Αρχική σελίδα
 Παρακολουθήσεις

Μεταφράσεις

'العربية / Al-ʿarabīyah
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
اردو / Urdu

                                        

Άλλες σελίδες:

Ενότητες

Χάρτης Σελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Βοηθητικά Έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Επίπεδα Παρακολούθησης

Κοινότητα, περιφέρεια, εθνικά, ευεργέτες

από τον Δρ Φιλ Μπαρτλ

Μετάφραση Πολίνα Χατζηπαναγιώτου


Ενημερωτικό Φυλλάφδιο Εγραστηρίου

Οι μέθοδοι παρακολούθησης διαφέρουν σε κάθε επίπεδο και αλληλοσυμπληρώνονται

Δεν υπάρχει καθολικό λεξιλόγιο όσον αφορά τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και διαχείρησης από το κοινοτικό στο εθνικό επίπεδο. Η ορολογία ποικίλει απο χώρα σε χώρα. Δεν μπορώ γι΄αυτό τον λόγο να χρησιμοποιήσω όρους που χρησιμοποιούνται σε πολλές χώρες, ωστόσο οι αρχές και μεθόδοι έχουν παγκόσμια αναγνωρισιμότητα (με επουσιώδης διαφορές μεταξὐ τών κρατών). Χρησιμοποιώντας την ορολογία της Ουγκάντα.

Οταν ο Μουσεβένη ανέλαβε την εξουσία,το βεληνεκές καλυπτε από το Συμβούλιο Αντιστασης Επιπέδου 1 (κοινότητα/χωριό) μέχρι το Συμβούλιο Αντίστασης Επιπέδου 5 (περιφέρειας). Πρόσφατα, η Ουγκάντα επέστρεψε στην προηγούμενη ορολογία της με αποικιακά υπολείμματα :1=χωριό, 2=ενορία, 3=υποεπαρχία, 4=επαρχία, 5=περιφέρεια. Οι ακριβείς όροι δέν είναι μεγάλης σημασίας, το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν καθήκοντα παρακολούθησης που διακυμαίνονται από χωριά σε εθνικό επίπεδο. Αξιοποίησε τους όρους που αρμόζουν στην δική σου περίπτωση.

Η παρακολούθηση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε όλα τα επίπεδα και να πραγματοποιήτε από τους αρμόδιους φορέις. Κάθε επίπεδο, ωστόσο έχει συγκεκριμένους στόχους, μεθόδους και ρόλους για την παρακολούθηση.

Η αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης απαιτεί ένα μηχανισμό ανάδρασης (feedback) Σ όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν σέ όλα τα επίπεδα (κοινοτικό, επαρχιακό, περιφεριακό, εθνικό και επίπεδο ευεργετών).

Παρακολούθηση σε Κοινοτικό Επίπεδο :

Στο κοινοτικό επίπεδο λαμβάνουν χώρα η εφαρμογή και αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του πρότζεκτ. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σε επίπεδο χωριού ή ενορίας. Στο επίπεδο αυτό βασικός στόχος της παρακολούθησης είναι η βελτίωση της εφαρμογής και διαχείρησης ενός πρότζεκτ. Το ενδιαφέρον της κοινότητας ως ενιαίο σύνολο στην παρακολούθηση ανέγερσης σχολείων, για παράδειγμα, έιναι να εξασφαλισθεί ότι η ανέγερση γίνεται όπως αυτή σχεδιάστηκε και προγραμματίσθηκε.

Οι επιμέρους στόχοι για την παρακολούθηση σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνουν (α) την έγκαιρη εκπλήρωση του πρότζεκτ (β) την καλή ποιότητα (γ) ότι τα εισαγόμενα δεδομένα αξιοποιήθηκαν ορθά.

Η παρακολούθηση σ'αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του κοινοτικού σχεδίου εργασιών. Το συγκεκριμένο θα πρέπει να αναγνωρισθεί μ' ένα συμμετοχίκο τρόπο που θα αντικατοπτρίζει τις ανάγκες τις κοινότητας και να να προκαλέι το ενδιαφέρον των πολιτών στην εφαρμογή και παρακολούθηση του πρότζεκτ.

