Anasayfa
 Güçlendirme
Çeviriler:

'العربية / al-ʿarabīyah
Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
日本語 / Nihongo
Polszczyzna
Português
Română Türkçe

                                        

Diğer Sayfalar:

Kısımlar

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

Ulaşım

Faydalı Dokümanlar

Yararlı Linkler

POLİTİKA VE ÖNCÜLÜK EĞİTİMİ

Poliitikanın Toplumun Güşlenmesindeki Rolü

hazırlayan Phil Bartle, PhD

çeviren Aslı Günaydın Calma


Yöntemlerin arkasındaki prensipler

Öncülük ederken siyasetten uzak görünmenin arkasındaki ilkeler

Politika:

Genelde 'politika' olarak bildiğimiz şey kültürün iki boyutuna odaklanır: (1) gücün dağıtımı ve kullanımı, ve (2) ne istendiği ile ilgili ideolojik değerler. Bunların her ikisi de öncü için önemlidir.

Toplumları güçlendirme tekniği olarak toplumlara öncülük etmenin kendi içinde politik bir süreç olmasından dolayı, gerçek anlamıyla politika bu süreçte fazlasıyla sıkıntılı olabilir. Bu belge bunların nedenlerini açıklıyor, ve size 'politikanın' amacınızı başarısızlığa uğratmamasını garanti etmek için kendinize ait öncülük stratejinizi oluşturmanızda yardım edecek bazı genel strateji değerlendirmeleri önerisinde bulunuyor.

Taraflı Politika:

Politik süreç bir seçim değildir; daha çok kültürün buyutudur bu nedenle de kültürün (toplum) olduğu her yerde mevcuttur.

Siyasal kurumlar ve uygulamarı gibi, güç dağıtımının ve uygulamasının aldığı şekiller, toplumdan topluma farklılık gösterir, ancak herzaman için politik bir boyut sözkonusudur. Siyasal partilerin (seçilmiş veya seçilmemiş) birçok toplumda yer almasına rağmen, toplumlarda, güç dağılımını ve bunun açığa vurumunu sağlayan başka kurumlar olabilir. Herhangi bir toplumda farklı seviyelerin (milli, bölgesel, toplumsal, kurumsal) çok farklı şekil ve uygulamaları olabilir.

Bir birey veya bir parti güç kullandığında, o güç toplumu kolaylıkla ayartıp, bağımlılığa (güce karşı) yönlendirebilecek birtakım faydalar veya ikramiyeler sağlar. Bu bilindik eğilim şu atasözü (klişe) ile de dile getirilir 'Güç yozlaştırır; tam güç tamamen yozlaştırır'. Neşekilde ifade edilirse edilsin, güç, sahibi olan insanları haksızlık etmeye hatta yasa dışı olmaya ve bu gücü suistimal etmeye kışkırtır, ve ayrıca o güç sahibi olan insanlarda güce asılıp onu bırakmamak eğilimi oluşur. 'Yoksulluğun Beş Öğesinde' de açıklandığı gibi, yozlaşma (sahtekarlık) sosyal bir problem olarak yoksulluğun devamının en önemli sebeplerinden birisidir.

Gücü koruma ve yanlış kullanma arzusu, aslında yoksulluğa katkı sağlayan etkenler arasında yeralır. Yozlaşma yoksulluğu doğurur. Yoksulluğun illa ki de tarihi sebepleri arasında yer almaz, ancak yoksulluğu muhafaza eder, destekler ve onun sürekliliğini sağlar, eğer yoksulluk ortadan kaldırılacaksa yozlaşmanın yok edilmesi gerekir.

Gücün Siyasal Boyutları:

Yoksul ve dışlanmış toplumların güçlenmesi, yoksulluğun kaldırılması (azalması değil) -- bunlar son derece siyasal hedeflerdir. Hakedilmiş çıkarlara sahip olan birçok kişi bu iyileşmelerin gerçekleşmesini istemez çünkü mevcut olan yapının devamlılığından fayda sağlarlar. Bu çok büyük, küresel bir mücadeledir. İki kültürel boyutu içerir, güç ve değerler (düşünce tarzı).

Bir öncü olarak göreviniz etkin olmak ise, bu durum yoksulluğun ortadan kaldırılması gibi devrimci siyasi bir değişim olarak sonuçlanır. Bu kolay bir iş değildir, ve işin içine taraflı politika girerse daha da çok engellenmiş olur. Düşünün! Yoksulluk ortadan kaldırılırsa zengine karşı yoksulun küresel bölünmesi olmayacaktır. Böyle bir durumun büyük siyasi etkileri olur.

Açıkçası böyle bir sonucu görmek istemeyecek olan birçok zengin, güçlü grup ve bireyler vardır ve sizin çalışmalarınızı durdurmalarına sebep olan çıkarları vardır. Bu çıkarlar, 'değişime karşı direnç', 'kültürün korunması' gibi daha yumuşak kavramlar içinde gizlenir.

Öncünün çalışması -düşük gelirli toplumların güçlenmesi, karar almanın demokratikleştirilmesi, yoksulluğun ortadan kaldırılması - önemli politik sonuçlara sahiptir.

