Anasayfa
 Değerlendirme
Çeviriler:

'العربية / Al-ʿarabīyah
Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe

                                        


Diğer Sayfalar:

Kısımlar

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

Ulaşım

Faydalı Dokümanlar

Yararlı Linkler


İçerik:

İçerik:

İçerik:


TOPLUM GÜÇLENDİRME UNSURLARI

Yazan Phil Bartle, PhD

Çeviren: Hande Odabaşıoğlu


Referans Dökümanı

Kapasite,güç ve yetkilendirmeye dair 16 unsurun açıklaması

Ulusal politik sisteme katılım sağlamak için oluşturulan toplum yetkilendirmesi politik ve yasal izinlerin hayli ötesindedir. Toplum üyelerinin yapmak istedikleri şeyleri yapabilme kapasitesini de kapsamaktadır.

Yetkilendirme içeriğinde farklı boyutlarda kapasite oluşturma ve güçlendirmeyi barındırmaktadır. Güçlü hale geldikçe farklılaşan bir toplumun 16 unsurunu aşağıda bulabilirsiniz.

Fedakarlık:

Bir bütün olarak bireylerin kendi yararlarına olan avantajları toplum yararı için feda etme oranı ve derecesidir ( cömertlik, tevazu, toplumsal gurur, karşılıklı destek olma, asalet, endişe, samimiyet, kardeşlik derecelerine yansımıştır).

Bir toplum ne kadar fedakar olursa o derece kapasite geliştirmektedir. (Bireylerin,ailelerin veya grupların toplum nazarında açgözlü ve bencil olmalarına müsaade etmek toplumu güçsüzleştirmektedir) .

Ortak Değerler:

Toplum üyelerinin ortak değerler paylaşma derecesidir, özellikle de üyelerin ortak bir oluşuma ait oldukları düşüncesi baskın olduğunda.

Toplum üyeleri ne kadar fazla paylaşım sağlar veya en azından birbirlerinin değerlerini ve tavırlarını ne kadar anlayışla karşılar ve tolere ederlerse ,toplumları o kadar güçlü kılarlar. (Irkçılık , önyargı , yobazlık toplumu ve kuruluşu zayıflatır).

Toplumsal Hizmetler:

İnsani yerleşim imkanları ve hizmetleri ( yollar, marketler, içilebilir su, eğitim, sağlık hizmetleri gibi), bunların bakımı (koruma ve tamir), sürdürülebilirliği, ve tüm toplum üyelerinin bu hizmetlere erişim derecesi.

Toplum üyeleri ihtiyaç duyulan toplumsal imkanlara ne kadar erişebilirse, onların güçlenmesi o derece fazla olur. (Kuruluşların kapasitelerinin ölçümlenmesinde, ofis gereçleri, malzemeler, gereçler, tuvaletlere erişim ve diğer personel imkanları, çalışan imkanları değerlendirilir).

İletişim:

Toplum içerisinde, kendi arasında ve dışarısı ile olan iletişimi genel olarak , yollar, elektronik metodlar ( telefon, radyo, Tv, internet vb. ), basın (gazete, dergi, kitap ), iletişim ağları, karşılıklı anlaşılabilen diller, okuryazarlık, iletişim kurma yeteneği ve isteği (nezaket, diplomasi, konuşmak kadar dinleme isteği ima edilmektedir ) gibi unsurları kapsamaktadır.

Toplumun iletişimi geliştikçe,gücü de artar. ( Bir kuruluş için bu durum iletişim gereçleri, metodlar ve çalışanlara erişimi sunulan uygulamaları kapsar). Zayıf iletişim zayıf bir toplum veya kuruluş anlamına gelir.

Özgüven:

Bireysel olarak ifade edilse de , toplum içerisinde bir bütün olarak ne kadar güven paylaşımı oluyor ki ? Toplıumun istediklerini başarabilme anlayışıdır güven.

Pozitif tavırlar, istekler, motivasyon, heyecan, optimizim, başkalarına bağımlı olmaktan ziyade kendine güvenebilme, hakları için mücadele etme isteği, kadercilik ve kayıtsızlıktan kaçınma, olasılıkları öngörebilme.Yüksek güven,güç demektir.