Σε περίπτωση που ο προσδιορισμός του πρότζεκτ δεν επιτύχει και δεν αντανακλά τα ενδιαφέροντα της κοινότητας είναι πιθανόν οι κοινότητα να μην συμμετάσχει στην παρακολούθηση εφαρμογής των δραστηριοτήτων.

Προσδιορίσμος των ομάδων που θα ηγόυνται της παρακολούθησης του πρότζεκτ στην κοινότητα. ο ρόλος κάθε ομάδας, πως θα εκτελούν την διαδιακασία παρακολούθησης, η αξιοποίηση και διανομή των πληροφορίων που παρήγαγαν άλλες ομάδες εντος αλλά και εκτός τησ κοινότητας θα πρέπει να καθοριστουν.

Σχεδιασμός ενός πλάνου εργασιών που θα καθοδηγεί την παρακολούθηση. Το πλάνο εργασιών θα προσδιορίζει τις δραστηριότητες κατα την σειρά εκτέλεσής τους και επίσης ποιος θα τις εκτελεί. Αυτό βοηθάει στο να γίνεται η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων απο συγκρκιμένους πολίτες σε εύθετο χρόνο. Σε περίπτωση που οι δραστηριότητες δεν πραγματοποίουνται, οι πολίτες που τις εκτελούν παίρνουν τις απαραίτητες συμβουλές για την επίλυση του προβλήματος που προέκυψε.

Καθορισμός των βασικών δραστηριοτήτων από το πλάνο εργασιών. Παρόλου που όλες οι δραστηριότητες είναι απαραίτητες και θα έπρεπε να παρακολουθούνται, είναι πολύ χρήσιμο να προσδιοριστούν οι βασικές δραστηριότητες βάσει του ποιοι στόχοι και δείκτες θα πρέπει να τεθούν. Για παράδειγμα, εάν οι προκαταρτικές δραστηριότητες ενός πρότζεκτ κατασκεύης σχολείου περιλαμβάνουν κοινοτική κινητοποίηση, δανεισμό εργαλείων από γειτονικά χωριά, σκάψιμο του εδάφους, εξαγωγή νερόυ για το χτίσιμό τούβλων, τότε η βασική δρστηριότητα που θα συνοψίζει τις υποκατηγορίες θα είναι το χτίσιμο τούβλων.

Καθορισμός των δεικτών για τους στόχους κάθε δραστηριότηταςΟι δείκτες αυτοί θα λειτουργούν ως ενδεικτικά στοιχεία για το πόσο καλά επιτέυχθηκαν οι στόχοι μιας δραστηριότητας. Στο πιο πάνω παράδείγμα ένας δείκτης θα ήταν η ποσότητα τούβλων που χτίστηκαν. Και

Σύγκριση του τι συμβαίνει σε σχέση με αυτά που έχουν σχεδιαστεί αυτό θα γίνεται κατα την διάρκεια του πρότζεκτ και θα καταδεικνύει εάν το πρότζεκτ τηρεί τα χρονοδιαγράμματα και ακολούθει κατα γράμμα το πλάνο. Οι επιμελητές θα πρέπει να ελέγχουν τους δείκτες για να καταγράφουν πόσο καλά επιτυγχάνονται οι στόχοι. Κάτι τέτοιο θα περιλαμβάνει τον έλεγχο ποιότητας της δουλειάς που γίνεται για να εξασφαλιστεί οτί είναι σε υψηλά επίπεδα. Η ομάδα παρακολούθησης ίσως χρειαστεί να συμπεριλάβει ένα τεχνικό, π.χ έναν τοπικό τεχνίτη, ή τεχνικό απο την περιφέρεια για την εξακρίβωση ποιότητας του πρότζεκτ(εάν αυτό βέβαια είναι μια κατασκευή).

