Strona Główna
 Umacnianie
Tłumaczenia:

'العربية / al-ʿarabīyah
Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
日本語 / Nihongo
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe

                                        

Inne strony:

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki

POLITYKA I TRENING MOBILIZACYJNY

Rola Polityki w Umacnianiu Społeczności

napisał Phil Bartle, PhD

Przetłumaczone przez: Ewa Busz

Zasady stojące za tą Metodą

Zasady, dlaczego zachowywać się apolitycznie podczas mobilizacji

Polityka:

To, co rozumiemy pod pojęciem "polityki" można ująć w dwóch wymiarach kultury: (1) władzy i (2) ideologicznych wartości, tego co jest poszukiwane. Oba z nich są ważne dla mobilizatora.

Ponieważ mobilizacja społeczności jako technika umocniania ich jest sama w sobie politycznym procesem, polityka w swoim popularnym znaczeniu może przysparzać kłopotów temu procesowi. Ten dokment wyjaśnia dlaczego tak się dzieje i proponuje ogólne strategiczne rozważania, by pomóc ci w rozwoju swojej własnej strategii mobilizatora, by mieć pewność, że "polityka" nie pokona twojego celu.

Stronnicza Polityka

Proces polityczny nie jest wyborem; jest on wymiarem kultury i stąd jest obecny tam, gdzie jest kultura (społeczeństwo).

Formy przydziału i używania władzy, jak są polityczne instytucje i jakie sposoby rządzenia, mogą się różnić w zależności od społeczeństwa, ale zawsze będzie to polityczny wymiar. Mimo że polityczne partie (wybierane w wyborach lub inaczej) istnieją w większości społeczeństw, mogą być również inne instytucje mające władzę i ją wyrażające. W obrębie każdego społeczeństwa różne poziomy (narodowe, regionalne, społecznościowe i instytucjonalne) mogą posiadać bardzo różne formy i sposób działania.

Kiedy jednostka lub partia dzierży władzę, ta władza dostarcza korzyści lub dodatkowych zysków które łatwo mogą prowadzić do pokusy i uzależnienia (od władzy). Ta znana tendencja jest wyrażana w powiedzeniu (frazesie) "Władza korumpuje; władza całkowita korumpuje całkowicie". Jakkolwiek może to zabrzmieć, istnieje pokusa dla ludzi przy władzy, by grać nie fair, nawet niezgodnie z prawam, korzyści z bycia przy władzy i istnieje tendencja dla tych z władzą, by chcieć być przy niej jak najdłużej. Jak jest wyjaśnione w Pięciu Czynnikach Ubóstwa, "korupcja (nieuczciwość) jest jedną z ważnych przyczyn trwania biedy jako społecznego problemu.

Pokusa, by utrzymać i nadużyć władzy, jest więc wśród czynników przyczyniających się do ubóstwa. Korupcja sprawia, że bieda rośnie. Nie jest ona koniecznie wśród historycznych przyczyn ubóstwa, ale je utrzymuje, podtrzymuje i wspiera biedę i musi być usunięta, jeśli bieda ma być wyeliminowana. Jeśli polityka tworzy korupcję, wtedy korupcja tworzy biedę.

Polityczny Wymiar Umacniania Społeczności:

Umacnianie biednych i zmarginalizowanych społeczności, usunięcie (nie złagodznie) ubóstwa - są niezmiennymi celami politycznymi. Jest wielu ludzi którzy mają interes w tym, by to się nie stało, bo czerpią korzyści z utrzymania starego porządku. Jest to ogromna, globalna walka. Wchodzą w nią dwa wymiary kultury: władza i wartości (ideologia).

Jeśli twoja praca mobilizatora ma być efektywna, zaowocuje ona rewolucyjnymi zmianami politycznymi, które usuną ubóstwo. Nie jest to łatwa praca i zostanie stłumiona, jeśli zostanie połączona ze stronniczą polityką. Pomyśl! Jeśli zostanie usunięte ubóstwo, nie będzie wówczas globalnego rozłamu na biednych i bogatych. Jest to przeogromny polityczny skutek.

Oczywiście będzie wiele bogatych i wpływowych grup i osób, które nie życzą sobie ujrzeć takich rezultatów i mają swoje prywatne interesy w uniemożliwieniu ci pracy. Te prywatne interesy mogą ukrywać się pod bardziej łagodnymi pojęciami, "opór przed zmianą", lub nawet "zachowanie kultury".

Praca mobilizatora - umocnienie niskodochodowych społeczności, demokratyzacja podejmowania decyzji, usunięcie biedy - mają ważne polityczne konsekwencje.

