Glavna Stranica
 Katastrofa
Prevodi:

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Kiswahili
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:


PNMP Za Transformaciju

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Uputstvo

Prednosti, nedostaci, mogućnosti i pretnje. Doprinosi od strane zainteresovanih stranki, osoblja, dobrovoljaca, i članova zajednice koji su vredni u pripremi vizije za organizaciju i njen program i za utvrdjivanje njenog mogućnosti za transformaciju.

Uvod:

PNMP je način koji se mogu sakupiti zapažanja i predvidjanja od učesnika u grupi koja su vrlo korisna u planiranju. To se može primeniti u konferenciji pri kojoj učesnici dolaze iz raznoraznih mesta i organizacija. To se može primeniti u zajednici ili zajednično baziranoj organizaciji čiji učesnici nisu plaćeni i čije učlanjenje je bazirano na prebivalištu. To može biti primenjeno u organizaciji, kao što je privatna organizacija, vladino odeljenje, ili privatna firma, gde su učesnici plaćeno osoblje.

Ovaj dokument opisuje PNMP kada je korišten od strane pomoćne organizacije (privatne organizacije, vladine agencije, itd.) koja želi da pretvori svoj program od tog baziranog na milostinji, za hitnu pomoć u slučaju katastrofe, u program baziranom na razvojnoj pomoći, na metodologiji unapredjenja. Proverite: Od Milostinje Do Unapredjenja.

Osim slučajeva gde je odredjen rezultat poželjan, PNMP se može koristiti i u drugim slučajevima koji nemaju veze sa transformacijom programa, i preporučljivo je da se koristi u godišnjim i polugodišnjim sastancima.

PNMP je skraćenica za: Prednosti, Nedostaci, Mogućnosti i Pretnje.

Praktični Podaci:

Prednosti u čemu? Nedostaci u čemu?

Pojedinci (osoblje, dobrovoljci, zainteresovane stranke, stanovnici), organizacijski sastav (struktura i proces), program ili plan akcije (planirani, reaktivni i and spontani), rukovodstvo, tok materijala, tok podataka, proces donošenja odluka, sredina (društvena, fizička, politička, biološka, pravna, administrativna, ekonomska); svi oni imaju prednosti i nedostatke. Šta su te prednosti i nedostaci?

Mogućnosti za čega? Pretnje od čega?

Gde ukoliko je moguće bi organizacija, program i ljudi trebali da idu odavde? Šta će doprineti da tamo stignu? Šta će biti prepreka?

Vizija je, naravno, potrebna pre nego što se bilo šta isplanira. Ukoliko je vizija idealistička ili nepraktična, ona neće biti postignuta. Ukoliko je vizija bazirana na proverljivim zapažanjima uslova koji će doprineti uspehu, i ukoliko je vizija realna u utvrdjivanju stvari koje mogu biti prepreke njenom uspehu, onda su šanse za uspeh bolje. Praktična vizija je bazirana na zapažanjima.

Koji bolji izvor ovakvih podataka od grupe učesnika koji se sastoji od zainteresovanih stranki, osoblja, dobrovoljaca i/ili zajedničnih stanovnika?

Učesnički Proces:

PNMP je način nabavljanja podataka od učesnika. Ti podaci se sastoje od zapažanja i analize tih zapažanja od strane učesnika. Kao i pri idejnom sastanku, pri ovom sastanku mobilizer treba da pokuša da izvuče doprinose od svih članova, naročito od tih osoba koje su manje sklone da se slobodno izraze u svakodnevnim situacijama.

Da bi se to postiglo, doprinosi od tih osoba koje se uvek slobodno izraze se trebaju tretirati bez uvećavanja ili umanjenja njihove važnosti.

Ovaj sastanak je najbolje sprovesti sa pismenim učesnicima koji mogu da napišu njihove doprinose. Gde neki učesnici nisu pisemni, satanak se može uskladiti situaciji kroz prisustvo dece ili unučadi koji im mogu pomoći, diskutovati tiho njihova zapažanja, i napisati njihova zapažanja za njih.