Επειτα η ομάδα παρακολούθησης θα πρέπει να συμφωνήσει για την συχνότητα επισκέψεων τους στο πρότζεκτ για την εξακρίβωση της προόδου που σημειώνεται. Σε ένα κοινοτικό πρότζεκτ, η αποφυγή μεγάλων αποκλίσεων από το πλάνο εργασιών προὐποθέτει την πραγματοποίηση επισκέψεων τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα από τους επιμελητές. Κατή την διάρκεια των επισκέψεων θα πρέπει να παρακολουθήσει και να παρατηρήσει τι συμβαίνει και να μιλήσει σε όλους όσους εργάζονται για το πρότζεκτ.

Για κάθε δραστηριότητα η ομάδα παρακολούθησης θα πρέπει να προσδιορίσει στόχους. Για παράδειγμα ο στόχος για το χτίσιμο τούβλων ώς δραστηριότητα μέρος της κατασκευής ενός σχολείου θα είναι η παραγωγή δέκα χιλιάδων τούβλων μέχρι το τέλος του Φεβρουάριου.

Οποτε διενεργείται μια επίσκεψη, οι επιμελητές έχουν την υποχρέωση να παίρνουν σημειώσεις από τις παρατηρήσεις τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε μία φόρμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα ή να σημφωνηθεί ένα οποιοδήποτε άλλο είδος αναφοράς των παρατηρήσεων αναφορικά με το πλάνο εργασιών. Τα ευρήματα απο τις παρακολουθήσεις θα πρέπει να συζητούνται με άλλα μέλη της επιτροπής εφαρμογής σχεδίων. Οι ομάδες εφαρμογής και παρακολούθησης οφείλουν να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν για την εξακρίβωση και επίλυση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν σε ένα πρότζεκτ.

Οι ομάδες εφαρμογής και παρακολούθησης οφείλουν να φυλάσσουν πολύ καλά τα ευρηματά τους τόσο για μελλοντικές δράσεις αλλά και για την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων.Σε κάθε σελίδα θα υπάρχουν φάκελοι για την φύλαξη αντιγράφων απο τις αναφορές παρακολούθησης αλλα και άλλα έγγραφα σχετικά με το πρότζεκτ.

Παρακολούθηση σε περιφερειακό και επαρχιακό επίπεδο

Περιφεριακοί και επαρχιακοί υπάλληλοι οφείλουν να παίρνουν πληροφορίες από την κοινοτική παρακολούθηση (παρακολούθηση απόδοσης σχετικά με την μετατροπή δεδομένων σε απόδοτικη παραγωγή κάποιου είδους.) Θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν τα αποτελέσματα που θα προκύπτουν (πχ την επιδραση που θα έχει η κατασκευη ενός σχολείου στα επίπεδα εγγραφής νέων μαθητών) Η περιφέρεια έχει την υποχρέωση να ελέγχει την αύξηση στη δύναμη, ικανότητα και ισχύ της εν λόγο κοινότητας για την προώθηση της δικής της προόδου.

Οι στόχοι συνεπώς συμπεριλαμβάνουν υποστήριξη της προόδο στην απόδοση του πρότζεκτ και μέτρηση της εφαρμοσιμότητας του τρόπου σχεδιασμου του πρότζεκτ αναφορικα με την ενδυνάμωση της κοινότητας.

Οι εφαρμόσιμοι μέθοδοι παρακολούθησης σ'αυτό το στάδιο περιλαμβάνουν (α) παρακολούθηση ρουτίνας (β) ποιοτική υποστήριξη.

Παρακολούθηση ρουτίνας και υποστήριξη από τους επιτηρητές: αυτό απαιτέι την επισκεψη των συντονιστή του Περιφερειακού Πρότζεκτ, βοηθού Κοινοτικής Ανάπτυξης και άλλου τεχνικού προσωπικού για την εξακρίβωση του αν όσα σχεδιαστηκαν εφαρμόζονται στην πράξη.

Αντίγραφο του σχεδίου εργασιών και των αναφορών κοινοτικής παρακολούθησης θα πρέπει να φυλασσονται σε φάκελο της σελίδας του πρότζεκτ Αυτό θα αποτελέση μεγάλη διευκόλυνση για όσους επιθυμουν τη σύγκριση της πρόοδου με το σχέδιο εργασιών και να αποσπάσουν σχόλια από την ομάδα παρακολούθησης χωρίς να χρειαστεί να βρουν τα ίδια τα μέλη της ομάδας που κατα πάσα πιθανότητα δεν θα είναι ευκολα διαθέσιμοι.

