Glavna Stranica
 Unapredjenje
Prevodi:

Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski
Tiếng Việt

                                        

Ostale strane

Moduli

Mapa sajta

Ključne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni linkovi

OČUVANJE KULTURE

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Posvećeno Odri Tajfer, Aktivista i Naučnik


Dakle želite da sačuvate svoju kulturu.

Lep ideal. Možda bi ste bili iznenadjeni da otkrijete, medjutim, da ste vi opasni za vašu kulturu ukoliko želite da je sačuvate.

Jeli to zvuči paradoksalno? Ne ukoliko pažljivo razmotrite šta je kultura, i kako je vi možete ojačati. Metodologija unapredjenja na ovom sajtu je usresredjena na unapredjenje, ne na zaštitu.

Jeli vi želite da vašu kulturu unapredite ili sačuvate? Izbor je vaš. Nemožete obe stvari postići.

Karakteristike Kulture:

Pre nego što počnemo da disktujemo o očuvanju kulture, prvo treba da obezbedimo da se slažemo sa značenjem kulture. Najosnovnija definicija kulture je da se ona sastoji od svega što mi naučimo.

Nekoliko dokumenata za obuku na ovom sajtu proučavaju kulture. Proverite dva dokumenta: Kultura i Šta je zajednica? Oba insistiraju da je kultura društveno-kulturni sistem ili društvo, da ona obuhvata sva naša verovanja i akcije koje nisu prenete genima. One su sačuvane i prenete simbolima. One obuhvataju šest dimenzija: tehnološku, ekonomsku, političku i ustanovsku dimenziju, i kulturnu dimenziju estetike i vrednosti, i naš pogled na svet, ili pogled na prirodu svemira.

Opšta, svakodneva i ulična definicija kulture je šta mi is u društvenim naukama vidimo kao jednu od dimenzija, estetika. Bubnjanje i plesanje u Africi, bubnjanje i pevanje u starosedelačkoj Severnoj Americi, balet i opera u Evropi, su svi deo kulture ali ne čitava kultura.

Pošto su te tradicionalne pesme, plesovi i muzika važni elementi identiteta tih koji ih izvode i uživaju u njima, mi mnogo podržavamo ideju njihovog očuvanja, kao i uzdizanja njihovog publiciteta u svim društvima, i širenju i povećanju njihovog sadržaja. Snažan osećaj identiteta je vredan elemenat pri unapredjenju zajednica i njihove kulture. Proverite Elementi Unapredjenja.

Očuvanje kulture može prouzrokovati štetu unapredjenju kulture pri drugim dimenzijama i ostalim aspektima vrednostne dimenzije.

Karakteristike Očuvanja:

Prisetite se stvari koje mi znamo da možemo da sačuvamo: krastavce u tegli, leptire u staklenoj kutiji, kožu na novčaniku, džem u tegli, drvene klade za gradnju, insekte u ćilibaru. Oni svi imaju jednu zajedničku stvar, oni su svi jednom bili živi (ili deo nečega živog) i svi su sada mrtvi.

Proces očuvanja je takav da ono promeni nešto tako da bi večno trajalo, da se nebi menjalo, niti više živelo. Da bi nešto bilo živo, to zahteva da se ta stvar pomera i menja. Tako da ako želite nešto da zaštite od promene dugotrajno, ubite ga. Svakako će se promeniti jednog dana (samo pitajte bilo kojeg Budistu) bez obzira kako je nešto očuvano.

Pustite Kulturu Da Raste I Postane Snažnija

Ukoliko proverite dokumente o kulturi, videćete da je kultura živa stvar. Formirana od simbola, značenja i ponašanja ljudi, ali koja može da nastavi da živi na života pojedinačnih ljudskih bića koja je prenose. Ona je kao živi organizam, iako nije biološka. Ona prevazilazi biološko.

Ja vam nemogu dati slobodu. Ukoliko je moguće nekome dati slobodu, onda je moguće i oduzeti je (prema učenjima Lao Cu) i onda to nebi bila prava sloboda.

Obuka za unapredjenje na ovom sajtu je namenjena borbi protiv siromaštva i progona, ne protiv siromašnih i progonjenih. Metodologija je namenjena unapredjenju zajednica siromašnih i progonjenih ljudi. Za te zajednice da bi postale snažnije, one moraju da se promene, sa time i njihova kultura mora da se promeni. One moraju to uraditi same; mi samo možemo da služimo kao vodiči i podstakači, a ne da to uradimo za njih ili da im to damo. Pošto je kultura sve što ljudi nauče, promene potrebne za unapredjenje zahtevaju društevenu promenu. Razvoje je promena (a takodje i truljenje). Pustite ih da rastu i razvijaju se.

Cvet će se razviti ukoliko dobije dovoljno vode, sunca, zemlje i minerala. Ono neće narasti ukoliko ga budete vukli odozgo. Mi verovatno možemo da omogućimo vodu i minerale, ali cveće (kao i siromašne zajednice) mora samo da raste. Vučenje odozgore je kao društveni inžinjering. Podsticati ga da raste i postane snažnije kroz davanje vode i minerala je metodologija unapredjenja za cveće.

Mnogi ljudi veruju u mitološku prošlost gde je tradicionalna kultura bila utopija. Dokaz je drugačiji. "Dobra stara vremena" nikada nisu postojala. Nijedna pre kolonijalna zajednica nije bila statična. Bilo je nasilja, bilo je ratova, bilo je nepravednih stvari, bilo je promena i prilagodjavanja. Mi nebi trebali da verujemo u prošlost i da pokušavamo da očuvamo nešto što nikada nije postojalo. Onda i sada, moć, razvoj i preživljavanje je zahtevalo i zahteva promenu i pouzdanost.

Odaberite i Izaberite

Mi smo već napomenuli da mi podržavamo očuvanje pesama, plesova i muzike, jer one podstiču osećaj identiteta, važan faktor pri razvoju sposbnosti. Ali mi mislimo da neke prakse i stavovi moraju da se promene da bi se zajednica unapredila.

Pomislite na kulturu kao na odeću za momenat. Zapravo odeća je tehnologija, deo naše kulture. Mi se obučemo svaki dan prema uslovima u našoj sredini. Mi ne nosimo bikini kupaći kostim za lov na foka na ledu, i mi ne nosimo arktičku jaknu za plivanje u tropskom moru. Da bi rasli i prilagodili se promenljivim uslovima, mi moramo biti sposobni da nosimo različite aspekte kulture u različitim uslovima.

Još jedna metafora: pomislite na kulturu kao o prevoznom sredstvu. (Naše prevozno sredstvo je još jedan tehnološki aspekt naše kulture). Mi ne vozimo džip u okean da bi pecali ribe. Mi se ne vozimo u čamcu da bi lovili žirafe u Kalahari pustinji. Mi odaberemo i izaberemo šta je prikladno i efektivno. Ukoliko nas neki aspekt kulture ometa pri preživljavanju, razvijanju i pobedjivanju u sredini u kojoj se nalazimo, onda mi moramo nabaviti i obući nove kulturne karakteristike. Proverite dokumenat o FGM.

Neke od tih kulturnih karakteristika su veoma časne i pohvalne, ali ako nam one prouzrokuju slabost i smrt, onda one moraju biti promenjene kao i nova odeć ili novo prevozno sredstvo. Ako mi kažemo, "Oh mi se netužimo i netučemo," i mi smo ponosni na taj aspekat naše kulture, onda kada dodje vreme da se borimo i tučemo za nešto što pravedno pripada nama, i mi to neuradimo, mi ćemo izgubiti to što pravedno pripada nama.

Ako mi kažemo, "Oh mi uvek poštujemo i poslušamo te koji su u vlasti," i ako su ti u vlasti kvarni i zlobni, onda mi moramo kratkotrajno staviti na stranu tu kulturnu karakteristiku i obući nove korisnije karakteristike. Ukoliko to neuradimo, onda ćemo biti eksploatisani, pokradeni i proganjani od strane naših osvajača ili rukovodioca.

Mi stoga netreba da izaberemo najbolje od naše tradicionalne kulture i to sačuvamo. Mi treba da održimo naš identitet, ali mi moramo biti sposobni prilagodjavanju naših stavova, naših običaja, našeg načina razmišljanja i delovanja, da bi koristili te koje nas čine snažnijim i unapredjenijim (ne te koje nas čine poštenim al slabim). Bez obzira koliko je jakna poštena odeća, ona nam neće biti korisna pri prlivanju u tropskom okeanu.

Moderna Afrika i Latinska Amerika (posle kolonijalizma), domorodačke zajednice u sadašnjim Zapadnim ili Evropskim društvima, siromašne zemlje u svetu su sve žive sredine koje zahtevaju promene u nekim kulturnim karakteristikama. Mi moramo svesno da izaberemo te koje su prikladne za naše unapredjenje.

Zaključak: Dakle Želite Da Sačuvate Kulturu?

Pri obuci za unapredjenje na ovom sajtu, mi insistiramo da podsticanje zajedničnog učestovanja u donošenju odluka neznači automatsko i pasivno prihvatanje svega što članovi zajednice predlože i žele. To znači izazivanje i podsticanje članova zajednice da objasne i pažljivo prouče šta žele i šta nežele. Na kraju krajeva oni moraju uzeti odgovornost.

Deo vašeg izazova kao mobilizera je da šta neke od ovih stvari znače, kakvo značenje mogu podrazumevati i šta sa sobom mogu doneti mora biti vama jasno. (To je na primer zašto mi moramo odbaciti ublažavanje siromaštva i ciljati iskorenje siromaštva).

Idjea "Očuvanja Kulture" bez proučavanja sa sobom nosi lep i topao osećaj. Na prvi pogled deluje da je možemo podržavati. Detaljnije proučavanje otkriva, medjutim, da je to suprotno od toga šta želimo.

––»«––

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 26.09.2011.

 Glavna Stranica

 Unapredjenje Zajednice