Reputacja Mobilizatora:

Zła reputacja utrudnia twoją pracę. Dobra reputacja jest twoim największym przyjacielem. Wszędzie na tych stronach zobaczysz, że musisz nauczyć się lokalnych zwyczajów i wartości i unikać robienia rzeczy, które wyobcują cię ze społeczności. Ważnym jest na przykład, twoje zachowanie i nastawienie do seksualnej aktywności. Równie ważny jest twój polityczny wizerunek.

Reputacja polityczna szufladkuje cię; utrudnia twoje ruchy; ogranicza twoje możliwości. Jak tylko ludzie uznają, że popierasz lub należysz do jakiejś partii, ocenią cię, zaszufladkują. Będą wówczas zwracać mniejszą uwagę na ciebie, osądy i twoje przyszłe działania należą do tej szufladki, umniejszają ważność twoich poczynań i twoją efektywność jako mobilizatora.

Jest o wiele lepiej utrzymywać ich w niepewności co do twoich politycznych preferencji; zwrócą wówczas większą uwagę na ciebie (poprzez zgadywanie) i będą bardziej chętni do słuchania twoich przekazów na temat umacniania społeczności. By być efektywnym, mobilizator musi ciężko pracować, by uniknąć identyfikacji z partią polityczną, ruchem, ideologią, etykietką.

Sprawa Strategii:

Jednym z elementów polityki, przeważającym w krajach charakteryzujących się demokracją reprezentacyjną, jest publiczne wyjaśnienie swoich politycznych wartości.

W rzeczywistości, przemówienia polityków są zbliżone do kazań w kościele. Jak zostało wyjaśnione w modułach o szkoleniu mobilizacyjnym, przemowy nie są dobre dla mobilizatora. Mobilizator powinien unikać przemówień, bez względu na to, czy mają one w sobie polityczna czy polityczne wartości. Przemowy utrudniają umacnianie społeczności.

Szkolenie na tych stronach nie może podać dla ciebie strategii. Może tylko dać ci konieczne umiejętności, metody i zasady, dzięki którym zaprojektujesz własną strategię mobilizacji.

Istnieją również pewne negatywne konsekwencje bycia blisko polityków. Zobacz stronę Politycy. Gdy przechodzisz przez podwórko polityków, uważaj gdzie stawiasz nogi. Możesz wdepnąć w coś, co chciałbyś uniknąć.

Techniki Mobilizacji:

Pomyśl przez chwilę o zmianach społecznych. Rozwój jest zmianą społeczną; tak samo jak rozwój społeczności. W socjologii, uczymy się, że zmiana w każdym z sześciu wymiarów społeczeństwa i kultury wkrótce prowadzi do zmian w pozostałych pięciu wymiarach.

Krótkie przypomnienie szeciu wymiarów kulury i społeczności:

Światopogląd
Wartości
Interakcje
Władza
Ekonomia
Technologia

W dziewiętnastym wieku Marks zasugerował, że dwie ostatnie zmieniają się niezależnie i powodują zmiany w pozostałych czterech. Potem Max Veber stwierdził, że dwie górne wartości gdy się zmieniają, powodują zmiany w pozostałych czterech. Dziś wiemy, że zmiany społeczne są o wiele bardziej skomplikowane i że zmiany w każdym z nich powodują zmiany w innych.

Ogólnie można powiedzieć, że jeśli jesteś zainteresowany we wprowadzeniu zmian w społeczność (lub wspólnotę), jest łatwiej wprowadzać zmiany w technologicznym wymiarze kultury. Dla większości ludzi, zmiany w technologii wydają się bardziej niewinne niż zmiany wartości, przekonań lub wzorów interakcji między ludźmi. Dlatego też, w szkoleniu nowych mobilizatorów, najmądrzej jest podkreślić, że wprowadzasz nowe techniki. Techniki należą do technologicznego wymiaru kultury i społeczeństwa.

Nie ogłaszaj, że jesteś zainteresowany w końcu ubóstwa; to sugeruje wartości, których ludzi mogą się obawiać. Techniki są częścią uzbrojenia w wojnie przeciwko ubóstwu. Technik mobilizacyjnych. Unikaj teorii; podkreślaj technikę.

Zakończenie:

Podczas gdy jest korzystnym dla ciebie rozumienie zasad stojących za technikami mobilizacji społeczności by je umacniać; właczanie do tego politycznych zasad, propagowanie ich, lub nawet rozmawianie o nich podczas twojej pracy publicznej, nie jest wskazane.

Podczas gdy dawanie władzy jest makropolitycznym procesem i ma ważne polityczne konsekwencje, jest ważne, jako część strategii dla twojej pracy mobilizatora, unikać bycia otwarcie kojarzonym z polityką.

––»«––

Szkolenie:


Szkolenie

Prawa autorskie ©1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt stron: Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2011

 Strona Główna

  Dawanie Władzy Społeczności