Κατά την διάρκεια της παρακολούθησης ρουτίνας συζητήσεις θα λάβουν χώρα με τα μέλη που συμμετάσχουν στην εφαρμόγη και παρακολούθηση του πρότζεκτ. Εξέταση του τρόπου με τον οποίο η κάθε ομάδα εκτελεί τα καθήκοντά της (ως μία μέθοδος που θα επαληθεύει την ενίσχυση της ικανότητας της κοινότητας.)

Σχολιασμός και καταγραφή αυτού όσον αφορά τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του πρότζεκτ Εισήγηση πιθανών λύσεων για το ποιος θα αναλάβει την εκπλήρωση τους, υπογραμμίζοντας τα οικονομικά χρονικά και αρνητικά αποτελέσματα που θα προκύψουν στο πρότζεκτ εάν δεν επιλύθουν. Αντίγραφο του σχολιασμού θα πρέπει να φυλλάσσεται στο φάκελου του πρότζεκτ όπως και τα αλλα θέματα πυ συζητήθηκαν και αρχειοθετήθηκαν

Οι επαρχίες και περιφέρειες θα πρέπει να οργανώσουν συζητήσεις για την πρόοδο των πρότζεκτ τουλάχιστον μια φορα τον μήνα. ΄Οπως επίσης να αρχειοθετήσουν και να υποβάλλουν τις αναφόρες προόδου ως μέρος μια συστηματικής μηνιαίας αναφοράς στους αξιωματούχους σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Τα βασικά θέματα για παρατήρηση κατα την παρακολούθηση ρουτίνας στην περιφέρεια και επαρχία είναι :

 • Τα επίπεδα της πραγματικής κοινοτικής, περιφερειακής, επαρχιακής και ευεργετικής συμβόλης(συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτήσεων, υλικά, χρόνο και ειδικεύση)
 • Εγκαιρη εφαρμογή και ποιότητα του πρότζεκτ
 • Ορθή και υπεύθυνη χρήση των πηγών της κοινότητας και των δοτών
 • Επίπεδο συμμετοχής της κοινότητας στο πρότζεκτ
 • Δέσμευση και αποδοση των κοινοτικών επιτροπών
 • και έγκαιρη χρήση των πληροφορίων που προέκυψαν από την κοινοτική παρακολούθηση ρουτίνας

Ποιοτική Εξέταση: Η περιφέρεια σε συνεργασία με την επαρχία θα πρέπει να οργανώσουν Ομαδικες Συζητησεις Εστίασης, Συνεντεύξεις Ενημέρωσης των Βασικών και Συζητήσεις κοινοτικών ομάδων με άλλες κοινότητες τουλάχιστων δυο φορές ετησίως

τα ερωτήματα αυτά δύνανται να βοηθήσουν την περιφέρεια να :

 • Να προσδιορίσει τις πληροφορίες που σύλλεξε η κοινότητα και η περιφέρεια
 • Να έχει πρόσβασγ σε θέματα τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στην παρακολούθηση ρουτίνας
 • Να συζητηθούν επι τόπου με τις κοινότητες οι πιθανές λύσεις στα προβλήματα που δυσκολεύουν την απόδοση του πρότζεκτ
 • Να συζητήσουν με την κοινότητα , να μάθουν και να επεξηγήσουν τα ζητήματα οικοδομής

Τα ποιοτικά ερωτήματα αυτά θα πρέπει να έιναι απλά και να περιλαμβάνουν μέλη της κοινότητας για την μείωση των κόστων και να τους δωθεί η δυνατότητα να τα εφαρμόζουν για την ενδυνάμωση της κοινότητας. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αναλύονται σε σχέση με την κοινότητα και τα ευρήματα ρουτίνας της περιφέρειας αλλα και να αξιοποιήθουν για την συζήτηση για εύρεση λύσεων

Τα ευρήματα θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένα και να μοιράζονται σε εθνικό επίπεδο για την αξιοποίηση στο εθνικό επίπεδο διαχείρησης πληροφορίων.

