Glavna Stranica
 Principi Stvaranja Prihoda
Prevodi:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
한국어 / Hangugeo
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe
اردو / Urdu

                                        

Ostale strane

Moduli

Mapa sajta

Ključne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni linkovi

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:


STVARANJE PRIHODA, SIROMAŠTVO I BOGATSTVO

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Glavni Dokument u Lekciji

Ovaj dokument je namenjen mobilizeru ili treneru radnika na polju koji se ili obučavaju u ovom polju po prvi put, ili poboljšavaju njihove postojeće veštine. Dokument je usresredjen na principe iza veština, tehnika i metoda koja su proučena u ostalim dokumentima na ovom sajtu.

Uvod:

Pošto vi, kao trener i mobilizer, preuzimate važan zadatak, doprinošenju otklanjanju siromaštva, vi morate biti upoznati sa nekoliko osnovnih principa iza tehinka i aktivnosti koje ćete vi sprovoditi. Vi ćete naučiti da napadnete uzroke siromaštva, ne njene simptome.

Nauči ćete da je neprijatelj siromaštvo, ne siromašni ljudi. Nauči ćete otklanjanje siromaštva zahteva stvaranje bogatstva; sam prenos para (ili mašine za šivenje) od jednog vlasnika do drugog samo kratkotrajno ublažava bol. Nauči ćete da je siromaštvo društveni problem, i da pomaganje pojedincima je drugačije od trajnog rešenja ovom društvenom problemu.

Vi imate grupu stranki i vi ćete se umešati u njihov život. Ovo je odgovoran zadatak. Bez razumevanja ekonomskih i društvenih faktora i posledica vaših aktivnosti u opasnosti ste da dostavite više štete nego dobrog. Upamtite zakletvu doktora, "Nečinite štetu." Neka to bude vaš prvobitni voditeljski princip.

Naš dugotrajni cilj je otklanjanje siromaštva. Šta je uzrok siromaštva?

Siromaštvo nećemo otkloniti kroz kratkotrajno ublažavanje boli i neudobnosti prouzrokovano siromaštvom. To su simptomi. Zapravo, tu je prva prilika za štetu. Ukoliko ublažite simptome, vi dodajete prepreke u otklanjanju siromaštva. Davanje milostinje osobi u neprilici kratkotrajno umanjenje njegov ili njenu bol u siromaštvu, ali istovremeno uči tu osobu da zavisi na tu milostinju.

Mi moramo da utvrdimo uzroke siromaštva, i napadnemo te snažne negativne sile. Nauči te "Velikih Pet" glavnih uzroka iza društvenog problema siromaštva. Ne samo zato što treba da obučite učesnike o tih velikih pet uzroka, nego zato što vi treba da znate da principi otklanjanja siromaštva zahtevaju da se otklone tih "Velikih Pet."

Mi moramo da izmislimo metode koji stvaraju istinsko bogatstvo kao održavajući proces razvoja. Kada neki ljudi vide reč "bogatstvo" oni imaju u vidu ogromno bogatstvo bogatih i moćnih ljudi. Bogatstvo, medjutim, znači šta god ima vrednost, bez obzira koliko malu, koja je merena u parama. Bogatstvo je suprotno od siromaštva; to je vrednost iza para.

Ukoliko ćemo potući siromaštvo, onda moramo znati mnogo o siromaštvu (ne samo o njenim simptomima) i o bogatstvu.

Odbacivanje Pretpostavki:

Moramo prvo odbaciti neke pretpostavke. Siromaštvo nije samo nedostatak para. Bogatstvo nije samo posedovanje para. Siromaštvo i bogatstvo su mnogo više od nedostatka ili posedovanja para.

Pare se ponekad mogu koristiti kao mera bogatstva, način održavanja bogatstva, i korisni sklop simbola za razmenu bogatstva. Ali pare nisu bogatstvo, i priroda siromaštva je mnogo interesantnija i izazovnija od nedostatka para.

Nemojte zaboraviti da ovaj dokument nije namenjen da vas nauči tehnike, nego da vas podstakne da analizirate uzroke siromaštva, principe iza tehinka koje ćete naučiti u ostalim dokumentima u ovoj seriji.

