întrucât niciunul dintre aceşti oameni nu ţine conturile comunitare, trebuie să aibă o mare familiaritate cu competenţele şi procedurile contabile necesare la adresa formatorilor şi să devină responsabili pentru conturile lor.

Cei implicaţi în acest prim atelier de lucru ar trebui să folosească abilităţile lor (aflate în atelirul intern) pentru a educa, încuraja şi monitoriza OBC-urile care deţin conturi de proiecte comunitare. Prin urmare, trebuie să se organizeze mai multe ateliere diverse pentru astfel de proiecte. Participanţii la acest atelier ar trebui să includă cel puţin trei din cei cinci comisari executivi. Printre acestia ar trebui să fie trezorierul comisiei şi cel puţin un preşedinte, vicepreşedinte sau secretarul executiv al OBC. De asemenea, vă recomandăm să participe şi un alt membru al comunităţii, din exteriorul executivului. În această etapă, asistenţii şi mobilizatorii ar trebui să acţioneze ca facilitatori pentru a asista coordonatorul şi trainer-ul principal cu fiecare atelierele de lucru în district. Aici ar trebui să participe toţi cei care nu au participat la primele ateliere.

Membrii executivi ai OBC ar trebui să fie obiectivul şi un astfel de atelier de lucru ar trebui să includă cei care lucrează la diverse proiecte bazate pe comunitate. (Aceasta asigură rezultate de valoare prin schimbul de experienţe diferite dar în acelaşi timp asemănătoare ).

Trebuie să aibă loc alte reuniuni între administratorii şi directorii OBC să se examineze registrele şi alte documente. Oferirea unui feedback cu privire la rapoartele financiare ale OBC este responsabilitatea coordonatorilor. Acest feedback ar trebui să includă observaţii scrise cu privire la unele rapoarte şi comentarii verbale cu privire la toate rapoartele prezentate. Feedback-ul ar trebui să fie de susţinere, încurajare şi informative. În timp ce ar trebui să se evite critica, feedback-ul ar trebui să fie pozitiv şi să dea sugestii de îmbunătăţire acolo unde este necesar. Asistenţii şi mobilizatorii ar trebui să fie încurajaţi să ofere feedback similar cu cel al coordonatorilor.

Conţinutul educaţiei financiare este inclus în Apendicele 3 şi reprodus în acest document: Training financiar pentru OBC.

Ilustraţie 16: Monitorizare şi Evaluare comunitară:


Ilustraţie Şasesprezece: Monitorizare şi Evaluare comunitară:

6.7. Raport:

Nu numai tranzacţiile financiare trebuie să fie înregistrate cu acurateţe şi transparenţă pentru toate părţile implicate, dar acest lucru se aplică pentru toate activităţile şi evenimentele legate de atingerea obiectivelor activităţilor sau proiectelor comunitare. Din nou, cum şi de ce este discutat de către traineri în timpul sesiuni de brainstorming.

Pregătirea de rapoarte scrise face parte din formarea de abilităţi de management esenţiale. Reproducerea şi distribuirea rapoartelor narative trebuie să fie incluse în propuneri şi contracte. Vezi: Scrierea unui raport.

6.8. Competenţele personalului în management:

Atunci când proiectul şi activităţile comunitare se măresc, devin mai complexe. Mulţi oameni vor face diferite lucruri (acţiuni) pentru a contribui la realizarea obiectivelor proiectului. Gestionarea oamenilor necesită abilităţi specifice.

Mai presus de toate, Comitetul Executiv al OBC, dar, de asemenea, mulţi dintre membrii săi, pot contribui la o mai bună gestionare a proiectului (şi mai târziu din alte activităţi comunitare la finalizarea proiectului), în cazul în care cunosc anumite competenţe pentru un bun management. Utilizarea atentă de laudă şi încurajare, evitarea protestelor şi criticilor, de exemplu, nu sunt numai maniere bune, ele sunt instrumente bune pentru pregătirea personalului în management. Sunt parte a instruirii.

6.9. Organizarea Voluntarilor:

Aşa cum s-a menţionat mai sus, este nevoie de calităţi manageriale excepţionale pentru a duce la bun sfărşit un proiect. Munca voluntară (donată) este un caz special. Pregătirea muncii voluntare şi donată, inclusiv a forţei de muncă comunale donată de grupuri de lucru necalificate, participarea la întâlniri executive pentru planificare, donaţii de forţă de muncă calificată, solicită o sensibilizare mai sus de ceea a muncii plătite.