Τα βασικά ζητήματα των ποιοτικών ερωτημάτων περιλαμβάνουν :

 • επαλήθευσή του κατα πόσο τα πρότζεκτ αποτελούσαν προτεραιότητες της κοινότητας (επίσης επαλήθευση της καταλληλότητας πρόσδιορισμού του πρότζεκτ)
 • Γνώση και εκτίμηση της μεθοδολογίας του πρότζεκτ από τα μέλη της κοινότητας και την προθυμία τους να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν στις δράστηριότητες του πρότζεκτ
 • Αποτελεσματικότητα των μελών της κοινότητας κατα την διαρκεια παρακολούθησης του πρότζεκτ
 • Απόψεις των μελών της κοινότητας για την ποιότητα και αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών.
 • Ικανότητες (λήψη αποφάσεων και διαπραγματευτική επιδεξιότητα) που αποκτήθηκαν από συγκεκριμένες κατηγορίς ανθρώπων της κοινότητας κατα την εφαρμογή του πρότζεκτ.
 • Κοινοτική επίγνωση των καθηκόντων και δικαιωμάτων

Πριν τα ποιοτικά ερωτήματα κάθε περιφέρεια και επαρχία θα πρέπει να προσδιορίσουν και να συζητήσου τυχόν κενά στις πληροφορίες διαχείρησης για την διαμόρφωση περιοδικών θεμάτων. Συγκεκριμένοι σχεδιασμοί θα πρέπει επίσης να συμφωνηθούν σ'αυτό το στάδιο.

Παρακολούθηση σε εθνικό και επίπεδο δωρητών

Η παρακολούθηση σε κρατικό και επίπεδο δωρητών είνια η εξακρίβωση του κατα πόσο τα εισαγόμενα δεδομένα στο πρότζεκτ αξιοποιήθηκαν στο έπακρο, ότι ο σχεδιασμός του πρότζεκτ ήταν ο κατάλληλος και η απόκτηση γνώσης.

Οι στόχοι της παρακολούθησης σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνουν

 • την διαβεβαίωση ότι τα εισαγόμενα δεδομένα αξιοποιούνται αποτελεσματικά και ουσιαστικά.
 • Οτι οι σχεδιασμένες δραστηριότητες εφαρμόζονται
 • Μέτρηση της εφαρμοσιμότητας της μεθόδου στην ενδυνάμωση της κοινότητας
 • Να εξαχθουν διδάγματα από την μεσολάβηση του πρότζεκτ για μελλοντικά πρότζεκτ στην χώρα αυτή αλλά και αλλού. Τα διδάγματα θα παρέχουν την βάση για αντιγράφη της μεθοδολογίας του πρότζεκτ

Οι μεθόδοι για την παρακολούθηση σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνουν : α) παρακολούθηση ρουτίνας β) έρευνα δράσης και ερωτήματα ποιότητας γ) επισκόπηση-έρευνα

Παρακολούθηση ρουτίνας: θα πρέπει να πραγματοποιήται σε τριμηνιαίσ βάση από το προσωπικό του πρότζεκτ και τον σχεδιασμό της μονάδας του υπουργείου για τον έλεγχο του επιπέδου των δραστηριοτήτων και στόχων. Εφόσον το εθνικό επίπεδο παίρνει τις πληροφορίες του για το πρότζεκτ και τις δραστηριότητες του από μηνιαίες αναφορές προόδου της περιφέρειας, εξ ορισμού η παρακολούθηση ρουτίνας είναι περιορισμένης εμβέλειας Δεν θα πρέπει ποτέ να καλύψει πτυχές που παρουσιάζονται αντιφατικά, προβληματικά πολύ ικανοπιητικά η μοναδικά. Αυτο θα δώσει την ευχέρεια στο εθνικό αξιωματικο γραφείο να παρέχει την απαραίτητη βοήθεια αλλά και να βγάλει συμπεράσματα από αυτή.

