Pangunahing Pahina
Mga Salin

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Kiswahili
Polszczyzna
Português
Română

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Mga Keyword

Ipagbigay-alam

Ginagamit na mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


GALING SA SAKUNA PATUNGO SA KAUNLARAN

ni Phil Bartle, Doktor ng Pilosopiya

Isinalin ni Gerasmo G. Pono


Isang Panumula sa Para sa Paksa

Mga Dokument na kalakip nito Sakuna paksa

  • Panghuli nang isang Sakuna, paglipat nang programa galing sa agarang tulong patungo sa pagbibigay kakayahan;
  • KKPP, kakayahan, kahinaan, pagkakataon at panganib; paggamit nang pamamaraan;
  • Mga Pgpapakita nang Sakuna, maaring masipi para sa paggawa nang mga babasahin sa pagsasanay.

Ang paglipat nang isang programa galing sa agarang pagtulong patungo sa pagbibigay kakayahan

Pagpapatuloy o Pagbabago?

Ito ay maaring may dahilan: Pagkatapos nang sakuna ikaw ay magbigay nang agarang tuong upang mabuhay ang mga biktima, mabigyan nang lunas, makagpahinga, at pagbibigyan nang kakayahan upang umunlad. Ito ay tinatawag na"Pagpapatuloy" at ito ay tulad nang paglipat nang mga hakbang na magkasunod (tulad nang "lakas nang isang sasakyan).

Ngunit ito ay hindi. ang paglipat galing sa agarang tulong patungo sa pagbibigay kakayahan ay hindi makinis na sunod sunod na hakbang sa isang patutunguhan. Ito ay isang ito ay isang malalim na pagbabago, na parang pagsalungat sa lahat nang paraan.

ang dakong ito at lahat nang dokumento sa pgsasanay na nakapaloob ay para sa Pagbibigay Kakayahan sa mga mahirap na pamayanan. At marami din tungkol sa Pagiging maasahin na Kalagayan, naghihintay nang tulong galing sa labas, na isa sa mga dahilan sa pagpapatuloy nang kahirapan, ito ay nakitang pinakasalungat sa pagbibigay kakayahan.

Sa ganung pagkakataon, sa pagsunod nang mga kailangang agarang tulong, ang isang malalim na pagbabago paano ang tulong ay ibigay, ay kailangan. Walang madaling palatandaan kung kailan mangyayari yon, at tiyak na mayrong pagkakaibang pananaw tungkol sa kanyang pagkabuo at pagkakataon.

Ang pamamaraang pagbibigay kakayayan ay nakabasi doon sa paniniwala na ang bawat maybuhay ay nangangailangan nang pampalakas o "kumilos" upang siya ay maging malakas, samantala pag ito ay nandoon lang at walang ginagawa, at palaging umaasa sa panglabas na tulong, ito ay maging isang mahina.

ang kinakailangang pagbabago galing sa agarang pagtulong patulong sa tulong nang pagpapaunlad, samakatuwid ay hindi makinis na pagbabago ngunit malalim . Ito ay nangangailangan nang pagbabago nang programa (kung paano ito gumawa upang makakuha nang kinalabasan), at sa ganun isang malalim na pagbago sa balangkas nang grupo, at pagbabago nang mga kakayahan at pamamaraan nang mga tauhan sa pagbibigay nang tulong.

Ang mga dokument sa paksang it ay para sa mga tagapagpakilos at tagamasid, at sa mga ahensiyang tumutuong. Sa hindi pa gawin ang planong pagbabago, ang dokumentong ito ay dapat magbigay nang mga bagay na dapat pagbigyan nang pansin. Malamang dapat walang mangyayaring pagbabago.

Pag ang ahensiya ay walang kakayahan sa pagbago nang kanyang sarili galing sa pagbibigay nang agarang tulong o kung ang kasalukuyang katayuan ay nagsasabi nito, sa ganun ito ay hindi dapat magbago, ngunit dapat nang tigilin ang agarang tulong pagkatapos nanag sakuna, at magsara o pumunta sa ibang lugar na nangangailangan nang libring tulong.

Ang pagpasiya sa pagsalang sa isang pagbabago ay isang mahirap na gawain, at ang pamamaraan sa paggwa nito ay mas lalong mahirap ipapatupad.

Ang dokumento sa paksang ito ay makatulong sa paggawa nang pasiya, at ang pagpaptupad nito kung ito ang inyong nagawang pasiya.

––»«––

Lindol na nangyayari sa Pakistan sa taong 2005:


Lindol na nangyayari sa Pakitan sa Taong 2005

Larawan galing kay Touqeer Abbas


mangyayari kilalanin ang mga may akda kung sakali mayron kayong sipiin sa parteng ito
at idugtong pabalik cec.vcn.bc.ca/cmp/

 Sa pagsunod nang isang daan na hindi mahirap, yan dahilan kung bakit lahat nang
mga ilog at mga tao ay hindi matuwid


© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 30.04.2011

 Pangunahing Pahina