İçerik (Politik ve Yönetimsel) :

Bir toplum güçlendirmeyi destekleyen bir çevre içerisinde ne derece var olursa o derece daha güçlü olur, daha güçlenir ve gücünü daha fazla muhafaza eder.Bu çevre (1) politik (ulusal liderlerin değerleri ve tavırları, kanunlar ve kurallar dahil) ve (2) Yönetimsel (kamu hizmetlilerinin ve teknisyenlerin tavırları ile birlikte devlet uygulamaları ve prosedürleri ) unsurlar'dan oluşur. Hukuksal Çevre'dir.

Politikacılar, liderler ve bürokratlar, kanunlar ve uygulamar kadar koşullu yaklaşımda bulunurlarsa toplum zayıf düşer, diğer yandan bu kişiler eğer toplum açısından yapıcı yaklaşımda bulunurlarsa toplum daha da güçlenir. Toplumlar yapıcı ortamlarda var olduklarında daha fazla güç toplayabilirler.

Bilgi:

Toplumun gücü, işlenmemiş bilgiye sahip olmanın veya bilgiye ulaşmanında ötesinde bilgiyi işlemesine ve analiz etmesine bağlıdır. Bir bütün olarak toplumda ve anahtar kişilerde var olan farkındalık derecesine, bilgi ve bilgeliğine bağlıdır.

Bilginin sadece daha hacimli olması değil aynı zamanda daha etkili ve kullanışlı olması toplumu daha güçlü kılar. ( Bu durumun yukarıda bahsedilen iletişim unsuruna bağlı olduğunu ve aynı zamanda bu unsurdan farklı olduğuna ayrıca dikkat ediniz).

Müdahale:

Toplumu güçlendirmek amaçlı yapılan canlandırma unsurlarının (mobilizasyon, yönetim eğitimi, farkındalık yaratmak, stimulasyon) etkililiği ve boyutu nedir ? Dış veya iç bağış kaynakları bağımlılık seviyesini arttırıyor ve toplumu zayıflatıyor mu ? Veya bu kaynaklar toplumun harekete geçmesini sağlayarak güçlendiriyor mu ?

Müdahaleler sürdürülebilir mi yoksa toplumunkinden farklı hedefleri ve gündemleri olan harici bağışçıların kararlarına mı bağlı ? Bir toplum harekete geçmek için fazla kaynağa sahip ise o toplumun daha fazla gücü vardır.

Liderlik:

Liderlerin toplumları ilerletebilmek için gerekli olan gücü, etkisi ve yetenekleri vardır. Liderlik ne kadar etkinse toplum o kadar güçlüdür. İdeolojik olarak demokratik ve katılımlı liderliğin, totaliter, otoriter ve diktatörel liderlik ile karşılaştırılmasının yeri olmasa da en etkili ve sürdürülebilir (toplumun güçlendirilmesi,sadece liderlerin güçlendirilmesi değil) liderlik tipi bir bütün olarak toplumun karar ve isteklerini takip ederek işleyen, böylece yapıcı ve kolaylaştırıcı rol oynayan liderlik biçimi olduğunu söyleyebiliriz.

Liderler yetenek, istek ve biraz da karizmaya sahip olmalıdır. Liderlik ne kadar etkili ise toplum ve kuruluşun kapasitesi o kadar gelişir. (Liderliğin olmaması bu seviyeyi düşürür).

İletişim Ağı:

Sadece 'ne bildiğiniz' değil aynı zamanda 'kimi tanıdığınız' da gücün kaynağını oluşturabilir.( Halk arasında sıkça şaka konusu olduğu gibi sadece 'know-how' yani teknik bilgi bilmeniz değil aynı zamanda kimi tanıdığınız size iş olanakları sunmaktadır ). Toplum üyeleri özellikle liderler toplumu bir bütün olarak güçlendirebilecek derecede faydalı kaynaklar sunabilen insanları ( organizasyon veya onların acentalarını ) ne derece tanıyorlar ?

Toplum içerisinde veya dışarısında bulunan, farkında olunan veya potansiyeli olan faydalı bağlantılar. İletişim ağı ne kadar etkili ise toplum veya kurum o derece güçlenir. (İzole yaşam zayıflık getirir.)

Organizasyon:

Farklı kesimlerden olan toplum üyelerinin, kurumsal bütünlük ( sosyolojik anlamda) dahil olmak üzere, yapı, prosedürler, karar verne süreci, işlevsellik, iş gücü bölümü ve fonksiyonların bütünleyiciliği gibi organizasyonel süreçleri ( sadece bağımsız bir birey olmanın tam tersi olarak ) destekleme konusunda rol aldıkları seviyedir.