Ερωτήματα ποιότητας και ερευνα δράσης: το εθνικό αξιωματικό γραφείο θα πρέπει να διεξάγει ποιοτικές έρευνες ετησίως. Θα πρέπει να να εστιάζει στα συμπεράσματα του πρότζεκτ και τις εμπειρίες από την εφαρμογή του για μελλοντική αντιγραφή.

Συνεπώς, τα κύρια ζητήματα σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνουν :

 • Την συνεισφορά των κοινοτικών πρότζεκτ στις εθνικές προτεραιότητες και τις προτεραιότητες των δωρητών
 • Ικανοποίηση απο τις κοινότητες (επίπεδο υπηρεσιών και αξιοποίηση τους)
 • Ικανότητα της κοινότητας να λειτουργεί και να διατηρεί τις υπηρεσίες τhς
 • Ικανότητα των μελών της κοινότητας να πληρώνουν για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται
 • Καταλληλότητα της μεθοδολογίας του πρότζεκτ σε σχέση με τις εθνικές πολιτικές γραμμές
 • Ηγεσία, κύρος και εμπιστοσύνη στις κοινότητες
 • Δημιουργία ικανοτήτων και λειτουργίας των τοπικών κυβερνήσεων και του προσωπικού περιφέρειας
 • Παρουσίαση (ειδικά των γυναικών) στην διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • Αντιγραφή των εμπειριων από άλλα πρότζεκτ και εκπαιδευτική κατάρτιση ιδρυμάτων
 • Δημιουργία ικανοτήτων των υπάρχουσων ατόμων και ιδρυμάτων
 • Η λειτουργία και διαχείρηση της παρακολούθησης και των σηστημάτων πληροφόρησης

Ερευνες: Οι έρευνες θα πρέπει να διεξάγονται για την συλλογή ποσοτικών δεδομένων και την συμπλήρωση των πληροφορίων που παράχθηκαν μέσω άλλων μεθόδων Το πιο πάνω δύναται να διεξαχθεί απο ινστιτούτα έρευνας όπως πανεπιστήμια

Ζητήματα παρακολούθησης και διαδικασίες σε άλλα επίπεδα

Τα ζητήματα παρακολούθησης και οι διαδικασίες περιγράφονται παρακάτω για κάθε επίπεδο Αυτό γίνεται για να δωθεί έμφαση στο ότι παρόλο που οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να ηγούνται της παρακολούθησης δεν θα πρέπει να την διεξάγουν αποκλειστικα και μόνο αυτοί. Στην πράξη, οι διαδικασίες και τα ζητήματα των διαφόρων φορέων αλληλοκαλύπτονται σε ορισμένα σημεία Κάθε αρμόδιος φορέας θα πρέπει να υποστηρίζει άλλους όσον αφορά τα καθήκοντα παρακολούθησης

Τα ζητήματα που αναφέρονται εδώ δεν είναι τα μόνα, ωστόσο δίνουν μια ιδέα για το πώς θα πρέπει να χειριστούν Κάθε επίπεδο θα πρέπει συνεπώς να συλλέγει πληροφορίες σε άλλα ζητήματα τα οποία θεωρεί σχετικά με συγκεκριμένες υποθέσεις

Αυτα παρουσιάζονται σε τρεις πίνακες (1) κοινοτικό επίπεδο (2) περιφερειακό επίπεδο (3) εθνικό επίπεδο, δηλώνοντας τα βασικά ζητήματα σε κάθε επίπεδο.

Κοινοτικό επίπεδο

Στο κοινοτικό επίπεδο οι τρεισ βασικοί παράγοντες που απειλούνται από την ενδνάμωση της κοινότητας είναι

 • Η εκτελεστική (CBO) ή Επιτροπή Εφαρμογής (CIC) του κοινοτικού Πρότζεκτ
 • Οι κοινοτικοι κινητοποιητές
 • Η Ενοριακή επιτροπη Ανάπτυξης

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα κύρια ζητήματα που μας ενδιαφέρουν, τουσ δείκτες παρακολούθησης, μέσα παρατήρησης, συχνότητα, και προτεινόμενες διαδικασίεςπαρακολούθησης, για τον καθένα απο τους πιο πάνω φορέις