Öncünün İtibarı:

Kötü bir itibar çalışmanızı aksatır. İyi bir itibar en büyük varlığınızdır. Bu sayfalarda daha önce de belirtildiği gibi yerel değer ve gelenekleri öğrenmelisiniz, ve sizi toplum üyelerinden yabancılaştıracak şeyleri yapmaktan kaçınmalısınız. Bu örneğin, cinsel aktiviteye karşı olan davranış ve tutumunuz açısından önemlidir. Siyasi imajınızla da ilgili olduğu için eşit derecede önemlidir.

Siyasi itibar sizi bir kutunun içine koyar; hareketlerinizi engeller; seçeneklerinizi azaltır. İnsanlar sizin bir partiyi desteklediğiniz veya belli bir siyasi partiye ait olduğunuz kararına vardıklarında, sizi etiketleyip, kimlik kutusunun içine koyarlar. Sonrasında sizi daha az dikkate alırlar, o kutuya ait olmanızdan dolayı ileride yapacak olduklarınızı yargılarlar, attığınız önemli adımları değersizleştirirler, ve bir öncü olarak etkinizi azaltırlar.

Sizin siyasi işbirliklerinizin neler olduğu ile ilgili bilgilerinin olmaması daha iyidir; dikkatlerini size daha çok vereceklerdir (tahmin yürütmek durumunda bırakıldıkları için) ve sizin toplumun güçlenmesi mesajınızı duymaya istekli olacaklardır. Öncünün etkili olabilmesi için herhangi bir siyasi parti, hareket, düşünce tarzı, veya etiket ile özdeşleşmekten kaçınma konusunda çok çalışması gereklidir.

Taktik Meselesi:

Siyasetin, özellikle de temsili demokrasi ile karakterize edilmiş ülkelerde yaygın olan bir öğesi, siyasi değerlerin genel açıklamasıdır.

Pratikte, politikacıların konuşmaları papaz tarafından verilen vaaza benzer olma eğilimindedir. Öncülük eğitim modüllerinde de açıklandığı gibi vaaz vermek öncüler için kullanışlı bir yöntem değildir. Öncü, ister dini ister siyasi değerler ile ilgili olsun, vaaz vermekten kaçınmalıdır. Vaaz vermek güçlenmeyi engeller.

Bu sayfalarda yer alan eğitim sizin taktiğinizi belirleyemez. Size sadece kendi kişisel öncülük taktiğinizi tasarlamanız için beceriler, yöntemler ve ilkeler sağlayabilir.

Siyasetçilerle yakın ilişkilerde bulunmanın bile ayrıca birtakım olumsuz sonuçları vardır. Bakınız Siyasetçiler. Siyaset meydanında yürürken, ayağınızı nereye koyduğunuza dikkat edin. Basmaktan kaçınacağınız birşeyin üzerine basabilirsiniz.

Öncülüğün Teknikleri:

Bir anlığına sosyal değişim hakkında düşünün.Gelişim sosyal değişimdir; tıpkı toplum gelişimi gibi. Sosyolojide, biz, toplum ve kültürün altı boyutundan bir tanesinde gerçekleşecek olan değişimin kısa sürede diğer beş boyutta da değişimlere yol açacağını öğrendik.

Kendimize, kültür ve toplumun altı boyutunun kısa bir hatırlatması:

Dünya görüşü
Değerler
Etkileşim
Güç
Ekonomi
Teknoloji

Ondokuzuncu yüzyılda, Marx'a göre alttaki ikisinin bağımsız olarak değişime uğraması sonucu üstteki dörtlüde değişiklikler gerçekleşmiştir. Daha sonra Max Veber üstteki ikisinin değiştiğini ve bu değişimin alttaki dörtlüde de değişimlere sebep olduğunu söylemiştir. Günümüzde biliyoruz ki sosyal değişim çok daha karmaşık bir durumdur ve herhangi birindeki değişim kalan diğerlerinde de değişime yol açacaktır.

Eğer bir topluma (topluluğa) değişiklikleri tanıtma konusunda ilgiliyseniz, genelde teknolojik boyutlardaki değişimleri tanıtmak çok daha kolaydır. Birçok insana göre, teknolojideki değişimler, değerler, inançlar veya etkileşim şekillerindeki değişimlere kıyasla daha masum görünür. Bu yüzden yeni bir öncüyü eğitirken veya bir öncü olarak toplum üyelerine amaç ve yöntemlerinizi açıklarken onlara yeni bir teknolojiyi tanıttığınızı vurgulamanız daha akıllıca olur.

Yoksulluğun feragat edilmesi ile ilgilendiğiniz duyurusunu yapmayın; çünkü bu durum insanların korkabilecekleri değerleri ima eder. Teknikler yoksulluğa karşı olan bu savaşta adeta cephanelik gibidir. Öncülük teknikleri. Teorilerden kaçının; teknıkleri vurgulayın.

Sonuç:

Siyasi ilkeleri de dahil ederek toplumlara güçlenmeleri konusunda öncülük etme tekniklerinin arkasında yeralan ilkeleri anlamanız faydalı olurken, bu ilkeleri vaaz vermeye dönüştürmemeniz ve hatta toplum çalışmanızın herhangi bir bölümünde bu ilkeleri tartışma konusu yapmamanız çok önemlidir.

Güçlenme makro siyasi süreç iken ve önemli siyasi sonuçları var iken, bir öncü olarak çalışmanızın taktiği açısından açık siyasetten uzak durmanız önemlidir.

––»«––

Çalışma:


Workshop


© Telif Hakkı 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Site Dizaynı Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 19.06.2011


 Anasayfa

 Toplumu Güçlendirme