Amintiţi-vă că recompensa pentru o muncă plătită este în principal comisionul sau salariul (şi satisfacţia muncii) pe când recompensa muncii voluntare este de a se simţi bine, împliniţi şi apreciaţi. Organizatorii unui proiect comunitar trebuie să vadă că laudele şi expresia autentică de apreciere în public sunt necesare pentru a obţine şi susţine munca voluntară.

6.10. Strângerea de fonduri:

La fel ca şi mobilizarea şi gestionarea resurselor donate, munca, pământul, uneltele, transportul şi planificarea de întâlniri, organizatorii unui proiect comunitar trebuie să cunoască de asemenea sau să înveţe cum să strângă bani. Aici un facilitator trebuie să fie familiar cu metodele de strângere de fonduri.

În timpul unei sesiuni de brainstorming facilitatorul nu ar trebui să ţină discursuri sau prelegeri cu privire la cum se obţin fonduri pentru OBC, ci întreabă participanţi. Prin conturarea categoriilor pentru a obţine fonduri, facilitatorul poate scoate de la OBC nişte strategii specifice, stimulându-le în acelaşi timp cu perspective noi şi interesante privind obţinerea de resurse financiare.

Astăzi există conferinţe privind finanţarea ONG-urilor pentru lumea a treia, şi chiar şi un ONG local în India, care nu face nimic altceva decât să strângă fonduri pentru alte ONG-uri. Posibilităţile sunt surprinzător de numeroase şi interesante.

Unul din multele documente pentru obţinerea de resurse este: Strângerea de fonduri pentru OBC-uri.

6.11. Înregistrări de formare:

O "dâră de hârtie" ar trebui lăsată în urmă; dintre care primele ar trebui să fie propunerile scrise pentru atelierele de pregătire. Fiecare atelier de lucru trebuie să fie precedat de o propunere pentru un atelier de instruire.

Propunerea nu ar trebui să constea pur şi simplu dintr-un buget, ci să includă un scop, obiective specifice, identitatea participanţilor, motivele alegerii participanţilor, conţinutul pregătirii, stil (grupuri mici, activităţi), program, rezultate aşteptate în urma pregătirii, trecutul facilitatorilor, resurse de personal sau instructori, şi ce fel de pregătiri ajutătoare se vor folosi (proiectoare, video, filme, tăieturi din ziare, dans şi muzică).

Vezi Pregătirea unui atelier. După fiecare atelier, coordonatorul ar trebui să scrie un raport (cu ajutorul altor facilitatori, inclusiv un raport scris de instructorul principal).

Raportul nu ar trebui să fie decât o listă de activităţi care au avut loc. Fiecare raport ar trebui să fie analitic şi să se concentreze asupra rezultatelor activităţilor care au avut loc şi în ce măsură au fost atinse obiectivele atelierului.

6.12. Sprijinirea interesului comun:

Cea mai uşoară cale pentru o comunitate să-şi piardă interesul într-un proiect comunitar este de a suspenda acţiunea de prea mult timp. (Motto: "Chiar dacă sunteţi pe drumul cel bun, dacă nu vă mişcaţi mai repede, veţi fi călcat."). Organizatorii de proiecte pot fi învăţaţi noi modalităţi de sprijinire a acţiunii şi interes printr-un facilitator care utilizează sesiuni de brainstorming pentru a obţine planurile de la organizatorii proiectului, ori de câte ori o acţiunea stagnează.

Organizatorii pot susţine interesul comunităţii prin planificarea proiectului lor într-o manieră progresivă, dar şi vizibilă (de câtre membrii comunităţii). Formatorul facilitator poate aminti studenţilor de acest lucru atunci când îi asistă în luarea deciziilor privind metoda de planificare a proiectului lor comunitar, şi din nou atunci când lucrurile încetinesc prea mult.

––»«––

Ilustraţie 17: Informarea Comunităţii:


Ilustraţie Şaptesprezece: Informarea Comunităţii:

Notă: Pentru a copia sau descărca fiecare imagine de la adresa ei de URL, da-ţi click dreapta pe imagine şi alegeţi opţiunea "Save_Picture_As" în meniul vertical. De asemenea, vedeţi Ilustraţiile Ciclului Consolidat al Comunităţii , , Ilustraţii despre Dezastre, Ilustraţii despre Generarea de Venituri şi Ilustraţii în plus pentru seturi complete fără text. Poţi descărca imaginile în scopul folosirii personale la materialele de training.


© Drepturi de autor: 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web conceput de Lourdes Sada
––»«––
Ultima actualizare: 04.27.2011

 Pagina principală