Pangunahing Pahina


Mga Pagsasalin-wika:

'العربية / al-ʿarabīyah
Bahasa Indonesia
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
Ελληνικά / Elliniká
English
Español
Français
Galego
हिन्दी / hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Nederlands
Português
Română
Русский
Af Soomaali
ไทย / Thai
Tiếng Việt
اردو / Urdu

                                        

Ibang Mga Pahina:
Mga Modyul

Socyolohiya:
Pangunahing Pahina
Nasusulat na lektyur

Ginagamit:
Mapa ng Site
Ipagbigay-alam
Ginagamit na mga Dokumento
Mga Magagamit na Link


Mga Pinakamahalagang salita na nagsisimula sa mga letra:

  A   B   K   D   G   H   L   M   N   NG   P   R   S   T   W   Y
  E   I   O   U


Tagalog

MGA IMPORTANTENG SALITA

sinulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni May M Virola, Lonela Bloxom

Ito ay hindi mga katuturan, pero mga pinag-ukulan ng pansin na mga konsepto na may relasyon sa pagsasakapangyarihan ng mga komunidad na mababa ang kita. Sila ay para sa : unang-una, mga mangagawa sa komunidad, subalit sila ay dapat ding pag-ukulan ng pansin ng mga tagaplano, aktibista, akademiko, mag-aaral, mananaliksik, mga taga gawa ng programa, tagapangasiwa at administrador na sangkot sa pagpuksa sa kahirapan at kalinangang maipapatuloy ng mga komunidad na mababa ang kita.

Kagaya ng karamihan sa mga materyales sa pagsasanay sa mga pahina dito, ikaw ay hinihikayan na mag-download ng mga datos, ilimbag ang mga ito para sa mga sesyon ng pagsasanay, o isalin ang mga ito sa lokal na lengwahe. Huwag mag ¨plagarize¨, banggitin ang pinagkunan mo ng mga ito. Ang mga salita ay ginrupo ng alpabetikal. I-Klik ang lettra sa ibaba na nag-uumpisa sa salitang iyong nais tignan. Nirerekomenda namin na tignan ang lahat ng mga salita.

Working Bibliography,  references in the literature used in the field.

──»«──

Glossary, words specific to sociology.

──»«──

Ang Anim na Pangunahing Salita
Mga Importanteng Salita Para sa Modulo ng ¨Paghahanda¨
Mga Importanteng Salita sa Modulo ng ¨Pagsisimula¨
Mga Importanteng Salita sa Modulo ng ¨Pagtatatag ng Komunidad¨
Mga Importanteng Salita para sa Modulo "Tungo sa Aksyon"
Mga Importanteng Salita sa Modulo ng ¨Pagpapatuloy ng Pamamagitan¨

──»«──
Kung ikaw ay makakita ng salitang may relasyon sa pagsasakapangyarihan ng komunidad, at ito ay kinakailangang pag-usapan, maaaring, sumulat sa amin.
Kapag hinango ang lahat or parte nang nilalaman ng pahina na ito
Pakiusap na tangapin ang mga may akda at iugnay sa www.cec.vcn.bc.ca
Ang lugar na ito ay mula sa Samahan ng Komunidad ng Vancouver (VCN)

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
──»«──
Huling binago: 2012.07.02


إقامة الديمقراطي
Demokratisierung
Εκδημοκρατισμοσ
Democratization
Democratización
Démocratisation
लोकतन्त्रीकरण
Democrazia
民主化
Democratização
Democratizare
Demokrasya
ประชาธิปไตย
demokrasi
民主

تمكين
Empowerment
Ενδυναμωση,
Empowerment
Potenciación
Renforcement
अधिकारिकरण
Empowerment
容量
Capacitação
Consolidare
Pagpapalakas
การสร้างพลัง
güçlenme
增强能力

شراكة
Partnerschaft
Συνεργασια
Partnerships
Asociación
Partenariat
भागीदारी
Partenariato
協力
Parceria
Partneriat
Samahan
ความร่วมมือ
ortaklık
伙伴关系

مشاركة
Partizipation
Συμμετοχη
Participation
Participación
Participation
सहभागिता
Partecipazione
参加
Participação
Participare
Pakikilahok
การมีส่วนร่วม
katılım
参与

إستمرارية
Nachhaltigkeit
Βιωσιμοτητα
Sustainability
Sustentabilidad
Durabilité
निरंतरता
Sostenibilità
継続
Sustentabilidade
Durabila
Maipapatuloy
ความยั่งยืน
sürdürülebilirlik
持续性

شفافيّة
Transparenz
Διαφανεια
Transparency
Transparencia
Transparence
पारदर्शीता
Trasparenza
透明
Transparência
Transparenta
Naaaninag
ความโปร่งใส
şeffaflık
透明度


 Pangunahing Pahina