Pangunahing Pahina
 Literasiya
Pagsasalinwika:

Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Polszczyzna
Português
Română

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Mga Keyword

Ipagbigay-alam

Ginagamit na mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Myla Burke


1. Huwag Kopyahin ang Pangkaraniwan at Tradisyonal na Pamamaraan at Laman

Ikaw ay magiging mas mabisang tagapagsanay kung tatalikuran mo ang akala na may iisang tamang paraan lamang sa paggawa ng bagay-bagay, at ang paraang iyon ay matatagpuan sa mga pang-aralang aklat. Kung maglilikha ka ng sariling pamamaraan at laman, base sa pangangailangang pampook, mga interes, mga katangian at kondisyon, (ie punsiyunal) ang iyong plano ay mas makabuluhan sa iyo at sa mga mag-aaral. Panatiliin ang mga prinsipyong nakalista dito imbis na gayahin ang ginawa ng iba: kapwa sa laman at paraan.

Ang prinsipyong niluluhog ng kaugalian na "Ito ang kinagawiang paraan ng paggawa," o "Ito ang 'tamang' paraan ng paggawa," ay base lamang sa tradisyon at hindi base sa katungkulan. Sa iyong paghahanap ng mga pananalitang kaagad na magagamit, dapat ay talikuran mo ang mga pangkaraniwang babasahing pampaaralan na naglilista ng pananalita na maaaring may kabuluhan sa ibang pamayanan.

Ang bawat pamayanan ay may kaibahan, kaya kailangang naiiba rin ang laman ng iyong pagtuturo.

Para sa kinaugaliang pamamaraan ng pag-aaral, karamihan nito ay hinubog para sa estudyante ng paaralan. Ang iyong mga parokyano ay hindi marunong bumasa at sumulat o hindi gaanong may alam.

Marami sa mga kasapi ay maaaring nakaranas ng kaunting pag-aaral sa eskuwela, pero hindi nagpatuloy dahil hindi nakapalagayang-loob o walang kabuluhan ito sa kanila. Kaya kung gagayahin mo ang pamamaraan ng eskuwela, malamang ay walang silbi sa kanila ang iyong pagtuturo. Para sa mga taong hindi nakatuntong sa eskuwela, hindi sila ma-eenganyong pumasok sa "mala-eskuwelang" kalagayan.

Tingnan ang modulo tungkol sa pamamaraan ng pagsasanay. It ay sadya para sa pagsasanay ng mga tagapagpakilos. Karamihan ng mga prinsipyong nakalista doon ay akma din dito. Iwasan ang pagtakda ng imitasyong paaralan. Bigyang diin mo na mas importanteng matuto sa pamamagitan ng "paggawa" kaysa pamamagitan ng "pakikinig." Himukin ang pagkatuklas kaysa pag-aalinsunod. Himukin ang pagsisiyasat kaysa disiplina.

Hayaan ang mga kasaping magbuno nang kaunti; mas maitatanim sa utak ang kanilang natutunan. Huwag silang hayaang magbuno nang sobra-sobra na susuko sila sa pag-aaral; ngunit maghanap ng paraan upang sila mismo ang magsabing, "Nagawa ko ito sa sarili kong pagsisikap." (Tingnan ang "Pumunta.") Pagsasakapangyarihan.

Komentaryo tungkol sa lahat ng prinsipyong nasa itaas (mahabang dokumento)

Balik sa listahan ng mga prinsipyo

Balik sa listahan ng mga prinsipyo - handout

––»«––

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 08.05.2011


 Pangunahing Pahina

 Kaalaman sa Pagbasa at Pagsulat