Na početku sastanka (sa svim učesnicima) mobilizer treba da napiše četiri reči na tablu: Prednosti, Nedostaci, Mogućnosti i Pretnje. Uopštena diskusija može da sledi. U slučaju u kojem agencija želi da se transformiše od milostinjski-bazirane organizacije za hitnu pomoć u razvojnu organizaciju baziranu na unapredjenju, onda mobilizer može da iskaže neke karakteristike poželjne organizacije, i zamoli učesnike da prouče neke prednosti i nedostatke koji će doprineti ili sprečiti da postanu takva organizacija.

Pri godišnjem ili polugodišnjem pregledu, ciljevi i zadaci organizacije bi trebali biti poznati, ali se mogu sažeti u to vreme. Mobilizer bi trebao da obezbedi da su potrebni podaci (prethodno navedeni u poglavlju "Praktični Podaci) razumljeni od strane svih prisutnih, kroz uopštenu diskusiju kako ih učesnici napomenu, ili kroz usmenu prezentaciju. Mobilizer bi onda trebao da traži od učesnika da napišu svoje doprinose na četiri papira, jedan za svaku kategoriju. Oni nebi trebali da napišu svoja imena na tim papirima.

U drugoj varijanti ovog metoda, mobilizer može da podeli grupu u manje grupe koje se sastoje od četiri do šest osoba, da im prazni papir sa flomasterom, i pita ih da sami navedu sa doprinosima svoje grupe. U ovom slučaju grupe je najbolje nasumice izabrati. Jedna mana ovoj varijenti je da će nekim osobama možda biti nezgodno da bilo šta doprinesu pred prijateljima, ljudima sa kojima rade, njihovim šefoima, osobama koje oni nadgledaju; prednost ove varijante je da će se ukupna suma doprinosa umanjiti jer će manje ponavljanja biti, i neke osobe će možda više doprineti u maloj grupi nego što bi sami pred praznim papirom doprinele.

Pisanje na papiru, bez dostavljanja imena, nudi odredjenu zaštitu anonimnosti, i neka opažanja o osetljivim problemima se lakše mogu na ovaj način otkriti. Cilj je da se obezbedi situacija u kojoj se nijedan učesnik ne oseća ugroženim tako da svako može slobodno da doprinese koliko god je to moguće.

PNMP sastanak je učesnički u smislu da su svi učesnici podsticani da doprinesu krajnjem rezultatu. Slično "idejnom" sastanku, koji je baziran na Četiri Ključna Pitanja U Upravljanju," ali je prikladnije da se održi u većoj grupi u toku pripreme organizacije za transformaciju, ili u toku tekućih situacija kao što su godišnji i polugodišnji pregledi.

"Idejni Sastanak" je najbolje primeniti u pripremi novog projekta ili organizacije, i najbolje deluje u manjim grupama nego PNMP sastanci, i može biti efektivno primenjen u procesu transformacije kada su učesnici manje grupe upravnika.

Sakupljeni Podaci:

Kada su podaci napisani na četiri papira, ona mora da se zajedno sakupi. Dobrovoljci ili pomoćnici mogu sakupiti sve papire, i staviti ih u četiri gomile, jedna za svaku kategoriju. Mobilizer, zatim, kroz upotrebu table, treba da stavi sva opažanja u grupe, stavljajući iste ili slične komentare zajedno; i uklanjajući ponavljanja.

Kroz taj proces, mobilizer treba da stavi svima do znanja da su rezultati proizvod čitave grupe, a ne samo sklonosti ili mišljenje par osoba. To je važno, naročito ukoliko će biti velikih promena u organizaciji i sadržaju programa; svi članovi bi trebali da se osećaju udobno da je ovo grupni proces, a ne proces dominiran od strane par osoba.

Objasnite da će podaci biti korišteni u pripremi “Vizije” za transformaciju program, ili za promene koje proizilaze iz godišnjeg pregleda. Ovo nije samo vežba za učesnike, nego potreban doprinos procesu planiranja i upravljanja.

Kao i u idejnom sastanku, zapažanja u svakoj kategoriji mogu biti rangirana po važnosti. To nije obavezno pri ovom sastanku, ali može biti korisno u skiciranju analize sveukupnih podataka.