Φορείς Ζήτημα Δείκτης Παρακολούθησης Μέσα Παρατήρησης Συχν. Διαδικασία Παρακολούθησης
Εκτελεστική Επιτροπή Εγκαιρη εφαρμογή των Πρότζκετ Αριθμός των δραστηριοτήτων που εφαρμόστηκαν έγκαιρα Επισκέψης ρουτίνας Εβδομαδιαίως Χρήση φόρμας για την παρακολούθηση ρουτίνας από τα μέλη
Ορθή χρήση των πήγων Μη κατάχρηση των διαθέσιμων υλικών Επισκέψεις ρουτίνας στο πρότζεκτ Ελεγχος ποιότητας του πρότζεκτ Εβδομαδιαίως Χρήση φόρμας για την παρακολούθηση ρουτίνας από τα μέλη
Ελεγχος ποιότητας με την χρήση κατευθηντήριων γραμμών απο τεχνικούς.
Ορθή Συλλογη και αποθήκευση των πληροφορίων για το πρότζεκτ Ποσοστό των πρόζεκτ που έχουν φακέλους , αριθμός αναφορών στους φακέλους Επιθεώρηση των φακέλων του πρότζεκτ Εβδομαδιαίως Μέλη της επιτροπής για το πρότζεκτ επιθεωρούν τον φάκελο του πρότζεκτ, αναφορές και σχολιασμούς.
Κινητοποιητές της Κοινότητας Ρεαλιστικό πλάνο εργασιών του πρότζεκτ Αριθμός των πλάνων εργασιών του πρότζεκτ με σωστή αλληλουχία των δραστηριοτήτων Σύγκριση δραστηριοτήτων στο πλάνο εργασιών και πως εφαρμόστηκαν Μηνιαίως Κινητοποιητές (1) ανασκόπηση του πλάνου εργασιών με ένα τεχνικό και (2) διεξαγωγή μηνιαίων επισκέψεων στα πρότζεκτ
Κοινοτική συμμετοχή στις δραστηριότητες του πρότζεκτ Αριθμός των ατόμων που τηρουν τα καθήκοντα τους Αριθμός δραστηριοτήτων Αριθμός των πηγών που διαθέτει η κοινότητα Μηνιαίως Επισκέψης στο πρότζεκτ, συζητήσης με τα άτομα σχετικα με την συμβολή τους
Επιτροπή Ενορίας Υπευθυνότητα των πηγών για τα πρότζεκτ Ποσοστό των πηγών που δικαιολογούνται Φόρμα Δικαιολόγησης πηγών Τριμηνιαίως Φόρμα αξιοποιήσης των πηγών του πρότζεκτ απο μέλη του PDC

                                        


Επαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο

Στο επαρχιακό και υποεπαρχιακό επίπεδο (πέρα της μίας κοινότητας), οι βασικοί παράγοντες που απειλούνται από την διαμεσολάβηση ενδυνάμωσης είναι

 • Βοηθοι Κοινοτικής Ανάπτυξης
 • Μονάδα Σχεδιασμού
 • Περιφερειακός Συντονιστης Πρότζεκτ, (DPC) ο οποίος εάν είναι υπουργικός υπάλληλος, συνήθως είνια αξιωματικός Κοινοτικής Ανάπτυξης (CDO), η αντίστοιχος αξιωματικός ενός ΜΚΟ (NGO)

Ο παρακάτω πίνακας εξετάζει τα βασικά ζητήματα ενδιαφέροντος, τους δείκτες παρακολούθησης, μέσα παρατήρησης, συχνότητα, και προτεινόμενες διαδικασίες παρακολούθησης, για καθένα απο τουσ τρεις φορείς


Φορείς Ζήτημα Δεικτης Παρακολούθησης Μέσα εξακρίβωσης Συχν. Διαδικασία Παρακολούθησης
Κοινοτικός Βοηθός Ανάπτυξης Λειτουργία των κινητοποιητών και των κοινοτικών επιτροπών Αριθμός επιτροπών που επιτελούν το έργο τους Επιθεώρηση της απόδοσης κάθε επιτροπής Δυο φόρες ετησίως ΟΙ ΚΒΑ κατα την ποιοτική εξέταση προσδιορίζουν την απόδοση κάθε επιτροπής
Περιφερειακός Συντονιστής πρότζεκτ

