Glavna Stranica
 Monitoring
Prevodi:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
اردو / Urdu

                                        

Druge strane:

Moduli

Mapa sajta

Ključne reči

Kontakt

Korisni dokumenti

Korisni linkovi


PARTICIPACIJA U MONITORINGU PROJEKTA

Uloge zainteresovanih strana

autor dr. Fil Bartl (Phil Bartle)

prevod Stevan Filipović


Brošura sa obuke

U interesu je svake zainteresovane strane da zna kako se stvari odvijaju

Monitoring je uloga upravljanja i implementacije od presudnog značaja i ne može se prepustiti samo jednoj zainteresovanoj strani.

U monitoringu bi trebalo da participira što je moguće više pojedinaca i institucija koji imaju bilo kakav interes u projektu, na svim nivoima. Kao i participacija u okviru zajednice i participatorno upravljanje, participacija u monitoringu se ne javlja spontano. Ako se želi da neke osobe participiraju, one se moraju ohrabriti i obučiti za participaciju.

Prednosti participacije:

Prednosti participacije u monitoringu podrazumevaju: (a) zajedničke poduhvate, (b) povećavanje pouzdanosti, (c) bolje odluke, (d) bolje performanse (e) unapređen koncept, i (f) više informacija.

Zajedničko razumevanje problema i identifikovanje rešenja: Participativni monitoring pomaže zainteresovanim stranama u zajedničkom razumevanju problema sa kojima se suočava zajednica ili projekat (njihove uzroke, veličinu, učinak i posledice).

Tim se olakšava identifikovanje rešenja. Verovatnije je da će ta rešenjaodgovarati jer su izvedena iz tekuće situacije.

Koristi ciljnoj grupi i povećava pouzdanost: Participacija u monitoring obezbeđuje da će osobe kojima je projekat namenjen biti i one koje od njega imaju koristi.

Povećava svest o ljudskim pravima, što izaziva njihovu participiranje u odbrani od pronevere projektnih sredstava. Odbrana od pronevere projektnih sredstava smanjuje troškove implementacije projekta.

Donošenje odgovarajućih odluka: Monitoring pruža informacije neophodne za donošenje upravljačkih odluka.

Veliki broj ljudi koji participiraju u monitoringu znači da su oni participirali u pružanju upravljačkih informacija i doprineli donošenju odluka. Veći su ozgledi da će ovakve odluke biti prihvatljive i značajne za većinu populacije. Ovim se olakšava mobilizacija ljudi i sredstava za implementaciju projekta.

Poboljšavanje performansi tokom monitoringa, ako se primeti odstupanje u performansama, mogu se naći rešenja. Da bi se došlo do odgovarajućih odluka čija je implementacija moguća, potrebna je participacija onih ljudi koji je sprovesti rešenje u delo.

Dakle participacija u monitoringu može poboljšati projektne performanse.

Koncept projekta: Informacije nastale tokom monitoringa projekta pomažu u ponovnom osmišljavanju koncepta projekta na toj lokaciji, što ga čini prihvatljivijim.

Izvučene pouke se takođe mogu drugde upotrebiti u osmišljavanju sličnih projekata.

Prikupljanje informacija: Ako mnogo ljud participira u monitoringu veći su izgledi da će doći do preciznijih informacija, jer informacije koje je zanemarila jedna strana može prikupiti druga

Svaka zainteresovana strana pridaje drugi značaj različitim aspektima projekta koristeći različite metode. S druge strane, to što jedna zainteresovana strana zna da će prikupljene informacije biti proverene predupređuje namerno pogrešno izveštavanje.

Izazovi participaije u monitoringu:

Mada participacija u monitoringu ima određen broj vrlina, izgledmo je da će se suočiti sa brojnim izazovima: (a)veliki troškov, (b) varijacije u informacijama, i (c) netačnosti..

Visoki početni troškovi: Participacija u monitoringu zahteva mnoga sredstva (npr. vreme, transport i isplate vezane za performanse). To je zahtevan proces koji može prevazići volonterski duh na nivou zajednice i finansijska sredstva na distriktnom i državnom nivou. Stoga mora biti jednostavan i skoncentrisan na suštinska pitanja.

Količina i raznolikost informacija: Monitoring zahteva skupljanje, dokumentovanje i deljenje širokog spektra informacija. To zahteva mnoge veštine koje nedostaju zajednicama. Samim tim iziskuje mnogo vremena i sredstava za proširenje mogućnosti. Takođe postoji rizik krivog izveštavanja.

Netačnost informacija: Neke zainteresovane strane, od nivoa zajednice do državnog nivoa, mogu namerno pružiti krive informacije ne bi li prikazali bolje performanse i ishode ili zbog neslaganja zajednice ili projekta. Da bi se sprečilo krivo ili netačno izveštavanje potrebno je raditi na osetljivosti i postizanju konsenzusa što je teško postići.

Prednosti participacije u monitoringu su očigledno veće od izazova. Stoga je neophodno podsticati i podržavati participatorni monitoring dok se osmišljavaju odgovori na izazove.

––»«––

Poseta lokacije projekta u okviru zajednice:


Poseta lokacije projekta u okviru zajednice

© Autorska prava 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Veb-dizajn Lourdes Sada
––»«––
Poslednji apdejt: 30.09.2011

 Početna strana

 Monitoring i evaluacija