Za učesnike bi bilo korisno ukoliko moblizer sumira usmeno glavna zapažanja koja su proizašla iz ove vežbe. Mobilizer može da naglasi kako neke prednosti mogu biti nedostaci u odredjenim situacijama, i da analiza zapažanja može da doprinese viziji budućnosti organizacije.

Slično tome, mogućnosti za odredjenu akciju mogu biti pretnje za drugu. Takodje objasnite da će rezultati biti zapisani, i da će oni biti korišteni u pripremi prve verzije "Vizije" gde organizacija, njeni ljudi i njen program bi se trebali uputiti odavde.

Održite svoju reč. Nemojte dozvoliti da se papiri zagube; koristite sastavljene podatke za pismeni sažetak i analizu, da se raspodele medju svim učesnicima. To se može proizvesti i raspodeliti u roku od nedelju dana od sastanka.

Očekivana Zapažanja:

Zapažanja koje učesnici doprinesu nebi trebala da budu iznenadjenje za organizatore programa i administratore organizacije.

Prednosti će obuhvatiti mudrost, stručnost i iskustvo osoblja. Neka stručnost osoblja će možda biti korisna u promeni, ali neka će možda biti prepreka u sprovodjenju promena u organizaciji i program. Na primer, programu hitne pomoći su potrebni ljudi sa iskustvom u upravljanju inventarom i obezbedjenju, i u donošenju odluka, baziranih na demografskim i drugim računicama, u ime žrtava. To može biti prednost ukoliko je član osoblja sposban da tu stručnost primeni na korisnike. To može biti prepreka u programu gde takve odluke treba da budu donešene od strane korisnika, ne pomoćne agencije.

Uopšteno, ukoliko je osoblje sposobno da nauči kako da obuči druge u stručnosti koje ono ima, i da preda kontrolu i sprovodjenje programa koju je dotada agencija posedovala, onda će postojati više mogućnosti za agenciju da se pretvori svoju metodologiju od milostinjske do unapredjivanja. Odredjeni deo osoblja neće moći da promeni svoje stavove i metode, i za njih će bolje biti da se premeste u drugu organizaciju koja nudi hitnu pomoć, ili da se premeste na drugo mesto gde njihova organizacija nudi i gde je hitna pomoć potrebna.

Ukoliko suviše veliki broj osoblja nemože da se prilagodi, onda će agencija biti prinudjena da prestane nuditi svoje usluge tamo gde takva pomoć više nije potrebna, dozvoli program unapredjenja ponudjen od strane druge agencije da uspostavi svoj program, i premesti se u drugu zemlju ili mesto gde je njena stručnost najpotrebnija.

Upravnici i administratori agencije bi trebali da obrate pažnju na rezultate PNMP sastanka u donošenju odluka da li da sprovedu transformaciju, zatvore, nastave kao i pre, ili se premeste negde drugde.

Zaključak:

PNMP sastanak je učesnički grupni proces koji proizvodi proizvod koji je koristan i vredan za godišnje planiranje ili za donošenje odluka o transformaciji programa.

Njegova moć je u podacima koji se kroz taj sastanak sakupe - od osoblja, dobrovoljaca, korisnika i/ili zainteresovanih stranki - i taj sastanak je predvidjen da ponudi sredinu u kojoj se osetljiv materijal može izvući od učesnika koji se nebi mogao u drugim situacijama izvući.

Skup zapažanja o prednostima, nedostacima, mogućnostima i pretnjama se treba sakupiti i izanalizirati, da bi se odstranili isti podaci i organizvali da bi bili korisni u proizvodnji "Vizije" koja nudi praktični pravac za organizaciju (njeno osoblje, dobrovoljce, zainteresovane stranke i program) koja razmatra mogućnost transformacije, ili koja želi da bazira svoje buduće akcije na iskustvu i kolektivnoj mudrosti prethodnih godina.

––»«––

PNMP Radionica:


A SWOT Workshop

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 06.10.2011.

 Glavna Stranica

 Katastrofa