και

μονάδα σχεδιασμού
Προσδιορισμός όσων πρότζεκτ βρίσκονται στον περιφερειακό σχεδιασμό και τις εθνικές προτεραιότητες Αριθμός πρότζεκτ υπό τον περιφερειακό σχεδιασμό Επισκόπηση των αναφορών προσδιορισμού των πρότζεκτ Επισκέψεις στα πρότζεκτ Δυο φορές ετησίως Η ομάδα σχεδιασμου επιθεωρεί έαν τα ενοριακά σχεδια βρίσκονται εντός του περιφερειακού σχεδιασμου και εντός των εθνικών προτεραιοτήτων
Απόκτηση διαχειρισιακών ικανοτήτων από τους ηγέτες της κοινότητας Αριθμός χωριών που αξιοποίουν την κοινοτίκη συμμετοχη στο σχεδιασμό και εφαρμόγη των πρότζεκτ Επισκόπηση των αναφορων για τα πρότζεκτ Ομαδικές συζητήσεις εστίασης και λοιπές εξεταστικές ποιοτικές τεχνικές Δυο φορές ετησίως Η μονάδα σχεδιασμού διεξάγει εξετάσεις ποιότητος για την ανεύρεση όσων κοινοτήτων συμμετέχουν στις δράσεις του πρότζεκτ Ενω πραγματοποιούνται διάφορες εξετάσεις, συγκεκριμένες περιφερειακές διαδικάσιες θα πρέπει να σχεδιάζονται

                                        


Εθνικό επίπεδο και επίπεδο δωρητών

Στο εθνικό ή κρατικό επίπεδο υπάρχουν δυο βασικοί φορείς, α) το υπουργειο ή αρχή που εφαρμόζει την παρέμβαση ή το πρότζεκτ και β) οποιοσδήποτε άλλος εξωτερικός εθνικός η διεθνής δωρητής που συμβάλει στην παρέμβαση ή πρότζεκτ


Φορέας Ζήτημα Δεικτης Παρακολούθησης Μέσα εξακρίβωσης Συχνότ. Διαδικασία παρακολούθησης
Εθνικη υπηρεσία

και

Δωρητές
Κοινότικη γνώση της μεθοδολογίας Ποσοστό των ατόμων που γνωρίζουν την μεθοδολογία Ερευνες, ομάδες εστίασης, συζητήσεις, συνεντεύξεις στοιχειώδων πληροφορίων Ετησίως Υπηρέσια ή υπούργιο που διεξάγει και σχεδιάζει τις ετήσιες έρευνες
Αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού του πρότζεκτ Ποσοστό τοις εκατό τελεσφορίας των πρότζεκτ Ποσοστό τοις εκατό των προοπτίκων του σχεδίου που η κοινότητα εκτίμησε Επισκόπηση των αναφορών των πρότζεκτ, των ερευνών, των ομάδων εστίασης, των συνεντέυξεων. Ετησίως Υπηρεσία ή υπουργείο που διεξήγαγε και σχεδίασε τις ετήσιες έρευνες
Υιοθέτηση των εμπειριών εφαρμόγης από άλλα πρότζεκτ και θεσμούς στην χώρα Ποσοστό των πτυχών του σχεδίου του πρότζεκτ που πραγματοποιήθηκαν Εθνικές και διεθνής συζητήσεις Ετησίως Υπηρεσία ή υπουργειο που οργανώνει συναντήσεις με ακαδημαϊκόυς φορέις και τα κοινοτικά πρότζεκτ για την ανεύρεση των μεθοδολογικών πτύχων που έχουν αντιγραφεί.

                                        


––»«––

Αναφορές στους περιφερειακούς, εθνικούς και εξωτερικούς δωρητές.


Αναφορές σους περιφερειακούς, εθνικούς και εξωτερικούς δωρητές

© Πνευματικά δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας: Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 29.01.2012

 Αρχική Σελίδα

 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση