Pàgina inicial
 Potenciació
Traduccions:

'العربية / al-ʿarabīyah
Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
日本語 / Nihongo
Polszczyzna
Português
Română

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils

FORMACIÓ EN POLÍTICA I MOBILITZACIÓ

El paper de la política en la potenciació comunitària

de Phil Bartle, PhD

traducció d'Elisabet Llopart


Els principis que regeix la metodologia

Principis per mostrar-se apolític en la mobilització

Política:

Per "política" normalment entenem la ciència que se centra en dues dimensions de cultura: (1) la distribució i l'ús del poder, i (2) els valors ideològics sobre allò que es vol. Per al mobilitzador, totes són importants.

Perquè la mobilització de comunitats com a tècnica per potenciar-los és, per ella mateixa, un procés polític. La política en el sentit ordinari de la paraula, pot ser problemàtic en aquest procés. Aquest documents explica perquè és així i suggereix algunes consideracions estratègiques per ajudar a desenvolupar la pròpia estratègia de mobilització per assegurar que la "política" no hi interfereixi.

Partidista polític:

El procés polític no és una opció; és una dimensió de cultura i, per tant, està present en tots els aspectes culturals (la societat).

Les formes que adopta l'assignació i la pràctica de presa de poder, com institucions i pràctiques polítiques, poden diferir d'una societat a una altra, però sempre hi ha una dimensió política. Tot i que els partits polítics (escollits o no) estan presents en la majoria de societats, hi poden haver altres institucions d'assignació i expressió de poder. En tota societat, hi poden haver formes i pràctiques molt diferents segons els nivells (nacional, regional, comunitari, institucional).

Quan una persona o un partit exerceix el poder, el poder aporta alguns beneficis o prerequisits que fàcilment poden portar a temptacions i addició (al poder). Aquesta tendència ja coneguda compta amb un proverbi (clixé): "El poder corromp; el poder total corromp totalment". Independentment de com s'expressi, la gent que està al poder sent la temptació d'aprofitar-se'n de forma injusta i, fins i tot, il·legal. També hi ha tendència a voler-se mantenir al poder. Com s'explica en "cinc factors de pobresa", la corrupció (deshonestedat) és una de les causes més importants del fet que la pobresa continuï sent un problema social.

Tanmateix, els desitjos de mantenir-se en el poder i fer-ne un mal ús, formen part dels factors que provoquen pobresa. La corrupció fertilitza la pobresa. Potser no es troben entre les causes històriques, però la manté, la sosté i l'alimenta, per tant, per eliminar la pobresa cal acabar amb la corrupció. Si la política genera corrupció, aleshores genera pobresa.

Les dimensions polítiques de la potenciació:

Els principals objectius polítics són enfortir les comunitats pobres i marginades i eliminar (no suavitzar) la pobresa. Hi ha moltes persones amb interessos pel mig que no volen que això passo perquè ells treuen beneficis si aquesta estructura general es manté. Cal un gran esforç mundial. El poder i els valors (ideologia) són dues dimensions culturals.

Si vols que la teva feina com a mobilitzador sigui efectiva, eliminar la pobresa demana un canvi polític revolucionari. No és una feina fàcil i es complicarà més si es barreja amb els partidaris polítics. Pensa que si s'elimina la pobresa, aleshores no hi haurà l'esquem global de rics contra pobres. Aquesta idea té moltes branques polítiques.

Evidentment, hi haurà molts grups i persones riques i amb poder que no volen veure aquest resultat. Per aquest motiu voldran aturar el treball que es realitza. Els seus interessos es disfressaran d'altres conceptes com, "resistència al canvi" o fins i tot "manteniment de la cultura".

La feina del mobilitzador (enfortir les comunitats de baixos ingressos, democratitzar la presa de decisions, eliminar la pobresa) té conseqüències polítiques importants.

La reputació del mobilitzador

Una mala reputació dificulta la feina. Una bona reputació és la millor avantatge. En qualsevol d'aquestes pàgines veuràs que has d¡aprendre valors i costums locals, i evitar que t'allunyin dels membres de la comunitat. Per exemple, és important pel que fa el comportament i actitud vers l'activitat sexual. També és important la imatge política que dones.

Una reputació política t'encasella, dificulta els moviments i redueix les opcions. Una vegada la gent hagi pensat que pertanys a un partit polític determinat, ja t'han etiquetat, t'han classificat en una casella. De manera que et pararan menys atenció, jutjaran les teves accions segons la casella en què t'han col·locat, trivalitzaran els moviments importants que facis i reduiran la teva efectivitat com a mobilitzador.

És millor que no sàpiguen amb certesa quines són les teves aliances polítiques; pararan més atenció (si ho han d'endevinar) i mostraran més predisposició a escoltar el teu missatge sobre potenciació comunitària. Per tal que sigui efectiu, el mobilitzador ha de treballar dur per evitar que l'identifiquin en un partit, moviment, ideologia o etiqueta política.

Un tema d'estratègia:

Un element de la política, que sobretot preval en països que tenen una democràcia representativa, és aclarar els valors polítics.

A la pràctica, els discursos polítics tendeixen a assemblar-se als sermons d'un pastor. Com s'explica en els mòduls de formació en mobilització, fer sermons no és una bon mètode pels mobilitzadors. Un mobilitzador hauria d'evitar-los, encara que tinguin valors religiosos o polítics. Els sermons dificulten la potenciació.

La formació que conté aquestes pàgines no pot dictar la teva estratègia. Només pot proporcionar habilitats, mètodes i principis perquè dissenyis la teva pròpia estratègia de mobilització.

Està estretament relacionar amb la classe política també té algunes conseqüències negatives. Fixa't en els polítics. Quan t'introdueixes en política, mira bé on poses els peus. Has d'evitar ensopegar.

Les tècniques de mobilització

Durant un moment, pensa en el canvi social. El desenvolupament és canvi social, com també ho és la potenciació comunitària. En sociologia, aprenem que els canvis en qualsevol de les sis dimensions socials i culturals provoquen canvis en les cinc dimensions restants.

Recordem les sis dimensions culturals i socials:

Visió del món
Valors
Interacció
Poder
Economia
Tecnologia

El segle XIX, Marx va suggerir que les últimes dues dimensions canviaven de forma independent, tot provocant canvis en les quatre dimensions inicials. Més tard, Max Veber va dir que les dues primeres dimensions de la llista canviaven i provocaven canvis en les quatre inferiors. Avui sabem que el canvi social és molt més complex, però els canvis de qualsevol de les dimensions provoca canvis en la resta.

Generalment, si vols introduir canvis en una societat (o comunitat) és més fàcil introduir canvis en la dimensió tecnològica. Per a la majoria, els canvis en tecnologia semblen més fàcils que en els valors, creences i maneres d'interactuar. Això és perquè els nous mobilitzadors o com a mobilitzador que explica els mètodes als membres de la comunitat, és més fàcil donar èmfasi a la introducció de noves tècniques. Les tècniques pertanyen a la dimensió tecnològica de la cultura i la societat.

No anunciïs que estàs interessat en fer desaparèixer la pobresa; aquesta afirmació implica uns valors que pot fer espantar la gent. Les tècniques formen part de l'arsenal de la guerra contra la pobresa. Tècniques de mobilització. Evita teories, emfatitza la tècnica.

Conclusió:

Com que és útil entendre el principi que hi ha darrere les tècniques per a la mobilització comunitària per tal de potenciar-la, com ara els principis polítics, és important que no els prediquis o, fins i tot, que no els debatis com a part del teu treball públic.

Com que la potenciació és un procés macropolític i té conseqüències polítiques importants, és important, com a estratègia per a la teva feina de mobilitzador, evitar que t'associïn a una política declarada.

––»«––

Un taller:


Taller


© Drets d'autor 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Pàgina web dissenyada per Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 09.02.2011

 Pàgina inicial

  Potenciació comunitària