Pare mogu biti vrlo koristan instrument. Pare mogu biti korištene u borbi protiv siromaštva i u stvaranju bogatstva. Same pare, medjutim, neće otkloniti siromaštvo. Prenos para od jednog vlasnika do drugog samo ih premešta okolo; to ne reševa društveni problem siromaštva.

Potrebne su vam tri stvari da bi doprineli otklanjanju siromaštva: (1) razumevanje pojmova i principa (2) nekoliko veština u obuci, mobilizaciji i organizaciji, i (3) lične karakteristike, uključujući integritet, motivaciju i kreativnost. Ovaj dokument se usresredjuje na prvu stvar.

Šta je Bogatstvo?

Ako pare nisu ista stvar ko bogatstvo, i samo dostavljanje para neće otkloniti siromaštvo, onda šta je bogatstvo i kako će ono pomoći u borbi protiv siromaštva?

Mi nemožemo samo izštampati više para. Ukoliko samo dodamo više para nekoj ekonomiji (na primer štampanjem novih novčanica), onda ćemo samo doprineti inflaciji, i manjoj vrednosti para nego koju su imale. Inflacija jednostavno znači da troškak stvari ide nagore. Nemožemo samo razdeliti pare siromašnim ljudima. Ako samo prenesemo pare od bogatih do siromašnih ljudi (milostinja), mi ne stvaramo novo bogatstvo i mi ne napadamo uzroke siromaštva. (Proverite "Zavisnost," i proverite anekdotu o "Muhamedu i Užetu," u "Priče" dokumentu).

Stoga, prvo treba da razumemo prirodu bogatstva. Šta je to?

Ukoliko razmotrimo ekonomsku definiciju bogatstva, približi ćemo tome kako će ono biti korišteno u borbi protiv siromaštva. Ekonomisti govore o "robi i uslugama" sa vrednošću, ali čak i "roba" ima vrednost samo u tolikoj meri u kojoj je od koristi kao usluga. Ključni pojam ovde je vrednost. (Proverite "rečnik.") Nešto ima relativnu vrednost baziranu na dva atributa, (1) koliko je korisno i (2) koliko je retko.

Stvoreno bogatstvo (prihod) je u obliku dodatne vrednosti. To znači nešto (vredno) već ima neku vrednost, i aktivnosti vaših učesnika, stranki i pripravnika, će tome dodati još vrednosti. Ta dodatna vrednost je stvoreno bogatstvo.

Svi mi koji smo bili u privremenom nedostatku gotovine mislimo da znamo šta je siromaštvo. Ali iskustvo pojedinačnog siromaštva, koje je ublaženo sa nabavkom neke gotovine, je vrlo drugačija od društvenog problema siromaštva, koji je problem čitave ekonomije - čitavog društva. Društveni problem siromaštva je nedostatak bogatstva, ne nedostatak para. Za siromašne osobe, siromaštvo je rezultat toga kako je bogatstvo raspodeljeno u društvu. Ako samo dodate pare sistemu, samo ćete proizvesti inflaciju, i to neće osloboditi društvo od siromaštva. Vi morate da dodate vrednost (bogatstvo) sistemu da bi umanjili (ne samo ublažili) siromaštvo. Odgovor u borbi protiv siromaštva, društvenog problema, dakle, nije dodatak para nego stvaranje bogatstva; i vaš posao kao mobilizera je da rukovodite siromašne ljude u sprovodjenju metoda za stvaranje bogatstva.