Bir toplum ne kadar organize olur veya ne kadar etkili organize olursa, o kadar toplum veya organizasyonu oluşturmakta ve daha fazla kapasite ile daha fazla güce sahip olmaktadır.

Politik Güç:

Toplumun, ulusal ve bölgesel anlamda alınan kararlara ne derece katılım sağladığı ile ilgilidir. Nasıl ki bireyler toplum içerisinde değişken güçlere sahipse toplumlar da bölge içerisinde ve ulus içerisinde değişken güçlere sahiptir.

Bir toplum veya organizasyon ne kadar çok politik güç ve etki alanına sahipse o kadar yüksek kapasitesi olur.

Yetenekler:

Bireylerde mevcut olan ve toplumsal organizasyon çıkarlarına hizmet edecek teknik yetenekler, yönetimsel yetenekler, organizasyonel yetenekler ve mobilizasyon yetenekleridir.

Bir toplum veya organizasyon ne kadar çok yetenek sahibi olur ve bu yetenekleri kullanır ise o kadar güçlü olur.

Güven:

Toplum üyelerinin birbirlerine, özellikle liderlerine ve toplum çalışanlarına olan güven seviyeleridir, toplum içerisindeki güven duygusu bütünselliğin yansımasıdır (dürüstlük, güvenilebilirlik, açıklık, şeffaflık).

Toplum içerisindeki artan güven duygusu ve güvenilebilirlik duygusu kapasite derecesine olumlu yansımaktadır. ( sahtekarlık, yozlaşma, yolsuzluk ve toplum kaynaklarının saptırılması gibi bütün unsurlar topluma olumsuz yansır ve toplumsal zayıflığa katkıda bulunur.)

Birlik:

Belli bir topluluğa (toplumu oluşturan gruplar gibi ) ait olma hissidir, her ne kadar her toplum kendi içerisinde bölümler ve gruplara ayrılıyor olsa da ( dinsel,sınıfsal, statü, gelir, yaş , cinsiyet, etnik, klan ) toplum üyelerinin birbirleri arasında ki farklılıkları tolere etme istekleri ve birlikte çalışma istekleri , ortak amaç veya vizyon ile paylaşılan değerler seviyesini gösterir.

Bir toplum veya organizasyonda birlik duygusu hakimse o toplum daha güçlü olur. ( Birlik, herkesin aynı olduğu anlamına gelmez, bireylerin birbirleri ile olan farklılıklarını tolere etmeleri ve ortak payda için çalışmaları anlamına gelmektedir.)

Mülk:

Toplumun bir bütün olarak mevcut olan ve potansiyel kaynaklar üzerinde kontrol seviyeleri, parasal değeri olsun veya olmasın ( bağışlanan iş gücü, toprak, ekipman, malzeme, bilgi ve yetnekler dahil ) faydalı ve az bulunur mamüllerin üretimi, dağıtımı ve hizmetini içermektedir.

Bir toplumun ne kadar çok mülkü varsa o kadar güçlüdür. ( açgözlü ailelerin, bireylerin ve grupların toplumsal mülkleri kendilerine mal etmesi toplumu zayıf düşürmektedir.)

Sonuç:

Bir toplum yukarıda bahsedilen unsurlardan her birine ne kadar sahipse o kadar güçlü olur, ne kadar kapasitesi oluşur ise o kadar yetkilenmiş olur.

Toplum sosyal bir varlıktır. ( Bakınız ToplumToplum sadece birkaç imkan sağlandı diye hemen güçlü hale gelmez. Toplum güçlendirme veya kapasite geliştirme süreci sosyal değişim ve gelişim gerektirmektedir, ve sırayla yukarıda belirtilen 16 güç elementinin uygulanmasını içermektedir.

Bu Unsurların Ölçümlenmesi:

Bu unsurlar sonrasında toplumda meydana gelen değişimlerin katılımcı metod eşliğinde ölçülmesi, hedef toplumun gücünde meydana gelen değişimlere dair detayları eğitim modülümüzde bulabilirsiniz: Gücün Ölçülmesi.

16 unsurun yer aldığı iki sayfalaık broşür için, bakınız 16 Unsur.


––»«––

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Site Tasarımı Lourdes Sada
––»«––
Son Güncellenme: 31.08.2012

 Ana sayfa

 Güçlendirme Ölçümü