Tri stvari mogu biti uradjene sa bogatstvom: (1) potrošiti je, (2) sačuvati je, i (3) uložiti je. Za ilustraciju, uzmimo na primer Afričkog poljoprivrednika. (Možete ilustrovati ovaj pojam pokazivanjem male posude sa kukuruzom). Pošto su većina poljoprivrednika žene i devojčice, obrati ćemo se poljoprivredniku kao "ona," iako nećemo zaboraviti na muškarce. Pretpostavimo da je ona baš požnjela kukuruz. Ona može da ga (1) potroši, (2) sačuva, ili (3) uloži. (Pokažite vašu posudu sa kukuruzom i pitajte koje od te tri stvari mogu biti uradjene; ili je podelite u tri porcije). Ona može da skuva i pojede odredjenu količinu, sa svojim prijateljicama i porodicom; znači (1) potrošiti je. (Naravno nemojte kuvati hranu u učionici, pokazivanje kukuruza će demonstrirati stvarnost vašeg primera). Ona može da ga stavi u posudu; znači (2) sačuva. Ukoliko paraziti i štetočine unište deo sačuvanog kukuruza, to ćemo smatrati nepoželjnim oblikom potrošnje. Ona takodje može da odredjenu količinu kukuruza stavi na stranu za seme, za zasadjivanje budućeg roda. To je (3) investicija njenog bogatstva, kukuruza (koje je relativno retko i korisno). Samo treći izbor stvara novo bogatstvo.

Ključ povećanju bogatstva u ekonomskom sistemu je, stoga, investicija, gde je momentalna potrošnja žrtvovana u sadašnjosti ili kratkotrajnom vremenu, da bi proizvela povećanu proizvodnju bogatstva u budućnosti. Naš savremen složen svet nije toliko jednostavan kao svet poljoprivrednika sa tri izbora, ali princip je isti, investicija dovodi do povećanja bogatstva, i borbe protiv siromaštva.

To je važan princip u šemi stvaranja prihoda u ovoj seriji; i neophodno za vas da ga razumete pre nego što započnete sa vašim radom.

Siromaštvo kao Društveni Problem:

Šta uzrokuje siromaštvo? (Društveni problem siromaštva).

Nedostatak para je mera i simptom siromaštva. Tretiranje simptoma ili uredjaj za merenje neće izlečiti bolest. Uzroci društvenog problema siromaštva se nalaze u nekoliko faktora, naročito u velikih pet: bolest, neznanje, neiskrenost, apatija i zavisnost.

Bolest prouzrokuje manju produktivnost radne snage društva. Bolest i smrt su faktori od tri faktora koji najviše umanjuju produktivnost radne snage. Sama bolest se može umanjiti sa većim razumevanjem o tome kako se bolesti sprečavaju, i sa obezbedjivanjem da javna sredstva namenjena za korišćenje protiv i izlečenje bolesti nisu preusmerena za lični dobitak.

Faktori siromaštva su medjusobno povezani: neiskrenost i neznanje doprinosi bolesti, i sva tri doprinose siromaštvu.

Neznanje, kao što je već prethodno napomenjeno, nije sramotna nego čista činjenica. Ono je prouzrokovano izolovanošću tako da neki ljudi neznaju neke stvari jednostavno zato što nisu čuli za te stvari (nedostatak informacije). Ostali faktori siromaštva mogu doprineti neznanju, uključujući bolesti i neiskrenost. Oba ta faktora doprinose manjem raspolaganju obrazovanja i informacije.

Neiskrenost, zauzvrat, je glavni uzrok siromaštva kao društvenog problema. Kada osoba u poziciji poverenja preusmeri veliku količinu vrednosti za ličnoj namenu, čitavo društvo izgubi mnogo više od te ukradene vrednosti koja je mogla doprineti razvoju i umanjenju siromaštva. To je deo što ekonomisti zovu "efekat množenja." Neiskrenost buja u atmosferi apatije, neznanja i zavisnosti, što je još jedan primer medjusobne povezanosti faktora siromaštva.

To nije predrasuda vrednosti. Mi nekažemo da su neiskrenost, bolest, neznanje i apatija loši. To je na našim religioznim vodjama da nas nauče šta je loše i šta je dobro. Ovo je samo naučna analiza (društvena nauka) faktora siromaštva.

Da bi se borili protiv društvenog problema siromaštva (ukoliko je zajednica odlučila da se bori protiv toga) neophodno je da se utvrde i analiziraju uzroci siromaštva.

Dodatni faktori siromaštva obuhvataju nedostatak tržišta, nedostatak rukovodstva, nedostatak podržavajućih ustanova, korupcija i loša infrastruktura. Ovi faktori, zauzvrat, su rezultat pet ključnih uzroka: apatije, bolesti, neiskrenosti, zavisnosti i neznanja.

Siromaštvo, kao bogatstvo, postoji u raznovrsnim slojevima kada se radi o vlasništvu. Nedostatak zajedničnih objekata i usluga pripada javnom ili grupnom vlasništvu. Ono obuhvata nedostatak zdravstvenih objekata i obrazovnih ustanova, nedostatak infrastrukture kao što su putevi, tržišta, struje ili telefona, i nedostatak ostale zajednične infrastrukture kao što su sanitacija, voda za piće i pouzdana zaliha hrane. Ovi oblici zajedničnog bogatstva se razlikuju od ličnog vlasništva, gde je siromaštvo iskazano u niskim ili bez ikakvim prihodima, nedostatak zemlje i druge imovine, nedostatak kapitala u privatnom vlasništvu (pribora, zgrada, fabrika), i nedostatak ljudske sposobnosti.

Ova metodologija ističe stvaranje privatnog kapitala i umanjenje siromaštva kroz podsticanje privatnog mikro preduzeća.

Potreba za Investicijom:

Ovaj metod inicira, na vrlo niskom nivou, privatnu investiciju koja, ukoliko se ukoreni i raste, doprinosi stvaranju bogatstva i otklanjanju siromaštva u čitavoj zemlji.

Kao trener, vi morate da ste upoznati sa značenjem investicije, i njene uloge u borbi protiv siromaštva i u stvaranju bogatstva (stvaranju prihoda).

Postojeće bogatstvo može bit usmereno ka potrošnji ili investiciji. Kukuruz, kao hrana, je primer dobra za potrošnju. Crevo za polivanje, koje se koristi za pripremu farme, je primer dobra za investiciju. Imovina za investiciju nemože biti direktno potrošena, ali može da doprinese daljem uvećanju bogatstva. Investicija znači usmeravanje bogatstva ka proizvodnji kapitala, koje je potrebno da doprinese razvoju bogatstva u zajednici i društvu.

Kada vi pokrenete ovu šemu za stvaranje prihoda, vi ćete voditi siromašne preduzetnike u pretvaranju bogatstva za potrošnju u bogatstvo za investiciju, i stoga ka povećanju bogatstva i ka umanjenju siromaštva. Mala produktivna preduzeća, naročito prvobitna obrada poljoprivrednih proizvoda, su najefektivnije sprovodjena od strane pojedinačnih preduzetnika. Ta prvobitna obrada je mnogo potrebna čitavom kontinentu, i najbolji je sektor za umanjenje siromaštva na široj osnovi.

Vaš posao kao mobilizera je da uvede te siromašne osobe, naročito žene (nezaposlenu omladinu i invalide), da postanu stvaraoci bogatstva, pojedinačni preduzetnici koji obradjuju poljoprivredni rod.

Zaključak:

Kao i sa ostalim zajedničnim radom, stvaranje prihoda medju vašim siromašnim strankama je više od slepog praćenja recepta; neophodno je za vas da razumete društvene i ekonomske principe iza tih ispravnih akcija.

Bez razumevanja tih važnih principa, možda ćete biti iskušeni da donesete loše odluke u vezi akcija i svrhe, namere, i rezultata (proizvoda) i posledica vaših akcija.

Mnoge osobe, sa argumentima koji na površini izgledaju ubedljivo, će vas pokušati povesti na loš put; te će stoga postojati prava opasnost da preuzmete akciju koja doprinosi dugotrajnoj zavisnosti i siromaštvu (iako možda kratkotrajnom ublažavanju simptoma), nego akciju koja doprinosi održavajućem umanjenju siromaštva i stvarnom stvaranju prihoda.

Da bi vam pomogli u ovom važnom razumevanju, ovaj dokument je namenjen objašnjenju prirode bogatstva (i kako se ono razlikuje od para), društvene (ne pojedinačne) prirode društvenog problema siromaštva, značenja i svrhe investicije, i realizovanju da milostinja (besplatni pokloni para i imovine) i stipendije ili oprošteni krediti doprinose problemu nego da ga rešavaju.

––»«––

Dodata Vrednost:
Sapun Napravljen od Pepela i Masti = Stvoreno Bogatstvo:


soap made from ashes and fat = value added

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 28.09.2011.

 Glavna Stranica

 Principi Stvaranja Prihoda